Sürtünme Kuvveti Soruları

D) K evresinde Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü ışık almaz.
10. Ebatları ve ilk sıcaklıkları eşit, aynı maddeden yapılmış K, L ve M lastikleri özdeş araçlara takılmış-
tır. Araçlar eşit ağırlıktaki şoförler ile aynı yolda eşit mesafe ve eşit süratle sürülmüş, son durumda
lastiklerin sıcaklıkları ise aşağıdaki grafikteki gibi olmuştur.
Sıcaklık (°C)
30
B) Ive
cok punsiz
www.ankarayayincilik.com.tr
1₁
Buna göre,
I. En fazla K lastiği aşınmıştır
11. L lastiğine etki eden sürtünme kuvveti en fazladır.
III. Yüzeyi en pürüzlü olan lastik, M lastiğidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
K L M
Araç lastikleri
lette
I ve III
Đ) I, II ve III
5. SINIF / ANK-2304
2
4
8
Bu tablodaki bilgi
karimlardan hang
A) Yaya 10 N'luk bi
esneklik özelliğ
B) Bu yay sayesin
labilir.
C) Yayın kuvvet
6 cm'dir.
Yaya 3 N'luk
9 cm uzar.
ANK-2304 / 5. SINI
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
D) K evresinde Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü ışık almaz. 10. Ebatları ve ilk sıcaklıkları eşit, aynı maddeden yapılmış K, L ve M lastikleri özdeş araçlara takılmış- tır. Araçlar eşit ağırlıktaki şoförler ile aynı yolda eşit mesafe ve eşit süratle sürülmüş, son durumda lastiklerin sıcaklıkları ise aşağıdaki grafikteki gibi olmuştur. Sıcaklık (°C) 30 B) Ive cok punsiz www.ankarayayincilik.com.tr 1₁ Buna göre, I. En fazla K lastiği aşınmıştır 11. L lastiğine etki eden sürtünme kuvveti en fazladır. III. Yüzeyi en pürüzlü olan lastik, M lastiğidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II K L M Araç lastikleri lette I ve III Đ) I, II ve III 5. SINIF / ANK-2304 2 4 8 Bu tablodaki bilgi karimlardan hang A) Yaya 10 N'luk bi esneklik özelliğ B) Bu yay sayesin labilir. C) Yayın kuvvet 6 cm'dir. Yaya 3 N'luk 9 cm uzar. ANK-2304 / 5. SINI
1. Aşağıda üç farklı tasarım verilmiştir.
1. Yamaç paraşütü-
nün geniş yüzeye
sahip olması
II. Gemilerin ön
kısmını sivri
olması
III. Yarış bisikletçileri-
nin kaskının özel bir
şekle sahip olması
Verilen bu tasarımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
numaralı tasarımda amaç sürtünmeyi azaltmaktır.
BIl numaralı tasarımda geminin ön tarafının sivri olarak tasarlanması sadece su direncini azaltıcı e
yapar.
C) Tasarımlardan sadece ikisinde sürtünmeyi azaltmak hedeflenmiştir.
Dy numaralı tasarımda kaskın malzemesi ve şekli belirlenirken yalnızca sürtünmenin azal
dikkate alınmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
1. Aşağıda üç farklı tasarım verilmiştir. 1. Yamaç paraşütü- nün geniş yüzeye sahip olması II. Gemilerin ön kısmını sivri olması III. Yarış bisikletçileri- nin kaskının özel bir şekle sahip olması Verilen bu tasarımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? numaralı tasarımda amaç sürtünmeyi azaltmaktır. BIl numaralı tasarımda geminin ön tarafının sivri olarak tasarlanması sadece su direncini azaltıcı e yapar. C) Tasarımlardan sadece ikisinde sürtünmeyi azaltmak hedeflenmiştir. Dy numaralı tasarımda kaskın malzemesi ve şekli belirlenirken yalnızca sürtünmenin azal dikkate alınmıştır.
15. Aşağıda kapalı bir kapta gerçekleşen ve t sürede sona eren bir kimyasal tepkimenin kütle-zaman grafiği verilmiştir.
A Kütle (g)
50
40
20
10
t
FENOMEN
K
Zaman
Kütle
korunur.
Ginen FAHL
Buna göre tepkime grafiğinden yola çıkarak yapılan,
10+40=30
1. Tepkimeye giren K ve L'nin kütleleri toplamı tepkime sonucunda oluşan M'nin kütlesine eşittir.
II. Kaptaki K maddesinin tamam tepkimeye girmiştir.
XIII. Tepkime tamamlandığında kapta L ve M maddeleri bulunmaktadır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
SAPELEM!
A) Yalnız I
B) ve II
C) Il ve III
D) ve III
-M
tepkimeye
$id
tamamı
Diğer sayfaya geçiniz.
yarı mell
tir.
Verilen
mentle
IM
11.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
15. Aşağıda kapalı bir kapta gerçekleşen ve t sürede sona eren bir kimyasal tepkimenin kütle-zaman grafiği verilmiştir. A Kütle (g) 50 40 20 10 t FENOMEN K Zaman Kütle korunur. Ginen FAHL Buna göre tepkime grafiğinden yola çıkarak yapılan, 10+40=30 1. Tepkimeye giren K ve L'nin kütleleri toplamı tepkime sonucunda oluşan M'nin kütlesine eşittir. II. Kaptaki K maddesinin tamam tepkimeye girmiştir. XIII. Tepkime tamamlandığında kapta L ve M maddeleri bulunmaktadır. yorumlarından hangileri doğrudur? SAPELEM! A) Yalnız I B) ve II C) Il ve III D) ve III -M tepkimeye $id tamamı Diğer sayfaya geçiniz. yarı mell tir. Verilen mentle IM 11.
.........
ayatta
sağıda verilen şekillerin altına, şekildeki durumda ya da araçta sürtünme kuvvetini azalt-
ne gibi işlemler yapıldığını kısaca yazınız.
TANE ÖGREN
VRTE
emlerin sürtünmeyi arttırmak için mi, azaltmak için mi yapıldığını tespit
utuların içine yazınız.
kul çantası gibi araçlara tekerlek takılması
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
......... ayatta sağıda verilen şekillerin altına, şekildeki durumda ya da araçta sürtünme kuvvetini azalt- ne gibi işlemler yapıldığını kısaca yazınız. TANE ÖGREN VRTE emlerin sürtünmeyi arttırmak için mi, azaltmak için mi yapıldığını tespit utuların içine yazınız. kul çantası gibi araçlara tekerlek takılması
8.
A
Bir araştırmacı sürtünme kuvvetinin etkisini gözlemle-
yebilmek için aşağıdaki malzemeleri hazırlıyor.
Ögrenci
5. Sınıf Bursluluk ve Kabul Sınavı Ol
Malzemeler:
Cam levha
Paspas
Tahta takoz
Askılı ağırlık takımı
Dinamometre
Deneyin yapılışı:
Malzemeler aşağıdaki gibi yerleştirilip zeminler üze-
rinde çekiliyor.
Dinamometre
‒‒‒‒‒‒‒
Dinamometre
Ağırlık
Tahta takoz
Cam levha
1. durum: Şekildeki düzenek cam levha üzerinde çe-
kiliyor.
Ağırlık
Tahta takoz
Paspas
2. durum: Şekildeki düzenek halı parçası (paspas)
üzerinde çekiliyor.
Dinamometrelerdeki uzama miktarları not edilip aşa-
ğıdaki sorular soruluyor.
I. Hangi durumda dinamometre en büyük değeri
gösterir?
II. Hangi zeminde tahta takoza etki eden sürtünme
kuvveti en büyüktür?
III. Yüzeyin cinsi sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü
etkiler mi? V
Yapılan deneye göre cismin kütlesinin ve yüzey
cinsinin sürtünme kuvvetini etkilediğini bilen bir
araştırmacı yukarıdaki sorulardan hangilerine ce-
vap verebilir?
AYI ve II
CI ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
9.
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
8. A Bir araştırmacı sürtünme kuvvetinin etkisini gözlemle- yebilmek için aşağıdaki malzemeleri hazırlıyor. Ögrenci 5. Sınıf Bursluluk ve Kabul Sınavı Ol Malzemeler: Cam levha Paspas Tahta takoz Askılı ağırlık takımı Dinamometre Deneyin yapılışı: Malzemeler aşağıdaki gibi yerleştirilip zeminler üze- rinde çekiliyor. Dinamometre ‒‒‒‒‒‒‒ Dinamometre Ağırlık Tahta takoz Cam levha 1. durum: Şekildeki düzenek cam levha üzerinde çe- kiliyor. Ağırlık Tahta takoz Paspas 2. durum: Şekildeki düzenek halı parçası (paspas) üzerinde çekiliyor. Dinamometrelerdeki uzama miktarları not edilip aşa- ğıdaki sorular soruluyor. I. Hangi durumda dinamometre en büyük değeri gösterir? II. Hangi zeminde tahta takoza etki eden sürtünme kuvveti en büyüktür? III. Yüzeyin cinsi sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü etkiler mi? V Yapılan deneye göre cismin kütlesinin ve yüzey cinsinin sürtünme kuvvetini etkilediğini bilen bir araştırmacı yukarıdaki sorulardan hangilerine ce- vap verebilir? AYI ve II CI ve III B) I ve III D) I, II ve III 9. 1
FEN BİLİMLERİ
B
19. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim, uygulanan kuvvet ile aynı doğrultuda harekete geçiyorsa fizik-
sel anlamda iş yapılmış olur.
Buna göre günlük hayattan verilen örnekler için kuvvetin yönü, hareketin yönü ve iş yapma du-
rumu aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
A)
Kuvvetin yönü:
Hareketin yönü:
Hareket yok
Is: Yok
Kaldırdığı halteri havada tutan sporeu
Kuvvetin yönü:
Hareketin yönü:
İş: Var
yok
Oltaya balık takılmasını bekleyen balıkçılar
D)
Kuvvetin yönü:
400
Hareketin yönü:
iş: Yok
Düz zeminde elinde servis tepsisi taşıyan garson
Kuvvetin yönü:
Hareketin yönü:
iş: Var
CS
Elinde yangın tüpüyle merdiven çıkan itfaiyeci
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
FEN BİLİMLERİ B 19. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim, uygulanan kuvvet ile aynı doğrultuda harekete geçiyorsa fizik- sel anlamda iş yapılmış olur. Buna göre günlük hayattan verilen örnekler için kuvvetin yönü, hareketin yönü ve iş yapma du- rumu aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? A) Kuvvetin yönü: Hareketin yönü: Hareket yok Is: Yok Kaldırdığı halteri havada tutan sporeu Kuvvetin yönü: Hareketin yönü: İş: Var yok Oltaya balık takılmasını bekleyen balıkçılar D) Kuvvetin yönü: 400 Hareketin yönü: iş: Yok Düz zeminde elinde servis tepsisi taşıyan garson Kuvvetin yönü: Hareketin yönü: iş: Var CS Elinde yangın tüpüyle merdiven çıkan itfaiyeci
B
B
5. Yokuş aşağı bırakılan bir topla ilgili,
1. Yere göre çekim potansiyel enerjisi azalır.
II. Süratlenerek iner.
III. Bir miktar isi enerjisi açığa çıkarır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
B B 5. Yokuş aşağı bırakılan bir topla ilgili, 1. Yere göre çekim potansiyel enerjisi azalır. II. Süratlenerek iner. III. Bir miktar isi enerjisi açığa çıkarır. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III
10. Uçak kanatlarında uçakların süratlerini ve yönlerini kontrol edebilmeyi sağlayan flaplar bulunmaktadır.
Şekil-1
Şekil-2
Flaplar uçak hareket halindeyken pilot tarafından kapalı (şekil-1) ve açık (şekil-2) konumlarına getirilebilmektedir.
Flaplar ile ilgili;
1. Kapalı konumdayken uçağa etki eden sürtünme kuvveti açık konumuna göre daha azdır.
II. Açık konuma getirildiklerinde uçağa etki eden hava direnci artar.
Kapalı konumdayken uçağa hava direnci etki etmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
BI ve II
C) II ve III
DY, II ve III
FEN BİLİMLERİ TESTİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
10. Uçak kanatlarında uçakların süratlerini ve yönlerini kontrol edebilmeyi sağlayan flaplar bulunmaktadır. Şekil-1 Şekil-2 Flaplar uçak hareket halindeyken pilot tarafından kapalı (şekil-1) ve açık (şekil-2) konumlarına getirilebilmektedir. Flaplar ile ilgili; 1. Kapalı konumdayken uçağa etki eden sürtünme kuvveti açık konumuna göre daha azdır. II. Açık konuma getirildiklerinde uçağa etki eden hava direnci artar. Kapalı konumdayken uçağa hava direnci etki etmez. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I BI ve II C) II ve III DY, II ve III FEN BİLİMLERİ TESTİ
2. Araba çizimi yapmaya meraklı iki öğrenci olan İrem'le Me-
lis'in çizimleri aşağıda verilmiştir.
İrem'in çizimi
Melis'in çizimi
Bu çizimlere bakarak yapılan;
1. İrem'in arabasına etki eden hava direnci, Melis'in ara-
basına etki eden hava direncinden az olur.
II. Melis'in arabasının burun kısmının sivri olması, hava
taneciklerinden daha az etkilenmesini sağlar.
III. İrem'in arabasının dizaynı, daha çok enerji harcayarak
hızlanmasına sebep olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
C) II ve III
7. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası
B) Yalnız III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
2. Araba çizimi yapmaya meraklı iki öğrenci olan İrem'le Me- lis'in çizimleri aşağıda verilmiştir. İrem'in çizimi Melis'in çizimi Bu çizimlere bakarak yapılan; 1. İrem'in arabasına etki eden hava direnci, Melis'in ara- basına etki eden hava direncinden az olur. II. Melis'in arabasının burun kısmının sivri olması, hava taneciklerinden daha az etkilenmesini sağlar. III. İrem'in arabasının dizaynı, daha çok enerji harcayarak hızlanmasına sebep olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II C) II ve III 7. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası B) Yalnız III D) I, II ve III
11. Günün farklı saatlerinde gökyüzüne baktığımızda Güneş'i farklı yerlerde görürüz.
Bu durumun sebebi aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi
BY Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketi
Ay'ın Dünya etrafında dolanma hareketi
DGüneş'in kendi ekseni etrafındaki hareketi
23_505_SAY
ger sayfaya geçiniz.
W
18
23_505_SÖZ
dn'tan af dilemektir.
atalardan dolayı pişman C
imetlere şükre
U) Sıkıntılı durumlardan kurtulup rahata kav
şulduğunda dua etmeye gerek yoktur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
11. Günün farklı saatlerinde gökyüzüne baktığımızda Güneş'i farklı yerlerde görürüz. Bu durumun sebebi aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir? A) Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi BY Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketi Ay'ın Dünya etrafında dolanma hareketi DGüneş'in kendi ekseni etrafındaki hareketi 23_505_SAY ger sayfaya geçiniz. W 18 23_505_SÖZ dn'tan af dilemektir. atalardan dolayı pişman C imetlere şükre U) Sıkıntılı durumlardan kurtulup rahata kav şulduğunda dua etmeye gerek yoktur.
2.
Girintili ve çıkıntılı yollarda sürtünme kuvveti daha fazladır.
Buna göre aşağıdaki araçlardan hangisinin bulundu-
ğu yüzeyde frene basıldığında durma mesafesi en faz-
la olur?
A)
C)
Toprak yol
Buzlu yol
B)
D)
Asfalt yol
Çakıllı yol
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
2. Girintili ve çıkıntılı yollarda sürtünme kuvveti daha fazladır. Buna göre aşağıdaki araçlardan hangisinin bulundu- ğu yüzeyde frene basıldığında durma mesafesi en faz- la olur? A) C) Toprak yol Buzlu yol B) D) Asfalt yol Çakıllı yol
HMM
3. Ünite Değerlendirme
Uygulanan en küçük kuvvet
PRS
7 ve 8. soruları yukarıdaki grafiğe göre
cevaplandırınız.
A)
7. P, R ve S cisimleri aynı yüzey üzerinde
hareket ediyorsa bu cisimler aşağıdaki-
lerden hangisindeki gibi olabilir?
P
Boş
kamyon
B) Otomobil
D)
C) Dolu
kamyon
Cisim
Boş
Kamyon
P
A) Beton
B) Toprak
C)
Toprak
D) Tahta
R
Otomobil
Dolu
kamyon
Otomobil
Dolu
Kamyon
R
Buz
Tahta
Buz
S
Dolu
kamyon
8. P, R ve S cisimleri özdeş ise üzerin-
de bulunduğu yüzeyler aşağıdakilerden
hangisindeki gibi olamaz?
Mermer
Boş
kamyon
9. Aşağıd
kuvvet
göster
Boş
kamyon
Otomobil
AYDIN YAYINLARI
S
Mermer
Mermer
A)
Mermer
Beton
Be
C)
K
10. C
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
HMM 3. Ünite Değerlendirme Uygulanan en küçük kuvvet PRS 7 ve 8. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplandırınız. A) 7. P, R ve S cisimleri aynı yüzey üzerinde hareket ediyorsa bu cisimler aşağıdaki- lerden hangisindeki gibi olabilir? P Boş kamyon B) Otomobil D) C) Dolu kamyon Cisim Boş Kamyon P A) Beton B) Toprak C) Toprak D) Tahta R Otomobil Dolu kamyon Otomobil Dolu Kamyon R Buz Tahta Buz S Dolu kamyon 8. P, R ve S cisimleri özdeş ise üzerin- de bulunduğu yüzeyler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz? Mermer Boş kamyon 9. Aşağıd kuvvet göster Boş kamyon Otomobil AYDIN YAYINLARI S Mermer Mermer A) Mermer Beton Be C) K 10. C
B
11. Aşağıdaki düzeneklerde sürtünmesiz ortamdaki
özdeş yaylara farklı büyüklükte kuvvetler uygu-
lanıp önlerine özdeş toplar konuluyor.
10 N
20 N
-wwwwwww
YANN
K
15 N
wwwwwww.M
Buna göre yaylar serbest bırakıldığında han-
gi top daha yükseğe çıkar?
(Yaylar uygulanan kuvvetlerle sıkıştırılabilecek-
leri kadar sıkıştırılıyor.)
XM
AYK B
12 N
wwwwwww-N
L
DYN
12. Gökyüzündeki yıldızlardan bazıları tek basına
13.
ARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
B 11. Aşağıdaki düzeneklerde sürtünmesiz ortamdaki özdeş yaylara farklı büyüklükte kuvvetler uygu- lanıp önlerine özdeş toplar konuluyor. 10 N 20 N -wwwwwww YANN K 15 N wwwwwww.M Buna göre yaylar serbest bırakıldığında han- gi top daha yükseğe çıkar? (Yaylar uygulanan kuvvetlerle sıkıştırılabilecek- leri kadar sıkıştırılıyor.) XM AYK B 12 N wwwwwww-N L DYN 12. Gökyüzündeki yıldızlardan bazıları tek basına 13. ARI
1.
F=
Makara sayısI
Not: Palangalarda yükü dengeleyen ip sayısı aynı zamanda palanganin kuvvet kazancına eşittir.
TEST
1
A) Kuvvet kazancı
C) Uygulanan kuvvetin büyüklüğü
FI
MAKARALAR VE PALANGALAR
KAZANIM PEKİŞTİRME
Mehmet, şekildeki hareketli makara düzeneğine bağlı olan 100 N ağırlığındaki cismi F kuvveti ile yer-
den 4 metre yükseklikteki bir noktaya çıkarıyor. Daha sonra aynı makaraya 50 N ağırlığında başka bir
cisim bağlayarak aynı noktaya çıkarıyor.
Buna göre, Mehmet makaraya 100 N ve 50 N ağırlığındaki cisimleri astığında aşağıdaki değer-
lerden hangisinin değiştiğini gözlemler?
B) İpin çekilme miktarı
D) Yol kaybı
100N
3.
NO
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
1. F= Makara sayısI Not: Palangalarda yükü dengeleyen ip sayısı aynı zamanda palanganin kuvvet kazancına eşittir. TEST 1 A) Kuvvet kazancı C) Uygulanan kuvvetin büyüklüğü FI MAKARALAR VE PALANGALAR KAZANIM PEKİŞTİRME Mehmet, şekildeki hareketli makara düzeneğine bağlı olan 100 N ağırlığındaki cismi F kuvveti ile yer- den 4 metre yükseklikteki bir noktaya çıkarıyor. Daha sonra aynı makaraya 50 N ağırlığında başka bir cisim bağlayarak aynı noktaya çıkarıyor. Buna göre, Mehmet makaraya 100 N ve 50 N ağırlığındaki cisimleri astığında aşağıdaki değer- lerden hangisinin değiştiğini gözlemler? B) İpin çekilme miktarı D) Yol kaybı 100N 3. NO
Meri
sir.
şmasını sağlar.
3. Deneme
6. Bir öğrenci arkadaşlarına aşağıdaki görsellerle ilgili açıklamalarda bulunacaktır.
Buna göre öğrencinin aşağıdaki açıklamalarından hangisi yanlıştır?
AyBir paraşüt sporcusu, yere hızla çarpmamak için paraşüte çarpan havanın sürtünmesinden yararlanır.
BY Uçaklarda hava direncini azaltmak amacıyla sivri yüzeyler kullanılmıştır.
Su direnci, su içerisindeki cisimlerin hareketini zorlaştıracağı için gemiler, su dirençinden en az etkile
mecek şekilde tasarlanır.
Dşın karlı yollarda zincir takılması, sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamadır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
Meri sir. şmasını sağlar. 3. Deneme 6. Bir öğrenci arkadaşlarına aşağıdaki görsellerle ilgili açıklamalarda bulunacaktır. Buna göre öğrencinin aşağıdaki açıklamalarından hangisi yanlıştır? AyBir paraşüt sporcusu, yere hızla çarpmamak için paraşüte çarpan havanın sürtünmesinden yararlanır. BY Uçaklarda hava direncini azaltmak amacıyla sivri yüzeyler kullanılmıştır. Su direnci, su içerisindeki cisimlerin hareketini zorlaştıracağı için gemiler, su dirençinden en az etkile mecek şekilde tasarlanır. Dşın karlı yollarda zincir takılması, sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamadır.
lerinin gösterdiği değerler aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
A) 30 N
B) 15 N
\O) BON
D) 20 N
D₁
60 N
75 N
75 N
50 N
Kışın havaların soğumasıyla birlikte yolların
buz tutma durumu kazaların yaşanma riskini
artırır.
Ülkemizde kaza skinin en aza indirilmesi
için toplu taşıma yapan otobüslerin ve kam-
yonların 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında
kış lastikleri takması zorunludur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kış lasti-
ğinin takılma amacı ile benzerlik gösterir?
A) Pas tutmuş olan bisikletin zincirinin yağ-
lanması.
B) Haltercilerin halteri kaldırmadan önce el-
lerini özel bir toz ile ovalaması.
C) Buz pateninin buz tutmuş bir ortamda ya-
pılması.
Buna göre K, L
ğü ile ilgili ve
Kyüzeyi
A) Pürüzlü
B) Kaygan
C) Pürüzlü
D) Çok Pür
4. Aşağıda
sonucun
verilmişt
D) Ağır yük taşınan valizlerin altında tekerlek
bulunması.
11
11
Yar
Ma
ne
ya
A
|||
Bu
A)
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Sürtünme Kuvveti
lerinin gösterdiği değerler aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? A) 30 N B) 15 N \O) BON D) 20 N D₁ 60 N 75 N 75 N 50 N Kışın havaların soğumasıyla birlikte yolların buz tutma durumu kazaların yaşanma riskini artırır. Ülkemizde kaza skinin en aza indirilmesi için toplu taşıma yapan otobüslerin ve kam- yonların 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastikleri takması zorunludur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kış lasti- ğinin takılma amacı ile benzerlik gösterir? A) Pas tutmuş olan bisikletin zincirinin yağ- lanması. B) Haltercilerin halteri kaldırmadan önce el- lerini özel bir toz ile ovalaması. C) Buz pateninin buz tutmuş bir ortamda ya- pılması. Buna göre K, L ğü ile ilgili ve Kyüzeyi A) Pürüzlü B) Kaygan C) Pürüzlü D) Çok Pür 4. Aşağıda sonucun verilmişt D) Ağır yük taşınan valizlerin altında tekerlek bulunması. 11 11 Yar Ma ne ya A ||| Bu A) C