Sürdürülebilir Kalkınma Soruları

caklık
n
Yerkürenin ortalama sıcaklığındaki artış ve
iklimlerde oluşan değişiklikler, küresel iklim
değişikliği olarak adlandırılmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi küre-
sel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri
olamaz?
A) Tarım ürünlerinin artması
B) Deniz seviyesinin yükselmesi
C) Buzulların erimesi
selmesusbil
D) Bazı bitki ve hayvan nesillerinin tükenmesi
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
caklık n Yerkürenin ortalama sıcaklığındaki artış ve iklimlerde oluşan değişiklikler, küresel iklim değişikliği olarak adlandırılmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi küre- sel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olamaz? A) Tarım ürünlerinin artması B) Deniz seviyesinin yükselmesi C) Buzulların erimesi selmesusbil D) Bazı bitki ve hayvan nesillerinin tükenmesi
7-8
HAFTANIN DEĞERLENDİRM
icadı yapan bilim
insanı ya da in-
sanları hangi se-
Görselde verilen 10 Aşağıdaki cüm
de adın yerin
kelime vardır?
A Su içmeyi unu
B. Babam onur
ğunu söyledi
C. Dedem tors
verir.
çenekte verilmiştir?
John Logie Baird
& Wright Kardeşler
Carl Benz
D. Alva John Fisher
Maddenin sivi hâlden gaz hale
geçmesi olayına ne denir?
A Erime
C. Donma
B. Buharlaşma
D. Buzlanma
Aşağıdakilerden hangisinde
varlığın özelliğini belirten bir
sözcük kullanılmıştır?
A. Arabanın kapısı
B. Burada kaldık
C. Yağmur yağdı
D. Yuvarlak masa
D. Satışlar harel
ğazayı kapa
11 Işığı geçirmeye-
opak madde dem
Buna göre hangis
maddedir?
A. Cam
C. Tahta
12
Aşağıdakiler
bilim insanla
lerinden biri
A. Elde ettiği
kendi
sor
yararına
B. Kanıtlara dayalı
k
C. Gözlem ve de
verir.
D. Sebep
ve sonuç
rinde durur
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
7-8 HAFTANIN DEĞERLENDİRM icadı yapan bilim insanı ya da in- sanları hangi se- Görselde verilen 10 Aşağıdaki cüm de adın yerin kelime vardır? A Su içmeyi unu B. Babam onur ğunu söyledi C. Dedem tors verir. çenekte verilmiştir? John Logie Baird & Wright Kardeşler Carl Benz D. Alva John Fisher Maddenin sivi hâlden gaz hale geçmesi olayına ne denir? A Erime C. Donma B. Buharlaşma D. Buzlanma Aşağıdakilerden hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük kullanılmıştır? A. Arabanın kapısı B. Burada kaldık C. Yağmur yağdı D. Yuvarlak masa D. Satışlar harel ğazayı kapa 11 Işığı geçirmeye- opak madde dem Buna göre hangis maddedir? A. Cam C. Tahta 12 Aşağıdakiler bilim insanla lerinden biri A. Elde ettiği kendi sor yararına B. Kanıtlara dayalı k C. Gözlem ve de verir. D. Sebep ve sonuç rinde durur
9. Küresel ısınma, atmosfere salinan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisi sonucunda, Dünya üzerinde
yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir.
1 2
A) Karbondioksit (CO₂) gazı küresel ısınmaya sebep olur.
B Sera gazlarındaki artış küresel ısınma hızını azaltır.
Sıcaklık (°C)
Ali, yukarıda hazırladığı deney düzeneğinde musluğu açtığında kibritlerin yanması sonucu ortaya çıkan SO₂ (kükürt di-
oksit) gazının 1 yönünde hareket ettiğini görüyor ve düzenli olarak yeni kibritler ilave ediyor. Yaptığı deney süresince ter-
mometredeki sıcaklık değişimini gösteren bir grafik çiziyor.
Buna göre, Ali'nin hazırladığı deney düzeneği için kurduğu hipotez cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Atmosferdeki kükürtdioksit (SO₂) miktarı arttıkça küresel ısınma hızı artar.
D) Kürüsel ısınma yeryüzündeki su miktarının azalmasına sebep olur.
Zaman
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
9. Küresel ısınma, atmosfere salinan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisi sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. 1 2 A) Karbondioksit (CO₂) gazı küresel ısınmaya sebep olur. B Sera gazlarındaki artış küresel ısınma hızını azaltır. Sıcaklık (°C) Ali, yukarıda hazırladığı deney düzeneğinde musluğu açtığında kibritlerin yanması sonucu ortaya çıkan SO₂ (kükürt di- oksit) gazının 1 yönünde hareket ettiğini görüyor ve düzenli olarak yeni kibritler ilave ediyor. Yaptığı deney süresince ter- mometredeki sıcaklık değişimini gösteren bir grafik çiziyor. Buna göre, Ali'nin hazırladığı deney düzeneği için kurduğu hipotez cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Atmosferdeki kükürtdioksit (SO₂) miktarı arttıkça küresel ısınma hızı artar. D) Kürüsel ısınma yeryüzündeki su miktarının azalmasına sebep olur. Zaman
5.
POT
Gözlemevleri uzayın ve gökcisimlerinin izlendiği özel tasar-
lanmış yapılardır.
Buna göre gözlem evlerinin kurulacağı yerlerin özellik-
leri ile ilgili;
1. Bulutsuz gece sayısı çok olmalıdır.
II. Deprem kuşaklarından uzak olmalıdır.
III. TV ve radyo yayınlarına yakın olmalıdır.
IV. Hava ve ışık kirliliği en az seviyede olmalıdır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) I, II ve IV
B) III ve IV
D) I, II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
5. POT Gözlemevleri uzayın ve gökcisimlerinin izlendiği özel tasar- lanmış yapılardır. Buna göre gözlem evlerinin kurulacağı yerlerin özellik- leri ile ilgili; 1. Bulutsuz gece sayısı çok olmalıdır. II. Deprem kuşaklarından uzak olmalıdır. III. TV ve radyo yayınlarına yakın olmalıdır. IV. Hava ve ışık kirliliği en az seviyede olmalıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) I ve II C) I, II ve IV B) III ve IV D) I, II, III ve IV
9.
Küresel ısınmaya sebep olan
etkenlere örnek verir misiniz?
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin örne-
ği öğretmenin sorusuna uygun değildiry
A) Enes: Radyoaktif maddelerin etkileri
B) Serhat: Ormanların azalması
Tuba: Araç sayısının artması
DY Hilal: Fabrika bacalarından çıkan gazlar
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
9. Küresel ısınmaya sebep olan etkenlere örnek verir misiniz? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin örne- ği öğretmenin sorusuna uygun değildiry A) Enes: Radyoaktif maddelerin etkileri B) Serhat: Ormanların azalması Tuba: Araç sayısının artması DY Hilal: Fabrika bacalarından çıkan gazlar
19. Geri dönüşüm uygulamalarıyla ilgili,
I. Sanayi tesislerinin ham madde ihtiyacının
bir kısmını karşılar.
II. Katı atık miktarının artmasını sağlar.
Ill. Atık maddelerin taşınma ve depolanma
maliyetini azaltır. ✔✔
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
BI ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
19. Geri dönüşüm uygulamalarıyla ilgili, I. Sanayi tesislerinin ham madde ihtiyacının bir kısmını karşılar. II. Katı atık miktarının artmasını sağlar. Ill. Atık maddelerin taşınma ve depolanma maliyetini azaltır. ✔✔ yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III BI ve III D) I, II ve III
il vodafone TR 4G
Enerji
Kaynakları
K
10. Tabloda K, L ve M harfleri ile gösterilen enerji
kaynaklarının özellikleri karşılarında verilmiştir.
L
A)
B)
C)
D)
M
16:12
LXX
K
Buna göre; biyokütle, hidroelektrik ve jeotermal
enerjinin doğru eşleştirilmiş hâli aşağıdakilerden
hangisidir?
K
Özellikleri
Biyokütle Jeotermal
M
L
Suyun hareketinden kaynaklanan elektrik
enerjisidir.
Yeryüzünün iç tabakalarında bulunan
sıcak su veya buhardan yararlanarak elde
edilen enerjidir.
Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak
elde edilen enerjidir.
%30
MLM
Hidroelektrik
K
K
M
BAH
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
il vodafone TR 4G Enerji Kaynakları K 10. Tabloda K, L ve M harfleri ile gösterilen enerji kaynaklarının özellikleri karşılarında verilmiştir. L A) B) C) D) M 16:12 LXX K Buna göre; biyokütle, hidroelektrik ve jeotermal enerjinin doğru eşleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? K Özellikleri Biyokütle Jeotermal M L Suyun hareketinden kaynaklanan elektrik enerjisidir. Yeryüzünün iç tabakalarında bulunan sıcak su veya buhardan yararlanarak elde edilen enerjidir. Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjidir. %30 MLM Hidroelektrik K K M BAH
10. Tabloda K, L ve M harfleri ile gösterilen enerji
kaynaklarının özellikleri karşılarında verilmiştir.
Enerji
Kaynakları
K
L
A)
B)
C)
D)
M
Özellikleri
Suyun hareketinden kaynaklanan elektrik
enerjisidir.
MLKK
Yeryüzünün iç tabakalarında bulunan
sıcak su veya buhardan yararlanarak elde
edilen enerjidir.
Buna göre; biyokütle, hidroelektrik ve jeotermal
enerjinin doğru eşleştirilmiş hâli aşağıdakilerden
hangisidir?
Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak
elde edilen enerjidir.
Biyokütle Jeotermal Hidroelektrik
K
LMLM
K
M
L
BAHO
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
10. Tabloda K, L ve M harfleri ile gösterilen enerji kaynaklarının özellikleri karşılarında verilmiştir. Enerji Kaynakları K L A) B) C) D) M Özellikleri Suyun hareketinden kaynaklanan elektrik enerjisidir. MLKK Yeryüzünün iç tabakalarında bulunan sıcak su veya buhardan yararlanarak elde edilen enerjidir. Buna göre; biyokütle, hidroelektrik ve jeotermal enerjinin doğru eşleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjidir. Biyokütle Jeotermal Hidroelektrik K LMLM K M L BAHO
Zaman
A)
1 tl Zaman
Önlemler
Raflan duvara sabitlemeliyiz.
Deprem çantasına önemli belgelerin fotokopilerini
koymalıyız.
Sağlam olduğunu düşündüğümüz bir eşyanın
yanında durmalıyız.
Asansör kullanmamalıyız.
✓
32am
Senem Öğretmen, öğrencilerinden tabloda belirtilen önlemlerin deprem öncesinde ya da deprem anında yap
ması durumuna karar vererek tabloyu "✔" ile doldurmalarını istemiştir.
Deprem öncesinde
Buna göre önlemlerle ilgili tabloyu hatasız dolduran öğrencinin işaretlemeleri aşağıdakilerden hang
sinde verilmiştir?
62
Deprem anında
✓
D
V
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
Zaman A) 1 tl Zaman Önlemler Raflan duvara sabitlemeliyiz. Deprem çantasına önemli belgelerin fotokopilerini koymalıyız. Sağlam olduğunu düşündüğümüz bir eşyanın yanında durmalıyız. Asansör kullanmamalıyız. ✓ 32am Senem Öğretmen, öğrencilerinden tabloda belirtilen önlemlerin deprem öncesinde ya da deprem anında yap ması durumuna karar vererek tabloyu "✔" ile doldurmalarını istemiştir. Deprem öncesinde Buna göre önlemlerle ilgili tabloyu hatasız dolduran öğrencinin işaretlemeleri aşağıdakilerden hang sinde verilmiştir? 62 Deprem anında ✓ D V
1. Nazlı, çevre kirliliğini önlemek için yapılması gere-
kenlere örnekler vermiştir.
Buna göre, aşağıdaki hangi örnek doğru de-
ğildir?
A) Atıkları sadece denize dökmek
B) Fabrika bacalarına filtre takmak
C) Ağaç dikmek
D) Ormanları korumak
3.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
1. Nazlı, çevre kirliliğini önlemek için yapılması gere- kenlere örnekler vermiştir. Buna göre, aşağıdaki hangi örnek doğru de- ğildir? A) Atıkları sadece denize dökmek B) Fabrika bacalarına filtre takmak C) Ağaç dikmek D) Ormanları korumak 3.
el
7.
İklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük sorun-
larının başında gelmektedir. İnsan sağlığı ve
ekosistemlerdeki canlı yaşamın devamlılığı
için çok ciddi bir tehdit olan iklim değişikliği
son yıllarda uluslararası gündemde üst sıralar-
da yer almaktadır.
Yukarıdaki konuşmacının verdiği bilgi düşünüldüğünde
iklim değişikliğinin en önemli, en temel nedeni hangi se
çenekteki ifadede verilmiştir?
A) Arazi kullanımındaki değişiklik
(B) Dünya nüfusunun aşırı artması
C) Sera gazlarındaki artış
D) Çevre sorunlarının artması
Yanıt Yayınları
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
el 7. İklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük sorun- larının başında gelmektedir. İnsan sağlığı ve ekosistemlerdeki canlı yaşamın devamlılığı için çok ciddi bir tehdit olan iklim değişikliği son yıllarda uluslararası gündemde üst sıralar- da yer almaktadır. Yukarıdaki konuşmacının verdiği bilgi düşünüldüğünde iklim değişikliğinin en önemli, en temel nedeni hangi se çenekteki ifadede verilmiştir? A) Arazi kullanımındaki değişiklik (B) Dünya nüfusunun aşırı artması C) Sera gazlarındaki artış D) Çevre sorunlarının artması Yanıt Yayınları
on-
nda
ir?
14.
Stok
%12,61
Bertaraf
%21,31
İhracat
%1,39
Geri Kazanım
%64,70
Türkiye'de 2018 yılında geri kazanım amacıyla tesislere
gönderilen atık miktarı 9.749.190 ton, yok edilmek üze-
re tesislere gönderilen atık miktarı ise 3.211.222 tondur.
Yılsonu itibariyle stokta tutulan tehlikesiz atık miktan
1.899.421 ton ve ihraç edilen atık miktarı 208.800 ton
olarak kayıtlara geçmiştir. Bu veriler yukarıdaki şekilde
daire grafiği ile gösterilmiştir.
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Zararsız atıkların %21,31'i geri dönüşüme katılma-
mıştır.
B) Ambalajlı ürün tüketiminin artması geri kazanım
amacıyla tesise gönderilen atık miktarını azaltır.
Cam, kağıt ve plastik gibi atıklar geri kazanım
atıkları arasında yer alır.
2018'de Türkiye'de zararsız atıkların % 1,39'u ülke
dışına satılmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
on- nda ir? 14. Stok %12,61 Bertaraf %21,31 İhracat %1,39 Geri Kazanım %64,70 Türkiye'de 2018 yılında geri kazanım amacıyla tesislere gönderilen atık miktarı 9.749.190 ton, yok edilmek üze- re tesislere gönderilen atık miktarı ise 3.211.222 tondur. Yılsonu itibariyle stokta tutulan tehlikesiz atık miktan 1.899.421 ton ve ihraç edilen atık miktarı 208.800 ton olarak kayıtlara geçmiştir. Bu veriler yukarıdaki şekilde daire grafiği ile gösterilmiştir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Zararsız atıkların %21,31'i geri dönüşüme katılma- mıştır. B) Ambalajlı ürün tüketiminin artması geri kazanım amacıyla tesise gönderilen atık miktarını azaltır. Cam, kağıt ve plastik gibi atıklar geri kazanım atıkları arasında yer alır. 2018'de Türkiye'de zararsız atıkların % 1,39'u ülke dışına satılmıştır.
18. Plastik üretmek için ham maddesi olmayan F, H ve Z ülkelerinin yıllık ham madde ithalatı ve ürettikleri plastik miktan
aşağıdaki grafikte verilmiştir.
30
25
20
15
10
5
0
F
H
Z
Ham madde ithalatı (1000 ton)
Plastik üretimi (1000 ton)
Ülkeler
Verilen grafiğe göre F, H ve Z ülkeleri ile ilgili,
1. F'de plastiğe bağlı kirlilik Z'den fazladır.
II. Geri dönüşüm oranı en fazla H'de bulunmaktadır.
III. Plastiğe bağlı kirlilik oranı en az Z'de gerçekleşmektedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
18. Plastik üretmek için ham maddesi olmayan F, H ve Z ülkelerinin yıllık ham madde ithalatı ve ürettikleri plastik miktan aşağıdaki grafikte verilmiştir. 30 25 20 15 10 5 0 F H Z Ham madde ithalatı (1000 ton) Plastik üretimi (1000 ton) Ülkeler Verilen grafiğe göre F, H ve Z ülkeleri ile ilgili, 1. F'de plastiğe bağlı kirlilik Z'den fazladır. II. Geri dönüşüm oranı en fazla H'de bulunmaktadır. III. Plastiğe bağlı kirlilik oranı en az Z'de gerçekleşmektedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
10
2.
729
7458
7:29
Engelli koşu, atletizmde koşu mesafesine yerleştirilen bariyerlerden atlanarak yapılan zorlaştırıl-
mış bir yarışmadır.
2236
Düz bir engelli koşu pistinde bariyerler, başlangıç noktasına olan uzaklıkları (metre cinsinden)
3'ün doğal sayı kuvveti olan mesafelere yerleştirilmiştir.
İPUCU - 1
A) 292
Koşu pistinde bulunan son bariyerin bitiş noktasına olan uzaklığı 72 metredir.
Bu koşu pistinde bulunan bariyer sayısı 6 olduğuna göre, pistin uzunluğu kaç metredir?
2112
B) 344
C) 426
D 778
69
243
NITELIK
YAYINLARI
5.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
10 2. 729 7458 7:29 Engelli koşu, atletizmde koşu mesafesine yerleştirilen bariyerlerden atlanarak yapılan zorlaştırıl- mış bir yarışmadır. 2236 Düz bir engelli koşu pistinde bariyerler, başlangıç noktasına olan uzaklıkları (metre cinsinden) 3'ün doğal sayı kuvveti olan mesafelere yerleştirilmiştir. İPUCU - 1 A) 292 Koşu pistinde bulunan son bariyerin bitiş noktasına olan uzaklığı 72 metredir. Bu koşu pistinde bulunan bariyer sayısı 6 olduğuna göre, pistin uzunluğu kaç metredir? 2112 B) 344 C) 426 D 778 69 243 NITELIK YAYINLARI 5.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.
Fen Bilimleri
Rüzgâr Türbinleri
Yaklaşık 100 yılı aşkın süredir günlük ihtiyaçlar ve elektrik üretimi için kullanılan
rüzgâr enerjisi, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte modern rüzgâr türbinle-
ri aracılığıyla karbon salınımı olmayan, doğaya zarar vermeyen temiz elektrik
üretiminde kullanılır. Rüzgâr enerjisi diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi elekt-
rik üretiminde yoğun şekilde kullanılır. Fosil yakıtlar gibi tükenme sorunu olmayan
rüzgâr enerjisi, modern türbinler ile temiz elektrik üretimini sağlar.
Buna göre rüzgâr türbini ile ilgili,
I. Günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlere kurulması daha verimli çalışmasını sağlar.
II. Karbon salınımı olmadığından küresel ısınma ve küresel iklim değişiklerine sebep olmaz.
III. Jeneratöre bağlı olan pervaneler sürekli aynı yerde dönerler.
Hava akımlarının sıcaklık farkları sonucu oluşan rüzgâr, türbinde bulunan per-
vaneyi çevirecek kuvveti sağlayarak hareket enerjisi oluşturur. Hareket enerjisi
de jenaratör yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülür.
B) I ve III.
18
C) II ve III.
Verile
1. Fo
1. K
C
fac
D) I, II ve III.)
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II. Fen Bilimleri Rüzgâr Türbinleri Yaklaşık 100 yılı aşkın süredir günlük ihtiyaçlar ve elektrik üretimi için kullanılan rüzgâr enerjisi, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte modern rüzgâr türbinle- ri aracılığıyla karbon salınımı olmayan, doğaya zarar vermeyen temiz elektrik üretiminde kullanılır. Rüzgâr enerjisi diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi elekt- rik üretiminde yoğun şekilde kullanılır. Fosil yakıtlar gibi tükenme sorunu olmayan rüzgâr enerjisi, modern türbinler ile temiz elektrik üretimini sağlar. Buna göre rüzgâr türbini ile ilgili, I. Günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlere kurulması daha verimli çalışmasını sağlar. II. Karbon salınımı olmadığından küresel ısınma ve küresel iklim değişiklerine sebep olmaz. III. Jeneratöre bağlı olan pervaneler sürekli aynı yerde dönerler. Hava akımlarının sıcaklık farkları sonucu oluşan rüzgâr, türbinde bulunan per- vaneyi çevirecek kuvveti sağlayarak hareket enerjisi oluşturur. Hareket enerjisi de jenaratör yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. B) I ve III. 18 C) II ve III. Verile 1. Fo 1. K C fac D) I, II ve III.)
Türkiye İklim Değişikliği Strateji 2010-2023 kitap-
çığı açıklanmıştır. Açıklanan eylem planında yer
alan maddelerden biri aşağıda verilmiştir.
Özellikle büyük şehirlerde metro ve hafif
raylı sistemler ile, toplu taşıma sistemleri
yaygınlaştırılacaktır.
Buna göre;
1. Toplu taşıma tercih edilerek karbondioksit
salınımının önüne geçilir
II. Fosil yakıtla çalışan araçlar tercih edilmeye-
rek karbondioksit salınımı azaltılır.
III. Raylı sistemler ile ulaşımda enerji verimliliği
arttırılarak ikim değişikliğinin önüne geçilir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürdürülebilir Kalkınma
Türkiye İklim Değişikliği Strateji 2010-2023 kitap- çığı açıklanmıştır. Açıklanan eylem planında yer alan maddelerden biri aşağıda verilmiştir. Özellikle büyük şehirlerde metro ve hafif raylı sistemler ile, toplu taşıma sistemleri yaygınlaştırılacaktır. Buna göre; 1. Toplu taşıma tercih edilerek karbondioksit salınımının önüne geçilir II. Fosil yakıtla çalışan araçlar tercih edilmeye- rek karbondioksit salınımı azaltılır. III. Raylı sistemler ile ulaşımda enerji verimliliği arttırılarak ikim değişikliğinin önüne geçilir. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.