Sıvı Basıncı Soruları

7. Bir siviya batan cisimler hacmi kadar hacimde sıvının yerini değiştirir.
Sıvı basıncı ile ilgili denemeler yapan Arif, suda battığı bilinen 1, 2 ve 3 numaralı cisimleri ayrı ayrı denemelerde tek
başlarına su dolu kaba bırakmıştır.
Buna göre kabin tabanında oluşan sıvı basınçlarının değişimi hangi grafikteki gibi olabilir?
*Bölmelerin özdeş olduğu ve kaptan sıvı taşmadığı bilinmektedir
MB)
I.
2
G
Basing
Basınç
1
II
2
Cisimler
3 Cisimler
Basınç
9
Basing
LIN
1
2
3 Cisimler
3 Cisimler
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
7. Bir siviya batan cisimler hacmi kadar hacimde sıvının yerini değiştirir. Sıvı basıncı ile ilgili denemeler yapan Arif, suda battığı bilinen 1, 2 ve 3 numaralı cisimleri ayrı ayrı denemelerde tek başlarına su dolu kaba bırakmıştır. Buna göre kabin tabanında oluşan sıvı basınçlarının değişimi hangi grafikteki gibi olabilir? *Bölmelerin özdeş olduğu ve kaptan sıvı taşmadığı bilinmektedir MB) I. 2 G Basing Basınç 1 II 2 Cisimler 3 Cisimler Basınç 9 Basing LIN 1 2 3 Cisimler 3 Cisimler
3
Ünite
3d
1
3d
2
SIVI Basinci - I
d
3
Test
2d
Şekildeki kaplar, yoğunlukları belirtilen sıvılar ile belirtilen miktarlarda doldurulmuştur.
Buna göre, hangi kapların tabanında oluşan sıvı basınçları aynıdır?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 4
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4
4
h
ih
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
3 Ünite 3d 1 3d 2 SIVI Basinci - I d 3 Test 2d Şekildeki kaplar, yoğunlukları belirtilen sıvılar ile belirtilen miktarlarda doldurulmuştur. Buna göre, hangi kapların tabanında oluşan sıvı basınçları aynıdır? A) 1 ve 2 B) 1 ve 4 C) 2 ve 4 D) 3 ve 4 4 h ih
9. Bir yüzeye yapılan P basıncı, F kuvveti ile
doğru, S taban alanı ile ters orantılıdır.
Ağırlıkları aynı olan K, L ve M cisimlerinin
taban alanları farklıdır. Bu cisimlerin taban-
larına uyguladıkları basınçlar arasındaki
ilişki P > PM>P'dir.
Buna göre K, L ve M cisimlerinin taban
alanları hangisindeki gibi olabilir?
M
A)
B)
C)
D)
K
S
3 S
S
114
2 S
3 S
2 S
S
3 S
2 S
S
2S
3
0
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
9. Bir yüzeye yapılan P basıncı, F kuvveti ile doğru, S taban alanı ile ters orantılıdır. Ağırlıkları aynı olan K, L ve M cisimlerinin taban alanları farklıdır. Bu cisimlerin taban- larına uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki P > PM>P'dir. Buna göre K, L ve M cisimlerinin taban alanları hangisindeki gibi olabilir? M A) B) C) D) K S 3 S S 114 2 S 3 S 2 S S 3 S 2 S S 2S 3 0
TIP N
Sıvılar, ağırlıklarından dolayı konuldukları kabın her noktası-
na basınç uygular.
Bir öğrenci, özdeş kapları eşit seviyede olacak şekilde K, L
ve M sıvıları ile dolduruyor.
h
h₁
K SIVISI
K SIVISI
L SIVISI
Buna göre;
Sonra
L SIVISI
Y
h
h3
M SIVISI
M SIVISI
Z
Öğrenci daha sonra K, L ve M sıvılarının bulunduğu kap-
ların tabanına eşit mesafeli olacak şekilde özdeş X, Y ve Z
balonlarını bağlamıştır. İşlem sonunda balonların hacimleri
arasında X> Y> Z ilişkisi oluşmuştur.
Balonlara etki eden basınçlar arasında Z> Y> X iliş-
kisi vardır.
[I. Sıvıların yoğunlukları arasında K > L > M ilişkisi vardır.
III. Son durumda sıvıların derinlikleri arasında h₁ > h₂> h3
Lilişkisi vardır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
e) I ve tit
D) II ve III
TIP A
4
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
TIP N Sıvılar, ağırlıklarından dolayı konuldukları kabın her noktası- na basınç uygular. Bir öğrenci, özdeş kapları eşit seviyede olacak şekilde K, L ve M sıvıları ile dolduruyor. h h₁ K SIVISI K SIVISI L SIVISI Buna göre; Sonra L SIVISI Y h h3 M SIVISI M SIVISI Z Öğrenci daha sonra K, L ve M sıvılarının bulunduğu kap- ların tabanına eşit mesafeli olacak şekilde özdeş X, Y ve Z balonlarını bağlamıştır. İşlem sonunda balonların hacimleri arasında X> Y> Z ilişkisi oluşmuştur. Balonlara etki eden basınçlar arasında Z> Y> X iliş- kisi vardır. [I. Sıvıların yoğunlukları arasında K > L > M ilişkisi vardır. III. Son durumda sıvıların derinlikleri arasında h₁ > h₂> h3 Lilişkisi vardır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II e) I ve tit D) II ve III TIP A 4
or.
muyla
öyle
3.1.1
gula
ri be
yaki
anda
ba
2
Bilgi: Sıvılar akışkan olduklarından içinde bulundukları kabın sadece tabanına değil temas ettikleri
bütün yüzeye basınç uygularlar. Sıvı basıncı, Sıvının derinliği ile doğru orantılıdır.
Harun Öğretmen, öğrencilerinden bardakları en hızlı şekilde doldurmalarını istemiştir.
A)
B)
C)
OD
MALZEMELER
D)
Farklı miktarda su
dolu damacanalar
Farklı boyutlarda
pipetler
Buna göre aşağıdaki seçimlerin hangisinde bardaklar daha hızlı şekilde dolar?
(Damacanaların içerisindeki gazların basıncı birbirine eşittir. Damacana delikleri ve pipet genişlikleri
özdeştir.)
F8.3.1.2
Damacana
M
K
MY
K
K
Pipet
11
2
2
1
M
2
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
or. muyla öyle 3.1.1 gula ri be yaki anda ba 2 Bilgi: Sıvılar akışkan olduklarından içinde bulundukları kabın sadece tabanına değil temas ettikleri bütün yüzeye basınç uygularlar. Sıvı basıncı, Sıvının derinliği ile doğru orantılıdır. Harun Öğretmen, öğrencilerinden bardakları en hızlı şekilde doldurmalarını istemiştir. A) B) C) OD MALZEMELER D) Farklı miktarda su dolu damacanalar Farklı boyutlarda pipetler Buna göre aşağıdaki seçimlerin hangisinde bardaklar daha hızlı şekilde dolar? (Damacanaların içerisindeki gazların basıncı birbirine eşittir. Damacana delikleri ve pipet genişlikleri özdeştir.) F8.3.1.2 Damacana M K MY K K Pipet 11 2 2 1 M 2
-le
2
ti-
ki
k
in
e-
UN YAYINLARI
BİLGİ: Sıvının basıncı, Sıvı yoğunluğu arttıkça artar.
4
Su
P₁
Suyun yoğunluğu zeytinyağın yoğunluğundan büyüktür.
Tabanlarındaki sıvı basıncı P, ve P₂ ise P₁ > P₂ dir.
Zeytin-
yağı
C)
Aşağıdaki kapların tabanlarındaki sıvı basın-
ci eşittir.
h
P₂
Buna göre hangi kaptaki sıvı yoğunluğu
en büyüktür?
F8.3.1.2
A)
2h
03
B)
D)
3h
3h
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
-le 2 ti- ki k in e- UN YAYINLARI BİLGİ: Sıvının basıncı, Sıvı yoğunluğu arttıkça artar. 4 Su P₁ Suyun yoğunluğu zeytinyağın yoğunluğundan büyüktür. Tabanlarındaki sıvı basıncı P, ve P₂ ise P₁ > P₂ dir. Zeytin- yağı C) Aşağıdaki kapların tabanlarındaki sıvı basın- ci eşittir. h P₂ Buna göre hangi kaptaki sıvı yoğunluğu en büyüktür? F8.3.1.2 A) 2h 03 B) D) 3h 3h
yö-
ta-
4. Katı, Sivi ve gaz basıncının günlük hayatta birçok uy
gulama alanı vardır.
Buna göre,
1. Futbolcuların çivili kramponlar kullanması
II. Hidrolik direksiyonlar
III. Su tabancaları
hangileri sıvı basıncının günlük hayattaki kullanım
alanlarına örnektir?
A) Yalnız II.
C) I ve II.
B) Yalnız III.
D) II ve III.
Ya
ula
la
B
u
d
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
yö- ta- 4. Katı, Sivi ve gaz basıncının günlük hayatta birçok uy gulama alanı vardır. Buna göre, 1. Futbolcuların çivili kramponlar kullanması II. Hidrolik direksiyonlar III. Su tabancaları hangileri sıvı basıncının günlük hayattaki kullanım alanlarına örnektir? A) Yalnız II. C) I ve II. B) Yalnız III. D) II ve III. Ya ula la B u d
8. Aşağıda içi su dolu bileşik bir kap verilmiştir.
|F3
|F₁
|F₂
3S
2S
4S
Hareketli
Piston
Sistem dengede olup pistonların ağırlığı ve sürtünme-
ler önemsizdir.
A) FFF
C) F₂ > F₁ > F₂
2
Buna göre pistonlara uygulanan kuvvetler arasın-
daki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
2
B) F₂>F₁ > F3
D) F₂>FF₁
79
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
8. Aşağıda içi su dolu bileşik bir kap verilmiştir. |F3 |F₁ |F₂ 3S 2S 4S Hareketli Piston Sistem dengede olup pistonların ağırlığı ve sürtünme- ler önemsizdir. A) FFF C) F₂ > F₁ > F₂ 2 Buna göre pistonlara uygulanan kuvvetler arasın- daki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- miştir? 2 B) F₂>F₁ > F3 D) F₂>FF₁ 79
FEN BİLİMLERİ TESTİ
1. Bilgi: Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın her noktasına yoğunlukları ve derinlikleri ile doğru orantılı olacak şekilde
basınç uygular.
M
3d
2d
Yoğunluk
KO
d+--
Yukarıda, ve ▲ sıvılarına ait yoğunluk-sıvı cinsi sütun grafiği verilmiştir.
th---
1. Kap
h
h
→Sıvı cinsi
h
2. Kap
S
P
R
Bu sıvıların şekildeki 1. ve 2. kaplara doldurulmaları ve oluşturdukları sıvı basınçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) SIVISI; 1. kaba M seviyesine kadar doldurulduğunda kap tabanlarındaki sıvı basınçlarının birbirine eşit olabilmesi
için, 2. kaba seviyesi R ve S'nin tam arasında olacak şekilde siviśından konulmalıdır.
B) SIVISI 1. kaba L seviyesine kadar doldurulduğunda kap tabanındaki basınç, SIVISI 2. kaba P seviyesine kadar
doldurulduğunda R noktasında oluşan sıvı basıncına eşittir.
C) SIVISI 1. kaba M seviyesine kadar doldurulduğunda kap tabanındaki basınç, A SIVISI 2. kaba P seviyesine kadar
doldurulduğunda S noktasında oluşan sıvı basıncına eşittir.
D) SIVISI 1. kaba K seviyesine kadar doldurulduğunda L noktasındaki sıvı basıncı, A SIVISI 2. kaba P ve R'nin tam
orta noktasına kadar doldurulduğunda S noktasında oluşan sıvı basıncından büyüktür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
FEN BİLİMLERİ TESTİ 1. Bilgi: Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın her noktasına yoğunlukları ve derinlikleri ile doğru orantılı olacak şekilde basınç uygular. M 3d 2d Yoğunluk KO d+-- Yukarıda, ve ▲ sıvılarına ait yoğunluk-sıvı cinsi sütun grafiği verilmiştir. th--- 1. Kap h h →Sıvı cinsi h 2. Kap S P R Bu sıvıların şekildeki 1. ve 2. kaplara doldurulmaları ve oluşturdukları sıvı basınçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) SIVISI; 1. kaba M seviyesine kadar doldurulduğunda kap tabanlarındaki sıvı basınçlarının birbirine eşit olabilmesi için, 2. kaba seviyesi R ve S'nin tam arasında olacak şekilde siviśından konulmalıdır. B) SIVISI 1. kaba L seviyesine kadar doldurulduğunda kap tabanındaki basınç, SIVISI 2. kaba P seviyesine kadar doldurulduğunda R noktasında oluşan sıvı basıncına eşittir. C) SIVISI 1. kaba M seviyesine kadar doldurulduğunda kap tabanındaki basınç, A SIVISI 2. kaba P seviyesine kadar doldurulduğunda S noktasında oluşan sıvı basıncına eşittir. D) SIVISI 1. kaba K seviyesine kadar doldurulduğunda L noktasındaki sıvı basıncı, A SIVISI 2. kaba P ve R'nin tam orta noktasına kadar doldurulduğunda S noktasında oluşan sıvı basıncından büyüktür.
HITAM
8. Sınıf Deneme Sınavı - 3
STI
aretleyiniz.
bir gezegenden bir
ve farklı günlerin
Güneş'in yerinin
sonucu elde
1
"ür.
an bakıldığında
ma şekli verilmiştir.
'dan gözlemlenen analemman
nin nedenleri,
elerde aynı anda farklı mevsin
tadaki gece ve
6.
FEN BILIMLERI omenad hm2.8
B
5. Sıvıların üzerine uygulanan basıncın her yöne ve eşit büyüklükte iletilmesi prensibine Pascal Prensibi denir.
Ahmet Öğretmen sınıfta öğrencilerine yukarıdaki bilgiyi vermiş ve öğrencilerinden bu prensibin uygulandığı örnekler
vermelerini istemiştir.
Hidrolik fren sistemlerinde frene
bastığımızda fren sivisina ba-
sınç uygulanır. Bu basınç teker-
leklerdeki pistonlara iletilir. Te-
kerlekte sürtünmeye neden olur.
Merve
tir?
A) Merve ve Gizem
8. Sınıf Deneme Sınavı - 3
Araç ya da ağır eşyaları kaldırmak
için kullanılan hidrolik liftlerde küçük
pistona kuvvet uygulandığında bu-
radaki basınç büyük pistona iletile-
rek cisim kaldırılır.
Gizem
Sema
Öğrencilerin verdikleri örnekler yukarıdaki gibi olduğuna göre, hangi öğrenciler bilgiye uygun örnek vermiş-
D
D) Merve, Gizem ve Sema
B) Merve ve Sema
B
Ağzı açık ve su dolu pet şiyede farklı
derinliklerde delik açıldığında suyun
farklı mesafelere ulaştığı gözlenir.
C) Gizem ve Sema
Bitkilerin bir yerden başka bir yere taşınması sırasında hem devrilmelerinin zorlaştırılması hem de yer tasarrufunun
sağlanması için küp şeklinde karpuzlar üretiliyor.
Aşağıda küp şeklindeki bir karpuzun üretim aşamaları gösterilmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
HITAM 8. Sınıf Deneme Sınavı - 3 STI aretleyiniz. bir gezegenden bir ve farklı günlerin Güneş'in yerinin sonucu elde 1 "ür. an bakıldığında ma şekli verilmiştir. 'dan gözlemlenen analemman nin nedenleri, elerde aynı anda farklı mevsin tadaki gece ve 6. FEN BILIMLERI omenad hm2.8 B 5. Sıvıların üzerine uygulanan basıncın her yöne ve eşit büyüklükte iletilmesi prensibine Pascal Prensibi denir. Ahmet Öğretmen sınıfta öğrencilerine yukarıdaki bilgiyi vermiş ve öğrencilerinden bu prensibin uygulandığı örnekler vermelerini istemiştir. Hidrolik fren sistemlerinde frene bastığımızda fren sivisina ba- sınç uygulanır. Bu basınç teker- leklerdeki pistonlara iletilir. Te- kerlekte sürtünmeye neden olur. Merve tir? A) Merve ve Gizem 8. Sınıf Deneme Sınavı - 3 Araç ya da ağır eşyaları kaldırmak için kullanılan hidrolik liftlerde küçük pistona kuvvet uygulandığında bu- radaki basınç büyük pistona iletile- rek cisim kaldırılır. Gizem Sema Öğrencilerin verdikleri örnekler yukarıdaki gibi olduğuna göre, hangi öğrenciler bilgiye uygun örnek vermiş- D D) Merve, Gizem ve Sema B) Merve ve Sema B Ağzı açık ve su dolu pet şiyede farklı derinliklerde delik açıldığında suyun farklı mesafelere ulaştığı gözlenir. C) Gizem ve Sema Bitkilerin bir yerden başka bir yere taşınması sırasında hem devrilmelerinin zorlaştırılması hem de yer tasarrufunun sağlanması için küp şeklinde karpuzlar üretiliyor. Aşağıda küp şeklindeki bir karpuzun üretim aşamaları gösterilmiştir.
19. Fen bilimleri öğretmeni 3 litrelik plastik şişenin içine şişirilmiş küçük bir balon yerleştirerek kapağı-
na bağlıyor. Daha sonra şişenin bir kısmı boş kalacak şekilde su ile dolduruyor. Delik açtığı düze-
neğe şekildeki gibi yanlardan elleri ile kuvvet uygulayarak suyun yukarı doğru yükseldiğini ve balo-
nun hacminin değiştiğini gözlemliyor.
Buna göre öğretmenin yapmış olduğu deney ile ilgili,
1. Deneyin yapılış amacı açık hava basıncını etkileyen faktörleri açıklamaktır.
II. Balonun hacmi zamanla azalmıştır. +
III. Deneyde bağımsız değişken sıvı derinliği, bağımlı değişken sıvı basıncıdır.
ifadelerinden hangileri doğru olur?
B) I ve III
Iniz A) Yalnız II eney
20.
log C) II ve III idig
nitelish D toto nish
++
belis plisse lohrad obslupyu animes nipatia:el id tor 126mlo se miniavaz
D) III ve I
ubulb ebmusub blor & fole? priasd alog ng ibysaloties, civce she
eemal sy runoymax
pneed ipbelugu snimles ridehexatid sex, byeenns iniaysa Nehodat nebe asmet eney holog olycbmujub
Delik
Su
Alp
ade
idip Met
Sailidensiyoe Islignen nainali deb gees erop souğublo ties salonised torbalupyu ansy munoymex sticlmunub au ua
mbilims o uncoboll ayse date tel naba asmet sjoy pnited pibelunyu ecimes nige
Balon
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
19. Fen bilimleri öğretmeni 3 litrelik plastik şişenin içine şişirilmiş küçük bir balon yerleştirerek kapağı- na bağlıyor. Daha sonra şişenin bir kısmı boş kalacak şekilde su ile dolduruyor. Delik açtığı düze- neğe şekildeki gibi yanlardan elleri ile kuvvet uygulayarak suyun yukarı doğru yükseldiğini ve balo- nun hacminin değiştiğini gözlemliyor. Buna göre öğretmenin yapmış olduğu deney ile ilgili, 1. Deneyin yapılış amacı açık hava basıncını etkileyen faktörleri açıklamaktır. II. Balonun hacmi zamanla azalmıştır. + III. Deneyde bağımsız değişken sıvı derinliği, bağımlı değişken sıvı basıncıdır. ifadelerinden hangileri doğru olur? B) I ve III Iniz A) Yalnız II eney 20. log C) II ve III idig nitelish D toto nish ++ belis plisse lohrad obslupyu animes nipatia:el id tor 126mlo se miniavaz D) III ve I ubulb ebmusub blor & fole? priasd alog ng ibysaloties, civce she eemal sy runoymax pneed ipbelugu snimles ridehexatid sex, byeenns iniaysa Nehodat nebe asmet eney holog olycbmujub Delik Su Alp ade idip Met Sailidensiyoe Islignen nainali deb gees erop souğublo ties salonised torbalupyu ansy munoymex sticlmunub au ua mbilims o uncoboll ayse date tel naba asmet sjoy pnited pibelunyu ecimes nige Balon
A)
B)
C)
D)
1.
Bir görevli, çimleri sulamak için bir depo kullanacaktır. Bunun için depoyu su ile doldurup deponun musluğunu açacak, bahçe
ye döşediği hortumların ucundaki fiskiyelerden suyun kendiliğinden fışkırmasını sağlayacaktır.
Su
deposu
Deponun boyu
3 metre
5 metre
3 metre
5 metre
Su
Deponun eni
4 metre
3 metre
5 metre
3 metre
Fıskiye
Dikdörtgen prizması şeklindeki deponun boyutları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa, fıskiyeden fışkıran suyun ulaşa-
bileceği mesafe en fazla olur?
Hava
Çim
Deponun yüksekliği
5 metre
4 metre
4 metre
4 metre
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
A) B) C) D) 1. Bir görevli, çimleri sulamak için bir depo kullanacaktır. Bunun için depoyu su ile doldurup deponun musluğunu açacak, bahçe ye döşediği hortumların ucundaki fiskiyelerden suyun kendiliğinden fışkırmasını sağlayacaktır. Su deposu Deponun boyu 3 metre 5 metre 3 metre 5 metre Su Deponun eni 4 metre 3 metre 5 metre 3 metre Fıskiye Dikdörtgen prizması şeklindeki deponun boyutları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa, fıskiyeden fışkıran suyun ulaşa- bileceği mesafe en fazla olur? Hava Çim Deponun yüksekliği 5 metre 4 metre 4 metre 4 metre
9. Sivilar yoğunluklan ve yüksekliklerin doğru orantili olarak içinde bulundukları ka
Aşağıdaki kaplardan M kabının içi boş olup K ve L kaplan ağzına kadar farkli na sv
A
K
A) I ve II.
B) Ive III.
6) II ve HI.
D) I, II ve III.
2h
25
S
L
0
2S
M
Buna göre kapların tabanındaki sıvı basınçlarıyla ilgili,
1. L kabındaki sıvının tamamı M kabına boşaltılırsa sıvı basıncı değişmez
II. Kaplarda özdeş sıvılar olsaydı L kabındaki sıvı basıncı K kabındakinin 2 katı olurdu.
III. K ve L kabındaki sıvı miktarı yarıya düşürülürse her iki kabın da tabanındaki sıvı basıncı yarıya iner
ifadelerinden hangileri doğrudur?
RKİYE
2h
ANLA
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
9. Sivilar yoğunluklan ve yüksekliklerin doğru orantili olarak içinde bulundukları ka Aşağıdaki kaplardan M kabının içi boş olup K ve L kaplan ağzına kadar farkli na sv A K A) I ve II. B) Ive III. 6) II ve HI. D) I, II ve III. 2h 25 S L 0 2S M Buna göre kapların tabanındaki sıvı basınçlarıyla ilgili, 1. L kabındaki sıvının tamamı M kabına boşaltılırsa sıvı basıncı değişmez II. Kaplarda özdeş sıvılar olsaydı L kabındaki sıvı basıncı K kabındakinin 2 katı olurdu. III. K ve L kabındaki sıvı miktarı yarıya düşürülürse her iki kabın da tabanındaki sıvı basıncı yarıya iner ifadelerinden hangileri doğrudur? RKİYE 2h ANLA
13. Aşağıdaki düzenekte kap eşit bölmeli olup, özdeş K ve L muslukları açılıp kabın tamamı 20 saniyede doluyor.
Muslukların her biri, kabin her bir bölmesini tek başına 2 saniyede doldurabiliyor.
TK
7
d.
V
7
11
U
III
Buna göre muslukların
her ikisi aynı anda açıldığında,
1. 8. saniye sonunda I ve III. bölmelerin zeminine etki eden sivi basınçları eşit olur.
II. 8 ile 15. saniyeler arasında I ve III. bölmelerin zeminine etki eden sivi basınçları değişmez.
III. 14. saniyede bölmelerin zeminine etki eden sivi basınçları arasında | = III > II ilişkisi vardır.
durumlarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız II
B) Ivell
C) I've III
D) 1, II ve III
kağıtlarını I. kaba daldırıyor ve renk değişimlerini asağıdaki tabloya
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
13. Aşağıdaki düzenekte kap eşit bölmeli olup, özdeş K ve L muslukları açılıp kabın tamamı 20 saniyede doluyor. Muslukların her biri, kabin her bir bölmesini tek başına 2 saniyede doldurabiliyor. TK 7 d. V 7 11 U III Buna göre muslukların her ikisi aynı anda açıldığında, 1. 8. saniye sonunda I ve III. bölmelerin zeminine etki eden sivi basınçları eşit olur. II. 8 ile 15. saniyeler arasında I ve III. bölmelerin zeminine etki eden sivi basınçları değişmez. III. 14. saniyede bölmelerin zeminine etki eden sivi basınçları arasında | = III > II ilişkisi vardır. durumlarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız II B) Ivell C) I've III D) 1, II ve III kağıtlarını I. kaba daldırıyor ve renk değişimlerini asağıdaki tabloya
O
GELISTIRME TEST-1
BASINÇ
7. Bir sistemde yer alan noktalara etki eden sivi basinclan Sekil T'deki gibi olçülüyor. Ayni sistem piston üzerine konulan G
ve diğer pistona uygulanan F kuvveti de dengelenip aynı noktadaki basinç değerleri Sekil 2 deki gibi olcüyor
18 Pa
A) Yalnız
Şekil 1
15 Pa
18 Pa
Yapılan ölçümlere göre;
I. Sivinin derinliği arttıkça sivi basıncı artar.
II. F kuvvetinin büyüklügo, G'nin ağırlığından büyüktür.
III. K, L, M noktalarındaki basınç artislanı eşittir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılır?
B) Yalnız III
21 Pa
C) I ve Ill
18 Pa 21
Sekil 2
9.
D) 1, Il vel
8. Aşağıda gösterilen deneyde, içinde yanan mum bulunan tabağa mürekkepli su konuluyor ve daha sonra yanan mumun üstü
ne cam bardak kapatılıyor. Bardak kapatıldıktan sonra mum sönene kadar cam bardağın içinde mürekkepli suyun yükseldiğ
gözlemleniyor.
Bremen Mizikacilan masalinda hesen korkutmak
sirtina tırmanmislar En altta se, edin unde peka
de horoz
Buna göre, görsel ve masaldan yols can
L Kedinin köpeğe yaptigi basing ayts byde m
Horozun kediye uyguladigi basinç kuvveti syn b
Eşeğin yere basan ayak sayu artarsa zina v
ifadelerinden hangilerine ulaşdır?
A) Yalnız 1
10. Plastik sise ve pipetler kullanılarak asa
1. Deney
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
O GELISTIRME TEST-1 BASINÇ 7. Bir sistemde yer alan noktalara etki eden sivi basinclan Sekil T'deki gibi olçülüyor. Ayni sistem piston üzerine konulan G ve diğer pistona uygulanan F kuvveti de dengelenip aynı noktadaki basinç değerleri Sekil 2 deki gibi olcüyor 18 Pa A) Yalnız Şekil 1 15 Pa 18 Pa Yapılan ölçümlere göre; I. Sivinin derinliği arttıkça sivi basıncı artar. II. F kuvvetinin büyüklügo, G'nin ağırlığından büyüktür. III. K, L, M noktalarındaki basınç artislanı eşittir. ifadelerinden hangilerine ulaşılır? B) Yalnız III 21 Pa C) I ve Ill 18 Pa 21 Sekil 2 9. D) 1, Il vel 8. Aşağıda gösterilen deneyde, içinde yanan mum bulunan tabağa mürekkepli su konuluyor ve daha sonra yanan mumun üstü ne cam bardak kapatılıyor. Bardak kapatıldıktan sonra mum sönene kadar cam bardağın içinde mürekkepli suyun yükseldiğ gözlemleniyor. Bremen Mizikacilan masalinda hesen korkutmak sirtina tırmanmislar En altta se, edin unde peka de horoz Buna göre, görsel ve masaldan yols can L Kedinin köpeğe yaptigi basing ayts byde m Horozun kediye uyguladigi basinç kuvveti syn b Eşeğin yere basan ayak sayu artarsa zina v ifadelerinden hangilerine ulaşdır? A) Yalnız 1 10. Plastik sise ve pipetler kullanılarak asa 1. Deney
1.
4. Cevaplanınızı optikte kutucukların dışına taş
Hanol Kuleleri oyununda 3 adet sütun vardır. Sütun içinde bulunan diskleri yine aynı şekilde olacak
şekilde başka bir sütuna geçirmek amaçlanır. Bunu yaparken de diskler aşağıdan yukarıya dizildiğinde
büyükten küçüğe doğru sıralanmalıdır ve her seferinde tek disk taşıma hakkınız vardır. Aynca bir disk
kendinden küçük çaplı bir diskin üzerine yerleştirilemez. Bu oyunda Şekil-1'de K bölümünde bulunan
diskler aşağıdaki gibi şekil-3'teki gibi M bölümüne oyunun kurallarına göre taşınmıştır.
Ahşap yüzey
A) Basing
1
Şekil - 1
Şekil - 2
Şekil -3
Bu oyun sırasında Şekil-1, Şekil-2 ve Şekil-3'te verilen bölümlerdeki disklerin K, L ve M du-
rumlarındaki ahşap yüzeylere yaptıkları basınçları gösteren grafikler sırası ile aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilir?
1
B) Basınç
T
1
C) Basınç
D) Basınç
2 3
2 3
2 3
[
1
K
2 3
Şekil
Şekil
Şekil
M
Şekil
Basınç
Basınç
1 2 3
1
K
Basınç
L
Basın
2 3
1 2 3
1 2 3
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Basınç
1
Basınç
2
1 2 3
Basınç
1
3
Basınç
Şekil
2 3
1 2
Şekil
3
Şekil
Şekil
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
1. 4. Cevaplanınızı optikte kutucukların dışına taş Hanol Kuleleri oyununda 3 adet sütun vardır. Sütun içinde bulunan diskleri yine aynı şekilde olacak şekilde başka bir sütuna geçirmek amaçlanır. Bunu yaparken de diskler aşağıdan yukarıya dizildiğinde büyükten küçüğe doğru sıralanmalıdır ve her seferinde tek disk taşıma hakkınız vardır. Aynca bir disk kendinden küçük çaplı bir diskin üzerine yerleştirilemez. Bu oyunda Şekil-1'de K bölümünde bulunan diskler aşağıdaki gibi şekil-3'teki gibi M bölümüne oyunun kurallarına göre taşınmıştır. Ahşap yüzey A) Basing 1 Şekil - 1 Şekil - 2 Şekil -3 Bu oyun sırasında Şekil-1, Şekil-2 ve Şekil-3'te verilen bölümlerdeki disklerin K, L ve M du- rumlarındaki ahşap yüzeylere yaptıkları basınçları gösteren grafikler sırası ile aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? 1 B) Basınç T 1 C) Basınç D) Basınç 2 3 2 3 2 3 [ 1 K 2 3 Şekil Şekil Şekil M Şekil Basınç Basınç 1 2 3 1 K Basınç L Basın 2 3 1 2 3 1 2 3 Şekil Şekil Şekil Şekil Basınç 1 Basınç 2 1 2 3 Basınç 1 3 Basınç Şekil 2 3 1 2 Şekil 3 Şekil Şekil