Yıkıcı Doğa Olayları Soruları

8.
Aşağıdaki geri dönüşüm ile ilgili ifadeleri en baştan başlayarak okuyunuz ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oldu-
ğuna karar vererek doğru çıkışı bulunuz.
D
Geri dönüşüm ile enerjiden tasarruf sağlanır.
D
Ham madde tüketimini arttırır.
Y
D
5
Çevre kirliliğini azaltır.
Ekonomiye katkı sağlar. Yeni bir iş kolu oluşturarak işsizliği azaltır. Tüm atıklar geri dönüştürülebilirler. Küresel ısınmaya sebep olur.
F
Ortaokul Fen Bilgisi
Yıkıcı Doğa Olayları
8. Aşağıdaki geri dönüşüm ile ilgili ifadeleri en baştan başlayarak okuyunuz ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oldu- ğuna karar vererek doğru çıkışı bulunuz. D Geri dönüşüm ile enerjiden tasarruf sağlanır. D Ham madde tüketimini arttırır. Y D 5 Çevre kirliliğini azaltır. Ekonomiye katkı sağlar. Yeni bir iş kolu oluşturarak işsizliği azaltır. Tüm atıklar geri dönüştürülebilirler. Küresel ısınmaya sebep olur. F
FEN BİLİMLERİ
5.
Bir fen bilimleri öğretmeni çeşitli renklerde boncukları sinifa getirerek öğrencilerinden çeşitli bileşik modelleri oluş
turmalarını istemiştir.
Öğrencilerin oluşturmuş olduğu modeller aşağıda verilmiştir.
Mert
Gözde
Buna göre öğrencilerin oluşturmuş olduğu modellerle ilgili,
1.
Mert ve Gözde'nin modellerinde üç farklı atom türü bulunmaktadır.
II. Onur'un modeli molekül yapılı bileşiktir.
III. Ahsen ve Gözde'nin modellerindeki bileşiklerin yapısı aynıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve
Onur
C) Il ve Ill
A
Kitapak Tür
Ahsen
D) I, II ve III
Kitapçık Türü
7.
Sürtünmenin ihmal edildiği pistte
tasına doğru ilerliyor.
3h
Bisikletlinin hareke
1.
K noktasında s
11. L noktasında
III. M noktasında
rindan azdır
ifadelerinden he
A) Yairuz II
Ortaokul Fen Bilgisi
Yıkıcı Doğa Olayları
FEN BİLİMLERİ 5. Bir fen bilimleri öğretmeni çeşitli renklerde boncukları sinifa getirerek öğrencilerinden çeşitli bileşik modelleri oluş turmalarını istemiştir. Öğrencilerin oluşturmuş olduğu modeller aşağıda verilmiştir. Mert Gözde Buna göre öğrencilerin oluşturmuş olduğu modellerle ilgili, 1. Mert ve Gözde'nin modellerinde üç farklı atom türü bulunmaktadır. II. Onur'un modeli molekül yapılı bileşiktir. III. Ahsen ve Gözde'nin modellerindeki bileşiklerin yapısı aynıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Onur C) Il ve Ill A Kitapak Tür Ahsen D) I, II ve III Kitapçık Türü 7. Sürtünmenin ihmal edildiği pistte tasına doğru ilerliyor. 3h Bisikletlinin hareke 1. K noktasında s 11. L noktasında III. M noktasında rindan azdır ifadelerinden he A) Yairuz II
4. Petrol yer altından çıkarılarak rafinerilerde işlenir.
Petrol rafinerilerinde elde edilen yakıt türleri için,
1. Hepsi sıvı yakıttır.
II. Özdeş miktarları yakıldığında havayı aynı oranda kirletirler.
III. Yandıkları zaman katı atık oluşturmazlar.
verilenlerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Yıkıcı Doğa Olayları
4. Petrol yer altından çıkarılarak rafinerilerde işlenir. Petrol rafinerilerinde elde edilen yakıt türleri için, 1. Hepsi sıvı yakıttır. II. Özdeş miktarları yakıldığında havayı aynı oranda kirletirler. III. Yandıkları zaman katı atık oluşturmazlar. verilenlerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
UYGULAMA TESTI
3. Gözlemevi kurulacak yerlerde bulunması gereken
bazı özellikler vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özellikler-
den biri değildir?
A) Temiz bir atmosfere sahip olması
B) Deprem kuşaklarından uzak olması
C) Bulutsuz gece sayısının fazla sayıda olması
D) Ihtiyaçların karşılanamayacağı kadar yerleşim
yerlerine uzak olması
GRIP 1347 0.7 FABER-CASTELL
Ortaokul Fen Bilgisi
Yıkıcı Doğa Olayları
UYGULAMA TESTI 3. Gözlemevi kurulacak yerlerde bulunması gereken bazı özellikler vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özellikler- den biri değildir? A) Temiz bir atmosfere sahip olması B) Deprem kuşaklarından uzak olması C) Bulutsuz gece sayısının fazla sayıda olması D) Ihtiyaçların karşılanamayacağı kadar yerleşim yerlerine uzak olması GRIP 1347 0.7 FABER-CASTELL
SINIF
10. Gölleri besleyen faktörlerden biri yer altı sulandır.
Ülkemizin tuz ihtiyacının %40'ını karşılayan Tuz Gölü'nde-
ki sulanın çekilmesine bağlı olarak yüzlerce flamingonun
öldüğü açıklandı.
1988-2021 yılları arasında Tuz Gölü'ndeki su mikta-
rının değişimine ait grafik göz önüne alındığında,
1. Grafik meteorologlar tarafından hazırlanmıştır.
II. İklimdeki değişim göl ekosistemine zarar vermiştir.
III. Bölgede açılan kuyulardan aşın su çekilmesi, gölün
kurumasının nedeni olamaz.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Su miktan
1988 1996 2004 2012 2020 2021
C) II ve III
Yıl
D) I, II ve III
inlorinin yasandi-
Ortaokul Fen Bilgisi
Yıkıcı Doğa Olayları
SINIF 10. Gölleri besleyen faktörlerden biri yer altı sulandır. Ülkemizin tuz ihtiyacının %40'ını karşılayan Tuz Gölü'nde- ki sulanın çekilmesine bağlı olarak yüzlerce flamingonun öldüğü açıklandı. 1988-2021 yılları arasında Tuz Gölü'ndeki su mikta- rının değişimine ait grafik göz önüne alındığında, 1. Grafik meteorologlar tarafından hazırlanmıştır. II. İklimdeki değişim göl ekosistemine zarar vermiştir. III. Bölgede açılan kuyulardan aşın su çekilmesi, gölün kurumasının nedeni olamaz. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Su miktan 1988 1996 2004 2012 2020 2021 C) II ve III Yıl D) I, II ve III inlorinin yasandi-
18-
19-
Aynı enlem üzerindeki noktalarda,
I. Gece ve gündüz süreleri
II. Yaşanılan mevsim
III. Ortalama yükselti
IV. Çizgisel hız
V. Yerel saat
gibi özelliklerden hangileri aynı anda değildir?
A) I ve II
B) I ve III C) II ve III
E) III ve V
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ieopolitik
D) II ve IV
ŞAHINKAY
25-
Ortaokul Fen Bilgisi
Yıkıcı Doğa Olayları
18- 19- Aynı enlem üzerindeki noktalarda, I. Gece ve gündüz süreleri II. Yaşanılan mevsim III. Ortalama yükselti IV. Çizgisel hız V. Yerel saat gibi özelliklerden hangileri aynı anda değildir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III E) III ve V Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ieopolitik D) II ve IV ŞAHINKAY 25-
F
122
17 ilçesi voce
Beceri Temelli Yeni Nesil Soru
Fiziki haritalarda renkler deniz seviyesinden yük- Baş
sekliği ve alçaklığı temsil eder. Deniz seviyesinden
yukarı gidildikçe yeşilden sarıya, turuncuya, açık
kahverengiye ve kahverengiye gidildikçe yüksekliğin Yaşlı
arttığı anlaşılır.
geler
çocu
Aynı şekilde deniz derinliği de aynı yöntemle gösterilir. Deniz seviyesinde sığ yerler açık Ame
mavi iken derinlik arttıkça mavinin rengi de koyulaşır. Renkler her 500 metrede bir değişir. Ko
Buna göre verilen yer şekillerinin fiziki haritada hangi renkle gösterileceği aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
I. Ağrı Dağı: 5137m II. Ceyhan Ovası: 50m III. Van Gölü: Derinliği 451m
0 metre
500 m
200 m
1000 m
A) mavi
B) açık yeşil
C) koyu kahverengi
D) koyu kahverengi
2000 m
1500 m
Koyu Kahverengi
Kahverengi
Turuncu
Sarı
Açık Yeşil
Yeşil
Açık Mavi
Mavi
Koyu Mavi
11
yeşil
mavi
yeşil
açık mavi
|||
kahverengi
koyu kahverengi
açık mavi
yeşil
A
B
Ortaokul Fen Bilgisi
Yıkıcı Doğa Olayları
F 122 17 ilçesi voce Beceri Temelli Yeni Nesil Soru Fiziki haritalarda renkler deniz seviyesinden yük- Baş sekliği ve alçaklığı temsil eder. Deniz seviyesinden yukarı gidildikçe yeşilden sarıya, turuncuya, açık kahverengiye ve kahverengiye gidildikçe yüksekliğin Yaşlı arttığı anlaşılır. geler çocu Aynı şekilde deniz derinliği de aynı yöntemle gösterilir. Deniz seviyesinde sığ yerler açık Ame mavi iken derinlik arttıkça mavinin rengi de koyulaşır. Renkler her 500 metrede bir değişir. Ko Buna göre verilen yer şekillerinin fiziki haritada hangi renkle gösterileceği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I. Ağrı Dağı: 5137m II. Ceyhan Ovası: 50m III. Van Gölü: Derinliği 451m 0 metre 500 m 200 m 1000 m A) mavi B) açık yeşil C) koyu kahverengi D) koyu kahverengi 2000 m 1500 m Koyu Kahverengi Kahverengi Turuncu Sarı Açık Yeşil Yeşil Açık Mavi Mavi Koyu Mavi 11 yeşil mavi yeşil açık mavi ||| kahverengi koyu kahverengi açık mavi yeşil A B
Muhan
anışı
iştir.
e güç
ve L
Ceyle
mui
i ze
a ya
en
mi
ul
2
3
4. Uzmanlardan son dakika uyarısı ile gelen yağmur, öğle
saatleri itibariyle kentte başladı. Yoğun yağış sebebiyle
kent, sel felaketi ile karşılaştı. Sel felaketinden sonra
sokaklar nehre dönerken birçok ev ve işyeri sular
altında kaldı. Ancak can kaybının olmaması ve maddi
zararın az olması sevindirici oldu.
Uzmanlar son yıllarda sık sık sel felaketlerinin
görülmesinde küresel iklim değişikliğinin rolü olduğunu
belirtiyorlar. Hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak
su döngüsü daha çok gerçekleşiyor ve geçmişe göre
sağanak yağışlar daha çok görülüyor. Uzmanlara göre
küresel iklim değişiklikleri göz önüne alınarak şehirlerin
altyapılarının yeniden tasarlanması gerekiyor. Ayrıca
altyapı sistemlerinin hazırlanması sürecinde doğa
bilimciler, coğrafyacılar ve klimatologlar ile işbirliği
yapılması görüşündeler.
Yukarıda verilen bilgilerle ilgili;
Hava olaylarının önceden bilinmesi insanların
önlem alması açısından önemlidir.
II. Küreseliklim değişikliğinin etkisi ile yağışlar daha
şiddetli görülebilmektedir.
III. Günümüzde şehir planlamaları küresel iklim
değişikliklerine göre yapılmalıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
1.
A) Yalnız I
C) II ve III
B)
D)
I ve II
I, II ve III
6. Efe, bitki
oluşan be
ise kısa
modeller
Buc
1.
III.
ifac
A)
Ortaokul Fen Bilgisi
Yıkıcı Doğa Olayları
Muhan anışı iştir. e güç ve L Ceyle mui i ze a ya en mi ul 2 3 4. Uzmanlardan son dakika uyarısı ile gelen yağmur, öğle saatleri itibariyle kentte başladı. Yoğun yağış sebebiyle kent, sel felaketi ile karşılaştı. Sel felaketinden sonra sokaklar nehre dönerken birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Ancak can kaybının olmaması ve maddi zararın az olması sevindirici oldu. Uzmanlar son yıllarda sık sık sel felaketlerinin görülmesinde küresel iklim değişikliğinin rolü olduğunu belirtiyorlar. Hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak su döngüsü daha çok gerçekleşiyor ve geçmişe göre sağanak yağışlar daha çok görülüyor. Uzmanlara göre küresel iklim değişiklikleri göz önüne alınarak şehirlerin altyapılarının yeniden tasarlanması gerekiyor. Ayrıca altyapı sistemlerinin hazırlanması sürecinde doğa bilimciler, coğrafyacılar ve klimatologlar ile işbirliği yapılması görüşündeler. Yukarıda verilen bilgilerle ilgili; Hava olaylarının önceden bilinmesi insanların önlem alması açısından önemlidir. II. Küreseliklim değişikliğinin etkisi ile yağışlar daha şiddetli görülebilmektedir. III. Günümüzde şehir planlamaları küresel iklim değişikliklerine göre yapılmalıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. A) Yalnız I C) II ve III B) D) I ve II I, II ve III 6. Efe, bitki oluşan be ise kısa modeller Buc 1. III. ifac A)
1.
2
3
4
1
A) 1
C) 3
Değerlendirme Soruları
On bir yaşlarındayken
ortaokula başladı.
Hafta sonları resim
kursuna gidiyoruz.
Vali Beyler yarın açı-
lışa katılacaklar.
Sınavı kazanınca
dünyalar benim oldu.
B) 2
D) 4
yaklaşıklık
her
çokluk
Numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde "-ler" ekinin cümleye kattığı an-
lam yanlış verilmiştir?
abartma
2. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,
Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.
Martılar konuyor omuzlarıma,
Gözlerin İstanbul oluyor birden.
Yavuz Bülent BAKİLER
Yukarıdaki şiirdeki sözcüklerle ilgili
aşağıda verilen yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) "Başlıyor" sözcüğü türemiş sözcük-
tür.
B) "Doğuyor" sözcüğü basit sözcüktür.
C) Martılar sözcüğündeki "-lar" eki söz-
cüğe abartı anlamı katmıştır.
D) Gözlerin sözcüğünde 2. tekil aitlik
anlamı vardır.
1. Satıcı ona bir şey sormuştu.
2. Cebindekileri masanın üstüne bıraktı.
3. Kilidi açıp sessizce içeri girdi.
4. İşten akşamüzeri çıkıyordu.
Numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde birden çok durum eki kullanıl-
mıştır?
A) 1
C) 3
B) 2
D) 4
4. Çocuğun burnuna şakadan bir fiske vur-
du.
Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili söz-
cüklerden hangisi yukarıdaki cümle-
deki altı çizili sözcükle özdeş değil-
dir?
A) Az sonra ahırda inekleri sağacağız.
B) Eyerin üzerinde güçlükle duruyordu.
C) Yayladaki çobanlarını sık sık ziyaret
ederdi.
D) Çocuk o yöne uzun uzun baktı.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir-
leşik sözcük vardır?
A) Dürbünü alıp gelenlere baktı.
B) İçlerinde tanıdığı kimse yoktu.
C) Bir süre sonra gelenler kaybetti.
D) Dürbünü indirip çıplak gözle baktı.
2
As
şa
Se
OF
Ev
Ara
Ça
Oye
Kita
Köy
Ö
"Mi"
ğı an
me, z
zınız.
Hava
Anla
Beni
Anlar
Yaran
cuktu
Anlar
Ortaokul Fen Bilgisi
Yıkıcı Doğa Olayları
1. 2 3 4 1 A) 1 C) 3 Değerlendirme Soruları On bir yaşlarındayken ortaokula başladı. Hafta sonları resim kursuna gidiyoruz. Vali Beyler yarın açı- lışa katılacaklar. Sınavı kazanınca dünyalar benim oldu. B) 2 D) 4 yaklaşıklık her çokluk Numaralandırılmış cümlelerin hangi- sinde "-ler" ekinin cümleye kattığı an- lam yanlış verilmiştir? abartma 2. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma, Gözlerin İstanbul oluyor birden. Yavuz Bülent BAKİLER Yukarıdaki şiirdeki sözcüklerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) "Başlıyor" sözcüğü türemiş sözcük- tür. B) "Doğuyor" sözcüğü basit sözcüktür. C) Martılar sözcüğündeki "-lar" eki söz- cüğe abartı anlamı katmıştır. D) Gözlerin sözcüğünde 2. tekil aitlik anlamı vardır. 1. Satıcı ona bir şey sormuştu. 2. Cebindekileri masanın üstüne bıraktı. 3. Kilidi açıp sessizce içeri girdi. 4. İşten akşamüzeri çıkıyordu. Numaralandırılmış cümlelerin hangi- sinde birden çok durum eki kullanıl- mıştır? A) 1 C) 3 B) 2 D) 4 4. Çocuğun burnuna şakadan bir fiske vur- du. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili söz- cüklerden hangisi yukarıdaki cümle- deki altı çizili sözcükle özdeş değil- dir? A) Az sonra ahırda inekleri sağacağız. B) Eyerin üzerinde güçlükle duruyordu. C) Yayladaki çobanlarını sık sık ziyaret ederdi. D) Çocuk o yöne uzun uzun baktı. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir- leşik sözcük vardır? A) Dürbünü alıp gelenlere baktı. B) İçlerinde tanıdığı kimse yoktu. C) Bir süre sonra gelenler kaybetti. D) Dürbünü indirip çıplak gözle baktı. 2 As şa Se OF Ev Ara Ça Oye Kita Köy Ö "Mi" ğı an me, z zınız. Hava Anla Beni Anlar Yaran cuktu Anlar
1. Denize açılacak bir balıkçı, hava durumu tahminine bakmaktadır.
05.05.2022
16 °C
00.00
17 °C
+
03.00
18 °C
14 °C
B
****
06.00
15 °C
www
07.00 10.00
FEN BILIMLERI
21 °C
09.00
22 °C
****
12.00
B) I ve II
20 "C
15.00
16 °C 20 °C 16 °C
Hava durumuna göre hareket eden baliker 05.05.2022 tarihinde yağmur yağdığını ve fırtına çıktığını görüyor ve
tekrar hava durumu tahminine bakıyor.
05.05.2022
18 °C
Buna göre;
I. Hava durumu tahminleri kesin değildir gerçekleşmeme ihtimali vardır.
II. Meteoroloji biliminin çalışma alanına girer.
III. Bazı meslek grupları için hava durumu tahminleri önemlidir.
İfadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
18.00
13.00 16.00 19.00 22.00
16 °C
16 °C
C) II ve III
21.00
13 °C
14 "C
H
23.59
23.00
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Yıkıcı Doğa Olayları
1. Denize açılacak bir balıkçı, hava durumu tahminine bakmaktadır. 05.05.2022 16 °C 00.00 17 °C + 03.00 18 °C 14 °C B **** 06.00 15 °C www 07.00 10.00 FEN BILIMLERI 21 °C 09.00 22 °C **** 12.00 B) I ve II 20 "C 15.00 16 °C 20 °C 16 °C Hava durumuna göre hareket eden baliker 05.05.2022 tarihinde yağmur yağdığını ve fırtına çıktığını görüyor ve tekrar hava durumu tahminine bakıyor. 05.05.2022 18 °C Buna göre; I. Hava durumu tahminleri kesin değildir gerçekleşmeme ihtimali vardır. II. Meteoroloji biliminin çalışma alanına girer. III. Bazı meslek grupları için hava durumu tahminleri önemlidir. İfadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I 18.00 13.00 16.00 19.00 22.00 16 °C 16 °C C) II ve III 21.00 13 °C 14 "C H 23.59 23.00 D) I, II ve III
min
si
16.
DENEME 14
Seller tüm doğal tehlikelerin en tanınmışı
ve en yaygınıdır. Sele en çok nehir yatak-
larındaki taşmalar sebep olur. Ani ve
kuvvetli yağışlar ve kar erimesi sonucu
taşmalar oluşmaktadır. Nehir yataklarına
gelen suyun sele dönüşmesinde yatakların
amacı dışında kullanılması çok etkilidir.
Günümüzde çarpık kentleşme sonucu
dere yataklarının gecekondu bölgesi haline
gelmesi, doldurulması ya da yerlerinin
değiştirilmesi sonucu her yıl ülkemizde
büyük can ve mal kayıplarına rastlanmak-
tadır.
içişleriafad.gov.tr
Yukarıda sel ile ilgili verilen metinden yola
çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?
r
A) Çarpık kentleşme sellerin can kaybını art-
i tırmaktadır.
B) Sel tüm doğal afetlerin en sık gerçekleşe-
nidir.
C) Dere yataklarının yer değiştirilmesi selleri
erh
engeller.
D) Ani ve kuvvetli yağışlar ve kar erimesi sel-
lere neden olur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yıkıcı Doğa Olayları
min si 16. DENEME 14 Seller tüm doğal tehlikelerin en tanınmışı ve en yaygınıdır. Sele en çok nehir yatak- larındaki taşmalar sebep olur. Ani ve kuvvetli yağışlar ve kar erimesi sonucu taşmalar oluşmaktadır. Nehir yataklarına gelen suyun sele dönüşmesinde yatakların amacı dışında kullanılması çok etkilidir. Günümüzde çarpık kentleşme sonucu dere yataklarının gecekondu bölgesi haline gelmesi, doldurulması ya da yerlerinin değiştirilmesi sonucu her yıl ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına rastlanmak- tadır. içişleriafad.gov.tr Yukarıda sel ile ilgili verilen metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- maz? r A) Çarpık kentleşme sellerin can kaybını art- i tırmaktadır. B) Sel tüm doğal afetlerin en sık gerçekleşe- nidir. C) Dere yataklarının yer değiştirilmesi selleri erh engeller. D) Ani ve kuvvetli yağışlar ve kar erimesi sel- lere neden olur.
1