Sindirim Sistemi Soruları

a dışarı ç
kafes
3.
Midenin alt kısmına yakın bulunan ve şekil olarak bir yaprağa benzeyen pankreas organı ürettiği pankreas öz su-
yunu bir kanal yardımıyla ince bağırsağa göndererek karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimine yardım-
cı olur.
Pankreas
Buna göre pankreas organının görev yapamaması durumunda,
1- İnce bağırsakta sindirim tamamlanmaz.
11- Mide özsuyu düzgün salgılanamaz.
Yağl
-Yağların fiziksel sindirimi yapılamaz..
verilenlerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
in
FROM
584.
I ve III
ebgder
D) Il ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
a dışarı ç kafes 3. Midenin alt kısmına yakın bulunan ve şekil olarak bir yaprağa benzeyen pankreas organı ürettiği pankreas öz su- yunu bir kanal yardımıyla ince bağırsağa göndererek karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimine yardım- cı olur. Pankreas Buna göre pankreas organının görev yapamaması durumunda, 1- İnce bağırsakta sindirim tamamlanmaz. 11- Mide özsuyu düzgün salgılanamaz. Yağl -Yağların fiziksel sindirimi yapılamaz.. verilenlerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız III in FROM 584. I ve III ebgder D) Il ve Ill
2. Tükürük bezlerinin görevi; ağzı nemlendirme,
mikroplara karşı temizleme ve sindirime yar-
dımcı enzimleri bulunduran salgıyı üretmektir.
Bu bezlerden günde 0,5 ila 1,5 litre arasında
tükürük salgısı üretilerek ağız içine boşaltılmak-
tadır.
Tükürük bezi
Buna göre tükürük bezleri hücrelerinde
aşağıdaki organellerden hangisinin sayıca
daha fazla olması beklenir?
Golgi cisimciği
B) Endoplazmik retikulum
C) Mitokondri
D) Lizozom
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
2. Tükürük bezlerinin görevi; ağzı nemlendirme, mikroplara karşı temizleme ve sindirime yar- dımcı enzimleri bulunduran salgıyı üretmektir. Bu bezlerden günde 0,5 ila 1,5 litre arasında tükürük salgısı üretilerek ağız içine boşaltılmak- tadır. Tükürük bezi Buna göre tükürük bezleri hücrelerinde aşağıdaki organellerden hangisinin sayıca daha fazla olması beklenir? Golgi cisimciği B) Endoplazmik retikulum C) Mitokondri D) Lizozom
Metin K, L ve M kaplarına koyduğu eşit kütleli tereyağlan üzerine; K kabina safra salgısı, L kabina pankreas
özsuyu, M kabina ise safra salgısı ile birlikte pankreas özsuyu ekliyor.
Safra
salgısı
K
6. Sınıf Deneme Sınavı - 3
Pankreas
özsuyu
Tereyağ
C) 2 ve 3.
Safra
salgısı
Bir süre sonra Metin, K kabinda kimyasal sindirim gerçekleşmediğini, L kabındaki kimyasal sindirimin ise M
kabindakine göre daha uzun sürede gerçekleştiğini gözlemliyor.
Metin yapmış olduğu bu deneyden,
1. Safra salgısı içinde yağların sindirimini sağlayan enzim olmadığma
2. Pankreas özsuyunun tereyağını yapı taşlarına kadar parçaladığına
3. Safra salgısı kullanımının yağların kimyasal sindiriminin süresini uzattığına
sonuçlarından hangilerine ulaşır?
B) 1 ve 3.
8
M
Pankreas
özsuyu
D) 1, 2 ve 3.
HIZ VAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
Metin K, L ve M kaplarına koyduğu eşit kütleli tereyağlan üzerine; K kabina safra salgısı, L kabina pankreas özsuyu, M kabina ise safra salgısı ile birlikte pankreas özsuyu ekliyor. Safra salgısı K 6. Sınıf Deneme Sınavı - 3 Pankreas özsuyu Tereyağ C) 2 ve 3. Safra salgısı Bir süre sonra Metin, K kabinda kimyasal sindirim gerçekleşmediğini, L kabındaki kimyasal sindirimin ise M kabindakine göre daha uzun sürede gerçekleştiğini gözlemliyor. Metin yapmış olduğu bu deneyden, 1. Safra salgısı içinde yağların sindirimini sağlayan enzim olmadığma 2. Pankreas özsuyunun tereyağını yapı taşlarına kadar parçaladığına 3. Safra salgısı kullanımının yağların kimyasal sindiriminin süresini uzattığına sonuçlarından hangilerine ulaşır? B) 1 ve 3. 8 M Pankreas özsuyu D) 1, 2 ve 3. HIZ VAYINLARI
C)
10.
Fen bilimleri öğretmeninin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?
A)
Sindirim besinlerin kana karışabilecek oranda
parçalanarak vücudumuzda kullanılabilir hale gel-
mesi için gerçekleşen olayların bütünüdür.
Bund göre sindirimin amacı nedir?
6. Sinif Deneme Sınavi - 3
Besin maddelerinden vü-
cudumuz için gerekli olan
enerjiyi üretmek.
Besinlerin yapı taşlarını hücre-
lerimize taşımak.
B)
D)
6
Verilen bilgiden yola
Besin maddelerini hücre zanın-
dan geçebilecek hale getirmek. Buna göre Şekil
A)
B)
Besinlerin yapı taşlannin kulla-
nimi sonucu oluşan atık mad- C)
deleri hücreden uzaklaştırmak.
1
MIZ VAVINU
1
Sinif Deneme S
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
C) 10. Fen bilimleri öğretmeninin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? A) Sindirim besinlerin kana karışabilecek oranda parçalanarak vücudumuzda kullanılabilir hale gel- mesi için gerçekleşen olayların bütünüdür. Bund göre sindirimin amacı nedir? 6. Sinif Deneme Sınavi - 3 Besin maddelerinden vü- cudumuz için gerekli olan enerjiyi üretmek. Besinlerin yapı taşlarını hücre- lerimize taşımak. B) D) 6 Verilen bilgiden yola Besin maddelerini hücre zanın- dan geçebilecek hale getirmek. Buna göre Şekil A) B) Besinlerin yapı taşlannin kulla- nimi sonucu oluşan atık mad- C) deleri hücreden uzaklaştırmak. 1 MIZ VAVINU 1 Sinif Deneme S
ÇIKIŞ
O
Fen Bilimieri
50
Fen Bilimleri
6. Sınıf
minerallerin sindirimi gerçek-
legir.
f.
taşlarına ayrıldıktan sonra
kana geçmesini ince bağırsakt
bulunan kıvrımlar sağlar.
2. Sindirim organlarında meydana gelen olaylar aşağıdaki gibidir.
Besinlerin ağızda dişler yardımıyla parçalanması
Karbonhidratların tükürük sIVISI ile sindirilmesi
Mide kaslarının kasılıp gevşeyerek besinleri bulamaç hâline getirmesi
Pankreas öz suyu ile protein ve yağların sindirilmesi
Fiziksel Sindirim
Safra Sıvısı ile yağların sindirilmesi
Üzerinde verilen olayların harfleri yazılı olan balıkları sindirim çeşidine göre a
daki sepetlere atınız.
Kimyasal Sindirim
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
ÇIKIŞ O Fen Bilimieri 50 Fen Bilimleri 6. Sınıf minerallerin sindirimi gerçek- legir. f. taşlarına ayrıldıktan sonra kana geçmesini ince bağırsakt bulunan kıvrımlar sağlar. 2. Sindirim organlarında meydana gelen olaylar aşağıdaki gibidir. Besinlerin ağızda dişler yardımıyla parçalanması Karbonhidratların tükürük sIVISI ile sindirilmesi Mide kaslarının kasılıp gevşeyerek besinleri bulamaç hâline getirmesi Pankreas öz suyu ile protein ve yağların sindirilmesi Fiziksel Sindirim Safra Sıvısı ile yağların sindirilmesi Üzerinde verilen olayların harfleri yazılı olan balıkları sindirim çeşidine göre a daki sepetlere atınız. Kimyasal Sindirim
ndirim
şağı-
iyor.
sete
ço-
simi
çin
en
sel
va-
M-
1
1
1
1
3.
Burcu'nun deneyi
Zeytinyağı
küçük yag
parçalarına
ayrılıyor.
2.yağ
Zeytinyağının
üzerine X SIVISI
ekliyor.
Esra'nın deneyi
Zeytinyağı 5.
temel
yapı
birimlerine
ayrılıyor.
Z.yağ
Zeytinyağının
üzerine Y
SIVISI ekliyor.
Burcu ve Esra'nın yaptığı deneyler
ları yukarıdaki gibidir.
ve sonuç
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söyle
nemez?
A) X SIVISI, safra Sıvısı olabilir.
B) Y SIVISı, mide özsuyu olabilir.
C) Burcu'nun deneyinde mekanik sindirim
gerçekleşmiştir.
D) Esra'nın deneyinde kimyasal sindirim ger-
çekleşmiştir.
Burak
Bu res
Buna
A)
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
ndirim şağı- iyor. sete ço- simi çin en sel va- M- 1 1 1 1 3. Burcu'nun deneyi Zeytinyağı küçük yag parçalarına ayrılıyor. 2.yağ Zeytinyağının üzerine X SIVISI ekliyor. Esra'nın deneyi Zeytinyağı 5. temel yapı birimlerine ayrılıyor. Z.yağ Zeytinyağının üzerine Y SIVISI ekliyor. Burcu ve Esra'nın yaptığı deneyler ları yukarıdaki gibidir. ve sonuç Buna göre aşağıdakilerden hangisi söyle nemez? A) X SIVISI, safra Sıvısı olabilir. B) Y SIVISı, mide özsuyu olabilir. C) Burcu'nun deneyinde mekanik sindirim gerçekleşmiştir. D) Esra'nın deneyinde kimyasal sindirim ger- çekleşmiştir. Burak Bu res Buna A)
Sindirim Sistemi - Ill
orusu
şler ve tü-
=şlar. Tükü-
dratlar ya-
in ağızdan
lar. Yemek
yla besin-
narak aşa-
Dilamaz?
asal sindi-
myasal sin-
er bulunur.
ndirim gö-
onguç
geçi
par
3. Besin içeriklerinin çoğu büyük moleküllerde
oluşur. Besin içeriklerinin hücre içine
kullanılabilmesi için küçük moleküllere p
çalanması gerekir. Bu sebeple sindirim siste
minde besinler enzimler yardımıyla parçala
Karbonhidrat, yağ
ve pro
nir ve kana geçer.
teinler sindirime uğrar ve ince bağırsaktan
emilerek kana geçer. Su, vitamin ve mineral.
ler ise küçük moleküller olduğundan doğru
dan kalın bağırsaktan emilir.
5.
Besinlerle ilgili olarak yukarıda verilen bil.
giye göre aşağıdakilerden hangisi söyle
nemez?
A) Karbonhidrat, yağ ve proteinler hücre içi-
ne giremeyecek kadar büyük moleküller-
den oluşur.
B) Kalın bağırsakta besinlerin kimyasal sin-
dirimi tamamlanır.
C) Su, vitamin ve mineraller sindirime uğra-
mazlar.
D) Sindirime uğramayan besinler kalın ba-
ğırsaktan kana karışır.
Yemek
meden
mamal
Buna göre doktorun
A) Ağızdaki mekanik
B) Çiğnemeden yutu
çer.
C) Ağızdaki tükürük
nenmelidir.
D) Midede besinleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi - Ill orusu şler ve tü- =şlar. Tükü- dratlar ya- in ağızdan lar. Yemek yla besin- narak aşa- Dilamaz? asal sindi- myasal sin- er bulunur. ndirim gö- onguç geçi par 3. Besin içeriklerinin çoğu büyük moleküllerde oluşur. Besin içeriklerinin hücre içine kullanılabilmesi için küçük moleküllere p çalanması gerekir. Bu sebeple sindirim siste minde besinler enzimler yardımıyla parçala Karbonhidrat, yağ ve pro nir ve kana geçer. teinler sindirime uğrar ve ince bağırsaktan emilerek kana geçer. Su, vitamin ve mineral. ler ise küçük moleküller olduğundan doğru dan kalın bağırsaktan emilir. 5. Besinlerle ilgili olarak yukarıda verilen bil. giye göre aşağıdakilerden hangisi söyle nemez? A) Karbonhidrat, yağ ve proteinler hücre içi- ne giremeyecek kadar büyük moleküller- den oluşur. B) Kalın bağırsakta besinlerin kimyasal sin- dirimi tamamlanır. C) Su, vitamin ve mineraller sindirime uğra- mazlar. D) Sindirime uğramayan besinler kalın ba- ğırsaktan kana karışır. Yemek meden mamal Buna göre doktorun A) Ağızdaki mekanik B) Çiğnemeden yutu çer. C) Ağızdaki tükürük nenmelidir. D) Midede besinleri
gö-
sin-
eas
kim-
sal-
tongue
1
1
T
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
6.
4. Midemiz yemek borusu ile ince bağırsak ara
sında, karın bölgemizde bulunmaktadır. Bir
kaç katmandan oluşan kaslı bir yapıya sahip.
tir. Salgıladığı sıvı sayesinde besinleri parça
lar. Mideye gelen besinlerin ince bağırsağa
aktarılma süreleri, türlerine göre değişiklik
gösterir. Karbonhidratlar midede az kalırlar
Yağlar midede daha uzun sürede kalır.
Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıdaki
lerden hangisi söylenemez?
A) Mide, kaslı yapısı sayesinde besinleri ka-
rıştırarak çorba kıvamına gelmesini sağlar.
B) Besinler ağızda çiğnendikten sonra, ye-
mek borusu aracılığıyla mideye ulaşır.
C) Yağların midedeki kimyasal sindirimi, Kar-
bonhidratların kimyasal sindiriminden da-
ha hızlı gerçekleşir.
D) Midede bir süre bekletilen besinler, ince
bağırsağa gönderilir.
Be
pr
Bu
AMUO
BY
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
gö- sin- eas kim- sal- tongue 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 6. 4. Midemiz yemek borusu ile ince bağırsak ara sında, karın bölgemizde bulunmaktadır. Bir kaç katmandan oluşan kaslı bir yapıya sahip. tir. Salgıladığı sıvı sayesinde besinleri parça lar. Mideye gelen besinlerin ince bağırsağa aktarılma süreleri, türlerine göre değişiklik gösterir. Karbonhidratlar midede az kalırlar Yağlar midede daha uzun sürede kalır. Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıdaki lerden hangisi söylenemez? A) Mide, kaslı yapısı sayesinde besinleri ka- rıştırarak çorba kıvamına gelmesini sağlar. B) Besinler ağızda çiğnendikten sonra, ye- mek borusu aracılığıyla mideye ulaşır. C) Yağların midedeki kimyasal sindirimi, Kar- bonhidratların kimyasal sindiriminden da- ha hızlı gerçekleşir. D) Midede bir süre bekletilen besinler, ince bağırsağa gönderilir. Be pr Bu AMUO BY D
bağırsak ara-
maktadır. Bir-
apıya sahip-
sinleri parça-
e bağırsağa
re değişiklik
e az kalırlar.
e kalır.
aşağıdaki-
esinleri ka-
sini sağlar.
sonra, ye-
e ulaşır.
irimi, Kar-
inden da-
mler, ince
6.
Besin içeriğindeki
protein miktarı
Ağız Mide
İnce
bağırsak
tonguç
Yandaki grafikte vücuda alınan protein kaynaklı besinlerin içeri-
ğindeki proteinin ağız, mide ve ince bağırsaktaki miktarında mey-
dana gelen değişim gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Proteinlerin ağızda kimyasal sindirimi gerçekleşmez.
B) Proteinlerin tamamı ince bağırsaktan emilir.
C) Midede proteinler yalnızca mekanik sindirime uğrar.
D) Ince bağırsakta proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir.
Hop!
Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz!
Dijital Soru
6. Sınıf
Fen I
43
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
bağırsak ara- maktadır. Bir- apıya sahip- sinleri parça- e bağırsağa re değişiklik e az kalırlar. e kalır. aşağıdaki- esinleri ka- sini sağlar. sonra, ye- e ulaşır. irimi, Kar- inden da- mler, ince 6. Besin içeriğindeki protein miktarı Ağız Mide İnce bağırsak tonguç Yandaki grafikte vücuda alınan protein kaynaklı besinlerin içeri- ğindeki proteinin ağız, mide ve ince bağırsaktaki miktarında mey- dana gelen değişim gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Proteinlerin ağızda kimyasal sindirimi gerçekleşmez. B) Proteinlerin tamamı ince bağırsaktan emilir. C) Midede proteinler yalnızca mekanik sindirime uğrar. D) Ince bağırsakta proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Hop! Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz! Dijital Soru 6. Sınıf Fen I 43
evşeye
mesini
kana
öğ.
ru
12
Sindirim Sistemi - I
5. K: Besinleri yemek borusuna iletir.
L: Kaygan iç yüzeyi ve kaslar sayesinde besinleri mideye iletir.
M : Mekanik ve kimyasal sindirimin vücutta başladığı ilk yerdir.
N: Kasılıp gevşeme hareketi ile besinleri bulamaç haline getirir.
P: Karbonhidrat, protein ve yağların kana geçmesini sağlar.
Sindirim sisteminde görev yapan bazı yapıların özellikleri yukarıda verilmiştir.
Buna göre besinlerin bu yapılardan geçiş sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
A) K→L→ M⇒N→P
B) M→K→L⇒N P
C) M→L→K→P→N
D) K→M→L⇒P⇒N
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
evşeye mesini kana öğ. ru 12 Sindirim Sistemi - I 5. K: Besinleri yemek borusuna iletir. L: Kaygan iç yüzeyi ve kaslar sayesinde besinleri mideye iletir. M : Mekanik ve kimyasal sindirimin vücutta başladığı ilk yerdir. N: Kasılıp gevşeme hareketi ile besinleri bulamaç haline getirir. P: Karbonhidrat, protein ve yağların kana geçmesini sağlar. Sindirim sisteminde görev yapan bazı yapıların özellikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre besinlerin bu yapılardan geçiş sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibidir? A) K→L→ M⇒N→P B) M→K→L⇒N P C) M→L→K→P→N D) K→M→L⇒P⇒N
est.
12
Sistemi - I
3. K. Kaslı yapısı sayesinde kasılıp gevşeye.
rek besinleri mideye iletir.
L. Besinlerin yemek borusuna iletilmesini
sağlar.
M. Vitamin, su ve mineralleri emerek kana
geçirir.
A)
Görevleri verilen organları aşağıdaki öğ-
rencilerden hangisi resim üzerinde doğru
olarak göstermiştir?
C)
Dijital
Soru
Ali
Azra
K
M
K
TATS
L
M
B)
D)
Yusuf
Tuba
K
L
M
K
M
5. K: Besi
L: Kay
M
N: Ka
P: K
Sinc
Bur
A)
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
est. 12 Sistemi - I 3. K. Kaslı yapısı sayesinde kasılıp gevşeye. rek besinleri mideye iletir. L. Besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar. M. Vitamin, su ve mineralleri emerek kana geçirir. A) Görevleri verilen organları aşağıdaki öğ- rencilerden hangisi resim üzerinde doğru olarak göstermiştir? C) Dijital Soru Ali Azra K M K TATS L M B) D) Yusuf Tuba K L M K M 5. K: Besi L: Kay M N: Ka P: K Sinc Bur A) C
37
D
11. Aşağıda iki organın sindirimdeki görevleriyle ilgi-
li bazı bilgiler verilmiştir.
Adi
Safrayı salgılayarak ince bağırsa-
Karaciğer ğa gönderir. Yağların fiziksel sin-
dirimini sağlar.
Pankreas özsuyunu salgılayarak
ince bağırsağa gönderir. Farklı en-
Pankreas zimleri üreterek karbonhidrat, yağ
ve proteinlerin kimyasal sindirimi-
ne yardımcı olur.
Buna göre besin sindirimiyle ilgili olarak;
I. Karaciğeri zarar gören bir kişide yağların sin-
dirilme oranı azalabilir.
II. Pankreası zarar gören bir kişide ince bağır-
saktan emilen besin miktarı azalabilir.
Görevi
III. İnce bağırsaktaki sindirim farklı organların yar-
dımıyla tamamlanabilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
SİKÜL
Martibir
yayınları
B) I ve II
D) I, II ve III
Akıllı Tahta
Uygulaması
DE
12.
15
"L
S
C
S
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
37 D 11. Aşağıda iki organın sindirimdeki görevleriyle ilgi- li bazı bilgiler verilmiştir. Adi Safrayı salgılayarak ince bağırsa- Karaciğer ğa gönderir. Yağların fiziksel sin- dirimini sağlar. Pankreas özsuyunu salgılayarak ince bağırsağa gönderir. Farklı en- Pankreas zimleri üreterek karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindirimi- ne yardımcı olur. Buna göre besin sindirimiyle ilgili olarak; I. Karaciğeri zarar gören bir kişide yağların sin- dirilme oranı azalabilir. II. Pankreası zarar gören bir kişide ince bağır- saktan emilen besin miktarı azalabilir. Görevi III. İnce bağırsaktaki sindirim farklı organların yar- dımıyla tamamlanabilir. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III SİKÜL Martibir yayınları B) I ve II D) I, II ve III Akıllı Tahta Uygulaması DE 12. 15 "L S C S
8
Kitapçık Türü
5.
BOO
Pankreas ve karaciğer sindirime yardımcı organlardır. Bu organlarla ilgili bir etkinlik hazırlayan Gamze Öğretmen,
organların özelliklerini sıralayarak, bu özelliklerin numaralarını aşağıda verilen şemanın uygun bölümlerine yaz-
malarını istiyor.
3
Özellikler
Salgısı yağların kimyasal sinidirimini gerçekleştirir.
Salgısını ince bağırsağa gönderir.
Salgısı proteinlere etki eder.
Salgısı yağların fiziksel sindirimini gerçekleştirir.
Salgısı besinleri yapıtaşlarına ayırır.
K
1-3
1-4
1-3-5
2-3
Buna göre şemayı doğru olarak dolduran bir öğrenci K, L ve M ile gösterilen bölümlere hangi numaraları
yazmıştır?
L
2-5
ANNY
FEN BİLİMLERİ
2
Pankreas Karaciğer
M
4
3-5
4
1-5
k³34M
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
8 Kitapçık Türü 5. BOO Pankreas ve karaciğer sindirime yardımcı organlardır. Bu organlarla ilgili bir etkinlik hazırlayan Gamze Öğretmen, organların özelliklerini sıralayarak, bu özelliklerin numaralarını aşağıda verilen şemanın uygun bölümlerine yaz- malarını istiyor. 3 Özellikler Salgısı yağların kimyasal sinidirimini gerçekleştirir. Salgısını ince bağırsağa gönderir. Salgısı proteinlere etki eder. Salgısı yağların fiziksel sindirimini gerçekleştirir. Salgısı besinleri yapıtaşlarına ayırır. K 1-3 1-4 1-3-5 2-3 Buna göre şemayı doğru olarak dolduran bir öğrenci K, L ve M ile gösterilen bölümlere hangi numaraları yazmıştır? L 2-5 ANNY FEN BİLİMLERİ 2 Pankreas Karaciğer M 4 3-5 4 1-5 k³34M
Aşağıdaki posterde belirtilen kısım ile hücre ve organizma ilişkisi açıklanmak isteniyor.
Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi posterdeki hücre-organizma ilişkisini en iyi biçimde açıklar?
Karaciğer hücreleri bir araya gelerek karaciğer organını oluşturur.
BY Karaciğer dokuları bir araya gelerek karaciğer hücresini oluşturur.
Karaciğer ve diğer tüm organlar birlikte organizmayı oluşturur.
Karaciğer hücrelerinden oluşan dokular bir araya gelerek, karaciğer organını oluşturur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
Aşağıdaki posterde belirtilen kısım ile hücre ve organizma ilişkisi açıklanmak isteniyor. Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi posterdeki hücre-organizma ilişkisini en iyi biçimde açıklar? Karaciğer hücreleri bir araya gelerek karaciğer organını oluşturur. BY Karaciğer dokuları bir araya gelerek karaciğer hücresini oluşturur. Karaciğer ve diğer tüm organlar birlikte organizmayı oluşturur. Karaciğer hücrelerinden oluşan dokular bir araya gelerek, karaciğer organını oluşturur.
Mideden ince bağırsağa asidik kimüsun (bulamaç)
ulaşmasıyla ince bağırsaktan;
1. sekretin,
II. kolesistokinin,
III. adrenalin,
IV insülin
hormonlarından hangileri üretilip kana verilir?
A) I ve II
D) III ve IV
B) I ve IV
C) II ve III
E) I, II ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
Mideden ince bağırsağa asidik kimüsun (bulamaç) ulaşmasıyla ince bağırsaktan; 1. sekretin, II. kolesistokinin, III. adrenalin, IV insülin hormonlarından hangileri üretilip kana verilir? A) I ve II D) III ve IV B) I ve IV C) II ve III E) I, II ve IV
4. Aşağıdaki tabloda verilen sindirim çeşitleri gerçekleştiği organlar ile eşleştirilecektir.
Sindirim Çeşidi
Sindirim Organi
1. Ağız
2. Mide
A..
B.
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A)
1.
1.
2.
3.
3.
4.
A..
A. Fiziksel Sindirim
B.
B. Kimyasal Sindirim
A.
3. İnce Bağırsak
4. Kalın Bağırsak
B.
1.
2.
3.
4.
A.
B.
1.
3.
4.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sindirim Sistemi
4. Aşağıdaki tabloda verilen sindirim çeşitleri gerçekleştiği organlar ile eşleştirilecektir. Sindirim Çeşidi Sindirim Organi 1. Ağız 2. Mide A.. B. Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A) 1. 1. 2. 3. 3. 4. A.. A. Fiziksel Sindirim B. B. Kimyasal Sindirim A. 3. İnce Bağırsak 4. Kalın Bağırsak B. 1. 2. 3. 4. A. B. 1. 3. 4.