Yakıtlar Soruları

8.
Yakıtlar bazı özellikleri dikkate alınarak üç gruba ayrılmıştır.
★
✓ Benzin
✓ Motorin
✓ Gaz yağı
✓ Linyit
✔Antrasit
✓ Taş kömürü
✓ Doğal gaz
✓ LPG
✓ Biyogaz
Buna göre, yapılan gruplandırmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Yakıtlar; katı, sivi ve gaz yakıtlar olarak gruplandırılmıştır.
grubunda bulunan yakıtlar, diğer yakıtlara göre çevreyi daha az kirletmektedir.
GY* grubunda bulunan yakıtların tamamı, kömürün oluşum dönemlerine göre çeşitlenir.
D grubunda bulunan yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
8. Yakıtlar bazı özellikleri dikkate alınarak üç gruba ayrılmıştır. ★ ✓ Benzin ✓ Motorin ✓ Gaz yağı ✓ Linyit ✔Antrasit ✓ Taş kömürü ✓ Doğal gaz ✓ LPG ✓ Biyogaz Buna göre, yapılan gruplandırmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yakıtlar; katı, sivi ve gaz yakıtlar olarak gruplandırılmıştır. grubunda bulunan yakıtlar, diğer yakıtlara göre çevreyi daha az kirletmektedir. GY* grubunda bulunan yakıtların tamamı, kömürün oluşum dönemlerine göre çeşitlenir. D grubunda bulunan yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
12.
Güneş enerjisinin faydası kadar
zararları da vardır.
Güneş enerjisi evler-
den fabrikalara, köy-
den şehre kadar birçok
alanda kullanılır.
D
A) 1
D
Y
2
Y
B) 2
Güneş enerjisi, Co
artışına bağlı olara
sera etkisi ve küresel
Isınmaya neden olur
D Y
Yukarıdaki etkinlikte verilen ifadeler doğru ise
(D), yanlış ise (Y) harflerini takip ederek ilerie
yen bir öğrenci kaç numaralı çıkışa ulaşır?
3
C) 3
D) 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
12. Güneş enerjisinin faydası kadar zararları da vardır. Güneş enerjisi evler- den fabrikalara, köy- den şehre kadar birçok alanda kullanılır. D A) 1 D Y 2 Y B) 2 Güneş enerjisi, Co artışına bağlı olara sera etkisi ve küresel Isınmaya neden olur D Y Yukarıdaki etkinlikte verilen ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) harflerini takip ederek ilerie yen bir öğrenci kaç numaralı çıkışa ulaşır? 3 C) 3 D) 4
Demir tozu
-
kum
1-
Aydınlatma araçlarının tarihi gelişimi hangi
şıkta doğru verilmiştir?
A) Meşale - mum - ampul - floresan
B) Floresan - ampul - mum - gaz lambası
C) Gaz lambası - meşale - mum - ampul
D) Ampul - floresan - halojen lamba - mum
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
Demir tozu - kum 1- Aydınlatma araçlarının tarihi gelişimi hangi şıkta doğru verilmiştir? A) Meşale - mum - ampul - floresan B) Floresan - ampul - mum - gaz lambası C) Gaz lambası - meşale - mum - ampul D) Ampul - floresan - halojen lamba - mum
Soba ve gaz zehirlenmelerinin önlenmesi için;
I.Yatmadan önce soba söndürülmeli ✓
II. Sobalarda yakıtın alttan yanması sağlanmalı
III. Sobanın hava girişleri tamamen kapatılmamalı V
IV.Sobaya yakıt azar azar eklenmeli
✓
uygundur?
Verilenlerden hangilerinin yapılması
A) I, II ve III.
B)), III ve IV.
C) II, III ve IV.
CO
CC
D), II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
Soba ve gaz zehirlenmelerinin önlenmesi için; I.Yatmadan önce soba söndürülmeli ✓ II. Sobalarda yakıtın alttan yanması sağlanmalı III. Sobanın hava girişleri tamamen kapatılmamalı V IV.Sobaya yakıt azar azar eklenmeli ✓ uygundur? Verilenlerden hangilerinin yapılması A) I, II ve III. B)), III ve IV. C) II, III ve IV. CO CC D), II, III ve IV
7.
Kenan
Yağmur
Batuhan
Nükleer enerjinin kullanımı sonucunda
radyoaktif atıklar oluşur. Bu atıklar di-
şarıya radyasyon geçirmeyen özel ka-
salarla yerin derinliklerine gömülmezse
canlıların sağlığına zarar verir.
Fosil yakıtların kullanımı sonucunda ha-
vaya verilen gazlar doğal dengenin bo-
zulmasına sebep olur.
Kullanıldıklarında yenilenmeleri çok
uzun sürede (milyonlarca yıl) gerçek-
leşen enerji kaynaklarına yenilenemez
enerji kaynakları denir.
Enerji kaynakları ile ilgili yukarıdaki öğrencilerden
hangilerinin ifadesi doğrudur?
A) Kenan ve Yağmur
B) Kenan ve Batuhan
C) Yağmur ve Batuhan
D) Kenan, Yağmur ve Batuhan
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
7. Kenan Yağmur Batuhan Nükleer enerjinin kullanımı sonucunda radyoaktif atıklar oluşur. Bu atıklar di- şarıya radyasyon geçirmeyen özel ka- salarla yerin derinliklerine gömülmezse canlıların sağlığına zarar verir. Fosil yakıtların kullanımı sonucunda ha- vaya verilen gazlar doğal dengenin bo- zulmasına sebep olur. Kullanıldıklarında yenilenmeleri çok uzun sürede (milyonlarca yıl) gerçek- leşen enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir. Enerji kaynakları ile ilgili yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadesi doğrudur? A) Kenan ve Yağmur B) Kenan ve Batuhan C) Yağmur ve Batuhan D) Kenan, Yağmur ve Batuhan
B- Aşağıda verilenlerden
cümlelerdeki boş bırakılan
yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (Güneş, yenilenebil
enerji, yakıt, fosil yakıt, doğal gaz, küresel ısınma, sera
etkisi, petrol)
1. Yandığında etrafına ısı veren maddelere
2. Bütün enerjilerin temel kaynağı... ...................tir.
3. Doğada miktarı azalmayan enerji kaynaklarına
kaynakları denir.
.......
4. Atmosferde ısının tutulması sonucu atmosferin
..... denir.
sıcaklığının armasına
5. Kömür, petrol, doğalgaz yakıtlarına
..... denir
6. Atmosferdeki karbondioksit oranının artması sonucu,
.... denir
dünyadan yansıyan ışınların tutulmasın..............
7. Ülkemizde
300 000 e
dışından ithal edilmektedir.
8. En zararsız fosil yakıt
............. den
esse
yeteri kadar çıkmadığı için yurt
dır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
B- Aşağıda verilenlerden cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (Güneş, yenilenebil enerji, yakıt, fosil yakıt, doğal gaz, küresel ısınma, sera etkisi, petrol) 1. Yandığında etrafına ısı veren maddelere 2. Bütün enerjilerin temel kaynağı... ...................tir. 3. Doğada miktarı azalmayan enerji kaynaklarına kaynakları denir. ....... 4. Atmosferde ısının tutulması sonucu atmosferin ..... denir. sıcaklığının armasına 5. Kömür, petrol, doğalgaz yakıtlarına ..... denir 6. Atmosferdeki karbondioksit oranının artması sonucu, .... denir dünyadan yansıyan ışınların tutulmasın.............. 7. Ülkemizde 300 000 e dışından ithal edilmektedir. 8. En zararsız fosil yakıt ............. den esse yeteri kadar çıkmadığı için yurt dır.
te
j-
7. Bazı yakıtlar doğada bulunduğu şekliyle kulla
nılırken bazıları işlendikten sonra kullanılır.
Bu tür yakıtlarla ilgili aşağıda verilen örnek-
lerden hangisi doğrudur?
A) Kok kömürü doğada bulunduğu şekliyle
kullanılan yakıta örnek verilebilir.
B) Petrol işlendikten sonra kullanılan yakıta ör-
nek verilebilir.
Linyit kömürü işlendikten sonra kullanılan
yakıta örnek verilebilir.
D) Hava gazı doğada bulunduğu şekliyle kul-
lanılan yakıta örnek verilebilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
te j- 7. Bazı yakıtlar doğada bulunduğu şekliyle kulla nılırken bazıları işlendikten sonra kullanılır. Bu tür yakıtlarla ilgili aşağıda verilen örnek- lerden hangisi doğrudur? A) Kok kömürü doğada bulunduğu şekliyle kullanılan yakıta örnek verilebilir. B) Petrol işlendikten sonra kullanılan yakıta ör- nek verilebilir. Linyit kömürü işlendikten sonra kullanılan yakıta örnek verilebilir. D) Hava gazı doğada bulunduğu şekliyle kul- lanılan yakıta örnek verilebilir.
4.)
1
Hangisi biyokütle enerjisi
olarak kullanda ?
Saman!
Hangisi yenilenebilir
enerji kaynağıdır?
Jeotermal
| Nükleer !
R
B) R
Kömör
Hangisi
soba zehirlenmelerine
neden olan gazdır?
T
S
Karbondioksil
| Karbonmonoksit |
Yukarıdaki etkinlikte, sorulara doğru ce-
vaplar verilerek ilerlenirse hangi harfe ula-
Çılır?
r
11
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
4.) 1 Hangisi biyokütle enerjisi olarak kullanda ? Saman! Hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır? Jeotermal | Nükleer ! R B) R Kömör Hangisi soba zehirlenmelerine neden olan gazdır? T S Karbondioksil | Karbonmonoksit | Yukarıdaki etkinlikte, sorulara doğru ce- vaplar verilerek ilerlenirse hangi harfe ula- Çılır? r 11
7°C'tur.
16. Fosil yakıtlar büyük oranda karbon ve hidrojen elementlerinden oluşur. Ancak düşük oranda da olsa fosil ya-
kıtlarda kükürt ve azot elementleri vardır. Dolayısıyla fosil yakıtlar yandığında CO2, SO₂ ve NO2 gazları ha-
vaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek karbonik asit (H₂CO3), sülfürik asit (H₂SO4)
ve nitrik asit (HNO3) gibi asitleri oluşturur. Dolayısıyla fosil yakıtların çok fazla yakıldığı sanayi bölgelerinde-
ki yağmurlar, asidik özellik gösterir. Bu yağmurlara asit yağmurları denir. Asit yağmurlarının çevreye verdiği
zarar çok büyüktür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarını önlemek için alınması gereken tedbirlerden biri
olamaz?
A) Endüstriyel tesislerin bacalarına filtre takmak
BEnerji tüketiminde fosil yakıt kullanımını artırmak
e) Sanayi bölgelerindeki ormanlık alanları genişletmek
D) Rüzgâr, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek
18
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
7°C'tur. 16. Fosil yakıtlar büyük oranda karbon ve hidrojen elementlerinden oluşur. Ancak düşük oranda da olsa fosil ya- kıtlarda kükürt ve azot elementleri vardır. Dolayısıyla fosil yakıtlar yandığında CO2, SO₂ ve NO2 gazları ha- vaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek karbonik asit (H₂CO3), sülfürik asit (H₂SO4) ve nitrik asit (HNO3) gibi asitleri oluşturur. Dolayısıyla fosil yakıtların çok fazla yakıldığı sanayi bölgelerinde- ki yağmurlar, asidik özellik gösterir. Bu yağmurlara asit yağmurları denir. Asit yağmurlarının çevreye verdiği zarar çok büyüktür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarını önlemek için alınması gereken tedbirlerden biri olamaz? A) Endüstriyel tesislerin bacalarına filtre takmak BEnerji tüketiminde fosil yakıt kullanımını artırmak e) Sanayi bölgelerindeki ormanlık alanları genişletmek D) Rüzgâr, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek 18
NEWTON Fasiküllü Haftalık Kazanım Denemesi 16
YAYINLARI
9. Bitki kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca toprak altında yüksek sıcaklık ve basınç altında sıkışması ile kömür oluşur. Bir kö-
mür ne kadar çok toprak altında kalıp sıkışırsa isi değeri o kadar fazla olur.
Aşağıda farklı kömür çeşitlerinin oluşumu şematize edilmiştir.
Zaman
Yüksek sıcaklık
ve basınç
Linyit
Turba
3
Linyit
Linyit
Taş kömürü
Taş kömürü
Yüksek sıcaklık
ve basınç
olnicipal
Buna göre bu kömür çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
1
2
A) Antrasit Taş kömürü
B) Turba
Taş kömürü
C) Turba
D). Linyit
10. Aşağıda bazı enerji çeşitleri verilmiştir.
1
2
Yüksek sıcaklık
ve basınç
4
Turba
Antrasit
Antrasit
Antrasit
3
11.
Yakıtlar
Yüksek sıcaklık
ve basınç
Bilgi
Soba Zehirlenmeleri: Odun, kömür ve doğal gaz gibi
fosil yakıtların yakılması sonucu karbon monoksit gazı
ortaya çıkar. Karbon monoksit gazı solunduğunda
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
NEWTON Fasiküllü Haftalık Kazanım Denemesi 16 YAYINLARI 9. Bitki kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca toprak altında yüksek sıcaklık ve basınç altında sıkışması ile kömür oluşur. Bir kö- mür ne kadar çok toprak altında kalıp sıkışırsa isi değeri o kadar fazla olur. Aşağıda farklı kömür çeşitlerinin oluşumu şematize edilmiştir. Zaman Yüksek sıcaklık ve basınç Linyit Turba 3 Linyit Linyit Taş kömürü Taş kömürü Yüksek sıcaklık ve basınç olnicipal Buna göre bu kömür çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 2 A) Antrasit Taş kömürü B) Turba Taş kömürü C) Turba D). Linyit 10. Aşağıda bazı enerji çeşitleri verilmiştir. 1 2 Yüksek sıcaklık ve basınç 4 Turba Antrasit Antrasit Antrasit 3 11. Yakıtlar Yüksek sıcaklık ve basınç Bilgi Soba Zehirlenmeleri: Odun, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Karbon monoksit gazı solunduğunda
3.
Sabah saatlerinde televizyondan yapılan açıklamayı duyan,
Mete Bey, mutfaktaki menfezi kontrol edip açık olduğundan emin oldu.
Ece Hanım, yatmadan önce sobaya kömür ekledi.
Aynur Hanım, doğal gaz dedektörünün tamirini yaptırdı.
Buna göre yukarıdaki bireylerden hangilerinin yetkililerin uyarılarını dikkate aldığı söylenebilir?
B) Yalnız Ece Hanım
D) Mete Bey, Ece Hanım ve Aynur Hanım
.
.
.
Yaklaşık iki gün boyunca lodosun etkili olacağı bildiriliyor.
Yetkililer soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı vatandaşı
uyarıyor.
A) Yalnız Mete Bey
C) Mete Bey ve Aynur Hanım
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
3. Sabah saatlerinde televizyondan yapılan açıklamayı duyan, Mete Bey, mutfaktaki menfezi kontrol edip açık olduğundan emin oldu. Ece Hanım, yatmadan önce sobaya kömür ekledi. Aynur Hanım, doğal gaz dedektörünün tamirini yaptırdı. Buna göre yukarıdaki bireylerden hangilerinin yetkililerin uyarılarını dikkate aldığı söylenebilir? B) Yalnız Ece Hanım D) Mete Bey, Ece Hanım ve Aynur Hanım . . . Yaklaşık iki gün boyunca lodosun etkili olacağı bildiriliyor. Yetkililer soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı vatandaşı uyarıyor. A) Yalnız Mete Bey C) Mete Bey ve Aynur Hanım
5.
1.
Biyogaz
3.
Kok kömürü
2.
Fuel-oil
4.
Linyit
Tabloda bazı yakıtlar numaralandırılarak verilmiştir.
Buna göre bu yakıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) 1, hayvan ve bitki atıklarından elde edilir.
B) 2, gaz yakıttır.
C) 3, doğal katı yakıtlara örnektir.
D) 4, yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
5. 1. Biyogaz 3. Kok kömürü 2. Fuel-oil 4. Linyit Tabloda bazı yakıtlar numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre bu yakıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 1, hayvan ve bitki atıklarından elde edilir. B) 2, gaz yakıttır. C) 3, doğal katı yakıtlara örnektir. D) 4, yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
1.
çeşididir
Gaz Yakıtlar
örnektir
1.
Yakıtlar
1
A) Hava gazi
B) Hava gazi
C) Doğal gaz
D) Etan
çeşididir
Sıvı Yakıtlar
örnektir
2.
Yakıt çeşitleri ile ilgili hazırlanan şemada 1, 2 ve 3.
kutucuklara aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
çeşididir
Katı Yakıtlar
örnektir
3.
2
Mazot
Gaz yağı
LPG
Mazot
3
Gaz yağı
Linyit
Benzin
Metan
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
1. çeşididir Gaz Yakıtlar örnektir 1. Yakıtlar 1 A) Hava gazi B) Hava gazi C) Doğal gaz D) Etan çeşididir Sıvı Yakıtlar örnektir 2. Yakıt çeşitleri ile ilgili hazırlanan şemada 1, 2 ve 3. kutucuklara aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? çeşididir Katı Yakıtlar örnektir 3. 2 Mazot Gaz yağı LPG Mazot 3 Gaz yağı Linyit Benzin Metan
3. Aşağıdaki kartta bir enerji kaynağına ait bazı bilgiler
yer almaktadır.
?
Günümüzde gelişmiş ülke-
lerin tercih ettiği bir enerji
kaynağıdır.
İşletme sırasında sera ga-
zı salınımı yapmaz.
Yenilenemez kaynaklardan
biridir.
Ülkemizde 2018'de Mer-
sin'de ilk ünitesinin temeli
atılmıştır.
Buna göre "?" ile gösterilen yere aşağıdaki enerji
kaynaklarından hangisinin resmi yapıştırılmalıdır?
A) Nükleer enerji
C) Biyokütle enerjisi
B) Jeotermal enerji
D) Hidroelektrik enerjisi
5.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
3. Aşağıdaki kartta bir enerji kaynağına ait bazı bilgiler yer almaktadır. ? Günümüzde gelişmiş ülke- lerin tercih ettiği bir enerji kaynağıdır. İşletme sırasında sera ga- zı salınımı yapmaz. Yenilenemez kaynaklardan biridir. Ülkemizde 2018'de Mer- sin'de ilk ünitesinin temeli atılmıştır. Buna göre "?" ile gösterilen yere aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin resmi yapıştırılmalıdır? A) Nükleer enerji C) Biyokütle enerjisi B) Jeotermal enerji D) Hidroelektrik enerjisi 5.
Renksiz ve
kokusuz bir gazdır.
ens per
Ayça
En temiz fosil yakıt
olarak kabul edilir.
A) Yalnız Ayça
C) Ayça ve Berk
Hızla tükenmekte
olan enerji kaynak-
larındandır.
Berk
Öykü
Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin doğal gaz ve
özellikleri ile ilgili ifadesi doğrudur?
B) Berk ve Öykü
D) Ayça, Berk ve Öykü
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
Renksiz ve kokusuz bir gazdır. ens per Ayça En temiz fosil yakıt olarak kabul edilir. A) Yalnız Ayça C) Ayça ve Berk Hızla tükenmekte olan enerji kaynak- larındandır. Berk Öykü Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin doğal gaz ve özellikleri ile ilgili ifadesi doğrudur? B) Berk ve Öykü D) Ayça, Berk ve Öykü
A)
2.
Nüfus arttıkça insanların ihtiyacı olan tüketim malzemeleri de artmak-
tadır. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için ve tüketim malze-
melerini üretmek için bir çok alanda enerjiye ihtiyaç duymaktadır.
Enerji eldesi için kullanılan bir çok kaynak vardır. Bu kaynaklar elde
edildikleri kaynaklara göre sınıflandırılır. Enerji üretimi sırasında kul-
lanılan kaynaklara bağlı olarak az ya da çok çevre kirliliği oluşmakta-
dır.
B)
Yandaki grafik, 2010 yılı Dünya genelinde enerji kaynaklarının kulla-
nım oranlarını göstermektedir.
Buna göre 2010 yılı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Atmosfere yüksek oranda CO₂ salınmıştır.
B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kullanımı doğal gaz kul-
lanımından fazladır.
Hidroelektrik enerji ve nükleer enerji kullanımı eşittir.
D) Kömür kullanımı, petrol kullanımının gerisinde kalmıştır.
6. SINIF-Fen Bilimleri
104
% 2
Rüzgar
Jeotermal
Güneş
% 4
Nükleer
% 7
Hidro-
elektrik
% 33
Petrol
% 30
Kömür
% 24
Doğal gaz
% 91 Yenik
SORU BANKASI
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
A) 2. Nüfus arttıkça insanların ihtiyacı olan tüketim malzemeleri de artmak- tadır. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için ve tüketim malze- melerini üretmek için bir çok alanda enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Enerji eldesi için kullanılan bir çok kaynak vardır. Bu kaynaklar elde edildikleri kaynaklara göre sınıflandırılır. Enerji üretimi sırasında kul- lanılan kaynaklara bağlı olarak az ya da çok çevre kirliliği oluşmakta- dır. B) Yandaki grafik, 2010 yılı Dünya genelinde enerji kaynaklarının kulla- nım oranlarını göstermektedir. Buna göre 2010 yılı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Atmosfere yüksek oranda CO₂ salınmıştır. B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kullanımı doğal gaz kul- lanımından fazladır. Hidroelektrik enerji ve nükleer enerji kullanımı eşittir. D) Kömür kullanımı, petrol kullanımının gerisinde kalmıştır. 6. SINIF-Fen Bilimleri 104 % 2 Rüzgar Jeotermal Güneş % 4 Nükleer % 7 Hidro- elektrik % 33 Petrol % 30 Kömür % 24 Doğal gaz % 91 Yenik SORU BANKASI