Vücudumuzdaki Sistemler Soruları

ilgi-
ma-
ari
A)
B)
C)
D)
11) Boşaltım sisteminde görevli yapı ve or-
ganlar aşağıdaki şekil üzerinde semboller ile
gösterilmiştir.
Görsel üzerindeki sembollerle belirtilen yapıla-
rin görevleri ile bu sembollerin eşleştirilmesi
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I. Kanın süzüldüğü yerdir.
II. İdrarın biriktiği yerdir.
III. İdrarın atıldığı yerdir.
IV. İdrarı idrar kesesine taşır.
1
VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
1
|||
IV
-=
||
IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
ilgi- ma- ari A) B) C) D) 11) Boşaltım sisteminde görevli yapı ve or- ganlar aşağıdaki şekil üzerinde semboller ile gösterilmiştir. Görsel üzerindeki sembollerle belirtilen yapıla- rin görevleri ile bu sembollerin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? I. Kanın süzüldüğü yerdir. II. İdrarın biriktiği yerdir. III. İdrarın atıldığı yerdir. IV. İdrarı idrar kesesine taşır. 1 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 1 ||| IV -= || IV
ya ge
almes
na
1. madde taşımasında görevli olan organeldir.
2. Aşağıdaki görselleri uygun olan kavramlara göre sıralayınız.
Bölge
Hücre
→>>>
Dünya
Doku
Sokak
Organ
**************
13. Koful
Ülke
Sistem
Şehir
Organizma
2-1 HÜCRE 33
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
ya ge almes na 1. madde taşımasında görevli olan organeldir. 2. Aşağıdaki görselleri uygun olan kavramlara göre sıralayınız. Bölge Hücre →>>> Dünya Doku Sokak Organ ************** 13. Koful Ülke Sistem Şehir Organizma 2-1 HÜCRE 33
DOLAŞIM SİSTEMİ
azı damarlar aşağı-
Aort
3
ifadelerden
mkirli kan kal-
man ile oksi-
DOLAŞIM SİSTEMİ
(6) Alyuvar kanda oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan kan hücreleridir.
Yükseklere çıkıldıkça sağlıklı yetişkin bir insanda alyuvar sayısı grafikteki gibi değişmiştir.
Alyuvar sayısı (1mm³)
Yükseklik (m)
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
AVücutta yeterli oksijen taşınmasını sağlamak için alyuvar sayısı artmıştır
B) Yükseklik arttıkça havadaki oksijen miktarı azalmıştır
Ortamdaki oksijen miktarı azaldıkça kandaki alyuvar sayısıda artmıştır
Yükseklik arttıkça kandaki akyuvar sayısı da artmıştır
şekil aşağıda verilmiştir.
FEN BİLİMLERİ
LERİ
GUNAY
YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
DOLAŞIM SİSTEMİ azı damarlar aşağı- Aort 3 ifadelerden mkirli kan kal- man ile oksi- DOLAŞIM SİSTEMİ (6) Alyuvar kanda oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan kan hücreleridir. Yükseklere çıkıldıkça sağlıklı yetişkin bir insanda alyuvar sayısı grafikteki gibi değişmiştir. Alyuvar sayısı (1mm³) Yükseklik (m) Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? AVücutta yeterli oksijen taşınmasını sağlamak için alyuvar sayısı artmıştır B) Yükseklik arttıkça havadaki oksijen miktarı azalmıştır Ortamdaki oksijen miktarı azaldıkça kandaki alyuvar sayısıda artmıştır Yükseklik arttıkça kandaki akyuvar sayısı da artmıştır şekil aşağıda verilmiştir. FEN BİLİMLERİ LERİ GUNAY YAYINLARI
tan gelen kirli kan kal-
r.
ratardamarı ile oksi-
nderilir.
e oksijence bol kan
kan bu bölümden
rına yaptığı ba-
ri kasıldığında
an basınçtır.
evşemisinden
Bu durumda
değeri bü-
malıdır.
ğerleri ve-
Imelidir?
193
150
ANG
Lululkça kandaki alyuvar sayısıda artmıştır
DYükseklik arttıkça kandaki akyuvar sayısı da artmıştır
Dolaşım sistemindeki kılcal damarlara ait şekil aşağıda verilmiştir.
Atar damar
BUMERANG
Sadece bu görsel değerlendirildiğinde kılcal damarlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ince ve geçirgen özelliğe sahiptir
B) Atardamar ve toplamdamarı birbirine bağlar
C) Kan ve dokular arasında oksijen geçişini sağlar
DOrgan hücreleri ve kan arasında atık madde alış-verişi sağlar
Toplar damar
31
GUNAY
YAYINLARI
ww
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
tan gelen kirli kan kal- r. ratardamarı ile oksi- nderilir. e oksijence bol kan kan bu bölümden rına yaptığı ba- ri kasıldığında an basınçtır. evşemisinden Bu durumda değeri bü- malıdır. ğerleri ve- Imelidir? 193 150 ANG Lululkça kandaki alyuvar sayısıda artmıştır DYükseklik arttıkça kandaki akyuvar sayısı da artmıştır Dolaşım sistemindeki kılcal damarlara ait şekil aşağıda verilmiştir. Atar damar BUMERANG Sadece bu görsel değerlendirildiğinde kılcal damarlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ince ve geçirgen özelliğe sahiptir B) Atardamar ve toplamdamarı birbirine bağlar C) Kan ve dokular arasında oksijen geçişini sağlar DOrgan hücreleri ve kan arasında atık madde alış-verişi sağlar Toplar damar 31 GUNAY YAYINLARI ww
reviene ligi
Purcuder
eyemez?
u ve-
30
Verilen bölümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi söylenemez?
1, shg kulakçiktir ve vücuttan gelen kirli kan kal-
X
be bi bolumden giriş yapar.
2, sağ kaninciktir ve akciğer atardaman ile oksi-
jenice temiz Kain buradan gönderilir.
ve 4 numaralı bölümlerde oksijence bol kan
bulunut
4 sol karıncıktır, oksijeni bol kan bu bölümden
tüm vücuda dağıtılır.
5 Tansiyon: Kanin damarların iç duvarına yaptığı ba-
sınçtir.
Büyük tansiyon: Kalbin alt odacıkları kasıldığında
kan kalp dışına itilir. Bu durumda oluşan basınçtır.
Küçük tansiyon: Alt odacıkların gevşemisinden
sonra tekrar kasılırken yine kanla dolar. Bu durumda
oluşan basınçtir.
Bilgi: 30-35 yaş yetişkin birinin tansiyon değeri bü-
yük tansiyonu 120 küçük ise 75 civarı olmalıdır.
Buna göre aşağıda tansiyon ölçüm değerleri ve-
rilen kişilerden hangisine müdahale edilmelidir?
A) 125/ B) 120
D) 193
O
15
150
78
C) 118
73
BUMERANG
YAZ KAMPI
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
reviene ligi Purcuder eyemez? u ve- 30 Verilen bölümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 1, shg kulakçiktir ve vücuttan gelen kirli kan kal- X be bi bolumden giriş yapar. 2, sağ kaninciktir ve akciğer atardaman ile oksi- jenice temiz Kain buradan gönderilir. ve 4 numaralı bölümlerde oksijence bol kan bulunut 4 sol karıncıktır, oksijeni bol kan bu bölümden tüm vücuda dağıtılır. 5 Tansiyon: Kanin damarların iç duvarına yaptığı ba- sınçtir. Büyük tansiyon: Kalbin alt odacıkları kasıldığında kan kalp dışına itilir. Bu durumda oluşan basınçtır. Küçük tansiyon: Alt odacıkların gevşemisinden sonra tekrar kasılırken yine kanla dolar. Bu durumda oluşan basınçtir. Bilgi: 30-35 yaş yetişkin birinin tansiyon değeri bü- yük tansiyonu 120 küçük ise 75 civarı olmalıdır. Buna göre aşağıda tansiyon ölçüm değerleri ve- rilen kişilerden hangisine müdahale edilmelidir? A) 125/ B) 120 D) 193 O 15 150 78 C) 118 73 BUMERANG YAZ KAMPI
3
ANUNUM VE BOŞAL
insanda ses tellerinin bulunduğu yapı aşağıdaki-
erden hangisidir?
Soluk borusu
B) Yutak
D) Birtlak
Akciğerler havayla dolar, hacmi artar
Diyafram kasi düzleşir
Göğüs kasalanı gevşer
N. Göğüs kafesi daralır
Yukanda verilen olayların soluk alma mi solu
verme mi sırasında gerçekleştiği hangisine
doğru verilmiştir?
Soluk Alma
I, III
I, II
II, IV
II, III
Soluk Verme
II, IV
III, IV
I, III
I, IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
3 ANUNUM VE BOŞAL insanda ses tellerinin bulunduğu yapı aşağıdaki- erden hangisidir? Soluk borusu B) Yutak D) Birtlak Akciğerler havayla dolar, hacmi artar Diyafram kasi düzleşir Göğüs kasalanı gevşer N. Göğüs kafesi daralır Yukanda verilen olayların soluk alma mi solu verme mi sırasında gerçekleştiği hangisine doğru verilmiştir? Soluk Alma I, III I, II II, IV II, III Soluk Verme II, IV III, IV I, III I, IV
e kandan oluşur
masını
NIL
masını
ar?
vleri ile ilgili
Julculelor
emez?
Bir insana ait kalp ve kalpteki bazı damarlar aşağı-
daki şemada gösterilmiştir.
Akciğer
atardamarı
DOLAŞIM SİSTEMİ
24
Aort
3
Verilen bölümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi söylenemez?
1, sağ kulakçıktır ve vücuttan gelen kirli kan kal-
be bu bölümden giriş yapar.
B) 2, sağ karıncıktır ve akciğer atardamarı ile oksi-
jence temiz kan buradan gönderilir.
3 ve 4 numaralı bölümlerde oksijence bol kan
bulunut
4 sol karıncıktır, oksijeni bol kan bu bölümden
tüm vücuda dağıtılır.
DO
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
e kandan oluşur masını NIL masını ar? vleri ile ilgili Julculelor emez? Bir insana ait kalp ve kalpteki bazı damarlar aşağı- daki şemada gösterilmiştir. Akciğer atardamarı DOLAŞIM SİSTEMİ 24 Aort 3 Verilen bölümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 1, sağ kulakçıktır ve vücuttan gelen kirli kan kal- be bu bölümden giriş yapar. B) 2, sağ karıncıktır ve akciğer atardamarı ile oksi- jence temiz kan buradan gönderilir. 3 ve 4 numaralı bölümlerde oksijence bol kan bulunut 4 sol karıncıktır, oksijeni bol kan bu bölümden tüm vücuda dağıtılır. DO
kta açıldığı bölümdür.
Slümlerinde daha iyi
11
ölümlerde hangi
IV
Baklava
Jeger-
Tuzlu
kraker
Limon
Limon
MERANG
(7) Eda ve Can bir araştırma için aşağıdaki gözlemleri yapıyorlar. İki ayrı adaya Can giriyor, bir süre bekledikten sonra
Eda Can'ın gözlerinin fotoğrafını çekiyor.
1. İşlem
15 dk sonra
15 dk sonra
2. İşlem
Buna göre bu öğrencilerin araştırması ve sonuçlarıyla ilgili hangisi söylenemez?
A) Işık miktarının göz bebeğine etkisini incelemişlerdir. V
8) Göz bebeğinin ışığa duyarlı olarak çalıştığı görülmüştür.
Coş işıkta daha fazla ışık algılamak için göz bebeği büyür.
DIşık oranı ile göz bebeğinin büyümesi doğru orantılıdır.
BUMERANG
31
GUNAY
YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
kta açıldığı bölümdür. Slümlerinde daha iyi 11 ölümlerde hangi IV Baklava Jeger- Tuzlu kraker Limon Limon MERANG (7) Eda ve Can bir araştırma için aşağıdaki gözlemleri yapıyorlar. İki ayrı adaya Can giriyor, bir süre bekledikten sonra Eda Can'ın gözlerinin fotoğrafını çekiyor. 1. İşlem 15 dk sonra 15 dk sonra 2. İşlem Buna göre bu öğrencilerin araştırması ve sonuçlarıyla ilgili hangisi söylenemez? A) Işık miktarının göz bebeğine etkisini incelemişlerdir. V 8) Göz bebeğinin ışığa duyarlı olarak çalıştığı görülmüştür. Coş işıkta daha fazla ışık algılamak için göz bebeği büyür. DIşık oranı ile göz bebeğinin büyümesi doğru orantılıdır. BUMERANG 31 GUNAY YAYINLARI
ande doğru
Z
Iris
Mercek
Komes
Mercek
için suda
aşağıdaki
udaki han-
30
simgeleriyle gos
Bu işitme yolunda k
terilen yapılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) , diş kulak da yer alan bir yapıdır.V
üst kısmında yarım daire kanalları bulunur.
tüm duyu organlarından gelen bilgilen değer
lendirir.
Dostaki borusunun kulakta açıldığı bölümdor
Farklı besinler dilin farklı bölümlerinde daha iyi
algılanır.
Buna göre numaralandırılmış bölümlerde hangi
besinler en iyi algılanır?
1
A) Acı biber
Limon
of the
C) Acı biber
11
Limon
Acı biber
IV
Tuzlu
kraker
D) Baklava Acı biber
Tuzlu
kraker
Baklava
Baklava
Tuzlu
kraker
IV
Baklava
Tuzlu
kraker
Limon
Limon
BUMERANG
YAZ KAMPI
E
E
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
ande doğru Z Iris Mercek Komes Mercek için suda aşağıdaki udaki han- 30 simgeleriyle gos Bu işitme yolunda k terilen yapılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) , diş kulak da yer alan bir yapıdır.V üst kısmında yarım daire kanalları bulunur. tüm duyu organlarından gelen bilgilen değer lendirir. Dostaki borusunun kulakta açıldığı bölümdor Farklı besinler dilin farklı bölümlerinde daha iyi algılanır. Buna göre numaralandırılmış bölümlerde hangi besinler en iyi algılanır? 1 A) Acı biber Limon of the C) Acı biber 11 Limon Acı biber IV Tuzlu kraker D) Baklava Acı biber Tuzlu kraker Baklava Baklava Tuzlu kraker IV Baklava Tuzlu kraker Limon Limon BUMERANG YAZ KAMPI E E
FEN BİLİMLERİ
(1) Bir gözün bazı kısımlan aşağıdaki şekilde verilmiştir.
A)
VÜCUDUMUZD
X
Kornea
Iris
Mercek
Kornea
Mercek
Kornea
İris
iris
X
Bu yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru
eşleştirilmiştir?
Y
Z
Z
Iris
Mercek
Kornea
Mercek
(2) Bazı maddelerin duyu almaçları uyarması için suda
çözünmelere gerekir.
Ses
yolu
B
5
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
FEN BİLİMLERİ (1) Bir gözün bazı kısımlan aşağıdaki şekilde verilmiştir. A) VÜCUDUMUZD X Kornea Iris Mercek Kornea Mercek Kornea İris iris X Bu yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Y Z Z Iris Mercek Kornea Mercek (2) Bazı maddelerin duyu almaçları uyarması için suda çözünmelere gerekir. Ses yolu B 5
İN SAĞLIĞI
çülmesi
gili aşağı-
österil-
VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SİSTEMLERİN SAĞLIĞI
FEN BİLİMLERİ
Nur, yaz tatilinin bir bölümünü ninesi ile geçirmiştir. Babaan-
nesinin şiş adı verdiği uzun çubuklar ve ip ile çok güzel ka-
zaklar, çoraplar, yelekler ördüğünü görmüştür.
Nur babaannesinden bunu öğrenmek istemiştir. Yapacağı
her hareketi her defasında tekrarlayarak yapan Nur, baba-
annesine baktığımda o hem televizyon izleyip hem Nurla
konuşup aynı zamanda da örgüsünü örmektedir.
Buna göre Nur ve babaannesinin örgü ile davranışları
hakkında;
1. Nur, örgüyü öğrenmeye çalıştığı için beynin kontrolü altındadır.
II. Babaannenin örgü örme davranışı artık refleks haline gelmiştir.
III. Nur ve babaannenin örgü örme davranışlarını farklı merkezi sinir sistemi organi kontrol eder.
verilen ifadelerden hangileri söylenebilir?
A ve
B) Ive HT
c/I
ve III
D) I, ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
İN SAĞLIĞI çülmesi gili aşağı- österil- VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SİSTEMLERİN SAĞLIĞI FEN BİLİMLERİ Nur, yaz tatilinin bir bölümünü ninesi ile geçirmiştir. Babaan- nesinin şiş adı verdiği uzun çubuklar ve ip ile çok güzel ka- zaklar, çoraplar, yelekler ördüğünü görmüştür. Nur babaannesinden bunu öğrenmek istemiştir. Yapacağı her hareketi her defasında tekrarlayarak yapan Nur, baba- annesine baktığımda o hem televizyon izleyip hem Nurla konuşup aynı zamanda da örgüsünü örmektedir. Buna göre Nur ve babaannesinin örgü ile davranışları hakkında; 1. Nur, örgüyü öğrenmeye çalıştığı için beynin kontrolü altındadır. II. Babaannenin örgü örme davranışı artık refleks haline gelmiştir. III. Nur ve babaannenin örgü örme davranışlarını farklı merkezi sinir sistemi organi kontrol eder. verilen ifadelerden hangileri söylenebilir? A ve B) Ive HT c/I ve III D) I, ve III
FEN BİLİMLERİ
VÜCUDUM
Merkezi sinir sistemine ait iki bölüm yukarıda göste-
rilmiştir.
THOM
v
A) K, öğrenme ve hafıza merkezidir.
B) L, kasların uyumlu çalışmasını sağlar.
K
Bu bölümler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
hobe ban
L
C) Racıkma, susama, uykuyu kontrol eder.
D) L, düşünmeden yapılan ani hareketleri kontrol
eder.
2) Bir öğrenci bahçedeki gül ağacından çiçeğini kopar-
mak istiyor, eline diken batıyor ve elini hızla aniden
çekiyor.
3
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
FEN BİLİMLERİ VÜCUDUM Merkezi sinir sistemine ait iki bölüm yukarıda göste- rilmiştir. THOM v A) K, öğrenme ve hafıza merkezidir. B) L, kasların uyumlu çalışmasını sağlar. K Bu bölümler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han- gisi yanlıştır? hobe ban L C) Racıkma, susama, uykuyu kontrol eder. D) L, düşünmeden yapılan ani hareketleri kontrol eder. 2) Bir öğrenci bahçedeki gül ağacından çiçeğini kopar- mak istiyor, eline diken batıyor ve elini hızla aniden çekiyor. 3
gisi yanlıştır?
A) K, öğrenme ve hafıza merkezidir.
B) L, kasların uyumlu çalışmasını sağlar,
C) Kacıkma, susama, uykuyu kontrol eder.
D) L, düşünmeden yapılan ani hareketleri kontrol
eder.
Bir öğrenci bahçedeki gül ağacından çiçeğini kopar-
mak istiyor, eline diken batıyor ve elini hızla aniden
çekiyor.
Belirtilen durumun oluşması ile ilgili;
1. Omuriliğin kontrolünde gerçekleşmiştir.
II. Sinir, kas ve kemikler kullanılarak gerçekleşmiş-
tir.
III. Beynin kontrolünde düşünülerek yapılmış bir ha-
rekettir.
yapılan açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D)
GUNAY
YAYINLARI
#ve Ill
G
24
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
gisi yanlıştır? A) K, öğrenme ve hafıza merkezidir. B) L, kasların uyumlu çalışmasını sağlar, C) Kacıkma, susama, uykuyu kontrol eder. D) L, düşünmeden yapılan ani hareketleri kontrol eder. Bir öğrenci bahçedeki gül ağacından çiçeğini kopar- mak istiyor, eline diken batıyor ve elini hızla aniden çekiyor. Belirtilen durumun oluşması ile ilgili; 1. Omuriliğin kontrolünde gerçekleşmiştir. II. Sinir, kas ve kemikler kullanılarak gerçekleşmiş- tir. III. Beynin kontrolünde düşünülerek yapılmış bir ha- rekettir. yapılan açıklamalardan hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) GUNAY YAYINLARI #ve Ill G 24
ip duyu organlarina alt
jacık.
seviyorum.
arnım acıktı.
huzur veriyor.
durumlar verilmişt
ttiğimizi belirleyere
1
2
i tablolarda verilen eksik cümleleri anlam bütünlüğü olacak şekilde eşleştirerek
niz.
Tamamladığınız bölümün başındaki harfleri şifre kutusundakel uygun
yazarak şifreyi bulunuz.
3
4
Kulak çubuğu ile kulağımızın
Burun sağlığımızı korumak için
Yiyecek ve içecekleri çok sıcak
6 tüketmek
Derimizin sağlığını korumak için
Herhangi bir nedenle
yaralandığımızda
Kitap okurken kitapla aramızda
5
7
8
9
Şapka ve güneş gözlüğü
kullanarak gözlerimizi
10
Televizyon izlerken televizyonla
aramızda
Kulaklıkla uzun süreli ve
Çok gürültülü bir ortamda
ŞİFRE:
E
D
Z
U
Y
B
U
en az 3-4 metre mesafe
olmalıdır.
Ş
69
iç kısmını temizlemeye
çalışmamalıyız.
uzun süre kalmamalıyız.
M
U
düzenli olarak banyo yapmalıyız.
dil sağlığımıza zarar verir.
güneş ışığının zararlı
etkilerinden korumalıyız.
en az 30 cm mesafe olmalıdır.
yüksek sesle müzik
dinlemekten kaçınmalıyız.
yaralı yeri temiz tutmalı, gerekli
tedaviyi olmalıyız.
bilmediğimiz maddeleri
koklamamalıyız.
5 6 7 8 9
10
OLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
ip duyu organlarina alt jacık. seviyorum. arnım acıktı. huzur veriyor. durumlar verilmişt ttiğimizi belirleyere 1 2 i tablolarda verilen eksik cümleleri anlam bütünlüğü olacak şekilde eşleştirerek niz. Tamamladığınız bölümün başındaki harfleri şifre kutusundakel uygun yazarak şifreyi bulunuz. 3 4 Kulak çubuğu ile kulağımızın Burun sağlığımızı korumak için Yiyecek ve içecekleri çok sıcak 6 tüketmek Derimizin sağlığını korumak için Herhangi bir nedenle yaralandığımızda Kitap okurken kitapla aramızda 5 7 8 9 Şapka ve güneş gözlüğü kullanarak gözlerimizi 10 Televizyon izlerken televizyonla aramızda Kulaklıkla uzun süreli ve Çok gürültülü bir ortamda ŞİFRE: E D Z U Y B U en az 3-4 metre mesafe olmalıdır. Ş 69 iç kısmını temizlemeye çalışmamalıyız. uzun süre kalmamalıyız. M U düzenli olarak banyo yapmalıyız. dil sağlığımıza zarar verir. güneş ışığının zararlı etkilerinden korumalıyız. en az 30 cm mesafe olmalıdır. yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınmalıyız. yaralı yeri temiz tutmalı, gerekli tedaviyi olmalıyız. bilmediğimiz maddeleri koklamamalıyız. 5 6 7 8 9 10 OLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN BİLİMLERİ
11. Kandaki şeker düzeyinin ayarlanması için pankreasta birbirine zıt çalışan insülin ve glukagon hormonu
salgılanır.
Kandaki şeker miktarı
MA
|||
Normal şeker düzeyi
Zaman
Şeker hastası olan bir insanın kanındaki şeker miktarının zamana bağlı değişim grafiği yukarıda veril-
miştir.
Buna göre bu hastaya hangi zaman aralıklarında insülin hormonu verilmiş olabilir?
A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
işleyen Zeka Yayınları
DI ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
FEN BİLİMLERİ 11. Kandaki şeker düzeyinin ayarlanması için pankreasta birbirine zıt çalışan insülin ve glukagon hormonu salgılanır. Kandaki şeker miktarı MA ||| Normal şeker düzeyi Zaman Şeker hastası olan bir insanın kanındaki şeker miktarının zamana bağlı değişim grafiği yukarıda veril- miştir. Buna göre bu hastaya hangi zaman aralıklarında insülin hormonu verilmiş olabilir? A) I ve III B) I ve II C) II ve III işleyen Zeka Yayınları DI ve IV
11. Fen bilimleri dersinde öğrenciler aşağıdaki etkin-
liği yapmışlardır.
Raptiyeyi kibritin ortasına batırmışlardır. Raptiye
altta kibrit üstte olacak şekilde sol bileğin iç yü-
zeyine yerleştirmişlerdir. Raptiyenin belli aralık-
larla titrediğini gözlemlemişlerdir.
Buna göre raptiyenin titremesi ile ilgili;
I. Kalbin her kasılışında atardamarlara yaptığı
vuruş etkisi
II. Kılcal damarlardaki kanın akış hızı
III. El bileklerinde düz kasların kasılması
olaylarından hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
11. Fen bilimleri dersinde öğrenciler aşağıdaki etkin- liği yapmışlardır. Raptiyeyi kibritin ortasına batırmışlardır. Raptiye altta kibrit üstte olacak şekilde sol bileğin iç yü- zeyine yerleştirmişlerdir. Raptiyenin belli aralık- larla titrediğini gözlemlemişlerdir. Buna göre raptiyenin titremesi ile ilgili; I. Kalbin her kasılışında atardamarlara yaptığı vuruş etkisi II. Kılcal damarlardaki kanın akış hızı III. El bileklerinde düz kasların kasılması olaylarından hangileri etkilidir? A) Yalnız I C) II ve III B) I ve III D) I, II ve III