Yakıtlar Soruları

NEWTON Fasiküllü Haftalık Kazanım Denemesi 16
YAYINLARI
9. Bitki kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca toprak altında yüksek sıcaklık ve basınç altında sıkışması ile kömür oluşur. Bir kö-
mür ne kadar çok toprak altında kalıp sıkışırsa isi değeri o kadar fazla olur.
Aşağıda farklı kömür çeşitlerinin oluşumu şematize edilmiştir.
Zaman
Yüksek sıcaklık
ve basınç
Linyit
Turba
3
Linyit
Linyit
Taş kömürü
Taş kömürü
Yüksek sıcaklık
ve basınç
olnicipal
Buna göre bu kömür çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
1
2
A) Antrasit Taş kömürü
B) Turba
Taş kömürü
C) Turba
D). Linyit
10. Aşağıda bazı enerji çeşitleri verilmiştir.
1
2
Yüksek sıcaklık
ve basınç
4
Turba
Antrasit
Antrasit
Antrasit
3
11.
Yakıtlar
Yüksek sıcaklık
ve basınç
Bilgi
Soba Zehirlenmeleri: Odun, kömür ve doğal gaz gibi
fosil yakıtların yakılması sonucu karbon monoksit gazı
ortaya çıkar. Karbon monoksit gazı solunduğunda
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
NEWTON Fasiküllü Haftalık Kazanım Denemesi 16 YAYINLARI 9. Bitki kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca toprak altında yüksek sıcaklık ve basınç altında sıkışması ile kömür oluşur. Bir kö- mür ne kadar çok toprak altında kalıp sıkışırsa isi değeri o kadar fazla olur. Aşağıda farklı kömür çeşitlerinin oluşumu şematize edilmiştir. Zaman Yüksek sıcaklık ve basınç Linyit Turba 3 Linyit Linyit Taş kömürü Taş kömürü Yüksek sıcaklık ve basınç olnicipal Buna göre bu kömür çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 2 A) Antrasit Taş kömürü B) Turba Taş kömürü C) Turba D). Linyit 10. Aşağıda bazı enerji çeşitleri verilmiştir. 1 2 Yüksek sıcaklık ve basınç 4 Turba Antrasit Antrasit Antrasit 3 11. Yakıtlar Yüksek sıcaklık ve basınç Bilgi Soba Zehirlenmeleri: Odun, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Karbon monoksit gazı solunduğunda
3.
Sabah saatlerinde televizyondan yapılan açıklamayı duyan,
Mete Bey, mutfaktaki menfezi kontrol edip açık olduğundan emin oldu.
Ece Hanım, yatmadan önce sobaya kömür ekledi.
Aynur Hanım, doğal gaz dedektörünün tamirini yaptırdı.
Buna göre yukarıdaki bireylerden hangilerinin yetkililerin uyarılarını dikkate aldığı söylenebilir?
B) Yalnız Ece Hanım
D) Mete Bey, Ece Hanım ve Aynur Hanım
.
.
.
Yaklaşık iki gün boyunca lodosun etkili olacağı bildiriliyor.
Yetkililer soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı vatandaşı
uyarıyor.
A) Yalnız Mete Bey
C) Mete Bey ve Aynur Hanım
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
3. Sabah saatlerinde televizyondan yapılan açıklamayı duyan, Mete Bey, mutfaktaki menfezi kontrol edip açık olduğundan emin oldu. Ece Hanım, yatmadan önce sobaya kömür ekledi. Aynur Hanım, doğal gaz dedektörünün tamirini yaptırdı. Buna göre yukarıdaki bireylerden hangilerinin yetkililerin uyarılarını dikkate aldığı söylenebilir? B) Yalnız Ece Hanım D) Mete Bey, Ece Hanım ve Aynur Hanım . . . Yaklaşık iki gün boyunca lodosun etkili olacağı bildiriliyor. Yetkililer soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı vatandaşı uyarıyor. A) Yalnız Mete Bey C) Mete Bey ve Aynur Hanım
5.
1.
Biyogaz
3.
Kok kömürü
2.
Fuel-oil
4.
Linyit
Tabloda bazı yakıtlar numaralandırılarak verilmiştir.
Buna göre bu yakıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) 1, hayvan ve bitki atıklarından elde edilir.
B) 2, gaz yakıttır.
C) 3, doğal katı yakıtlara örnektir.
D) 4, yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
5. 1. Biyogaz 3. Kok kömürü 2. Fuel-oil 4. Linyit Tabloda bazı yakıtlar numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre bu yakıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 1, hayvan ve bitki atıklarından elde edilir. B) 2, gaz yakıttır. C) 3, doğal katı yakıtlara örnektir. D) 4, yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
1.
çeşididir
Gaz Yakıtlar
örnektir
1.
Yakıtlar
1
A) Hava gazi
B) Hava gazi
C) Doğal gaz
D) Etan
çeşididir
Sıvı Yakıtlar
örnektir
2.
Yakıt çeşitleri ile ilgili hazırlanan şemada 1, 2 ve 3.
kutucuklara aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
çeşididir
Katı Yakıtlar
örnektir
3.
2
Mazot
Gaz yağı
LPG
Mazot
3
Gaz yağı
Linyit
Benzin
Metan
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
1. çeşididir Gaz Yakıtlar örnektir 1. Yakıtlar 1 A) Hava gazi B) Hava gazi C) Doğal gaz D) Etan çeşididir Sıvı Yakıtlar örnektir 2. Yakıt çeşitleri ile ilgili hazırlanan şemada 1, 2 ve 3. kutucuklara aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? çeşididir Katı Yakıtlar örnektir 3. 2 Mazot Gaz yağı LPG Mazot 3 Gaz yağı Linyit Benzin Metan
3. Aşağıdaki kartta bir enerji kaynağına ait bazı bilgiler
yer almaktadır.
?
Günümüzde gelişmiş ülke-
lerin tercih ettiği bir enerji
kaynağıdır.
İşletme sırasında sera ga-
zı salınımı yapmaz.
Yenilenemez kaynaklardan
biridir.
Ülkemizde 2018'de Mer-
sin'de ilk ünitesinin temeli
atılmıştır.
Buna göre "?" ile gösterilen yere aşağıdaki enerji
kaynaklarından hangisinin resmi yapıştırılmalıdır?
A) Nükleer enerji
C) Biyokütle enerjisi
B) Jeotermal enerji
D) Hidroelektrik enerjisi
5.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
3. Aşağıdaki kartta bir enerji kaynağına ait bazı bilgiler yer almaktadır. ? Günümüzde gelişmiş ülke- lerin tercih ettiği bir enerji kaynağıdır. İşletme sırasında sera ga- zı salınımı yapmaz. Yenilenemez kaynaklardan biridir. Ülkemizde 2018'de Mer- sin'de ilk ünitesinin temeli atılmıştır. Buna göre "?" ile gösterilen yere aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin resmi yapıştırılmalıdır? A) Nükleer enerji C) Biyokütle enerjisi B) Jeotermal enerji D) Hidroelektrik enerjisi 5.
Renksiz ve
kokusuz bir gazdır.
ens per
Ayça
En temiz fosil yakıt
olarak kabul edilir.
A) Yalnız Ayça
C) Ayça ve Berk
Hızla tükenmekte
olan enerji kaynak-
larındandır.
Berk
Öykü
Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin doğal gaz ve
özellikleri ile ilgili ifadesi doğrudur?
B) Berk ve Öykü
D) Ayça, Berk ve Öykü
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
Renksiz ve kokusuz bir gazdır. ens per Ayça En temiz fosil yakıt olarak kabul edilir. A) Yalnız Ayça C) Ayça ve Berk Hızla tükenmekte olan enerji kaynak- larındandır. Berk Öykü Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin doğal gaz ve özellikleri ile ilgili ifadesi doğrudur? B) Berk ve Öykü D) Ayça, Berk ve Öykü
A)
2.
Nüfus arttıkça insanların ihtiyacı olan tüketim malzemeleri de artmak-
tadır. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için ve tüketim malze-
melerini üretmek için bir çok alanda enerjiye ihtiyaç duymaktadır.
Enerji eldesi için kullanılan bir çok kaynak vardır. Bu kaynaklar elde
edildikleri kaynaklara göre sınıflandırılır. Enerji üretimi sırasında kul-
lanılan kaynaklara bağlı olarak az ya da çok çevre kirliliği oluşmakta-
dır.
B)
Yandaki grafik, 2010 yılı Dünya genelinde enerji kaynaklarının kulla-
nım oranlarını göstermektedir.
Buna göre 2010 yılı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Atmosfere yüksek oranda CO₂ salınmıştır.
B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kullanımı doğal gaz kul-
lanımından fazladır.
Hidroelektrik enerji ve nükleer enerji kullanımı eşittir.
D) Kömür kullanımı, petrol kullanımının gerisinde kalmıştır.
6. SINIF-Fen Bilimleri
104
% 2
Rüzgar
Jeotermal
Güneş
% 4
Nükleer
% 7
Hidro-
elektrik
% 33
Petrol
% 30
Kömür
% 24
Doğal gaz
% 91 Yenik
SORU BANKASI
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
A) 2. Nüfus arttıkça insanların ihtiyacı olan tüketim malzemeleri de artmak- tadır. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için ve tüketim malze- melerini üretmek için bir çok alanda enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Enerji eldesi için kullanılan bir çok kaynak vardır. Bu kaynaklar elde edildikleri kaynaklara göre sınıflandırılır. Enerji üretimi sırasında kul- lanılan kaynaklara bağlı olarak az ya da çok çevre kirliliği oluşmakta- dır. B) Yandaki grafik, 2010 yılı Dünya genelinde enerji kaynaklarının kulla- nım oranlarını göstermektedir. Buna göre 2010 yılı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Atmosfere yüksek oranda CO₂ salınmıştır. B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kullanımı doğal gaz kul- lanımından fazladır. Hidroelektrik enerji ve nükleer enerji kullanımı eşittir. D) Kömür kullanımı, petrol kullanımının gerisinde kalmıştır. 6. SINIF-Fen Bilimleri 104 % 2 Rüzgar Jeotermal Güneş % 4 Nükleer % 7 Hidro- elektrik % 33 Petrol % 30 Kömür % 24 Doğal gaz % 91 Yenik SORU BANKASI
UNAY
eşleştiriniz.
C.
d.
a
e.
Etkinlik Katı, sivi ve gaz yakıt örnekleri satır (yatay sıra) ve sütunlardan (dikey sira) o
18
şan tabloya aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.
bi
1. Sutun
a. Odun
b. Gaz yağı
c. Kok kömürü
G4
1. satırda bulunan yakıtlar arasında
2. sütunda
3. sütundaki yakıtların çoğu
208
1. Satır
2. Satır ->
3. Satır
Tablodaki yakıt örneklerini de düşünerek aşağıda verilen boşlukları "katı",
"SIVI" veya "gaz" yazarak doldurunuz.
a.
1. sütundaki yakıtların çoğu
yakıttır.
b.
2. satırdaki gaz yağı çıkarılırsa geriye kalanlar
3. satırda
yakıt örneği yoktur.
2. Sütun
d. Fuel - oil
e. LPG
f. Benzin
yakıt örneği yoktur.
3. Sutun
yakıttır.
g. Hava gazi
h. Doğal gaz
i. Odun kömürü
yakıttır.
yakıt örneği bulunur.
4
20
5. (.....)
inlik
6. (...)
Aşağıdak
rek şema
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
UNAY eşleştiriniz. C. d. a e. Etkinlik Katı, sivi ve gaz yakıt örnekleri satır (yatay sıra) ve sütunlardan (dikey sira) o 18 şan tabloya aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. bi 1. Sutun a. Odun b. Gaz yağı c. Kok kömürü G4 1. satırda bulunan yakıtlar arasında 2. sütunda 3. sütundaki yakıtların çoğu 208 1. Satır 2. Satır -> 3. Satır Tablodaki yakıt örneklerini de düşünerek aşağıda verilen boşlukları "katı", "SIVI" veya "gaz" yazarak doldurunuz. a. 1. sütundaki yakıtların çoğu yakıttır. b. 2. satırdaki gaz yağı çıkarılırsa geriye kalanlar 3. satırda yakıt örneği yoktur. 2. Sütun d. Fuel - oil e. LPG f. Benzin yakıt örneği yoktur. 3. Sutun yakıttır. g. Hava gazi h. Doğal gaz i. Odun kömürü yakıttır. yakıt örneği bulunur. 4 20 5. (.....) inlik 6. (...) Aşağıdak rek şema
nerji
erjisi
erjisi
enerjisi
daha
10. Aşağıda bazı yakıtlar numaralandırılarak ve-
rilmiştir.
1
Benzin
3
Fuel-oil
2
Gaz yağı
Yukarıda verilen yakıtlarla ilgili olarak,
I. 1, 2 ve 3 yenilenemez enerji kaynağıdır.
II. 2, gaz yakıtlara örnektir.
III. 1 ve 3 sivi yakıttır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E
C
alt gr
ctri
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
nerji erjisi erjisi enerjisi daha 10. Aşağıda bazı yakıtlar numaralandırılarak ve- rilmiştir. 1 Benzin 3 Fuel-oil 2 Gaz yağı Yukarıda verilen yakıtlarla ilgili olarak, I. 1, 2 ve 3 yenilenemez enerji kaynağıdır. II. 2, gaz yakıtlara örnektir. III. 1 ve 3 sivi yakıttır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E C alt gr ctri
OLEJI
8.
Düzenli olarak soba ve
baca temizlenmelidir.
D
1. çıkış
Gece uyurken soba açık
bırakılmalıdır.
A) 1. çıkış
C) 3. çıkış
KONU TEST
2. çıkış
Kaliteli yakt
seçilmelidir.
3. çıkış
Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış
olma durumlarına göre ilgili ok yönünde ilerle
nildiğinde hangi çıkışa ulaşılır?
4. çikiş
B) 2. çıkış
D) 4. çıkış
Madde
Yakacak
Bu bilgil
A) Tum
Ulker
Yakıt
199
11. Alyonka
fics ea
incelemi
Buna go
gibi olm
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
OLEJI 8. Düzenli olarak soba ve baca temizlenmelidir. D 1. çıkış Gece uyurken soba açık bırakılmalıdır. A) 1. çıkış C) 3. çıkış KONU TEST 2. çıkış Kaliteli yakt seçilmelidir. 3. çıkış Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış olma durumlarına göre ilgili ok yönünde ilerle nildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? 4. çikiş B) 2. çıkış D) 4. çıkış Madde Yakacak Bu bilgil A) Tum Ulker Yakıt 199 11. Alyonka fics ea incelemi Buna go gibi olm
2. Günümüzde kullanılan bazı enerji kaynakları
aşağıda gösterilmiştir.
158
Bu enerji kaynaklarında aşağıdaki özellik-
lerden hangisi ortak değildir?
A. Atmosfere zehirli gaz vermemeleri
B. Yenilenebilir enerji kaynağı olmaları
C. Yakıt giderinin olmaması
D. Enerjiyi su yoluyla elde etmeleri
5.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
2. Günümüzde kullanılan bazı enerji kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 158 Bu enerji kaynaklarında aşağıdaki özellik- lerden hangisi ortak değildir? A. Atmosfere zehirli gaz vermemeleri B. Yenilenebilir enerji kaynağı olmaları C. Yakıt giderinin olmaması D. Enerjiyi su yoluyla elde etmeleri 5.
nakları
(....) 5. Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
alttan / üstten
SIVI / gaz
dolaşım / solunum
doğal / fosil
1. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi.
2. Sobalar yakılırken
3. Fuel - oil, binalarda ısınma amaçlı kullanılan
4. Günümüzde elektrik üretiminde en çok fosil yakıt olan
kullanılmaktadır.
5. Konutların ve sanayi kuruluşlarının bacalarından, taşıtların egzozlarından çıkan zararlı gazlar en
çok
kömür / doğal gaz
yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır.
tutuşturulmalıdır.
sistemimize zarar verir.
. yakıttır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
nakları (....) 5. Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir. B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız. alttan / üstten SIVI / gaz dolaşım / solunum doğal / fosil 1. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi. 2. Sobalar yakılırken 3. Fuel - oil, binalarda ısınma amaçlı kullanılan 4. Günümüzde elektrik üretiminde en çok fosil yakıt olan kullanılmaktadır. 5. Konutların ve sanayi kuruluşlarının bacalarından, taşıtların egzozlarından çıkan zararlı gazlar en çok kömür / doğal gaz yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır. tutuşturulmalıdır. sistemimize zarar verir. . yakıttır.
akıtlar
ol gazı (LPG)
al gaz
gazı
Konu Değerlendirme 4
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. Yanlış
olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
(...) 1. Gaz yağı, sıvı yakıtlara örnektir.
(...) 2. Doğal gaz, çevreye en az zarar veren fosil yakıttır.
(....) 3. Yandığında çevresine isi veren maddeler, "yakıt" olarak adlandırılır.
(....) 4. Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir.
(...) 5. Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
akıtlar ol gazı (LPG) al gaz gazı Konu Değerlendirme 4 A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız. (...) 1. Gaz yağı, sıvı yakıtlara örnektir. (...) 2. Doğal gaz, çevreye en az zarar veren fosil yakıttır. (....) 3. Yandığında çevresine isi veren maddeler, "yakıt" olarak adlandırılır. (....) 4. Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir. (...) 5. Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir.
8.
• Sıcak su buharından yararlanarak elde edilen
enerji türüne
●
denir.
Rüzgar güllerinin dönmesi sonucu oluşan, hare-
ket enerjisinden elde edilen enerji türüne
denir.
• Suyun hareketinden yararlanarak enerji elde
etme yöntemine denir.
Yukarıda yenilenebilir enerji kaynaklarının tanı-
mı ile seçeneklerde verilen kavramlar eşleştiril-
diğinde hangisi açıkta kalır?
A) Hidroelektrik enerjisi
B) Nükleer enerji
C) Jeotermal enerji
D) Rüzgar enerjisi
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
8. • Sıcak su buharından yararlanarak elde edilen enerji türüne ● denir. Rüzgar güllerinin dönmesi sonucu oluşan, hare- ket enerjisinden elde edilen enerji türüne denir. • Suyun hareketinden yararlanarak enerji elde etme yöntemine denir. Yukarıda yenilenebilir enerji kaynaklarının tanı- mı ile seçeneklerde verilen kavramlar eşleştiril- diğinde hangisi açıkta kalır? A) Hidroelektrik enerjisi B) Nükleer enerji C) Jeotermal enerji D) Rüzgar enerjisi
2. Aşağıda bazı enerji kaynaklarından atmosfere salinan karbondioksit gazı miktarları verilmiştir.
4 g/kw. saat
Hidroelektrik
20 g/kw. saat
Rüzgâr
380 g/kw. saat 760 g/kw. saat 790 g/kw. saat 910 g/kw.saat
Doğal gaz
Petrol
19
Taş kömürü
Linyit
Bu bilgiler incelendiğinde karbondioksit salınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Yenilenebilir enerji kaynakları da karbondioksit salınımı yapar.
BKarbondioksit salınımını azaltmak için doğal gaz, linyitten daha doğru bir tercihtir.
C) Yenilenemez enerji kaynaklarının karbondioksit salınım miktarı daha yüksektir.
Eşit süre içinde 1 tane rüzgâr santrali, bir hidroelektrik santral kadar karbondioksit salınımı yapar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
2. Aşağıda bazı enerji kaynaklarından atmosfere salinan karbondioksit gazı miktarları verilmiştir. 4 g/kw. saat Hidroelektrik 20 g/kw. saat Rüzgâr 380 g/kw. saat 760 g/kw. saat 790 g/kw. saat 910 g/kw.saat Doğal gaz Petrol 19 Taş kömürü Linyit Bu bilgiler incelendiğinde karbondioksit salınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Yenilenebilir enerji kaynakları da karbondioksit salınımı yapar. BKarbondioksit salınımını azaltmak için doğal gaz, linyitten daha doğru bir tercihtir. C) Yenilenemez enerji kaynaklarının karbondioksit salınım miktarı daha yüksektir. Eşit süre içinde 1 tane rüzgâr santrali, bir hidroelektrik santral kadar karbondioksit salınımı yapar.
14. Binalara yapılan ısı yalıtımı insanlara birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Aşağıdaki görselde çatı ve dış
cephesine ısı yalıtımı yapılan bir bina yer almaktadır.
Çatı katı
Duvar
Zemin
Çatı
İletişim boruları
Isı yalıtımının sağladığı yararları inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini söylerse hata
yapmış olur?
A) Enerji tasarrufu sağlar.
C) Doğal kaynakların daha az tüketilmesini sağlar.
B) Aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar.
D) Hava kirliliğinin artmasını sağlar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
14. Binalara yapılan ısı yalıtımı insanlara birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Aşağıdaki görselde çatı ve dış cephesine ısı yalıtımı yapılan bir bina yer almaktadır. Çatı katı Duvar Zemin Çatı İletişim boruları Isı yalıtımının sağladığı yararları inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini söylerse hata yapmış olur? A) Enerji tasarrufu sağlar. C) Doğal kaynakların daha az tüketilmesini sağlar. B) Aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar. D) Hava kirliliğinin artmasını sağlar.