Sistemlerin Sağlığı Soruları

42
2.
Mide
6. Sınıf
11.
Karaciğer
III.
Pankreas
Yukarıda bazı organlar verilmiştir.
Bu organlardan hangileri besinlerin kim-
yasal sindirimini gerçekleştiren sıvıları sal-
gilar?
A) Yalnız I.
D) II ve III.
B) I ve III.
D) I, II ve III.
1
1
1
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
42 2. Mide 6. Sınıf 11. Karaciğer III. Pankreas Yukarıda bazı organlar verilmiştir. Bu organlardan hangileri besinlerin kim- yasal sindirimini gerçekleştiren sıvıları sal- gilar? A) Yalnız I. D) II ve III. B) I ve III. D) I, II ve III. 1 1 1 1
36
leri
6. Sınıf
2. Bir grup öğrenci ve öğretmenleri, laboratuvarda aşağıda verilen yapıların özelliklerini ince-
liyor.
2
Mide
Yemek borusu Göğüs kafesi Bacak kemikleri
Öğretmenin öğrencilere sordukları sorular aşağıdaki gibidir.
Buna göre sorulara uygun cevapları yazınız.
a. Hangi yapı ve organlarda yassı kemik bulunur? ..
b. Hangi yapı ve organlarda düz kas bulunur?
c. Hangi yapı ve organlarda oynamaz eklem bulunur?...
d. Hangi yapı ve organlarda çizgili kas bulunur?............
e. Hangi yapı ve organların yapısında kıkırdak bulunur?.....
Kafatası
Göz kapağı
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
36 leri 6. Sınıf 2. Bir grup öğrenci ve öğretmenleri, laboratuvarda aşağıda verilen yapıların özelliklerini ince- liyor. 2 Mide Yemek borusu Göğüs kafesi Bacak kemikleri Öğretmenin öğrencilere sordukları sorular aşağıdaki gibidir. Buna göre sorulara uygun cevapları yazınız. a. Hangi yapı ve organlarda yassı kemik bulunur? .. b. Hangi yapı ve organlarda düz kas bulunur? c. Hangi yapı ve organlarda oynamaz eklem bulunur?... d. Hangi yapı ve organlarda çizgili kas bulunur?............ e. Hangi yapı ve organların yapısında kıkırdak bulunur?..... Kafatası Göz kapağı
20. Petrokimya ürünleri ülkemiz için ithalat ve ihracatın en fazla olduğu ürünlerdir. Petrokimya ürünleri ham petro
lün "rafineri" adı verilen tesislerde işlenmesi sonucu oluşur. Ham petrol bir rafineride işlenerek benzin, mazol,
LPG, fuel-oil, asfalt gibi petrol alt ürünlerine dönüştürülerek katma değeri daha yüksek ürünler elde edilir.
Aşağıda verilen haritada Türkiye'deki ham petrol kaynakları ile rafinerilerin yerleri, yıllık işleme kapasiteleri ve
kurulma tarihleri gösterilmiştir.
Izmit-1961
Kapasite: 11,3 milyon tork
Izmir-1972
Kapasite: 11,9 milyon ton
YA
• Petrol kuyulan
Kinkkale-1986
Kapasite: 5,4 milyon ton
Mersin 1957
Kapasite: 4,4 milyon ton
Batman 1955
Kapasite: 11,3 milyon ton
Buna göre yalnızca haritaya bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Zaman ilerledikçe ülkemizde daha büyük rafineriler inşa edilmiştir.
B) Rafinerilerin kurulum yerleri tercih edilirken hammaddenin çıktığı yerlere bağlı kalınmamıştır.
C) Rafineriler yapılırken Türkiye'nin tüm bölgelerinin gelişmesi hedeflenmiştir.
D) Son yapılan rafineriler nüfusun yoğun olduğu bölgelere kurulmuştur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
20. Petrokimya ürünleri ülkemiz için ithalat ve ihracatın en fazla olduğu ürünlerdir. Petrokimya ürünleri ham petro lün "rafineri" adı verilen tesislerde işlenmesi sonucu oluşur. Ham petrol bir rafineride işlenerek benzin, mazol, LPG, fuel-oil, asfalt gibi petrol alt ürünlerine dönüştürülerek katma değeri daha yüksek ürünler elde edilir. Aşağıda verilen haritada Türkiye'deki ham petrol kaynakları ile rafinerilerin yerleri, yıllık işleme kapasiteleri ve kurulma tarihleri gösterilmiştir. Izmit-1961 Kapasite: 11,3 milyon tork Izmir-1972 Kapasite: 11,9 milyon ton YA • Petrol kuyulan Kinkkale-1986 Kapasite: 5,4 milyon ton Mersin 1957 Kapasite: 4,4 milyon ton Batman 1955 Kapasite: 11,3 milyon ton Buna göre yalnızca haritaya bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Zaman ilerledikçe ülkemizde daha büyük rafineriler inşa edilmiştir. B) Rafinerilerin kurulum yerleri tercih edilirken hammaddenin çıktığı yerlere bağlı kalınmamıştır. C) Rafineriler yapılırken Türkiye'nin tüm bölgelerinin gelişmesi hedeflenmiştir. D) Son yapılan rafineriler nüfusun yoğun olduğu bölgelere kurulmuştur.
15.
hin sıcaklığı 10 dakika boyunca artmıştır.
Dünya
IV
GUNES
Ay'ın Dünya etrafında dolanımı sırasında bulunduğu I, II, III ve IV Konumları görselde verilmiştir. Dünya'dan
bakıldığında bu konumlarda gözlenen Ay'ın evreleri ile ilgili yorumlar yapılacaktır.
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) AVI konumunda iken Güneş'ten gelen ışınların aydınlattığı bölge Dünya'dan hiç görülmediği için dolu-
nay evresi gözlenir. Yeri ay.
+BY Ay II konumunda iken Güneş'ten gelen ışınlar Ay'ın yarısını aydınlatır ve ilk dördün evresi gözlenir. +
Ł Ay III konumunda iken Güneş'ten gelen ışınların aydınlattığı bölge tam bir daire şeklinde görülür.
D) Ay IV konumunda iken gözlenen evre dolunay evresinden yaklaşık bir hafta sonra oluşan son dördün
evresidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
15. hin sıcaklığı 10 dakika boyunca artmıştır. Dünya IV GUNES Ay'ın Dünya etrafında dolanımı sırasında bulunduğu I, II, III ve IV Konumları görselde verilmiştir. Dünya'dan bakıldığında bu konumlarda gözlenen Ay'ın evreleri ile ilgili yorumlar yapılacaktır. Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) AVI konumunda iken Güneş'ten gelen ışınların aydınlattığı bölge Dünya'dan hiç görülmediği için dolu- nay evresi gözlenir. Yeri ay. +BY Ay II konumunda iken Güneş'ten gelen ışınlar Ay'ın yarısını aydınlatır ve ilk dördün evresi gözlenir. + Ł Ay III konumunda iken Güneş'ten gelen ışınların aydınlattığı bölge tam bir daire şeklinde görülür. D) Ay IV konumunda iken gözlenen evre dolunay evresinden yaklaşık bir hafta sonra oluşan son dördün evresidir.
Fen bilimleri öğretmeni, demirden yapılan maddelerin paslanma sonucunda kütlesinin nasıl değiştiğini öğrencilerine
göstermek için aşağıdaki deneyi yapmıştır. Deneyde demir kilidi su içinde paslanıncaya kadar bekletmiştir. Daha
sonra kilidin paslarını temizleyip tekrar tartmıştır.
Demir kilit
44
5 g
105 g
Su
Bir süre
sonra
Paslanmış kilit
105 g
2
4 g
Yapılan bu deney ile,
1. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütlesi zamanla azalır.
II. Kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi sırasında maddelerde renk değişim gözlenebilir.
III. Tepkime sonucunda oluşan pasın yapısındaki oksijen ve demirin kütleleri farklıdır.
ifadelerinden hangileri doğrulanabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
Fen bilimleri öğretmeni, demirden yapılan maddelerin paslanma sonucunda kütlesinin nasıl değiştiğini öğrencilerine göstermek için aşağıdaki deneyi yapmıştır. Deneyde demir kilidi su içinde paslanıncaya kadar bekletmiştir. Daha sonra kilidin paslarını temizleyip tekrar tartmıştır. Demir kilit 44 5 g 105 g Su Bir süre sonra Paslanmış kilit 105 g 2 4 g Yapılan bu deney ile, 1. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütlesi zamanla azalır. II. Kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi sırasında maddelerde renk değişim gözlenebilir. III. Tepkime sonucunda oluşan pasın yapısındaki oksijen ve demirin kütleleri farklıdır. ifadelerinden hangileri doğrulanabilir? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
3. Bir öğrenci ik sıcaklıkları ve kütteleri eşit olan sat X.
Y ve 2 maddelerini özdeş isiticilarla eşit süre isitiyor
Ardindan maddelerin son sıcaklık değerini ölçerek elde
engi değerlerle aşağıdaki tabloyu hazırlıyor.
Madde ik sicaklik (C) Son sicaklik (°C) Öz isi (Jig°C)
0.5
N
888
20
80
30
3
1
Buna göre öğrenci, yapmış olduğu bu etkinlik so-
nucunda aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen
çıkarıma ulaşabilir?
A) Maddede meydana gelen sıcaklık değişimi maddenin
öz ısısına bağlıdır.
B) Maddede meydana gelen sıcaklık değişimi maddenin
kütlesine bağlıdır.
C) Maddede meydana gelen sıcaklık değişimi maddenin
ilk sıcaklığına bağlıdır.
D) Maddede meydana gelen sıcaklık değişimi maddeye
verilen isi miktarına bağlıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
3. Bir öğrenci ik sıcaklıkları ve kütteleri eşit olan sat X. Y ve 2 maddelerini özdeş isiticilarla eşit süre isitiyor Ardindan maddelerin son sıcaklık değerini ölçerek elde engi değerlerle aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Madde ik sicaklik (C) Son sicaklik (°C) Öz isi (Jig°C) 0.5 N 888 20 80 30 3 1 Buna göre öğrenci, yapmış olduğu bu etkinlik so- nucunda aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen çıkarıma ulaşabilir? A) Maddede meydana gelen sıcaklık değişimi maddenin öz ısısına bağlıdır. B) Maddede meydana gelen sıcaklık değişimi maddenin kütlesine bağlıdır. C) Maddede meydana gelen sıcaklık değişimi maddenin ilk sıcaklığına bağlıdır. D) Maddede meydana gelen sıcaklık değişimi maddeye verilen isi miktarına bağlıdır.
E
Çekirdek, hücredeki karışıklığı gidermek için tüm
organellere isim ve görevlerinin yazılı olduğ
yaka kartları hazırlar.
O
Mitokondri
Enerji
üretmek
Kloroplast
Bitki
hücresinde
besin üretmek
O
Ribozom
Protein
sentezlemek
O
Golgi
A) Mitokondri
C) Kloroplast
Hücre içi
sindirim
yapmak
Ancak, çekirdek acele ile hazırladığı için kartları
birine organelin görevini yanlış yazar.
Buna göre görevi yanlış yazılan organel aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
B) Ribozom
D) Golgi
94
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
E Çekirdek, hücredeki karışıklığı gidermek için tüm organellere isim ve görevlerinin yazılı olduğ yaka kartları hazırlar. O Mitokondri Enerji üretmek Kloroplast Bitki hücresinde besin üretmek O Ribozom Protein sentezlemek O Golgi A) Mitokondri C) Kloroplast Hücre içi sindirim yapmak Ancak, çekirdek acele ile hazırladığı için kartları birine organelin görevini yanlış yazar. Buna göre görevi yanlış yazılan organel aşa- ğıdakilerden hangisidir? B) Ribozom D) Golgi 94
la-
re-
mak
cuv-
515 Farklı besinlerden yeteri kadar yemeye den-
geli beslenme denir.
Model Eğitim Yayınları
adi-
Besinlerin içeriklerine dikkat eden biri,
dengeli beslenmek istiyorsa hangi ye-
mek tabağını tercih etmelidir?
A)
B)
1. Sayfa
Köfte
Tavuk
Balık
Süt
Peynir
Yoğurt
D)
Et
Fasulye
Ayran
Ekmek
Makarna
Patates
10
15
5
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
la- re- mak cuv- 515 Farklı besinlerden yeteri kadar yemeye den- geli beslenme denir. Model Eğitim Yayınları adi- Besinlerin içeriklerine dikkat eden biri, dengeli beslenmek istiyorsa hangi ye- mek tabağını tercih etmelidir? A) B) 1. Sayfa Köfte Tavuk Balık Süt Peynir Yoğurt D) Et Fasulye Ayran Ekmek Makarna Patates 10 15 5
1- 8. Yediğimiz besinlerin birçoğunda asit bulunmaktadır.
Bundan dolayı besinleri tükettikten sonra dişlerimizi diş
macunu kullanarak fırçalarız. Böylece asitlerin dişleri-
mize vereceği zararı engelleriz.
Bor
Verilen bilgiye göre yemeklerden sonra dişlerimizi
fırçalamamızın sebebi aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?
A) Asitlerin asitlerle dengelenmesini sağlamak
BAğzımızdaki asidin pH değerini yükseltmek
C Asitlerin tuzlarla dengelenmesini sağlamak
D) Ağzımızdaki bazın pH değerini düşürmek
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
1- 8. Yediğimiz besinlerin birçoğunda asit bulunmaktadır. Bundan dolayı besinleri tükettikten sonra dişlerimizi diş macunu kullanarak fırçalarız. Böylece asitlerin dişleri- mize vereceği zararı engelleriz. Bor Verilen bilgiye göre yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamamızın sebebi aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? A) Asitlerin asitlerle dengelenmesini sağlamak BAğzımızdaki asidin pH değerini yükseltmek C Asitlerin tuzlarla dengelenmesini sağlamak D) Ağzımızdaki bazın pH değerini düşürmek
57
ETKİNLİKLER-2
KIRK
FE
3 Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz.
KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI
2-S ZME
1. Sivi-svi heterojen kanşımlanın ayrıştırılmasında yararlanılan araç
2. Makarna-su gibi karşımlanı ayırmada kullanilan yöntem. Sozine
3. Demir tozu-un kanşimini ayırmak için kullanılır.
4. Homojen kanşımlara denir. - SAF OLAN
5. Sivi-sivi çözeltilerin ayrıştinimasında kullanilan yöntem.
6. Saf olmayan maddelere verilen ad.
7. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrilamayan bir madde.
Mıknatıs tarafından çekilen bir madde.
SAFOLAN
9. Petrolün damitilması sonucu elde edilen bir ürün.
Makan
I. Alkoh
Zeytin
NV Un-k
Yukanda
landan y
rilmiştir
Elen
G
Sl
Dy Ele
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
57 ETKİNLİKLER-2 KIRK FE 3 Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz. KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI 2-S ZME 1. Sivi-svi heterojen kanşımlanın ayrıştırılmasında yararlanılan araç 2. Makarna-su gibi karşımlanı ayırmada kullanilan yöntem. Sozine 3. Demir tozu-un kanşimini ayırmak için kullanılır. 4. Homojen kanşımlara denir. - SAF OLAN 5. Sivi-sivi çözeltilerin ayrıştinimasında kullanilan yöntem. 6. Saf olmayan maddelere verilen ad. 7. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrilamayan bir madde. Mıknatıs tarafından çekilen bir madde. SAFOLAN 9. Petrolün damitilması sonucu elde edilen bir ürün. Makan I. Alkoh Zeytin NV Un-k Yukanda landan y rilmiştir Elen G Sl Dy Ele
23. "Buharlaşma her sıcaklıkta olur" hipotezini des.
teklemek isteyen bir öğrenci verilen,
I. Annemizin balkona astığı çamaşırlar her mev.
sim kurur.
II. Yaz ve kış aylarında yağmur yağdıktan bir süre
sonra yerler kurur.
III. Buzluktan çıkardığımız buz kalıbı her mevsim
erir.
örneklerinden hangisi ya da hangilerini kullana-
bilir?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
23. "Buharlaşma her sıcaklıkta olur" hipotezini des. teklemek isteyen bir öğrenci verilen, I. Annemizin balkona astığı çamaşırlar her mev. sim kurur. II. Yaz ve kış aylarında yağmur yağdıktan bir süre sonra yerler kurur. III. Buzluktan çıkardığımız buz kalıbı her mevsim erir. örneklerinden hangisi ya da hangilerini kullana- bilir? A) Yalnız I C) I ve II B) Yalnız III D) I, II ve III
80-
ehirli
-la
eri
8
BİLGİ: Idranın Oluşumu ve Vücuttan Atılması
kan
böbrek atardaman
üretra
K
Böbrek
atardamarı
böbrek
idrar kesesi üreter
A) Yalnız I
C) II ve III
idrar
böbrek
toplardamarı
yararlı
madde
Böbrek
vücut
Vücut
L
Böbrek
toplardamarı
Üreter M
İdrar kesesi
Verilen şemada K, L ve M ile gösterilen
yapılar için,
I. K'de oksijence fakir kan bulunur.
L'de vücut için yararlı maddeler bulunur.
III. M ile içerisinde üre bulunduran kan taşınır.
ifadelerinden hangileri doğrudur? F.6.2.5.1
B) Yalnız II
D)T, II ve III
2. UNTE
Kan
den
(A)
B)
C)
D)
2 A
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
80- ehirli -la eri 8 BİLGİ: Idranın Oluşumu ve Vücuttan Atılması kan böbrek atardaman üretra K Böbrek atardamarı böbrek idrar kesesi üreter A) Yalnız I C) II ve III idrar böbrek toplardamarı yararlı madde Böbrek vücut Vücut L Böbrek toplardamarı Üreter M İdrar kesesi Verilen şemada K, L ve M ile gösterilen yapılar için, I. K'de oksijence fakir kan bulunur. L'de vücut için yararlı maddeler bulunur. III. M ile içerisinde üre bulunduran kan taşınır. ifadelerinden hangileri doğrudur? F.6.2.5.1 B) Yalnız II D)T, II ve III 2. UNTE Kan den (A) B) C) D) 2 A
17. Fen bilimleri öğretmeni idrar oluşumu sırasında gerçekleşen olayları kağıtlara yazmış ve her bir kağıdı farklı
bir öğrenciye vermiştir.
Cem
Kan zararlı maddeler-
den arındırılmış olur.
Efe
Süzülen kanın içinde
bulunan atık madde-
ler ve tuz, su ile birlik-
te idrarı oluşturur.
Ece
Kan böbreklerde sü-
zülür.
1
Ada
İdrar, idrar borusu yar-
dımıyla idrar kesesine
gönderilir.
A
Eda Ece - Efe - Cem - Ali - Mert - Ada - Can
C) Ece - Efe - Mert - Ali - Can - Ada - Cem - Eda
Can
İdrar, idrar kanalı yar-
dımıyla dışarı atılır.
FEN BILIMLERI
Mert
Oluşan idrar, idrar bo-
rusu yardımıyla idrar
kesesine gönderilir.
Eda
Kan, böbrek atarda-
marı ile böbreğe ula-
Şır.
Verilen olayları temsil eden öğrenciler gerçekleşme sırasına göre yan yana dizilecektir. Buna göre
hangi seçenekteki sıralama doğrudur?
Ali
Temizlenen kan, böb-
rek toplar damarı ile
böbrekten çıkar.
B) Eda - Ece - Efe - Mert - Can - Ada - Cem - Ali
D) Eda - Ece - Cem - Ali - Efe - Ada - Mert - Can
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
17. Fen bilimleri öğretmeni idrar oluşumu sırasında gerçekleşen olayları kağıtlara yazmış ve her bir kağıdı farklı bir öğrenciye vermiştir. Cem Kan zararlı maddeler- den arındırılmış olur. Efe Süzülen kanın içinde bulunan atık madde- ler ve tuz, su ile birlik- te idrarı oluşturur. Ece Kan böbreklerde sü- zülür. 1 Ada İdrar, idrar borusu yar- dımıyla idrar kesesine gönderilir. A Eda Ece - Efe - Cem - Ali - Mert - Ada - Can C) Ece - Efe - Mert - Ali - Can - Ada - Cem - Eda Can İdrar, idrar kanalı yar- dımıyla dışarı atılır. FEN BILIMLERI Mert Oluşan idrar, idrar bo- rusu yardımıyla idrar kesesine gönderilir. Eda Kan, böbrek atarda- marı ile böbreğe ula- Şır. Verilen olayları temsil eden öğrenciler gerçekleşme sırasına göre yan yana dizilecektir. Buna göre hangi seçenekteki sıralama doğrudur? Ali Temizlenen kan, böb- rek toplar damarı ile böbrekten çıkar. B) Eda - Ece - Efe - Mert - Can - Ada - Cem - Ali D) Eda - Ece - Cem - Ali - Efe - Ada - Mert - Can
1
ri
6. Bir öğrenci bitki ve hayvan hücrelerinde
bulunan ve bulunmayan organellerden
bazılarını şekildeki gibi gruplandırıyor.
Hücre Çeşitleri
Bitki Hücresi
K organeli
Lorganeli
Morganeli
Hayvan Hücresi
K organeli
L organeli
N organeli
Buna göre K, L, M ve N organelleri ile il
gili aşağıda verilenlerden hangisi doğ
rudur?
A) N, kloroplast olabilir.
B) K, koful olabilir.
C) L, ribozom olamaz.
D) M, sentrozom olabilir.
8.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
1 ri 6. Bir öğrenci bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ve bulunmayan organellerden bazılarını şekildeki gibi gruplandırıyor. Hücre Çeşitleri Bitki Hücresi K organeli Lorganeli Morganeli Hayvan Hücresi K organeli L organeli N organeli Buna göre K, L, M ve N organelleri ile il gili aşağıda verilenlerden hangisi doğ rudur? A) N, kloroplast olabilir. B) K, koful olabilir. C) L, ribozom olamaz. D) M, sentrozom olabilir. 8.
16.
Tahtadaki şekilde harflerle gösterilen yapılar
için aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?
K
L
M
N
A)
B)
C)
D)
İdrar
kanalı
Böbrek
Böbrek
K
0:
Böbrek
Üretra
Üreter
İdrar
kesesi
İdrar
kanalı
Üreter
İdrar
kesesi
İdrar
kesesi
Üreter
Üretra
Havuzcuk Üreter
Üretra
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
16. Tahtadaki şekilde harflerle gösterilen yapılar için aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? K L M N A) B) C) D) İdrar kanalı Böbrek Böbrek K 0: Böbrek Üretra Üreter İdrar kesesi İdrar kanalı Üreter İdrar kesesi İdrar kesesi Üreter Üretra Havuzcuk Üreter Üretra
tercihlerini
alım.
SOLENI
Jo Antep
iz mi?
ter,
dar eski
zesi
zetler
dir.
r.
gidaki ilaç kullanım klavuzuna dikkats bir wilde degrands g
an cevaplayalım
Kullanma Talimat,
karmieys baglamadan once tu KULAIMA TALMATH S
Cac
bilgiler içermekte
klanmaying
ABC ilacı nedir ve ne için kullander?
u kullanma talimatins saklayiniz. Daha sonra ardhurys, ne
Eger lave sorularınız olursa dan doktorunuza y
Bu ilaç kişisel olarak sizin için regatae similir, teen
Bu talimatta yazılanlara aynen uyununde se beren sidney
ARC tablet şeklindeki bir actir. Her bir tabler 100 milligram sanat RC
a oumayan vücut agrilarinda ve soğuk sigintinde kulland
2 ABC ilacını kullanmadan önce dikkat edilmesi gerskand
ABC içeriğindeki mentole karşı asin duyarh clanlar ve seker han 80 man
iren anneler ABCyi kullanabilir. Yedi yaşinden kiegokiar tu la kullanm
Doktor tarafından başka bir şeklide tavsiye edilmemis
ABC ilacı kimler tarafından ve nasıl kullander?
Enşkinlerde (15 yaş ve üstü) 3 defa birer tablet, yemedenden sonra be babak
9-15 yaş grubunda günde 2 veya 3 defa 1 tablet verebil
Soğuk alginliği durumunda 4 defa da alınabilir
7-9 yaş grubunda günde 3 defa yarim tablet verlebilir.
15 yaşından küçüklerin ABC'yi süte yutmalan tavsiye edilir. ABC auta emmede
ABC ilacının olası yan etkileri nelerdir?
ABChin bilinen bir yan etkisi yoktur.
ABC ilacı nasıl saklanmalıdır?
ABC serin bir yerde saklanmalıdır.
ABC ilacı aşağıdaki hastalıkların hangisinin tedavisinde etkili değilde?
şaretleyelim.
Baş ağrılarında
Atesli hastalıklarda
Mide ağrılarında
12 yaşındaki bir kişinin ilacı günde kaç kez kullanmas uygun değildir? yaretleyelim.
2
0¹
03
3. Bu kullanım kılavuzunda ABC ilacı ile ilgili hangi bilgilere yer verilmemiştir?
Işaretleyelim.
2
İlaan içindeki maddelere
İlaa kullanmaması gereken kişilere
llaan son kullanma tarihine
llaan kaç gün süreyle kullanılması
gerektiğine
95
Ortaokul Fen Bilgisi
Sistemlerin Sağlığı
tercihlerini alım. SOLENI Jo Antep iz mi? ter, dar eski zesi zetler dir. r. gidaki ilaç kullanım klavuzuna dikkats bir wilde degrands g an cevaplayalım Kullanma Talimat, karmieys baglamadan once tu KULAIMA TALMATH S Cac bilgiler içermekte klanmaying ABC ilacı nedir ve ne için kullander? u kullanma talimatins saklayiniz. Daha sonra ardhurys, ne Eger lave sorularınız olursa dan doktorunuza y Bu ilaç kişisel olarak sizin için regatae similir, teen Bu talimatta yazılanlara aynen uyununde se beren sidney ARC tablet şeklindeki bir actir. Her bir tabler 100 milligram sanat RC a oumayan vücut agrilarinda ve soğuk sigintinde kulland 2 ABC ilacını kullanmadan önce dikkat edilmesi gerskand ABC içeriğindeki mentole karşı asin duyarh clanlar ve seker han 80 man iren anneler ABCyi kullanabilir. Yedi yaşinden kiegokiar tu la kullanm Doktor tarafından başka bir şeklide tavsiye edilmemis ABC ilacı kimler tarafından ve nasıl kullander? Enşkinlerde (15 yaş ve üstü) 3 defa birer tablet, yemedenden sonra be babak 9-15 yaş grubunda günde 2 veya 3 defa 1 tablet verebil Soğuk alginliği durumunda 4 defa da alınabilir 7-9 yaş grubunda günde 3 defa yarim tablet verlebilir. 15 yaşından küçüklerin ABC'yi süte yutmalan tavsiye edilir. ABC auta emmede ABC ilacının olası yan etkileri nelerdir? ABChin bilinen bir yan etkisi yoktur. ABC ilacı nasıl saklanmalıdır? ABC serin bir yerde saklanmalıdır. ABC ilacı aşağıdaki hastalıkların hangisinin tedavisinde etkili değilde? şaretleyelim. Baş ağrılarında Atesli hastalıklarda Mide ağrılarında 12 yaşındaki bir kişinin ilacı günde kaç kez kullanmas uygun değildir? yaretleyelim. 2 0¹ 03 3. Bu kullanım kılavuzunda ABC ilacı ile ilgili hangi bilgilere yer verilmemiştir? Işaretleyelim. 2 İlaan içindeki maddelere İlaa kullanmaması gereken kişilere llaan son kullanma tarihine llaan kaç gün süreyle kullanılması gerektiğine 95