Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türkiye’de Kimya Endüstrisi Soruları

3. Çocukları bazı zararlı maddelerin
tehlikelerinden korumak için ted-
birler alınmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ted-
sabirlere örnektir?
A) Çamaşır suyu gibi kimyasal
maddeleri buzdolabına koy-
mak.
B) Kimyasal maddeleri kilitli yük-
sek dolaplara koymak.
C) Kimyasal maddeleri tanımak
için tadına bakmak.
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
3. Çocukları bazı zararlı maddelerin tehlikelerinden korumak için ted- birler alınmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu ted- sabirlere örnektir? A) Çamaşır suyu gibi kimyasal maddeleri buzdolabına koy- mak. B) Kimyasal maddeleri kilitli yük- sek dolaplara koymak. C) Kimyasal maddeleri tanımak için tadına bakmak.
AV M YAYINLARI
19. Aşağıda Türkiye'de 2013-2015 yılları arasında kimya endüstrisindeki ithalat ve ihracat rakamları veril-
miştir.
Milyar ($)
60
50
40
: İthalat
: İhracat
30
20
10
Yillar
2013
2014
2015
Verilen grafiğe göre,
1. Kimya endüstrisi alanında ülkemizde yapılan ihracat sürekli artış göstermektedir.
W. 2013-2015 yılları arasındaki ihracatımız ithalatımızı karşılamamıştır.
JUIÜlkemizde 2013 yılında yapılan ithalatın parasal değeri 2014 ve 2015 yıllarında yapılan ihracatın
parasal değerlerin toplamından fazladır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve 11
D) II ve III
29
AV Yayınları
Türkiye Geneli
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
AV M YAYINLARI 19. Aşağıda Türkiye'de 2013-2015 yılları arasında kimya endüstrisindeki ithalat ve ihracat rakamları veril- miştir. Milyar ($) 60 50 40 : İthalat : İhracat 30 20 10 Yillar 2013 2014 2015 Verilen grafiğe göre, 1. Kimya endüstrisi alanında ülkemizde yapılan ihracat sürekli artış göstermektedir. W. 2013-2015 yılları arasındaki ihracatımız ithalatımızı karşılamamıştır. JUIÜlkemizde 2013 yılında yapılan ithalatın parasal değeri 2014 ve 2015 yıllarında yapılan ihracatın parasal değerlerin toplamından fazladır. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve 11 D) II ve III 29 AV Yayınları Türkiye Geneli
6.
Emir, kimya endüstrisi için aşağıdaki araştırma-
yı yapacaktır.
ARAŞTIRMA KONUSU
Türkiye'de kimya endüstrisinin tarihsel gelişimi
Emir bu araştırma sonucunda aşağıdaki
hangi bilgiye ulaşırsa doğru olur?
A) En çok petrol üretimi, Osmanlı Dönemi'nde
yapılmıştır.
B Cumhuriyet'in ilanından sonra ihracat ra-
kamları sürekli azalmıştır.
Günümüzde ithalat rakamları
, ihracat ra-
kamlarından fazladır.
D) 1960-1980 yılları arası kesinlikle herhangi
bir ürünün üretimi gerçekleşmemiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
6. Emir, kimya endüstrisi için aşağıdaki araştırma- yı yapacaktır. ARAŞTIRMA KONUSU Türkiye'de kimya endüstrisinin tarihsel gelişimi Emir bu araştırma sonucunda aşağıdaki hangi bilgiye ulaşırsa doğru olur? A) En çok petrol üretimi, Osmanlı Dönemi'nde yapılmıştır. B Cumhuriyet'in ilanından sonra ihracat ra- kamları sürekli azalmıştır. Günümüzde ithalat rakamları , ihracat ra- kamlarından fazladır. D) 1960-1980 yılları arası kesinlikle herhangi bir ürünün üretimi gerçekleşmemiştir.
katlar ve Enerji Kaynaklan/Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri
Asegda bir içede konutlarda isinma için kullanılan araçlara ve enerji kaynaklanna at
tablo verilmiştir.
Sona
Kalonter
Elektrikli siti
Kömür
Kömür
Fuel-oil
Doğal gaz
5
9.55
%15
%10
%15
Tabloya göre bu ilçe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Sadece kat ve sivi yakıtlar kullanılmaktadır. X
En fazla kullanılan yakıt türü gaz yakıtlardır. X
C) Isinmak için sadece fosil yakıtlar kullanılmaktadır.
Soba ve kalorifer kullanılarak isinmada benzer yakıt türleri kullanılır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
katlar ve Enerji Kaynaklan/Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri Asegda bir içede konutlarda isinma için kullanılan araçlara ve enerji kaynaklanna at tablo verilmiştir. Sona Kalonter Elektrikli siti Kömür Kömür Fuel-oil Doğal gaz 5 9.55 %15 %10 %15 Tabloya göre bu ilçe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Sadece kat ve sivi yakıtlar kullanılmaktadır. X En fazla kullanılan yakıt türü gaz yakıtlardır. X C) Isinmak için sadece fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Soba ve kalorifer kullanılarak isinmada benzer yakıt türleri kullanılır.
3.
Atik üretme ve geri dönüşüm
LII.
Ülkeler
K L M
1: Geri dönüştürülebilen atık üretme
: Geri dönüşüm
K, L ve M ülkelerine ait atık üretme ve geri dö-
nüşüm oranları grafikte görülmektedir.
Bu grafiğe göre,
I. M ülkesinin gelişmişlik düzeyi daha fazladır.
II. Külkesi geri dönüşümde diğer ülkelere göre
daha geride kalmıştır.
III. L ülkesi geri dönüşüm problemi yaşama-
maktadır.
bilgilerinden hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız!
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
3. Atik üretme ve geri dönüşüm LII. Ülkeler K L M 1: Geri dönüştürülebilen atık üretme : Geri dönüşüm K, L ve M ülkelerine ait atık üretme ve geri dö- nüşüm oranları grafikte görülmektedir. Bu grafiğe göre, I. M ülkesinin gelişmişlik düzeyi daha fazladır. II. Külkesi geri dönüşümde diğer ülkelere göre daha geride kalmıştır. III. L ülkesi geri dönüşüm problemi yaşama- maktadır. bilgilerinden hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız! C) II ve III B) I ve II D) I, II ve III
kiye'nin
10.1. Kimyager
II. Petrokimya uzmanı
nler
III. Biyokimya uzmanı
ğlar
Yukarıda verilen meslek gruplarının hangisi kimya
endüstrisi söktüründe çalışabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
kiye'nin 10.1. Kimyager II. Petrokimya uzmanı nler III. Biyokimya uzmanı ğlar Yukarıda verilen meslek gruplarının hangisi kimya endüstrisi söktüründe çalışabilir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III
Bölüm
Sayısal Bölüm
8. Aşağıda Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) çalışmaları ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Fen Bilimleri Deneme Sınavı
t etmede
non suyu
leniyor.
CHE
SIVISI
Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin savunma sanayisine dayalı çeşitli ihtiyaçlarını, azami yerli katkı ile düşük maliyet-
li ve kaliteli ürünlerle karşılayan kurumdur. 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar ulaşan tarihî bir geçmişe sahiptir.
Savunma sanayi alanının yanı sıra sivil alanda da birçok ürünün ilk üretimini gerçekleştiren MKE, 1950'li yıllarda tek motorlu ilk
Türk uçağı olan "UĞUR 44"ü üretmiştir.
Buna göre,
1. Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişmine katkı sağlayan tek kurum vardır.
II. Kimya endüstrisi geçmişi çok eski yıllara dayanan bir sektördür.
III. Kimya endüstrisinin gelişmesi, en fazla savunma sanayinin gelişmesine olanak sağlamaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
D) I, II ve II
A) Yalnız !
C) Il ve III
B) Yalnız II
eril-
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Bölüm Sayısal Bölüm 8. Aşağıda Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) çalışmaları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Fen Bilimleri Deneme Sınavı t etmede non suyu leniyor. CHE SIVISI Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin savunma sanayisine dayalı çeşitli ihtiyaçlarını, azami yerli katkı ile düşük maliyet- li ve kaliteli ürünlerle karşılayan kurumdur. 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar ulaşan tarihî bir geçmişe sahiptir. Savunma sanayi alanının yanı sıra sivil alanda da birçok ürünün ilk üretimini gerçekleştiren MKE, 1950'li yıllarda tek motorlu ilk Türk uçağı olan "UĞUR 44"ü üretmiştir. Buna göre, 1. Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişmine katkı sağlayan tek kurum vardır. II. Kimya endüstrisi geçmişi çok eski yıllara dayanan bir sektördür. III. Kimya endüstrisinin gelişmesi, en fazla savunma sanayinin gelişmesine olanak sağlamaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I, II ve II A) Yalnız ! C) Il ve III B) Yalnız II eril-
Iki demet sarı tel, yan
uzanıvordu. Onu bugünün hürmetine tahta bir iskemleye oturtmuslardı. Şaşkın ve nemli g
dah
Kimya endüstrisinin gelişmesi ile birlikte birçok sa-ginız koyu bin
p nayi kolunun da gelişmesine olanak sağlanmaktadır. dar dizili, ko
Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağ-
layan kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır.
Buna göre;
I. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü
II. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)
III. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)
hangileri ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimi-
ne katkı sağlayan kurum ve sivil toplum kuruluş-
ları arasında yer alır?
ie
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Iki demet sarı tel, yan uzanıvordu. Onu bugünün hürmetine tahta bir iskemleye oturtmuslardı. Şaşkın ve nemli g dah Kimya endüstrisinin gelişmesi ile birlikte birçok sa-ginız koyu bin p nayi kolunun da gelişmesine olanak sağlanmaktadır. dar dizili, ko Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağ- layan kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Buna göre; I. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimyasal Teknoloji Enstitüsü II. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) III. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) hangileri ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimi- ne katkı sağlayan kurum ve sivil toplum kuruluş- ları arasında yer alır? ie A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III I, II ve III
3. Deneme
16. Kalıtsal varyasyonlara sahip yeni bireylerden ortam şartlarına uygun özelliklere sahip olanlar hayatta kalır. Doğal seçilim,
yerden yere ve zaman içerisinde değişen çevresel faktörlerin bir sonucudur. Günümüzde birçok böcek türünde pestisit
direncinin ortaya çıkmasıI da doğal seçilim örneğidir. Pestisitler, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya
18. Aşağıda
da zararlarıni azaltmak için kullanılan madde va da maddelerden oluşan karışimlardn.
Şehr
Aşağıda bir böcek grubuna yapılan pestisit uygulaması verilmiştır.
: Dirençli böcek
Pestisit
Pestisit
uygulaması
uygulaması
: Dirençli olmayan
böcek
Hayatta kalanlar
Buna göre verilen uygulama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Pestisit uygulaması böceklerde bu ilaçlara dirençli olmalarını sağlayan genetik özelliklerin seçilmesini sağlar.
B) Hayatta kalan dirençli böcekler çoğalırken kendilerine pestisit direnci sağlayan genleri yavrularına aktarır.
C) Pestisit uygulaması öncesinde bazı böcekler kalıtsal varyasyonlara sahiptir.
D) Pestisit kullanımı böceklerin bu ilaçlara dirençli olmalarını sağlayan özelliklerin mutasyonla kazanılmasını sağlar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
3. Deneme 16. Kalıtsal varyasyonlara sahip yeni bireylerden ortam şartlarına uygun özelliklere sahip olanlar hayatta kalır. Doğal seçilim, yerden yere ve zaman içerisinde değişen çevresel faktörlerin bir sonucudur. Günümüzde birçok böcek türünde pestisit direncinin ortaya çıkmasıI da doğal seçilim örneğidir. Pestisitler, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya 18. Aşağıda da zararlarıni azaltmak için kullanılan madde va da maddelerden oluşan karışimlardn. Şehr Aşağıda bir böcek grubuna yapılan pestisit uygulaması verilmiştır. : Dirençli böcek Pestisit Pestisit uygulaması uygulaması : Dirençli olmayan böcek Hayatta kalanlar Buna göre verilen uygulama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Pestisit uygulaması böceklerde bu ilaçlara dirençli olmalarını sağlayan genetik özelliklerin seçilmesini sağlar. B) Hayatta kalan dirençli böcekler çoğalırken kendilerine pestisit direnci sağlayan genleri yavrularına aktarır. C) Pestisit uygulaması öncesinde bazı böcekler kalıtsal varyasyonlara sahiptir. D) Pestisit kullanımı böceklerin bu ilaçlara dirençli olmalarını sağlayan özelliklerin mutasyonla kazanılmasını sağlar.
* Kimya endüstrisi günümüzde birçok endüstri koluyla iliskili, hayatı kolaylaştıran, her türlüű ürünün üretimine ve
gelişimine katkı sağlayan bir sektördür. Cumhurivetin ilk vıllarında ülkemiz pek çok ürünü ithal etmekteydi. Sonraki
yilarda zamanla ülkemizde kimya sektörü gelişmiş ve bircok ürünü ithal etmenin yanında ihraç da etmekteyiz.
Aşağıdaki tabloda 2015 - 2017 yıllarına ait bazı ürünlerin ihracat ve ithalat bilgileri verilmiştir.
Kimya Sektörü ihracatımız (Bin ABD $)
2016
2017
Ürün
2015
4.327.178
Mineral yakıtlarlyağlar
4.518.437
3.211.455
657.366
472.804
Organik kimyasallar
Barut, patlayıICı madde
473.884
24.542
30.264
27.074
5.474.359
Plastik ve plastikten
5.358.066
5.025.869
eşya
Kimya Sektörü ithalatımız (Bin ABD)
Ürün
2015
2016
2017
Mineral yakıtlar/yağlar
37.843.294
27.169.079
37.204.849
5.387.849
Organik kimyasallar
Barut, patlayıcı madde
4.715.524
4.359.681
55.051
47.137
51.212
Plastik ve plastikten
12.268.256
11.627.985
13.264.954
eşya
Buna göre tablodaki veriler incelendiğinde;
1.
Tabloda en çok mineral yakıtlar/yağlar dış ticaret açığımızı oluşturur.
II. Organik kimyasallar ithalatımız sürekli artmıştır.
II. Ülkemizde ihracat yaptığımız bir ürün ithal edilmemektedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, Il ve lII
T.C.
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
* Kimya endüstrisi günümüzde birçok endüstri koluyla iliskili, hayatı kolaylaştıran, her türlüű ürünün üretimine ve gelişimine katkı sağlayan bir sektördür. Cumhurivetin ilk vıllarında ülkemiz pek çok ürünü ithal etmekteydi. Sonraki yilarda zamanla ülkemizde kimya sektörü gelişmiş ve bircok ürünü ithal etmenin yanında ihraç da etmekteyiz. Aşağıdaki tabloda 2015 - 2017 yıllarına ait bazı ürünlerin ihracat ve ithalat bilgileri verilmiştir. Kimya Sektörü ihracatımız (Bin ABD $) 2016 2017 Ürün 2015 4.327.178 Mineral yakıtlarlyağlar 4.518.437 3.211.455 657.366 472.804 Organik kimyasallar Barut, patlayıICı madde 473.884 24.542 30.264 27.074 5.474.359 Plastik ve plastikten 5.358.066 5.025.869 eşya Kimya Sektörü ithalatımız (Bin ABD) Ürün 2015 2016 2017 Mineral yakıtlar/yağlar 37.843.294 27.169.079 37.204.849 5.387.849 Organik kimyasallar Barut, patlayıcı madde 4.715.524 4.359.681 55.051 47.137 51.212 Plastik ve plastikten 12.268.256 11.627.985 13.264.954 eşya Buna göre tablodaki veriler incelendiğinde; 1. Tabloda en çok mineral yakıtlar/yağlar dış ticaret açığımızı oluşturur. II. Organik kimyasallar ithalatımız sürekli artmıştır. II. Ülkemizde ihracat yaptığımız bir ürün ithal edilmemektedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, Il ve lII T.C.
85. MEB ÖRNEK SORU EKİM 18
Aşağıdaki grafiklerde, asit yağmurlarının olduğu bir
bölgede göldeki suyun pH değeri ve balık türü sayısı ile o
bölgedeki sanayi tesisi sayısının yıllara göre değişimleri
gösterilmiştir.
una
la-
Ko-
Balık türü sayısı
ne
eri
pH 8-7.5
DH 7,5-7
p4 7-6.5
PH 6.5-6
pH 6-55
pH 5,5-5
Yillar
Sanayi tesisi sayısı
Yillar
İki grup araştırmacıdan birinci grup, balık türü sayısındaki
azalmanın sanayi tesisi artışına bağlı olduğunu düşünüyor.
Böyle düşünmeyen ikinci grup ise göldeki suyun pH
değerinin değişimine yol açabilecek başka faktörleri
araştırıyor.
İkinci gruptakiler grafiklerdeki hangi durumları
karşılaştırarak başka faktörleri araştırmaya karar
vermiştir?
A) 1990 ve 2000 yıllarındaki pH değerlerini
B) 1990 ve 2000 yıllarındaki balık türleri sayısını
C) 2000 - 2005 yılları arasındaki sanayi tesisi ve balık türü
sayısını
D) 2005 - 2015 yılları arasındaki sanayi tesisi sayısı ve
suyun pH değerini
000-
2005-
2010-
2015-
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
85. MEB ÖRNEK SORU EKİM 18 Aşağıdaki grafiklerde, asit yağmurlarının olduğu bir bölgede göldeki suyun pH değeri ve balık türü sayısı ile o bölgedeki sanayi tesisi sayısının yıllara göre değişimleri gösterilmiştir. una la- Ko- Balık türü sayısı ne eri pH 8-7.5 DH 7,5-7 p4 7-6.5 PH 6.5-6 pH 6-55 pH 5,5-5 Yillar Sanayi tesisi sayısı Yillar İki grup araştırmacıdan birinci grup, balık türü sayısındaki azalmanın sanayi tesisi artışına bağlı olduğunu düşünüyor. Böyle düşünmeyen ikinci grup ise göldeki suyun pH değerinin değişimine yol açabilecek başka faktörleri araştırıyor. İkinci gruptakiler grafiklerdeki hangi durumları karşılaştırarak başka faktörleri araştırmaya karar vermiştir? A) 1990 ve 2000 yıllarındaki pH değerlerini B) 1990 ve 2000 yıllarındaki balık türleri sayısını C) 2000 - 2005 yılları arasındaki sanayi tesisi ve balık türü sayısını D) 2005 - 2015 yılları arasındaki sanayi tesisi sayısı ve suyun pH değerini 000- 2005- 2010- 2015-
D
ünya'nın Güneş'in etrafında döndugunu kayu
yo
gus
ye
Uzaydaki Çöplerimizi Toplama Zamanı
Insanlar, evreni keşfetme hayallerini hayata geçirmeye
başladıklarından beri, Dünya'nın dışında da izler birakiyor.
Ruslar tarafından 1957 yılında fırlatilan ve dünyanın ilk yapay
uydusu olan Sputnik 1'den sonra uzaya yaklaşık 6000 uydu
gönderildi. Ancak bu uyduların sadece 1000'e yakını şu an
hizmet vermeye devam ediyor. Bu, uzayda bol miktarda
Copümüz olduğu anlamina geliyor. Yani insan kaynaklı atıklar
yeryüzünde olduğu gibi uzayda da sorun oluşturuyor.
Dünya'nın etrafında hareket eden parçacıkların büyük kısmı
insan kaynaklı atıklar ömrünü tamamlayan uydular, uzay araç
larini taşıyan roket kalintilari, firlatmadan sonra uzay aracından ayrılan bileşenler sonucu ortaya çıkıyor. Bilim
insanları uzay çöplerinin temizlenmesine yönelik araştırmalar yapmakta ve projeler üretmektedir. Bu projelerden
biri de uzay çöplerinin balıkçı ağlarına benzeyen bir sistemle yakalanması, daha sonra ise uzay aracıyla birlikte
hareket eden kalintinin uzay aracı Dünya'ya dönerken atmosferdeki sürtünme nedeniyle yanarak yok olması
hedefleniyor.
Yukanda verilen metne göre;
Uzay kirliliğinin oluşumunun temel sebebi insan kaynaklıdır.
II. Uzay kirliliği oluşmaması için uzaya sadece robotların ve insansız uzay araçlarının gönderilmesi gerekir. X
III. Bilim insanlarının uzay çöplerinin toplanmasına yönelik tek bir projeleri vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve il
D) Il ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
D ünya'nın Güneş'in etrafında döndugunu kayu yo gus ye Uzaydaki Çöplerimizi Toplama Zamanı Insanlar, evreni keşfetme hayallerini hayata geçirmeye başladıklarından beri, Dünya'nın dışında da izler birakiyor. Ruslar tarafından 1957 yılında fırlatilan ve dünyanın ilk yapay uydusu olan Sputnik 1'den sonra uzaya yaklaşık 6000 uydu gönderildi. Ancak bu uyduların sadece 1000'e yakını şu an hizmet vermeye devam ediyor. Bu, uzayda bol miktarda Copümüz olduğu anlamina geliyor. Yani insan kaynaklı atıklar yeryüzünde olduğu gibi uzayda da sorun oluşturuyor. Dünya'nın etrafında hareket eden parçacıkların büyük kısmı insan kaynaklı atıklar ömrünü tamamlayan uydular, uzay araç larini taşıyan roket kalintilari, firlatmadan sonra uzay aracından ayrılan bileşenler sonucu ortaya çıkıyor. Bilim insanları uzay çöplerinin temizlenmesine yönelik araştırmalar yapmakta ve projeler üretmektedir. Bu projelerden biri de uzay çöplerinin balıkçı ağlarına benzeyen bir sistemle yakalanması, daha sonra ise uzay aracıyla birlikte hareket eden kalintinin uzay aracı Dünya'ya dönerken atmosferdeki sürtünme nedeniyle yanarak yok olması hedefleniyor. Yukanda verilen metne göre; Uzay kirliliğinin oluşumunun temel sebebi insan kaynaklıdır. II. Uzay kirliliği oluşmaması için uzaya sadece robotların ve insansız uzay araçlarının gönderilmesi gerekir. X III. Bilim insanlarının uzay çöplerinin toplanmasına yönelik tek bir projeleri vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve il D) Il ve III
14.
Çöpleri yakarak ortadan kaldırmak çevreci bir Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar.
yaklaşımdır.
Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık Geri dönüşüm sürecine giren maddeler tekrar ham
gider.
madde olarak kullanılamaz.
Geri dönüşüm çeşitli meslek dallarının oluşmasını Geri dönüşüm için atıklar aynı kutuya atılmalıdır.
sağlamıştır.
Hava ve su kirliliğini azaltmak için fabrikalar Atık kâğıtların geri dönüştürülerek tekrar ham mad-
kapatılmalıdır.
de olarak kullanılması, su ve enerji tasarrufu sağlar.
Yukarıdaki tabloda yorumlar verilmiştir. Bu yorumlardan doğru olanların bulunduğu kutucuklar kırmızı,
yanlış olanların bulunduğu kutucuklar ise mavi renge boyanacaktır.
Buna göre doğru boyama aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
14. Çöpleri yakarak ortadan kaldırmak çevreci bir Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar. yaklaşımdır. Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık Geri dönüşüm sürecine giren maddeler tekrar ham gider. madde olarak kullanılamaz. Geri dönüşüm çeşitli meslek dallarının oluşmasını Geri dönüşüm için atıklar aynı kutuya atılmalıdır. sağlamıştır. Hava ve su kirliliğini azaltmak için fabrikalar Atık kâğıtların geri dönüştürülerek tekrar ham mad- kapatılmalıdır. de olarak kullanılması, su ve enerji tasarrufu sağlar. Yukarıdaki tabloda yorumlar verilmiştir. Bu yorumlardan doğru olanların bulunduğu kutucuklar kırmızı, yanlış olanların bulunduğu kutucuklar ise mavi renge boyanacaktır. Buna göre doğru boyama aşağıdakilerden hangisidir? A) B)
Türkiye kimya endustnisi, dünya kim
va kimya endium
urmaktadır. Oike
risinde kalm,
risinin ancak %0.44'ünü
miz bu konuda birçok ülke
amesi için özellikle
den geçirilmeli ve
evi harekete geçirmek
acılmalıdır. Bu şekilde
k kendi ihtiyaç ürünlerini
tur. Bu durumun atlatılabilmesi icin
çok ithal edilen ürünler gözder
bu konuda yerli sermayeyi hareket
adına tesis ve fabrikalar açılmalıdır
dışa bağımlılık azalacak, kendi ihtiv
kendisi üreten ve fazlasını ihraç eden geli
ekonomiye geçiş yapılabilecektir.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisini
yapılması uygun olmaz?
A) Öncelikle ham maddeyi değerlendirebilecek
tesisler açılmalıdır.
B Pahalı ithalat ürünlerinin üretilebilmesi için ka-
lifiye eleman yetiştirilmelidir.
C) Kimya eğitimi alanında iyileştirmeler yapılma-
lidir.
D) Kurtilan fabrikalar iç pazarı hedef almalıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Türkiye kimya endustnisi, dünya kim va kimya endium urmaktadır. Oike risinde kalm, risinin ancak %0.44'ünü miz bu konuda birçok ülke amesi için özellikle den geçirilmeli ve evi harekete geçirmek acılmalıdır. Bu şekilde k kendi ihtiyaç ürünlerini tur. Bu durumun atlatılabilmesi icin çok ithal edilen ürünler gözder bu konuda yerli sermayeyi hareket adına tesis ve fabrikalar açılmalıdır dışa bağımlılık azalacak, kendi ihtiv kendisi üreten ve fazlasını ihraç eden geli ekonomiye geçiş yapılabilecektir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisini yapılması uygun olmaz? A) Öncelikle ham maddeyi değerlendirebilecek tesisler açılmalıdır. B Pahalı ithalat ürünlerinin üretilebilmesi için ka- lifiye eleman yetiştirilmelidir. C) Kimya eğitimi alanında iyileştirmeler yapılma- lidir. D) Kurtilan fabrikalar iç pazarı hedef almalıdır.
Atmosferdeki azot gazının doğadaki döngüsü yanda veril-
miştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
17
A) Yıldırım, şimşek olayları atmosferdeki azotu topra-
ğa bağlamada etkilidir.
B) Bitkiler atmosferdeki azotu fotosentez olayı ile kul-
lanır.
C) Azot bağlayıcı bakteriler atmosfere azot gazı verir
.
D) Otçullar azot ihtiyacını atmosferden karşılar.
Azot ayrıştırıcı
bakteriler
Azot bağlayıcı
bakteriler
'dan
en
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Atmosferdeki azot gazının doğadaki döngüsü yanda veril- miştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 17 A) Yıldırım, şimşek olayları atmosferdeki azotu topra- ğa bağlamada etkilidir. B) Bitkiler atmosferdeki azotu fotosentez olayı ile kul- lanır. C) Azot bağlayıcı bakteriler atmosfere azot gazı verir . D) Otçullar azot ihtiyacını atmosferden karşılar. Azot ayrıştırıcı bakteriler Azot bağlayıcı bakteriler 'dan en
Cevaplarinizi "cevap formu"na işare
1. Türksat 5A, 30 Kasım 2020 tarihinde uza- 3.
ya fırlatılan haberleşme uydusudur. En az
%20 yerli ve milli kaynaklarla üretilen ve ilk
yerli teknolojilerin kullanıldığı iletişim uydu-
sudur. Türksat 5A uydusunu takiben daha
yüksek oranda yerli kaynaklarla geliştiril-
mesi planlanan TÜRKSAT 5B uydusunun da
kısa zaman içerisinde uzaya gönderilmesi
planlanmaktadır.
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle;
1. Yeni üretilen yapay uydularda yerli kay-
naklar kullanılmıştır.
II. Ülkemizde yalnızca haberleşme uydula-
rinda yerli kaynak kullanılmaktadır.
III. İlerleyen yıllarda ülkemizin uzayda bu-
lunan uydu sayısında artış meydana ge-
lecektir.
sonuçlarından hangisine ya da hangilerine
ulaşılabilir?
A. Yalnız I
C. II ve III
B. I ve III
D. I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Cevaplarinizi "cevap formu"na işare 1. Türksat 5A, 30 Kasım 2020 tarihinde uza- 3. ya fırlatılan haberleşme uydusudur. En az %20 yerli ve milli kaynaklarla üretilen ve ilk yerli teknolojilerin kullanıldığı iletişim uydu- sudur. Türksat 5A uydusunu takiben daha yüksek oranda yerli kaynaklarla geliştiril- mesi planlanan TÜRKSAT 5B uydusunun da kısa zaman içerisinde uzaya gönderilmesi planlanmaktadır. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle; 1. Yeni üretilen yapay uydularda yerli kay- naklar kullanılmıştır. II. Ülkemizde yalnızca haberleşme uydula- rinda yerli kaynak kullanılmaktadır. III. İlerleyen yıllarda ülkemizin uzayda bu- lunan uydu sayısında artış meydana ge- lecektir. sonuçlarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I C. II ve III B. I ve III D. I, II ve III