Tam Gölge Soruları

12.
5.SINIFLAR SAYISAL DENEME SINAVI 26 MART
2023
12.
el feneri
A) I ve II
saydam olmayan
cisim
perde
Tam gölge
B) I ve III
BAYRAMPAŞA MEHMET AKİF İNAN ORTAOKULU
Eyül, el feneri, saydam olmayan bir cisim (basketbol topu) ve
bir perde kullanarak aşağıdaki düzeneği hazırlıyor.
Eylül perde üzerinde oluşan tam gölgeyi büyütmek için;
I.
El fenerini basketbol topuna yaklaştırmalı
II. Perdeyi basketbol topundan uzaklaştırmalı
III. Basketbol topunu perdeye yaklaştırmalı
verilenlerden hangilerini yapmalıdır?
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
12. 5.SINIFLAR SAYISAL DENEME SINAVI 26 MART 2023 12. el feneri A) I ve II saydam olmayan cisim perde Tam gölge B) I ve III BAYRAMPAŞA MEHMET AKİF İNAN ORTAOKULU Eyül, el feneri, saydam olmayan bir cisim (basketbol topu) ve bir perde kullanarak aşağıdaki düzeneği hazırlıyor. Eylül perde üzerinde oluşan tam gölgeyi büyütmek için; I. El fenerini basketbol topuna yaklaştırmalı II. Perdeyi basketbol topundan uzaklaştırmalı III. Basketbol topunu perdeye yaklaştırmalı verilenlerden hangilerini yapmalıdır? C) II ve III D) I, II ve III
eler
evha
MEB
D)
961
•
9. Aşağıda K, L ve M cisimlerine ait bilgiler verilmiştir.
K maddesi porselen bir tabaktır.
• L maddesi ince bir buz tabakasıdır.
●
M maddesi büyüteçtir.
Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili,
1.
219
Saydamlıkları arasındaki ilişki M > L > K şeklinde-
dir.
II. Opaklıkları arasındaki ilişki K> M > L şeklindedir.
III. Işık geçirgenlikleri arasındaki ilişki M > L > K şek-
lindedir.
yorumlarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız !
C) I ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
eler evha MEB D) 961 • 9. Aşağıda K, L ve M cisimlerine ait bilgiler verilmiştir. K maddesi porselen bir tabaktır. • L maddesi ince bir buz tabakasıdır. ● M maddesi büyüteçtir. Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili, 1. 219 Saydamlıkları arasındaki ilişki M > L > K şeklinde- dir. II. Opaklıkları arasındaki ilişki K> M > L şeklindedir. III. Işık geçirgenlikleri arasındaki ilişki M > L > K şek- lindedir. yorumlarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız ! C) I ve III B) Yalnız II D) II ve III
2. Burak, el feneri, top ve perdeyi kullanarak karanlık bir
odada aşağıdaki gölgeleri oluşturur.
el feneri
40 cm
20 cm
el feneri
40 cm.--
60 cm...
perde
perde
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Cisim el fenerine yaklaştırıldığında cismin gölgesi
büyür.
B) Perdede oluşan gölge cisme benzer.
C) Perdenin ışık düşmeyen bölgesi karanlıktır.
D) Perde cisimden uzaklaştığında cismin gölgesi bü-
yür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
2. Burak, el feneri, top ve perdeyi kullanarak karanlık bir odada aşağıdaki gölgeleri oluşturur. el feneri 40 cm 20 cm el feneri 40 cm.-- 60 cm... perde perde Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Cisim el fenerine yaklaştırıldığında cismin gölgesi büyür. B) Perdede oluşan gölge cisme benzer. C) Perdenin ışık düşmeyen bölgesi karanlıktır. D) Perde cisimden uzaklaştığında cismin gölgesi bü- yür.
Aşağıdaki düzenekte yapılan değişikliklere göre gölge boyunun değişimi grafikte verilmiştir. Gölge
boyundaki değişimlere göre grafikteki durumların numaralarını uygun cümlenin başına yazınız.
Gölge Boyu
El feneri, elmaya yaklaştırılıyor.
Elma ve el feneri birbirinden uzaklaştırılıyor.
Elma, el fenerinden uzaklaştırılıyor.
Elma, el fenerine yaklaştırılıyor.
Durumlar
2
Başlangıç
1
El feneri ve elma birbirine yaklaştırılıyor.
El feneri, elmadan uzaklaştırılıyor.
Elma, ekrana yaklaştırılıyor.
Elma, ekrandan uzaklaştırılıyor.
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
Aşağıdaki düzenekte yapılan değişikliklere göre gölge boyunun değişimi grafikte verilmiştir. Gölge boyundaki değişimlere göre grafikteki durumların numaralarını uygun cümlenin başına yazınız. Gölge Boyu El feneri, elmaya yaklaştırılıyor. Elma ve el feneri birbirinden uzaklaştırılıyor. Elma, el fenerinden uzaklaştırılıyor. Elma, el fenerine yaklaştırılıyor. Durumlar 2 Başlangıç 1 El feneri ve elma birbirine yaklaştırılıyor. El feneri, elmadan uzaklaştırılıyor. Elma, ekrana yaklaştırılıyor. Elma, ekrandan uzaklaştırılıyor.
(E) Aşağıdaki deneyde topun gölgesi verilmiştir. Başlangıçtaki gölgeye göre cümlelerdeki boşluklara
uygun numaraları yazınız.
X
Başlangıç
1. durum
2. durum
Z
T
K
durumdaki gölgenin oluşması için el feneri Y noktasına getirilir.
durumdaki gölgenin oluşması için top, T noktasına getirilir.
durumdaki gölgenin oluşması için el feneri L, top T noktasına getirilir.
. durumdaki gölgenin oluşması için top, Y noktasına getirilir.
..... durumdaki gölgenin oluşması için el feneri L noktasına getirilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
(E) Aşağıdaki deneyde topun gölgesi verilmiştir. Başlangıçtaki gölgeye göre cümlelerdeki boşluklara uygun numaraları yazınız. X Başlangıç 1. durum 2. durum Z T K durumdaki gölgenin oluşması için el feneri Y noktasına getirilir. durumdaki gölgenin oluşması için top, T noktasına getirilir. durumdaki gölgenin oluşması için el feneri L, top T noktasına getirilir. . durumdaki gölgenin oluşması için top, Y noktasına getirilir. ..... durumdaki gölgenin oluşması için el feneri L noktasına getirilir.
D Aşağıdaki düzenekte el feneri, elma ve ekran numaralanmış yönlerde hareket ettiriliyor. Buna göre
gölge boyundaki değişimi noktalı yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.
El feneri 1 yönünde hareket ettirilirse gölge
IN
Ekran
●
0
1
●
Elma 2 yönünde hareket ettirilirse gölge
Ekran 1 yönünde hareket ettirilirse gölge
Elma 1 yönünde hareket ettirilirse gölge
El feneri 2 yönünde hareket ettirilirse gölge
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
D Aşağıdaki düzenekte el feneri, elma ve ekran numaralanmış yönlerde hareket ettiriliyor. Buna göre gölge boyundaki değişimi noktalı yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız. El feneri 1 yönünde hareket ettirilirse gölge IN Ekran ● 0 1 ● Elma 2 yönünde hareket ettirilirse gölge Ekran 1 yönünde hareket ettirilirse gölge Elma 1 yönünde hareket ettirilirse gölge El feneri 2 yönünde hareket ettirilirse gölge
B) i ve III
5. Sınıf/DENEME-3
C) II ve ill
14. Metehan, noktasal ışık kaynağı, opak perde ve opak engelleri kullanarak aşağıdaki deney düzeneğini
hazırlamıştır.
Noktasal ışık
kaynağı
Engel
D) 1,11 ve
Engel
(Engeller özdeştir.)
Buna göre perde üzerinde oluşan gölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
7
Perde
D)
GUNAY
YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
B) i ve III 5. Sınıf/DENEME-3 C) II ve ill 14. Metehan, noktasal ışık kaynağı, opak perde ve opak engelleri kullanarak aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır. Noktasal ışık kaynağı Engel D) 1,11 ve Engel (Engeller özdeştir.) Buna göre perde üzerinde oluşan gölge aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 7 Perde D) GUNAY YAYINLARI
mların
en ko-
mumu
rebili-
C)
Madde
Duvarlar
Tül Perde-
ler
Camlar
Opak
Yan Saydam
Saydam
D)
Noktasal
ışık kaynağı
Madde
Duvarlar
Tut Perde
ter
Camlar
Metal küreler
Opak
✓
Bir düzlem üzerine belli aralıklarla noktasal ışık kaynağı, metal küreler ve perde şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Yarı Saydam
Perde
Metal küreler opak olduğuna göre, perde üzerinde oluşan tam gölgenin şekli aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
5. Sınıf 11. TFD
7
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
mların en ko- mumu rebili- C) Madde Duvarlar Tül Perde- ler Camlar Opak Yan Saydam Saydam D) Noktasal ışık kaynağı Madde Duvarlar Tut Perde ter Camlar Metal küreler Opak ✓ Bir düzlem üzerine belli aralıklarla noktasal ışık kaynağı, metal küreler ve perde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Yarı Saydam Perde Metal küreler opak olduğuna göre, perde üzerinde oluşan tam gölgenin şekli aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) B) C) D) 5. Sınıf 11. TFD 7
6. Tam gölge oluşumu ile ilgili olarak aşağıda verilen Ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Saydam cisimierin tam gölgesi oluşur.
B) Işık, doğrusal yolla yayıldığı için cisimlerin gölgesi oluşabilir.
C) Bir cismin tam gölgesi, cismin kendisi ile her zaman aynı boyuttadır.
D) Opak bir cisim ışık ile karşılaştığında, cisim ile ışık kaynağı arasında gölge meydana gelir.
5. Sınıf/DENEME-3
O
3
GUNAY
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
6. Tam gölge oluşumu ile ilgili olarak aşağıda verilen Ifadelerden hangisi doğrudur? A) Saydam cisimierin tam gölgesi oluşur. B) Işık, doğrusal yolla yayıldığı için cisimlerin gölgesi oluşabilir. C) Bir cismin tam gölgesi, cismin kendisi ile her zaman aynı boyuttadır. D) Opak bir cisim ışık ile karşılaştığında, cisim ile ışık kaynağı arasında gölge meydana gelir. 5. Sınıf/DENEME-3 O 3 GUNAY
Mavi
D) Sarı
i olabilir?
urması
sıtması
JE
dondurmanın beyaz
e daha kısa sürede
A) güneş pili- koyu
C) güneş panelleri- koyu
B) ışık tüpü- beyaz
D) güneş panelleri -beyaz
15-)"Hava sıcaklığı, güneş ışığını doğrudan alan bir yer
ile gölgede aynı mıdır?" sorusuna cevap arayan bir öğ-
renci aşağıdaki işlemlerden hangisi yapmalıdır?
A) Bir termometre alarak gölge bir yerde farklı iki nok-
tanın sıcaklığını ölçerek.
B) Bir termometre alarak güneş ışığını doğrudan alan
bir yerde farklı iki noktanın sıcaklığını ölçerek.
C) Bir termometre alarak gölge bir yer ile güneş ışığını
doğrudan alan bir yerde hava sıcaklığını ölçerek.
D) Bir termometre almadan uzaktan bakarak gölge bir
yer ile güneş ışığını doğrudan alan bir yerin sıcaklığı
karşılaştırarak.
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
Mavi D) Sarı i olabilir? urması sıtması JE dondurmanın beyaz e daha kısa sürede A) güneş pili- koyu C) güneş panelleri- koyu B) ışık tüpü- beyaz D) güneş panelleri -beyaz 15-)"Hava sıcaklığı, güneş ışığını doğrudan alan bir yer ile gölgede aynı mıdır?" sorusuna cevap arayan bir öğ- renci aşağıdaki işlemlerden hangisi yapmalıdır? A) Bir termometre alarak gölge bir yerde farklı iki nok- tanın sıcaklığını ölçerek. B) Bir termometre alarak güneş ışığını doğrudan alan bir yerde farklı iki noktanın sıcaklığını ölçerek. C) Bir termometre alarak gölge bir yer ile güneş ışığını doğrudan alan bir yerde hava sıcaklığını ölçerek. D) Bir termometre almadan uzaktan bakarak gölge bir yer ile güneş ışığını doğrudan alan bir yerin sıcaklığı karşılaştırarak.
10. Şekildeki düzenekte tenis topunun gölgesi
perde üzerinde oluşmaktadır.
Işık
kaynağı
KL
@K
K
Top
M N
1
Perde
Buna göre ışık kaynağı K, L, M ve Nile
belirtilen noktalardan hangisine getiri-
lirse tenis topunun perdeki gölge bü-
yüklüğü en fazla olur?
B) L
C) M D) N
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
10. Şekildeki düzenekte tenis topunun gölgesi perde üzerinde oluşmaktadır. Işık kaynağı KL @K K Top M N 1 Perde Buna göre ışık kaynağı K, L, M ve Nile belirtilen noktalardan hangisine getiri- lirse tenis topunun perdeki gölge bü- yüklüğü en fazla olur? B) L C) M D) N
Şel
C
eau
ATANAN SINAV: Tam Gölge
2.
ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.953/index.html#/main/viewAssignment?favouriteListID=479799bea28bcc5fab1315c69cc48565&resourceID=38a57b... G
Işık kaynağı
Karanlık ortam
A
Yukarıda verilen düzenekte işık kaynağı ışık vermemektedir. Karanlık bir ortamda hazırlanan aşağıdaki düzeneklerde ışık kaynağının önüne
birbirinden farklı maddelerden yapılmış yuvarlak şeklinde bir cisim konuluyor.
7°C
Çok bulutlu
Işık kaynağı açılarak ışık verebilecek konuma getirildiğinde ekranda oluşan gölgenin şeklini gösteren çizimlerden hangisi doğru
değildir?
Ne aramıştınız?
Işık kaynağı
Ekran
Metal
plaka
Ekran
Q Ara
2/10 >
hp
C
O
•
D
OI
2
00
109
BITIR
22:46
14.03.2023
G
99
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
Şel C eau ATANAN SINAV: Tam Gölge 2. ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.953/index.html#/main/viewAssignment?favouriteListID=479799bea28bcc5fab1315c69cc48565&resourceID=38a57b... G Işık kaynağı Karanlık ortam A Yukarıda verilen düzenekte işık kaynağı ışık vermemektedir. Karanlık bir ortamda hazırlanan aşağıdaki düzeneklerde ışık kaynağının önüne birbirinden farklı maddelerden yapılmış yuvarlak şeklinde bir cisim konuluyor. 7°C Çok bulutlu Işık kaynağı açılarak ışık verebilecek konuma getirildiğinde ekranda oluşan gölgenin şeklini gösteren çizimlerden hangisi doğru değildir? Ne aramıştınız? Işık kaynağı Ekran Metal plaka Ekran Q Ara 2/10 > hp C O • D OI 2 00 109 BITIR 22:46 14.03.2023 G 99
la
m
F
13- Aşağıda bazı elementlerin elektron dağılımları
verilmiştir.
M: 1)
* 2).¹) L: 2)²) № 2)8) ¹) №: 2) s) 2)
N:
K: M:
Buna göre elektron dağılımları verilen element-
lerin aralarındaki durumlar için aşağıdaki ifa-
delerden hangisi söylenemez?
A) L ve N elementleri arasında oluşan bileşikte N
2 elektron alır.
8) M ve N katyon oluştururken elektron dağılım-
ları aynı soygaz elementine benzer.
C) K ve M aynı grupta yer aldıkları için bileşik
oluşturmazlar.
D) L ve M bileşik oluştururken ikiside 1 elektron
alış-verişi yapar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
la m F 13- Aşağıda bazı elementlerin elektron dağılımları verilmiştir. M: 1) * 2).¹) L: 2)²) № 2)8) ¹) №: 2) s) 2) N: K: M: Buna göre elektron dağılımları verilen element- lerin aralarındaki durumlar için aşağıdaki ifa- delerden hangisi söylenemez? A) L ve N elementleri arasında oluşan bileşikte N 2 elektron alır. 8) M ve N katyon oluştururken elektron dağılım- ları aynı soygaz elementine benzer. C) K ve M aynı grupta yer aldıkları için bileşik oluşturmazlar. D) L ve M bileşik oluştururken ikiside 1 elektron alış-verişi yapar.
TEST 01
},
5. Aşağıda atomu oluşturan tanecikler verilmiştir.
Buna göre;
I. Nötron - Elektron,
II. Proton - Nötron,
III. Elektron - Proton
tanecik çiftlerinden hangileri arasında elektriksel
bir çekim kuvveti vardır?
A) Yalnız III
C) I ve III
✓
I. Kolonya
II. Ayran
III. Deniz suyu
B) I ve II
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
TEST 01 }, 5. Aşağıda atomu oluşturan tanecikler verilmiştir. Buna göre; I. Nötron - Elektron, II. Proton - Nötron, III. Elektron - Proton tanecik çiftlerinden hangileri arasında elektriksel bir çekim kuvveti vardır? A) Yalnız III C) I ve III ✓ I. Kolonya II. Ayran III. Deniz suyu B) I ve II D) II ve III
9. Bir futbol topu ışık kaynağı önündeki K nok-
tasına konulduğunda topun birim karelere
bölünmüş perde üzerindeki gölgesi şekildeki
gibi oluyor.
Işık
kaynağı
A)
C)
Futbol
topu
B)
1
Aynı top başka hiçbir değişiklik yapılma-
dan L noktasına konulmuş olsaydı perde
üzerindeki topun gölgesi aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilirdi?
D)
-1
1
LILI
III
L_L_!_d.
Perde
-T
11-T
1
I
L-
I
1
L_L
1
10.
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ortaokul Fen Bilgisi
Tam Gölge
9. Bir futbol topu ışık kaynağı önündeki K nok- tasına konulduğunda topun birim karelere bölünmüş perde üzerindeki gölgesi şekildeki gibi oluyor. Işık kaynağı A) C) Futbol topu B) 1 Aynı top başka hiçbir değişiklik yapılma- dan L noktasına konulmuş olsaydı perde üzerindeki topun gölgesi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilirdi? D) -1 1 LILI III L_L_!_d. Perde -T 11-T 1 I L- I 1 L_L 1 10. Hizmetleri Genel Müdürlüğü
1