Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yakıtlar Soruları

UNAY
eşleştiriniz.
C.
d.
a
e.
Etkinlik Katı, sivi ve gaz yakıt örnekleri satır (yatay sıra) ve sütunlardan (dikey sira) o
18
şan tabloya aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.
bi
1. Sutun
a. Odun
b. Gaz yağı
c. Kok kömürü
G4
1. satırda bulunan yakıtlar arasında
2. sütunda
3. sütundaki yakıtların çoğu
208
1. Satır
2. Satır ->
3. Satır
Tablodaki yakıt örneklerini de düşünerek aşağıda verilen boşlukları "katı",
"SIVI" veya "gaz" yazarak doldurunuz.
a.
1. sütundaki yakıtların çoğu
yakıttır.
b.
2. satırdaki gaz yağı çıkarılırsa geriye kalanlar
3. satırda
yakıt örneği yoktur.
2. Sütun
d. Fuel - oil
e. LPG
f. Benzin
yakıt örneği yoktur.
3. Sutun
yakıttır.
g. Hava gazi
h. Doğal gaz
i. Odun kömürü
yakıttır.
yakıt örneği bulunur.
4
20
5. (.....)
inlik
6. (...)
Aşağıdak
rek şema
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
UNAY eşleştiriniz. C. d. a e. Etkinlik Katı, sivi ve gaz yakıt örnekleri satır (yatay sıra) ve sütunlardan (dikey sira) o 18 şan tabloya aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. bi 1. Sutun a. Odun b. Gaz yağı c. Kok kömürü G4 1. satırda bulunan yakıtlar arasında 2. sütunda 3. sütundaki yakıtların çoğu 208 1. Satır 2. Satır -> 3. Satır Tablodaki yakıt örneklerini de düşünerek aşağıda verilen boşlukları "katı", "SIVI" veya "gaz" yazarak doldurunuz. a. 1. sütundaki yakıtların çoğu yakıttır. b. 2. satırdaki gaz yağı çıkarılırsa geriye kalanlar 3. satırda yakıt örneği yoktur. 2. Sütun d. Fuel - oil e. LPG f. Benzin yakıt örneği yoktur. 3. Sutun yakıttır. g. Hava gazi h. Doğal gaz i. Odun kömürü yakıttır. yakıt örneği bulunur. 4 20 5. (.....) inlik 6. (...) Aşağıdak rek şema
nerji
erjisi
erjisi
enerjisi
daha
10. Aşağıda bazı yakıtlar numaralandırılarak ve-
rilmiştir.
1
Benzin
3
Fuel-oil
2
Gaz yağı
Yukarıda verilen yakıtlarla ilgili olarak,
I. 1, 2 ve 3 yenilenemez enerji kaynağıdır.
II. 2, gaz yakıtlara örnektir.
III. 1 ve 3 sivi yakıttır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E
C
alt gr
ctri
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
nerji erjisi erjisi enerjisi daha 10. Aşağıda bazı yakıtlar numaralandırılarak ve- rilmiştir. 1 Benzin 3 Fuel-oil 2 Gaz yağı Yukarıda verilen yakıtlarla ilgili olarak, I. 1, 2 ve 3 yenilenemez enerji kaynağıdır. II. 2, gaz yakıtlara örnektir. III. 1 ve 3 sivi yakıttır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E C alt gr ctri
OLEJI
8.
Düzenli olarak soba ve
baca temizlenmelidir.
D
1. çıkış
Gece uyurken soba açık
bırakılmalıdır.
A) 1. çıkış
C) 3. çıkış
KONU TEST
2. çıkış
Kaliteli yakt
seçilmelidir.
3. çıkış
Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış
olma durumlarına göre ilgili ok yönünde ilerle
nildiğinde hangi çıkışa ulaşılır?
4. çikiş
B) 2. çıkış
D) 4. çıkış
Madde
Yakacak
Bu bilgil
A) Tum
Ulker
Yakıt
199
11. Alyonka
fics ea
incelemi
Buna go
gibi olm
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
OLEJI 8. Düzenli olarak soba ve baca temizlenmelidir. D 1. çıkış Gece uyurken soba açık bırakılmalıdır. A) 1. çıkış C) 3. çıkış KONU TEST 2. çıkış Kaliteli yakt seçilmelidir. 3. çıkış Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış olma durumlarına göre ilgili ok yönünde ilerle nildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? 4. çikiş B) 2. çıkış D) 4. çıkış Madde Yakacak Bu bilgil A) Tum Ulker Yakıt 199 11. Alyonka fics ea incelemi Buna go gibi olm
2. Günümüzde kullanılan bazı enerji kaynakları
aşağıda gösterilmiştir.
158
Bu enerji kaynaklarında aşağıdaki özellik-
lerden hangisi ortak değildir?
A. Atmosfere zehirli gaz vermemeleri
B. Yenilenebilir enerji kaynağı olmaları
C. Yakıt giderinin olmaması
D. Enerjiyi su yoluyla elde etmeleri
5.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
2. Günümüzde kullanılan bazı enerji kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 158 Bu enerji kaynaklarında aşağıdaki özellik- lerden hangisi ortak değildir? A. Atmosfere zehirli gaz vermemeleri B. Yenilenebilir enerji kaynağı olmaları C. Yakıt giderinin olmaması D. Enerjiyi su yoluyla elde etmeleri 5.
nakları
(....) 5. Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
alttan / üstten
SIVI / gaz
dolaşım / solunum
doğal / fosil
1. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi.
2. Sobalar yakılırken
3. Fuel - oil, binalarda ısınma amaçlı kullanılan
4. Günümüzde elektrik üretiminde en çok fosil yakıt olan
kullanılmaktadır.
5. Konutların ve sanayi kuruluşlarının bacalarından, taşıtların egzozlarından çıkan zararlı gazlar en
çok
kömür / doğal gaz
yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır.
tutuşturulmalıdır.
sistemimize zarar verir.
. yakıttır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
nakları (....) 5. Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir. B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız. alttan / üstten SIVI / gaz dolaşım / solunum doğal / fosil 1. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi. 2. Sobalar yakılırken 3. Fuel - oil, binalarda ısınma amaçlı kullanılan 4. Günümüzde elektrik üretiminde en çok fosil yakıt olan kullanılmaktadır. 5. Konutların ve sanayi kuruluşlarının bacalarından, taşıtların egzozlarından çıkan zararlı gazlar en çok kömür / doğal gaz yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır. tutuşturulmalıdır. sistemimize zarar verir. . yakıttır.
akıtlar
ol gazı (LPG)
al gaz
gazı
Konu Değerlendirme 4
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. Yanlış
olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
(...) 1. Gaz yağı, sıvı yakıtlara örnektir.
(...) 2. Doğal gaz, çevreye en az zarar veren fosil yakıttır.
(....) 3. Yandığında çevresine isi veren maddeler, "yakıt" olarak adlandırılır.
(....) 4. Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir.
(...) 5. Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
akıtlar ol gazı (LPG) al gaz gazı Konu Değerlendirme 4 A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız. (...) 1. Gaz yağı, sıvı yakıtlara örnektir. (...) 2. Doğal gaz, çevreye en az zarar veren fosil yakıttır. (....) 3. Yandığında çevresine isi veren maddeler, "yakıt" olarak adlandırılır. (....) 4. Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir. (...) 5. Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir.
8.
• Sıcak su buharından yararlanarak elde edilen
enerji türüne
●
denir.
Rüzgar güllerinin dönmesi sonucu oluşan, hare-
ket enerjisinden elde edilen enerji türüne
denir.
• Suyun hareketinden yararlanarak enerji elde
etme yöntemine denir.
Yukarıda yenilenebilir enerji kaynaklarının tanı-
mı ile seçeneklerde verilen kavramlar eşleştiril-
diğinde hangisi açıkta kalır?
A) Hidroelektrik enerjisi
B) Nükleer enerji
C) Jeotermal enerji
D) Rüzgar enerjisi
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
8. • Sıcak su buharından yararlanarak elde edilen enerji türüne ● denir. Rüzgar güllerinin dönmesi sonucu oluşan, hare- ket enerjisinden elde edilen enerji türüne denir. • Suyun hareketinden yararlanarak enerji elde etme yöntemine denir. Yukarıda yenilenebilir enerji kaynaklarının tanı- mı ile seçeneklerde verilen kavramlar eşleştiril- diğinde hangisi açıkta kalır? A) Hidroelektrik enerjisi B) Nükleer enerji C) Jeotermal enerji D) Rüzgar enerjisi
2. Aşağıda bazı enerji kaynaklarından atmosfere salinan karbondioksit gazı miktarları verilmiştir.
4 g/kw. saat
Hidroelektrik
20 g/kw. saat
Rüzgâr
380 g/kw. saat 760 g/kw. saat 790 g/kw. saat 910 g/kw.saat
Doğal gaz
Petrol
19
Taş kömürü
Linyit
Bu bilgiler incelendiğinde karbondioksit salınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Yenilenebilir enerji kaynakları da karbondioksit salınımı yapar.
BKarbondioksit salınımını azaltmak için doğal gaz, linyitten daha doğru bir tercihtir.
C) Yenilenemez enerji kaynaklarının karbondioksit salınım miktarı daha yüksektir.
Eşit süre içinde 1 tane rüzgâr santrali, bir hidroelektrik santral kadar karbondioksit salınımı yapar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
2. Aşağıda bazı enerji kaynaklarından atmosfere salinan karbondioksit gazı miktarları verilmiştir. 4 g/kw. saat Hidroelektrik 20 g/kw. saat Rüzgâr 380 g/kw. saat 760 g/kw. saat 790 g/kw. saat 910 g/kw.saat Doğal gaz Petrol 19 Taş kömürü Linyit Bu bilgiler incelendiğinde karbondioksit salınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Yenilenebilir enerji kaynakları da karbondioksit salınımı yapar. BKarbondioksit salınımını azaltmak için doğal gaz, linyitten daha doğru bir tercihtir. C) Yenilenemez enerji kaynaklarının karbondioksit salınım miktarı daha yüksektir. Eşit süre içinde 1 tane rüzgâr santrali, bir hidroelektrik santral kadar karbondioksit salınımı yapar.
14. Binalara yapılan ısı yalıtımı insanlara birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Aşağıdaki görselde çatı ve dış
cephesine ısı yalıtımı yapılan bir bina yer almaktadır.
Çatı katı
Duvar
Zemin
Çatı
İletişim boruları
Isı yalıtımının sağladığı yararları inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini söylerse hata
yapmış olur?
A) Enerji tasarrufu sağlar.
C) Doğal kaynakların daha az tüketilmesini sağlar.
B) Aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar.
D) Hava kirliliğinin artmasını sağlar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
14. Binalara yapılan ısı yalıtımı insanlara birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Aşağıdaki görselde çatı ve dış cephesine ısı yalıtımı yapılan bir bina yer almaktadır. Çatı katı Duvar Zemin Çatı İletişim boruları Isı yalıtımının sağladığı yararları inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini söylerse hata yapmış olur? A) Enerji tasarrufu sağlar. C) Doğal kaynakların daha az tüketilmesini sağlar. B) Aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar. D) Hava kirliliğinin artmasını sağlar.
6. Yakıtlar ile ilgili ders işlendiği bir sırada öğretmen, aşağıdaki resmi tahtaya yansıtıp öğrencilerinder
resmi yorumlamalarını ister.
Öğrencilerin resimle ilgili yorumlanı aşağıdaki gibidir.
Mert
YAKITLAR
Mısır ve şeker
kamış gibi
bitkilerden
yakıt elde
edilmektedir.
A) Mert ve Ayla'nın
C) Ayla ve Vehbi'nin
Biyokütle
enerjisi olarak
adlandınlır.
Buna göre hangl öğrencilerin yorumu doğrudur?
Ayla
Vehbi
B) Mert ve Vehbi'nin
D) Mert, Ayla ve Vehbi'nin
Çevre için
çok zla
zarari. madde
oluşur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
6. Yakıtlar ile ilgili ders işlendiği bir sırada öğretmen, aşağıdaki resmi tahtaya yansıtıp öğrencilerinder resmi yorumlamalarını ister. Öğrencilerin resimle ilgili yorumlanı aşağıdaki gibidir. Mert YAKITLAR Mısır ve şeker kamış gibi bitkilerden yakıt elde edilmektedir. A) Mert ve Ayla'nın C) Ayla ve Vehbi'nin Biyokütle enerjisi olarak adlandınlır. Buna göre hangl öğrencilerin yorumu doğrudur? Ayla Vehbi B) Mert ve Vehbi'nin D) Mert, Ayla ve Vehbi'nin Çevre için çok zla zarari. madde oluşur.
8. Aşağıdaki gemada soba ve doğalgaz zehirlen-
melerinin önlenebilmesi için yapması gere-
kenlerle ilgili önerilerin doğru veya yanlış olma
durumuna göre uygun yollar izleniyor.
Kombi ve şoffben gibi
araçlanın bakımıni zama-
ninda yaptinimali
Dogru
Doğalgas meries
leri kapatılmal
1. GIKIS
Yanlis
2. çıkış
(B)) 2.
Sobanın bulundu-
ğu adada yatima-
mal
Doğru
3. çıkış
Yanlış
Buna göre hangi numara lle verilen çıkışa
ulaşılır?
(A)) 1,
3.
Yanlış
4. çıkış
(D)) 4.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
8. Aşağıdaki gemada soba ve doğalgaz zehirlen- melerinin önlenebilmesi için yapması gere- kenlerle ilgili önerilerin doğru veya yanlış olma durumuna göre uygun yollar izleniyor. Kombi ve şoffben gibi araçlanın bakımıni zama- ninda yaptinimali Dogru Doğalgas meries leri kapatılmal 1. GIKIS Yanlis 2. çıkış (B)) 2. Sobanın bulundu- ğu adada yatima- mal Doğru 3. çıkış Yanlış Buna göre hangi numara lle verilen çıkışa ulaşılır? (A)) 1, 3. Yanlış 4. çıkış (D)) 4.
2.
3
A) 1
Biyokütle
Hidroelektrik
Kömür
Yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili pos-
ter hazırlamak isteyen bir öğrencinin yuka-
rida verilenlerden hangisi seçmesi doğru
olur?
B) 2
Jeotermal
C) 3
D) 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
2. 3 A) 1 Biyokütle Hidroelektrik Kömür Yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili pos- ter hazırlamak isteyen bir öğrencinin yuka- rida verilenlerden hangisi seçmesi doğru olur? B) 2 Jeotermal C) 3 D) 4
1. Aşağıdaki resimde bir çevre sorunu verilmiştir.
W
Bu sorunun en önemil nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Yeşil alanların tahrip edilmesi
B) Fosil yakıt kullanımının artması
C) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım
nın yaygınlaşması
D) Daha fazla kimyasal gübre kullanılması
3.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
1. Aşağıdaki resimde bir çevre sorunu verilmiştir. W Bu sorunun en önemil nedeni aşağıdakiler- den hangisidir? A) Yeşil alanların tahrip edilmesi B) Fosil yakıt kullanımının artması C) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım nın yaygınlaşması D) Daha fazla kimyasal gübre kullanılması 3.
158
9. Reyhan, doğalgaz ile ilgili bir kart hazırlamak
istiyor.
Doğalgaz
Reyhan'ın karta aşağıdakilerden hangisini
yazması doğru olur?
A) Çevre kirliliğine en az neden olan fosil ya
kitter.
B) Petrolün işlenmesi sonucu elde edilir.
C) Yer altından sıvı hâlde çıkarılır.
D) Taşıtlarda kullanılması yasaktır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
158 9. Reyhan, doğalgaz ile ilgili bir kart hazırlamak istiyor. Doğalgaz Reyhan'ın karta aşağıdakilerden hangisini yazması doğru olur? A) Çevre kirliliğine en az neden olan fosil ya kitter. B) Petrolün işlenmesi sonucu elde edilir. C) Yer altından sıvı hâlde çıkarılır. D) Taşıtlarda kullanılması yasaktır.
azı
azı
ör-
asi
da
ar-
kit-
te-
rik
la
0-
a-
7.
Kati
yakıtlar
örnektir
↓
Odun
A)
B) SM
C)
Gaz
D)
SIM
Yakıtlar
Gaz
çeşididir
yakıtlar
"T
Ömektir
↓
LPG
Yukarıda yakıt türleri ile ilgili şema verilmiştir.
Buna göre şemada I, II ve ill numaralı yer-
lere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
11
yakıtlar
T
örnektir
11
SIVI
Gaz
SIVI
Gaz
111
JI
Mazot
Antrasit
Doğalgaz
Benzin
Prf Y
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
azı azı ör- asi da ar- kit- te- rik la 0- a- 7. Kati yakıtlar örnektir ↓ Odun A) B) SM C) Gaz D) SIM Yakıtlar Gaz çeşididir yakıtlar "T Ömektir ↓ LPG Yukarıda yakıt türleri ile ilgili şema verilmiştir. Buna göre şemada I, II ve ill numaralı yer- lere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 11 yakıtlar T örnektir 11 SIVI Gaz SIVI Gaz 111 JI Mazot Antrasit Doğalgaz Benzin Prf Y
T
ener-
bilir.
ca-
8
Atom Yayıncılık
A) Yalnız il
C) Il ve Ill
Kömür
Yemek pişirmek için
gereklidir.
Doğalgaz
↓
1
A) 1
Motorlu taşıtların hareket
etmesi için gereklidir.
Mazot
↓
2
D) I, II ve Ill
B) 2
Isınma için
sobalarda kullanılan
katı yakıttır.
Odun
Benzin
Kutucuklarda verilen bilgi ile ilgili olan yakıt türü iz-
lendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?
C) 3
LPG
4
D) 4
KONU ANLATIMI
Ortaokul Fen Bilgisi
Yakıtlar
T ener- bilir. ca- 8 Atom Yayıncılık A) Yalnız il C) Il ve Ill Kömür Yemek pişirmek için gereklidir. Doğalgaz ↓ 1 A) 1 Motorlu taşıtların hareket etmesi için gereklidir. Mazot ↓ 2 D) I, II ve Ill B) 2 Isınma için sobalarda kullanılan katı yakıttır. Odun Benzin Kutucuklarda verilen bilgi ile ilgili olan yakıt türü iz- lendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır? C) 3 LPG 4 D) 4 KONU ANLATIMI