Türkiye’de Kimya Endüstrisi Soruları

casin-
hangi-
aş
Kayaç
5.
1. Taş
2. Çakıl
3. Kayaç
4. Kum
5. Kaya
Yukarıda karışık olarak verilen
kayaçların parçalanma aşama-
lanı hangi saçenekte doğru
sıralanmıştır?
A) 3-1-2-4-5
B) 3-5-1-2-4
C) 4-2-1-5-3
D) 3-5-1-4-2
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
casin- hangi- aş Kayaç 5. 1. Taş 2. Çakıl 3. Kayaç 4. Kum 5. Kaya Yukarıda karışık olarak verilen kayaçların parçalanma aşama- lanı hangi saçenekte doğru sıralanmıştır? A) 3-1-2-4-5 B) 3-5-1-2-4 C) 4-2-1-5-3 D) 3-5-1-4-2
BİR MÜHENDİS GİBİ ÇALIŞALIM
"en Mühendisi bilimlende vipocaina tasanmin sida verilen basomion tukip ede
hovom vil boyunca yapacağsu caligmalon yıl sonu bilim şenliğinde suhunuz.
Günlük hayattan
sonlang ve ihtiyac
fanm gaz onune alarak
bir problem belirleyelim
ve problemi niçin
seçtiğimizi açıldayalım.
Problemi belirlerken 5
sinifta fen bilimleri
dersinde öğrendiğimiz
konularla ilişkili bir
problem seçmeye dikkat
edelim
Problemin çözümü için
nasıl bir ürün tasarlaya-
coğimizi hayal edelim.
Hayalimizdeki ürünü
çizelim ya da açıklayalım.
Bu ürünü tasarlamak
için gerekli malzemelerin
neler olduğunu listeleye-
lim. Bu malzemelerin
maliyetini belirleyelim.
Problemim
Bu problemi seçtim, çünkü
Bu problem önemlidir, çünkü
Ürünün çizimi ya da açıklaması
Malzeme listesi
Malzemelerin maliyeti
te pris
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
BİR MÜHENDİS GİBİ ÇALIŞALIM "en Mühendisi bilimlende vipocaina tasanmin sida verilen basomion tukip ede hovom vil boyunca yapacağsu caligmalon yıl sonu bilim şenliğinde suhunuz. Günlük hayattan sonlang ve ihtiyac fanm gaz onune alarak bir problem belirleyelim ve problemi niçin seçtiğimizi açıldayalım. Problemi belirlerken 5 sinifta fen bilimleri dersinde öğrendiğimiz konularla ilişkili bir problem seçmeye dikkat edelim Problemin çözümü için nasıl bir ürün tasarlaya- coğimizi hayal edelim. Hayalimizdeki ürünü çizelim ya da açıklayalım. Bu ürünü tasarlamak için gerekli malzemelerin neler olduğunu listeleye- lim. Bu malzemelerin maliyetini belirleyelim. Problemim Bu problemi seçtim, çünkü Bu problem önemlidir, çünkü Ürünün çizimi ya da açıklaması Malzeme listesi Malzemelerin maliyeti te pris
8.
Yukarıda verilen Dünya modelinde, işaret-
len Dünya'nın katmanlarının doğru sırala-
nışı aşağıdakilerden hangisidir?
1
A. Manto
B. Yer
Kabuğu
C.) Yer
Kabuğu
D. Manto
4 SINIF/D
2
Yer
Kabuğu
Manto
2
3
Manto
Ic
Çekirdek
3
ic
Çekirdek
ic
Cekirdek
Dış
Cekirdek
Yer
Kabuğu
4
DIS
Çekirdek
DIS
Çekirdek
İc
Çekirdek
Dış
Çekirdek
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
8. Yukarıda verilen Dünya modelinde, işaret- len Dünya'nın katmanlarının doğru sırala- nışı aşağıdakilerden hangisidir? 1 A. Manto B. Yer Kabuğu C.) Yer Kabuğu D. Manto 4 SINIF/D 2 Yer Kabuğu Manto 2 3 Manto Ic Çekirdek 3 ic Çekirdek ic Cekirdek Dış Cekirdek Yer Kabuğu 4 DIS Çekirdek DIS Çekirdek İc Çekirdek Dış Çekirdek
SOMON BALIKLARI
Somon balıklan bir akarsu yatağında yumurtadan çıkar. Bir müddet büyüyüp geliştikten sonra aylarca sürecek
deniz yolculuğuna başlarlar.
Erişkinliğe ulaşana kadar yaşamlarına denizde devam ederler. Üreyebilmek
için ise doğmuş olduğu akarsu yatağına tekrar dönerler. Göç zamanının
geldiğini deniz suyu sıcaklığındaki artıştan anlayan somonlar aylarca sürecek
yolculuğa başlarlar. Akarsu ve çevresinin yaşayan tüm yırtıcı canlılar beslen-
mek için somonların geri dönmesini bekler. Somonlar göç yolculuğu boyunca
besin zincirine büyük katkı sağlayıp ekosistemin ayakta kalmasını sağlarlar.
Milyonlarca yıldır somonları göç hikayeleri devam ederken günümüzde
küresel ısınmadan dolayı deniz suyu sıcaklığındaki artış somonların göçe
başlama zamanında sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Yanlış zamanda göçe başlayan somonların yumurtaları bir çok farklı
problem yaşanmakta ve yumurtadan çıkan yavru sayısı her geçen yıl azalmaktadır.
Yukarıdaki paragrafta verilen örnekte olduğu gibi küresel ısınma sonucunda;
1. Birçok canlı türünün yaşamsal süreçlerinin olumsuz etkilenmesi ve ekosistemlerin çökmesi.
II. Dünya üzerinde bazı bölgelerde kuraklığa bağlı olarak çölleşme yaşanırken, bazı bölgelerde sellerle karşı karşıya
kalınması. X
III. Fosil yakıtlar sonucu havaya büyük miktarda sera gazı salınması.
olaylarından hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A) I ve II
B) ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
SOMON BALIKLARI Somon balıklan bir akarsu yatağında yumurtadan çıkar. Bir müddet büyüyüp geliştikten sonra aylarca sürecek deniz yolculuğuna başlarlar. Erişkinliğe ulaşana kadar yaşamlarına denizde devam ederler. Üreyebilmek için ise doğmuş olduğu akarsu yatağına tekrar dönerler. Göç zamanının geldiğini deniz suyu sıcaklığındaki artıştan anlayan somonlar aylarca sürecek yolculuğa başlarlar. Akarsu ve çevresinin yaşayan tüm yırtıcı canlılar beslen- mek için somonların geri dönmesini bekler. Somonlar göç yolculuğu boyunca besin zincirine büyük katkı sağlayıp ekosistemin ayakta kalmasını sağlarlar. Milyonlarca yıldır somonları göç hikayeleri devam ederken günümüzde küresel ısınmadan dolayı deniz suyu sıcaklığındaki artış somonların göçe başlama zamanında sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Yanlış zamanda göçe başlayan somonların yumurtaları bir çok farklı problem yaşanmakta ve yumurtadan çıkan yavru sayısı her geçen yıl azalmaktadır. Yukarıdaki paragrafta verilen örnekte olduğu gibi küresel ısınma sonucunda; 1. Birçok canlı türünün yaşamsal süreçlerinin olumsuz etkilenmesi ve ekosistemlerin çökmesi. II. Dünya üzerinde bazı bölgelerde kuraklığa bağlı olarak çölleşme yaşanırken, bazı bölgelerde sellerle karşı karşıya kalınması. X III. Fosil yakıtlar sonucu havaya büyük miktarda sera gazı salınması. olaylarından hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A) I ve II B) ve III C) II ve III D) I, II ve III
YAZ TATİLİ KİTABI
İTÜ
TA YAKPF
KOLEJI
Y
Bulmaca
V
e 1. Verilen ifadelere göre cevaplarını bulmacaya yazalım.
Yukarıdan Aşağıya
1. Balıklar için oluşturulan yapay çevre
2. Şehirlerde yaşayan insanların gezme-
si ve hava alması için yapılan büyük
bahçe.
Soldan Sağa
1. İnsan eliyle yapılmış, doğal olmayan.
2. İnsanların bir arada yaşadığı ve ge-
çimini sağladığı, büyük ve kalabalık
yerleşim yeri.
2→
3. Hayvanların ve bitki-
lerin yaşadığı, ağaçlarla
kaplı alan.
3->
2
O
Elektrik ve su gibi kaynaklar, tükenebilir kaynaklarımızdır. Bunların yoklu
belirtilen alanlara, bu kaynaklar olmadig
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
YAZ TATİLİ KİTABI İTÜ TA YAKPF KOLEJI Y Bulmaca V e 1. Verilen ifadelere göre cevaplarını bulmacaya yazalım. Yukarıdan Aşağıya 1. Balıklar için oluşturulan yapay çevre 2. Şehirlerde yaşayan insanların gezme- si ve hava alması için yapılan büyük bahçe. Soldan Sağa 1. İnsan eliyle yapılmış, doğal olmayan. 2. İnsanların bir arada yaşadığı ve ge- çimini sağladığı, büyük ve kalabalık yerleşim yeri. 2→ 3. Hayvanların ve bitki- lerin yaşadığı, ağaçlarla kaplı alan. 3-> 2 O Elektrik ve su gibi kaynaklar, tükenebilir kaynaklarımızdır. Bunların yoklu belirtilen alanlara, bu kaynaklar olmadig
-6
azı
8. Sınıf Fen Bilimleri
ATA YAYINCILIK
Ülkemizde toplam kozmetik ambalaj mamutteri arz ve talep dengesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2016 (Bin ton)
585
42
117
510
20
8
Üretim
Ithalat
Ihracat
Yurt içi satış
Ihracat/üretim (%)
ithalat/ iç satış (%)
Tablodaki verilere göre,
2015 (Bin ton)
505
36
101
440
20
8
2017 (Bin ton)
515
22
108
429
21
5
1.
Üretimin büyük bir kısmı genellikle yurt içinde tüketilmiştir.
II. ithal edilen ürünlerin yurt içindeki satış oranı hiçbir dönemde %10'u bulmamaktadır.
III. Ihraçat değerleri, üretime paralel bir değişim göstermektedir.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve III
Kamp Max-6
2018 (Bin ton)
597
67
125
539
21
12
C) II ve III
D) I, II ve III
doğortorini gösteren grafik ile bu maddelere yapılan işlemler
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
-6 azı 8. Sınıf Fen Bilimleri ATA YAYINCILIK Ülkemizde toplam kozmetik ambalaj mamutteri arz ve talep dengesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2016 (Bin ton) 585 42 117 510 20 8 Üretim Ithalat Ihracat Yurt içi satış Ihracat/üretim (%) ithalat/ iç satış (%) Tablodaki verilere göre, 2015 (Bin ton) 505 36 101 440 20 8 2017 (Bin ton) 515 22 108 429 21 5 1. Üretimin büyük bir kısmı genellikle yurt içinde tüketilmiştir. II. ithal edilen ürünlerin yurt içindeki satış oranı hiçbir dönemde %10'u bulmamaktadır. III. Ihraçat değerleri, üretime paralel bir değişim göstermektedir. çıkarımlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III Kamp Max-6 2018 (Bin ton) 597 67 125 539 21 12 C) II ve III D) I, II ve III doğortorini gösteren grafik ile bu maddelere yapılan işlemler
7. Ali, evsel atıkların geri dönüşümüne ilişkin kutular
hazırlamıştır.
Ali'nin aşağıdaki geri dönüşüm kutularından
hangisi hatalıdır?
A) Ambalaj atıkları kutusu
B) Atık piller kutusu
C) Bitkisel atık yağlar kutusu
D Dekorasyon süslemeleri kutusu
IN
A)1 vs 4
01.2*
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
7. Ali, evsel atıkların geri dönüşümüne ilişkin kutular hazırlamıştır. Ali'nin aşağıdaki geri dönüşüm kutularından hangisi hatalıdır? A) Ambalaj atıkları kutusu B) Atık piller kutusu C) Bitkisel atık yağlar kutusu D Dekorasyon süslemeleri kutusu IN A)1 vs 4 01.2*
6.
Enise Öğretmen, okulda sifir atık projesi
kapsamında öğrencileriyle bir çalışma
yapmıştır. Bu çalışmada öğrenciler evdeki
plastik şişeleri boyamışlar, süslemişler ve içinde
çiçek yetiştirmişlerdir. Ayrıca bazı öğrencilerle
beraber araba lastiklerini boyamış ve onların
içini toprak doldurup çiçek ekmişlerdir. Daha
sonra Enise Öğretmen, öğrencilerle yapılan
bu çalışmalarla, okul bahçesini düzenlemiş ve
bahçeye yeni bir görünüm kazandırmıştır.
33
Enise Öğretmen'in öğrencileriyle birlikte bu çalışmalardan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Plastik atıklar değerlendirilerek çevre kirliliğinin azaltılmasına destek olunmuştur.
B) Plastik şişeler ve araba lastiklerinin farklı bir amaçla değerlendirilmesi geri kazanıma örnektir.
C) Bu tür çalışmalar ülke ekonomisine katkı sağlar.
D) Geri dönüşümü olan maddeler farklı alanlarda kullanılabilir.
A) I
C) II ve III.
2.
Kazanım: Evsel atıklarda gri dönüştürülebilen ve dönüştürelemeyen maddeleri ayırt eder; evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin
Sıfır atık projesi kapsam
nağında ayrı toplanması
hangisini kapsamaz?
A) Geri dönüşüm kutu
halkı bilinçlendirmel
B) Geri dönüşüm mer
tarını arttırmak.
C) Geri dönüştürüle
azaltmak.
D) Mevcut çöp mik
alanı sağlamak
mek.
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
6. Enise Öğretmen, okulda sifir atık projesi kapsamında öğrencileriyle bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada öğrenciler evdeki plastik şişeleri boyamışlar, süslemişler ve içinde çiçek yetiştirmişlerdir. Ayrıca bazı öğrencilerle beraber araba lastiklerini boyamış ve onların içini toprak doldurup çiçek ekmişlerdir. Daha sonra Enise Öğretmen, öğrencilerle yapılan bu çalışmalarla, okul bahçesini düzenlemiş ve bahçeye yeni bir görünüm kazandırmıştır. 33 Enise Öğretmen'in öğrencileriyle birlikte bu çalışmalardan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Plastik atıklar değerlendirilerek çevre kirliliğinin azaltılmasına destek olunmuştur. B) Plastik şişeler ve araba lastiklerinin farklı bir amaçla değerlendirilmesi geri kazanıma örnektir. C) Bu tür çalışmalar ülke ekonomisine katkı sağlar. D) Geri dönüşümü olan maddeler farklı alanlarda kullanılabilir. A) I C) II ve III. 2. Kazanım: Evsel atıklarda gri dönüştürülebilen ve dönüştürelemeyen maddeleri ayırt eder; evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin Sıfır atık projesi kapsam nağında ayrı toplanması hangisini kapsamaz? A) Geri dönüşüm kutu halkı bilinçlendirmel B) Geri dönüşüm mer tarını arttırmak. C) Geri dönüştürüle azaltmak. D) Mevcut çöp mik alanı sağlamak mek.
4.
Ceylin, birimküplerden yukarıdaki
yapıyı oluşturdu.
Bu yapının kuş bakışı görünüşü
ve birimküp sayısı hangi seçenek-
te doğru olarak verilmiştir?
A) 9 birimküp
9V
B) 10 birimküp
26098
bild bist
einspou ip
C) 10 birimküp
D) 7 birimküp
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
4. Ceylin, birimküplerden yukarıdaki yapıyı oluşturdu. Bu yapının kuş bakışı görünüşü ve birimküp sayısı hangi seçenek- te doğru olarak verilmiştir? A) 9 birimküp 9V B) 10 birimküp 26098 bild bist einspou ip C) 10 birimküp D) 7 birimküp
10) Enerji Işleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik
üreten tesislerin oranı aşağıda verilmiştir.
2017 (Megawatt)
2007 (Megawatt)
3420
Güneş
0
634
Biokütle
42
1068
Jeotermal
23
6516
Rüzgar
146
27,273
Hidrolik
13394
Verilen bilgilere göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) 2007 Yılında ülkemizde güneşten elektrik üretimi yoktur.
B) Ülkemizde yenilenebilir enerjiden elektrik üretim oranı en az artış hidrolikte gerçekleşmiştir.
C) Doğalgaz ve kömür yenilenemez enerji kaynakları olduğu için listede yoktur.
D) Ülkemizde en fazla elektrik üretimi hidrolik santrallerden sağlanmaktadır
Bununla ilgili olarak;
I. Yarışı mavi takim kazanm
gelenmemiştir.
Yarışı kirmizi takim
dengelenmiştir.
Yarış berabere kald
miştir.
verilen bilgilerden
A) I ve II.
C) II ve III.
13) Içinde su bu
niyor.
S
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
10) Enerji Işleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerin oranı aşağıda verilmiştir. 2017 (Megawatt) 2007 (Megawatt) 3420 Güneş 0 634 Biokütle 42 1068 Jeotermal 23 6516 Rüzgar 146 27,273 Hidrolik 13394 Verilen bilgilere göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) 2007 Yılında ülkemizde güneşten elektrik üretimi yoktur. B) Ülkemizde yenilenebilir enerjiden elektrik üretim oranı en az artış hidrolikte gerçekleşmiştir. C) Doğalgaz ve kömür yenilenemez enerji kaynakları olduğu için listede yoktur. D) Ülkemizde en fazla elektrik üretimi hidrolik santrallerden sağlanmaktadır Bununla ilgili olarak; I. Yarışı mavi takim kazanm gelenmemiştir. Yarışı kirmizi takim dengelenmiştir. Yarış berabere kald miştir. verilen bilgilerden A) I ve II. C) II ve III. 13) Içinde su bu niyor. S
BENIM
HOCAM
UNITE DenemeLERİ
SINAV PROV
14.
Biyoteknoloji DNA sistemi kullanılarak bitki, hayvan
ve mikroorganizmaları geliştirmek, değiştirmek, ken-
diliğinden oluşmayan veya ihtiyacımızı giderecek
ürünleri elde etmek için kullanılan tüm teknolojilere
denir.
Buna göre,
1. Biyoteknoloji sayesinde ülke ekonomisi gelişir, bi-
lim ve teknolojide ilerleme kaydedilir.
II. Plastik, tahta ve petrol ile beslenen mikroorganiz-
malardan yararlanılarak tanker kazalarında deni-
ze dökülen petrolün temizlenmesi, biyoteknolojik
uygulamalara ørnek verilebilir.
III. Biyoteknolojik uygulamaların olumsuz etkileri de
olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
I ve II
II ve III
C) I ve III
I, II ve III
15. Bir gram saf maddenin sıcaklığını 1 °C değiştirmek
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
BENIM HOCAM UNITE DenemeLERİ SINAV PROV 14. Biyoteknoloji DNA sistemi kullanılarak bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, değiştirmek, ken- diliğinden oluşmayan veya ihtiyacımızı giderecek ürünleri elde etmek için kullanılan tüm teknolojilere denir. Buna göre, 1. Biyoteknoloji sayesinde ülke ekonomisi gelişir, bi- lim ve teknolojide ilerleme kaydedilir. II. Plastik, tahta ve petrol ile beslenen mikroorganiz- malardan yararlanılarak tanker kazalarında deni- ze dökülen petrolün temizlenmesi, biyoteknolojik uygulamalara ørnek verilebilir. III. Biyoteknolojik uygulamaların olumsuz etkileri de olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? I ve II II ve III C) I ve III I, II ve III 15. Bir gram saf maddenin sıcaklığını 1 °C değiştirmek
en bilimleri dersinde Ömer Öğretmen öğrencilerinin gelecekte yapmak istedikleri mesleklerin hakkında bilgi vermeler
istemektedir.
Savunma sanayisinde görev yap-
mak istiyorum.
Laboratuvarda kimyasal maddelerin
analizi ve üretimini yapmak istiyorum.
Fatih
Arda
llaçların etkisini inceleyip Ve kimyasal
değişiklikler konusunda araştırma
yapmak istiyorum.
Umay
Buna göre yukarıda Fatih, Arda ve Umay'ın bahsetmiş olduğu meslek dalları aşağıdakilerden hangisinde doğra
verilmiştir?
Fatih
Arda
Umay
A) Kimya Mühendisi
Kimyager
Kimyager
B) Kimya Mühendisi
Biyokimyager
Tıp Doktoru
Biyokimyager
Tıp Doktoru
Kimyager
Kimya Teknisyeni
Kimya Teknisyeni
D) Kimyager
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
en bilimleri dersinde Ömer Öğretmen öğrencilerinin gelecekte yapmak istedikleri mesleklerin hakkında bilgi vermeler istemektedir. Savunma sanayisinde görev yap- mak istiyorum. Laboratuvarda kimyasal maddelerin analizi ve üretimini yapmak istiyorum. Fatih Arda llaçların etkisini inceleyip Ve kimyasal değişiklikler konusunda araştırma yapmak istiyorum. Umay Buna göre yukarıda Fatih, Arda ve Umay'ın bahsetmiş olduğu meslek dalları aşağıdakilerden hangisinde doğra verilmiştir? Fatih Arda Umay A) Kimya Mühendisi Kimyager Kimyager B) Kimya Mühendisi Biyokimyager Tıp Doktoru Biyokimyager Tıp Doktoru Kimyager Kimya Teknisyeni Kimya Teknisyeni D) Kimyager
IT
YAYINLARI
Tre 17d 34
İnk = 14:
77
VA LİSEL
Sayısal Bölüm
A
DENEME SINAVI - 5
kitapc
9.
Bor; atom numarası 5, sembolü "B" olan yarı metal sınıfına ait bir elementtir. Doğada saf olarak bulunmaz, bileşikler hâlinde bu-
cam yapımında; hafif olması, gerilmeye karşı dirençli olması ve kimyasal etkilere olan dayanıklılığı nedeniyle plastik, elyaf, las-
lunur. Camin sıcaklıkla genleşmesini sınırlandırdığı, camı titreşim ve yüksek sıcaklık şoklarına karşı koruduğu için ısıya dayanıkl
tik ve kağıt endüstrisinde; radyasyondan koruma özelliğine sahip olması nedeniyle nükleer enerji santrallerinde kullanılmakta-
maktadır. Sertlik ve hafiflik özelliği nedeniyle havacılık endüstrisinde kullanılmaktadır. Ayrıca uçak ve füzelerde bor katkılı yakıtlar
dır. Bazı bor bileşikleri yüksek sertlik derecesine sahip olduğundan metalleri ve alaşımlar kesme, bileme ve cilalamada kullanıl-
kullanılmaktadır.
Dünya'daki bor rezervlerinin % 73'ü ülkemizde bulunmaktadır. Bor rezervi bakımından ülkemizi Rusya, Güney Afrika ve ABD ta-
kip etmektedir. Bor ürünleri ülkemizde % 36 cam, % 31 seramik, % 9 temizlik, % 7 tarım, % 4 tutkal ve % 13 pay ile diğer alanlar-
ri yaparken insan sağlığı ve çevrenin korunması the ilgili AR-GE çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Bu alanda kısa adı
da kullanılmaktadır. Borun kullanım alanlarını ve ürün çeşitliliğinin artırılması ve verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması, bunla-
dir. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, bor ürünleri ile ilgili olaq sektörler ve üniversitelerle işbirliği içerisindedir. Yakın gelecekte bor
BOREN olan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, bor ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili çalışmalar yapmakta-
madeninden üretilen katma değeri yüksek ürünlerin ihracatımızda önemli bir yer tutması beklenmektedir.
Yukarıda verilen bilgilere göre,
1. Bor elementi pek çok kullanım alanına sahiptir.
II. Kimya endüstrisinin gelişmesi ülke ekonomisine katkı sağlar.
II. AR-GE (Araştırma Geliştirme) çalışmaları ile ürün kalitesi, çeşitliliği ve verimi artırılabilir.
karımlarından hangileri doğrudur?
D) I, II ve III
ke II
B) I ve III
Cve III
eki terazinin kefelerinde özdeş malzemeler bulun
plup terazi don
11 Alin
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
IT YAYINLARI Tre 17d 34 İnk = 14: 77 VA LİSEL Sayısal Bölüm A DENEME SINAVI - 5 kitapc 9. Bor; atom numarası 5, sembolü "B" olan yarı metal sınıfına ait bir elementtir. Doğada saf olarak bulunmaz, bileşikler hâlinde bu- cam yapımında; hafif olması, gerilmeye karşı dirençli olması ve kimyasal etkilere olan dayanıklılığı nedeniyle plastik, elyaf, las- lunur. Camin sıcaklıkla genleşmesini sınırlandırdığı, camı titreşim ve yüksek sıcaklık şoklarına karşı koruduğu için ısıya dayanıkl tik ve kağıt endüstrisinde; radyasyondan koruma özelliğine sahip olması nedeniyle nükleer enerji santrallerinde kullanılmakta- maktadır. Sertlik ve hafiflik özelliği nedeniyle havacılık endüstrisinde kullanılmaktadır. Ayrıca uçak ve füzelerde bor katkılı yakıtlar dır. Bazı bor bileşikleri yüksek sertlik derecesine sahip olduğundan metalleri ve alaşımlar kesme, bileme ve cilalamada kullanıl- kullanılmaktadır. Dünya'daki bor rezervlerinin % 73'ü ülkemizde bulunmaktadır. Bor rezervi bakımından ülkemizi Rusya, Güney Afrika ve ABD ta- kip etmektedir. Bor ürünleri ülkemizde % 36 cam, % 31 seramik, % 9 temizlik, % 7 tarım, % 4 tutkal ve % 13 pay ile diğer alanlar- ri yaparken insan sağlığı ve çevrenin korunması the ilgili AR-GE çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Bu alanda kısa adı da kullanılmaktadır. Borun kullanım alanlarını ve ürün çeşitliliğinin artırılması ve verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması, bunla- dir. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, bor ürünleri ile ilgili olaq sektörler ve üniversitelerle işbirliği içerisindedir. Yakın gelecekte bor BOREN olan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, bor ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili çalışmalar yapmakta- madeninden üretilen katma değeri yüksek ürünlerin ihracatımızda önemli bir yer tutması beklenmektedir. Yukarıda verilen bilgilere göre, 1. Bor elementi pek çok kullanım alanına sahiptir. II. Kimya endüstrisinin gelişmesi ülke ekonomisine katkı sağlar. II. AR-GE (Araştırma Geliştirme) çalışmaları ile ürün kalitesi, çeşitliliği ve verimi artırılabilir. karımlarından hangileri doğrudur? D) I, II ve III ke II B) I ve III Cve III eki terazinin kefelerinde özdeş malzemeler bulun plup terazi don 11 Alin
IDÜSTRİSİ
5.
X
Kaupuk ve kaupuktan egya
Plastik ve plastiden mamul egya
Muhtel kimyasallar
Fotografik ve sinemac
egyan
Barut patlayıc madde
Albominoit madde
Sabunlar
Parfümeri, kozmetik
2011
Boya, macun, vernik
Gübreler
Eczack Grünleri
Organik kimyasallar
Inorganik kimyasal
Mineral yakıtlar/yağlar
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Kimya sektörümüz ile ilgili 2011-2013 yılla-
rına ait ithalat tablosu verilmiştir. Sadece
bu grafiğe bakılarak aşağıdaki sonuçlar.
dan hangisine ulaşılabilir?
1. Kimya sektörümüz ithalata bağlı bir sektör-
dür.
II. Plastik ve mineral yakıtlar en çok ithal etti-
ğimiz ürünler arasında yer almaktadır.
III. Gübre, boya, plastik, eczacılık gibi bir çok
kimya endüstrisi ürünü ithal etmekteyiz.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
IDÜSTRİSİ 5. X Kaupuk ve kaupuktan egya Plastik ve plastiden mamul egya Muhtel kimyasallar Fotografik ve sinemac egyan Barut patlayıc madde Albominoit madde Sabunlar Parfümeri, kozmetik 2011 Boya, macun, vernik Gübreler Eczack Grünleri Organik kimyasallar Inorganik kimyasal Mineral yakıtlar/yağlar 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Kimya sektörümüz ile ilgili 2011-2013 yılla- rına ait ithalat tablosu verilmiştir. Sadece bu grafiğe bakılarak aşağıdaki sonuçlar. dan hangisine ulaşılabilir? 1. Kimya sektörümüz ithalata bağlı bir sektör- dür. II. Plastik ve mineral yakıtlar en çok ithal etti- ğimiz ürünler arasında yer almaktadır. III. Gübre, boya, plastik, eczacılık gibi bir çok kimya endüstrisi ürünü ithal etmekteyiz. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
8.
ITHALATTA ILK SIRAYI ÇİN ALDI
İthalatta ilk sırayı Çin aldı. 2021 Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 840 milyon dolar olurken, bu
ülkeyi sırasıyla 2 milyar 696 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 745 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 160
milyor dolar ile ABD, 958 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %40,5'ini
oluşturuyor. Ancak ihracat oranlarında durum farklılık göstermektedir. İthalat yaptığımız ilk beşteki ülkelerin
çoğuna aynı oranda ihracat yapılmamıştır. (İthalat ülkemizin döviz rezervini azaltırken, ihracat arttırmaktadır.)
Ülkelere göre ihracat, Ağustos 2021
Ülkelere göre ithalat, Ağustos 2021
Çin
Almanya
%8,3
%12,3
Rusya
ABD
%6,9
%11,5
Almanya
Birleşik
ABD
Krallık
%5,0
%4,4
Irak
%4.1
İtalya
%59,5
%69,0
Diğer ülkeler
İspanya
Diğer ülkeler
Ağustos 2021 ihracat ve ithalat oranları pasta dilim grafiği olarak verilmiştir.
İspanya'ya %4,4 oranında ihracat yapılmış ancak ithalat yapılmamıştır.
I.
II. Çin'den yapılan ithalat, Rusya'ya göre ülkemize daha fazla döviz getirisi sağlamıştır.
III. Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İspanya'ya yapılan ihracat diğer ülkelerden daha azdır.
Buna göre hangilerinin doğruluğu kesindir?
D) I, II ve III
A) Yalnız III
C) II ve III
B) I ve II
%6,3
BR
%5,0
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
8. ITHALATTA ILK SIRAYI ÇİN ALDI İthalatta ilk sırayı Çin aldı. 2021 Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 840 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 696 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 745 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 160 milyor dolar ile ABD, 958 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %40,5'ini oluşturuyor. Ancak ihracat oranlarında durum farklılık göstermektedir. İthalat yaptığımız ilk beşteki ülkelerin çoğuna aynı oranda ihracat yapılmamıştır. (İthalat ülkemizin döviz rezervini azaltırken, ihracat arttırmaktadır.) Ülkelere göre ihracat, Ağustos 2021 Ülkelere göre ithalat, Ağustos 2021 Çin Almanya %8,3 %12,3 Rusya ABD %6,9 %11,5 Almanya Birleşik ABD Krallık %5,0 %4,4 Irak %4.1 İtalya %59,5 %69,0 Diğer ülkeler İspanya Diğer ülkeler Ağustos 2021 ihracat ve ithalat oranları pasta dilim grafiği olarak verilmiştir. İspanya'ya %4,4 oranında ihracat yapılmış ancak ithalat yapılmamıştır. I. II. Çin'den yapılan ithalat, Rusya'ya göre ülkemize daha fazla döviz getirisi sağlamıştır. III. Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İspanya'ya yapılan ihracat diğer ülkelerden daha azdır. Buna göre hangilerinin doğruluğu kesindir? D) I, II ve III A) Yalnız III C) II ve III B) I ve II %6,3 BR %5,0
A
A
A
Fen Bilimleri
14. Ülkemizde üretilip dışarıya satılan kimyasal ürünler olduğu gibi dışarıdan satın alınan ürünler de vardir.
Aşağıdaki tablolarda bazı ürünlerin 2013-2015 yıllarına ait dışarıdan alım ve satım bilgiler verilmiştir.
Kimya Sektörü İthalatımız (Bin Dolar)
Ürün
2013
2014
18 850 875
2015
18 782 437
1 592 956
11 009 438
1 593 630
Mineral yakıtlar
inorganik kimyasallar
Organik kimyasallar
Eczacılık ürünleri
Gübreler
5 314 064
1388 778
5 832 864
4 151 045
4 328 133
1 492 105
1 470 997
Boya, macun, vernik
1 965 998
1141 574
2 122 896
Parfümeri, kozmetik
1191 588
Sabunlar
870 829
876 950
1981 781
1 868 339
Kauçuk ve kauçuktan eşya
Kimya Sektörü İhracatımız (Bin Dolar)
2013
Ürün
2014
6 441 158
5 801 945
1 119 195
1321 145
598 460
534 080
754 085
806 552
Mineral yakıtlar
İnorganik kimyasallar
Organik kimyasallar
Eczacılık ürünleri
Tral Gübreler
Boya, macun, vernik
98 501
151 429
764 472
771 222
705 871
772 111
868 990
Parfümeri, kozmetik
1 017 463
915 527
1 178 369
Sabunlar
1 426 829
1 298 745
Kauçuk ve kauçuktan eşya
Bu tabloda verilen ürünler ile ilgili 2013-2015 yıllarına ait aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eczacılık ürünlerinin hem ithalatında hem de ihracatında artış gözlemlenmiştir.
B) Türkiye'de üretilen parfümeri ve kozmetik ürünler, iç pazar ihtiyacını tamamen karşılayabilmektedir..
C) Mineral yakıtların hem ithalatında hem de ihracatında azalma gözlemlenmiştir.
D) Inorganik kimyasalların ithalat ve ihracat değerleri, diğer ürünlere göre birbirine daha yakındır.
4 715 576
4 396 427
1 250 915
1 808 600
1 101 900
779 414
1 645 539
2015
4 211 055
1249 078
474 152
878 819
134 736
681 232
695 769
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
A A A Fen Bilimleri 14. Ülkemizde üretilip dışarıya satılan kimyasal ürünler olduğu gibi dışarıdan satın alınan ürünler de vardir. Aşağıdaki tablolarda bazı ürünlerin 2013-2015 yıllarına ait dışarıdan alım ve satım bilgiler verilmiştir. Kimya Sektörü İthalatımız (Bin Dolar) Ürün 2013 2014 18 850 875 2015 18 782 437 1 592 956 11 009 438 1 593 630 Mineral yakıtlar inorganik kimyasallar Organik kimyasallar Eczacılık ürünleri Gübreler 5 314 064 1388 778 5 832 864 4 151 045 4 328 133 1 492 105 1 470 997 Boya, macun, vernik 1 965 998 1141 574 2 122 896 Parfümeri, kozmetik 1191 588 Sabunlar 870 829 876 950 1981 781 1 868 339 Kauçuk ve kauçuktan eşya Kimya Sektörü İhracatımız (Bin Dolar) 2013 Ürün 2014 6 441 158 5 801 945 1 119 195 1321 145 598 460 534 080 754 085 806 552 Mineral yakıtlar İnorganik kimyasallar Organik kimyasallar Eczacılık ürünleri Tral Gübreler Boya, macun, vernik 98 501 151 429 764 472 771 222 705 871 772 111 868 990 Parfümeri, kozmetik 1 017 463 915 527 1 178 369 Sabunlar 1 426 829 1 298 745 Kauçuk ve kauçuktan eşya Bu tabloda verilen ürünler ile ilgili 2013-2015 yıllarına ait aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Eczacılık ürünlerinin hem ithalatında hem de ihracatında artış gözlemlenmiştir. B) Türkiye'de üretilen parfümeri ve kozmetik ürünler, iç pazar ihtiyacını tamamen karşılayabilmektedir.. C) Mineral yakıtların hem ithalatında hem de ihracatında azalma gözlemlenmiştir. D) Inorganik kimyasalların ithalat ve ihracat değerleri, diğer ürünlere göre birbirine daha yakındır. 4 715 576 4 396 427 1 250 915 1 808 600 1 101 900 779 414 1 645 539 2015 4 211 055 1249 078 474 152 878 819 134 736 681 232 695 769