Tam Gölge Soruları

Mavi
D) Sarı
i olabilir?
urması
sıtması
JE
dondurmanın beyaz
e daha kısa sürede
A) güneş pili- koyu
C) güneş panelleri- koyu
B) ışık tüpü- beyaz
D) güneş panelleri -beyaz
15-)"Hava sıcaklığı, güneş ışığını doğrudan alan bir yer
ile gölgede aynı mıdır?" sorusuna cevap arayan bir öğ-
renci aşağıdaki işlemlerden hangisi yapmalıdır?
A) Bir termometre alarak gölge bir yerde farklı iki nok-
tanın sıcaklığını ölçerek.
B) Bir termometre alarak güneş ışığını doğrudan alan
bir yerde farklı iki noktanın sıcaklığını ölçerek.
C) Bir termometre alarak gölge bir yer ile güneş ışığını
doğrudan alan bir yerde hava sıcaklığını ölçerek.
D) Bir termometre almadan uzaktan bakarak gölge bir
yer ile güneş ışığını doğrudan alan bir yerin sıcaklığı
karşılaştırarak.
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
Mavi D) Sarı i olabilir? urması sıtması JE dondurmanın beyaz e daha kısa sürede A) güneş pili- koyu C) güneş panelleri- koyu B) ışık tüpü- beyaz D) güneş panelleri -beyaz 15-)"Hava sıcaklığı, güneş ışığını doğrudan alan bir yer ile gölgede aynı mıdır?" sorusuna cevap arayan bir öğ- renci aşağıdaki işlemlerden hangisi yapmalıdır? A) Bir termometre alarak gölge bir yerde farklı iki nok- tanın sıcaklığını ölçerek. B) Bir termometre alarak güneş ışığını doğrudan alan bir yerde farklı iki noktanın sıcaklığını ölçerek. C) Bir termometre alarak gölge bir yer ile güneş ışığını doğrudan alan bir yerde hava sıcaklığını ölçerek. D) Bir termometre almadan uzaktan bakarak gölge bir yer ile güneş ışığını doğrudan alan bir yerin sıcaklığı karşılaştırarak.
10. Şekildeki düzenekte tenis topunun gölgesi
perde üzerinde oluşmaktadır.
Işık
kaynağı
KL
@K
K
Top
M N
1
Perde
Buna göre ışık kaynağı K, L, M ve Nile
belirtilen noktalardan hangisine getiri-
lirse tenis topunun perdeki gölge bü-
yüklüğü en fazla olur?
B) L
C) M D) N
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
10. Şekildeki düzenekte tenis topunun gölgesi perde üzerinde oluşmaktadır. Işık kaynağı KL @K K Top M N 1 Perde Buna göre ışık kaynağı K, L, M ve Nile belirtilen noktalardan hangisine getiri- lirse tenis topunun perdeki gölge bü- yüklüğü en fazla olur? B) L C) M D) N
Şel
C
eau
ATANAN SINAV: Tam Gölge
2.
ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.953/index.html#/main/viewAssignment?favouriteListID=479799bea28bcc5fab1315c69cc48565&resourceID=38a57b... G
Işık kaynağı
Karanlık ortam
A
Yukarıda verilen düzenekte işık kaynağı ışık vermemektedir. Karanlık bir ortamda hazırlanan aşağıdaki düzeneklerde ışık kaynağının önüne
birbirinden farklı maddelerden yapılmış yuvarlak şeklinde bir cisim konuluyor.
7°C
Çok bulutlu
Işık kaynağı açılarak ışık verebilecek konuma getirildiğinde ekranda oluşan gölgenin şeklini gösteren çizimlerden hangisi doğru
değildir?
Ne aramıştınız?
Işık kaynağı
Ekran
Metal
plaka
Ekran
Q Ara
2/10 >
hp
C
O
•
D
OI
2
00
109
BITIR
22:46
14.03.2023
G
99
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
Şel C eau ATANAN SINAV: Tam Gölge 2. ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.953/index.html#/main/viewAssignment?favouriteListID=479799bea28bcc5fab1315c69cc48565&resourceID=38a57b... G Işık kaynağı Karanlık ortam A Yukarıda verilen düzenekte işık kaynağı ışık vermemektedir. Karanlık bir ortamda hazırlanan aşağıdaki düzeneklerde ışık kaynağının önüne birbirinden farklı maddelerden yapılmış yuvarlak şeklinde bir cisim konuluyor. 7°C Çok bulutlu Işık kaynağı açılarak ışık verebilecek konuma getirildiğinde ekranda oluşan gölgenin şeklini gösteren çizimlerden hangisi doğru değildir? Ne aramıştınız? Işık kaynağı Ekran Metal plaka Ekran Q Ara 2/10 > hp C O • D OI 2 00 109 BITIR 22:46 14.03.2023 G 99
la
m
F
13- Aşağıda bazı elementlerin elektron dağılımları
verilmiştir.
M: 1)
* 2).¹) L: 2)²) № 2)8) ¹) №: 2) s) 2)
N:
K: M:
Buna göre elektron dağılımları verilen element-
lerin aralarındaki durumlar için aşağıdaki ifa-
delerden hangisi söylenemez?
A) L ve N elementleri arasında oluşan bileşikte N
2 elektron alır.
8) M ve N katyon oluştururken elektron dağılım-
ları aynı soygaz elementine benzer.
C) K ve M aynı grupta yer aldıkları için bileşik
oluşturmazlar.
D) L ve M bileşik oluştururken ikiside 1 elektron
alış-verişi yapar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
la m F 13- Aşağıda bazı elementlerin elektron dağılımları verilmiştir. M: 1) * 2).¹) L: 2)²) № 2)8) ¹) №: 2) s) 2) N: K: M: Buna göre elektron dağılımları verilen element- lerin aralarındaki durumlar için aşağıdaki ifa- delerden hangisi söylenemez? A) L ve N elementleri arasında oluşan bileşikte N 2 elektron alır. 8) M ve N katyon oluştururken elektron dağılım- ları aynı soygaz elementine benzer. C) K ve M aynı grupta yer aldıkları için bileşik oluşturmazlar. D) L ve M bileşik oluştururken ikiside 1 elektron alış-verişi yapar.
TEST 01
},
5. Aşağıda atomu oluşturan tanecikler verilmiştir.
Buna göre;
I. Nötron - Elektron,
II. Proton - Nötron,
III. Elektron - Proton
tanecik çiftlerinden hangileri arasında elektriksel
bir çekim kuvveti vardır?
A) Yalnız III
C) I ve III
✓
I. Kolonya
II. Ayran
III. Deniz suyu
B) I ve II
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
TEST 01 }, 5. Aşağıda atomu oluşturan tanecikler verilmiştir. Buna göre; I. Nötron - Elektron, II. Proton - Nötron, III. Elektron - Proton tanecik çiftlerinden hangileri arasında elektriksel bir çekim kuvveti vardır? A) Yalnız III C) I ve III ✓ I. Kolonya II. Ayran III. Deniz suyu B) I ve II D) II ve III
9. Bir futbol topu ışık kaynağı önündeki K nok-
tasına konulduğunda topun birim karelere
bölünmüş perde üzerindeki gölgesi şekildeki
gibi oluyor.
Işık
kaynağı
A)
C)
Futbol
topu
B)
1
Aynı top başka hiçbir değişiklik yapılma-
dan L noktasına konulmuş olsaydı perde
üzerindeki topun gölgesi aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilirdi?
D)
-1
1
LILI
III
L_L_!_d.
Perde
-T
11-T
1
I
L-
I
1
L_L
1
10.
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
9. Bir futbol topu ışık kaynağı önündeki K nok- tasına konulduğunda topun birim karelere bölünmüş perde üzerindeki gölgesi şekildeki gibi oluyor. Işık kaynağı A) C) Futbol topu B) 1 Aynı top başka hiçbir değişiklik yapılma- dan L noktasına konulmuş olsaydı perde üzerindeki topun gölgesi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilirdi? D) -1 1 LILI III L_L_!_d. Perde -T 11-T 1 I L- I 1 L_L 1 10. Hizmetleri Genel Müdürlüğü
1