Yoğunluk Soruları

||
Il ve III
Madde
Su
Zeytinyağı
Alkol
Gliserin
B) Yalnız III
D) I, II ve III
4. Birim hacimdeki madde miktarına yoğunluk denir.
Aşağıdaki tabloda bazı saf sıvıların yoğunluk de-
ğerleri verilmiştir.
A) 10 cm³ su
B) 10 cm³ zeytinyağı
C) 20 cm³ alkol
D) 20 cm³ gliserin
Yoğunluk (g/cm³)
FEN
1
0,9
0,8
1,25
Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin
kütlesi diğerlerinden fazladır?
125
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
|| Il ve III Madde Su Zeytinyağı Alkol Gliserin B) Yalnız III D) I, II ve III 4. Birim hacimdeki madde miktarına yoğunluk denir. Aşağıdaki tabloda bazı saf sıvıların yoğunluk de- ğerleri verilmiştir. A) 10 cm³ su B) 10 cm³ zeytinyağı C) 20 cm³ alkol D) 20 cm³ gliserin Yoğunluk (g/cm³) FEN 1 0,9 0,8 1,25 Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin kütlesi diğerlerinden fazladır? 125
enit
4 Beren, bir taş parçasının yoğunluğunu biomex ca
gidaki malzemeleri getiriyor
50
Beren, deneyin sonunda aşağıdaki tabloyu dolduruy
Taşın
suyun hacmi
100 cm³
konulduktan sonra
suyun hacmi
150 g
Beren, yaptığı deney sonunda taşın yoğunluğun
kaç glem bulmuştur?
0200² 700
A)1gom 150 1100
700/955
5700
Singed
D) 3 gam³
42
0
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
enit 4 Beren, bir taş parçasının yoğunluğunu biomex ca gidaki malzemeleri getiriyor 50 Beren, deneyin sonunda aşağıdaki tabloyu dolduruy Taşın suyun hacmi 100 cm³ konulduktan sonra suyun hacmi 150 g Beren, yaptığı deney sonunda taşın yoğunluğun kaç glem bulmuştur? 0200² 700 A)1gom 150 1100 700/955 5700 Singed D) 3 gam³ 42 0
Yukarıda verilen ve aynı su kaynağından doldurulan
damacana ve bardaktaki su ile ilgili olarak,
1. Terazi ile ölçülen
II. Dereceli silindir ile ölçülen
III.
Kütle
Hacim
değerlerinden hangileri her ikisi için de eşit olur?
B) Yalnız III.
D) I ve III.
eşitliği sonucu bulunan
A) Yalnız II.
C) I ve II.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
Yukarıda verilen ve aynı su kaynağından doldurulan damacana ve bardaktaki su ile ilgili olarak, 1. Terazi ile ölçülen II. Dereceli silindir ile ölçülen III. Kütle Hacim değerlerinden hangileri her ikisi için de eşit olur? B) Yalnız III. D) I ve III. eşitliği sonucu bulunan A) Yalnız II. C) I ve II.
11. Tek renkli I ışık ışınının X ortamından Y'den ortamına geçerken izlediği yol
verilmiştir. Y saydam ortamı yerine, yoğunluğu az olan Z saydam ortamı
birakiliyor.
ışık ışını aynı açıyla X ortamından Z ortamına gönderildiğinde aşağıda-
kilerden hangileri gerçekleşebilir?
Kırılmadan ortamına geçebilir
2. kırılma açısı "a" açısından büyük olabilir.
3 Tam yansıma yapıp geldiği ortama geri dönebilir.
Kırılma açısı "b" açısından küçük olabilir.
A1 ve 2
B) 3 ye 4
C1, 2 ve 3
F
b
a
a
D) 2,3 ve 4
X
2
ade
az
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
11. Tek renkli I ışık ışınının X ortamından Y'den ortamına geçerken izlediği yol verilmiştir. Y saydam ortamı yerine, yoğunluğu az olan Z saydam ortamı birakiliyor. ışık ışını aynı açıyla X ortamından Z ortamına gönderildiğinde aşağıda- kilerden hangileri gerçekleşebilir? Kırılmadan ortamına geçebilir 2. kırılma açısı "a" açısından büyük olabilir. 3 Tam yansıma yapıp geldiği ortama geri dönebilir. Kırılma açısı "b" açısından küçük olabilir. A1 ve 2 B) 3 ye 4 C1, 2 ve 3 F b a a D) 2,3 ve 4 X 2 ade az
V
2. I. Madde miktarına bağlı olarak değişir.
II. Maddeler için ayırt edici özelliktir.
III. Aynı kütledeki farklı maddeler için eşit değerdedir.
Verilen ifadelerden hangileri yoğunluk için kullanıla-
bilir?
A) Yalnız II.
C) I ve II.
B) Yalnız III.
D) I, II ve III.
B
k
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
V 2. I. Madde miktarına bağlı olarak değişir. II. Maddeler için ayırt edici özelliktir. III. Aynı kütledeki farklı maddeler için eşit değerdedir. Verilen ifadelerden hangileri yoğunluk için kullanıla- bilir? A) Yalnız II. C) I ve II. B) Yalnız III. D) I, II ve III. B k
Onur, elindeki homojen X cismini su dolu bir
kabin içine atıyor. X cisminin kabın tam ortasında
askıda kaldığını gözlemliyor. Bu olaydan, X
cisminin sahip olduğu yoğunluk ile kabın
içerisindeki suyun yoğunluğunun birbirine eşit
olduğunu düşünüyor.
Onur daha sonra X cismine ve suya birtakım
değişiklikler uyguluyor. X cismini tekrar su dolu
kabin içine atıyor. Bu sefer cismin yüzdüğünü
görüyor.
Onur'un uyguladığı değişiklikler,
L. Suyun içinde şeker çözdürmek
ILX cisminin bir kısmını keserek kütlesini azaltmak
X cismini içi hava dolu bir küpe dönüştürmek
işlemlerinden hangileri olabilir?
A) I ve Il
B) I ve III
1. durum
C) II ve III
Su ve cisimde
değişiklikler yapılıyor
D) I, II ve III
Sumuk
2. durum
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
Onur, elindeki homojen X cismini su dolu bir kabin içine atıyor. X cisminin kabın tam ortasında askıda kaldığını gözlemliyor. Bu olaydan, X cisminin sahip olduğu yoğunluk ile kabın içerisindeki suyun yoğunluğunun birbirine eşit olduğunu düşünüyor. Onur daha sonra X cismine ve suya birtakım değişiklikler uyguluyor. X cismini tekrar su dolu kabin içine atıyor. Bu sefer cismin yüzdüğünü görüyor. Onur'un uyguladığı değişiklikler, L. Suyun içinde şeker çözdürmek ILX cisminin bir kısmını keserek kütlesini azaltmak X cismini içi hava dolu bir küpe dönüştürmek işlemlerinden hangileri olabilir? A) I ve Il B) I ve III 1. durum C) II ve III Su ve cisimde değişiklikler yapılıyor D) I, II ve III Sumuk 2. durum
Dereceli silindir içerisine birbirleri ile karışmayan dört farklı sıvı konulmuştur. Sivilar belirli bir süre sonra dereceli silindir-
de şekildeki görünümü oluşturmuştur.
2
3
Zeytinyağı
- Su
Bulaşık Deterjanı
Akçaağaç Şurubu
CİSİM
K
L
M
KUTLE
(grame)
40
30
40
HACIM
(cm3)
20
60
10
Tabloda kütle ve hacim değerleri verilen K, L ve M katı cisimlerinin dereceli silindirde bulunan sıvılarda çözün-
medikleri bilindiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? (Suyun yoğunluğu 1g/cm³)
ve K cisimleri zeytinyağı içinde batar.
8K cismi bulagik deterjanı içinde batar.
Mami dereceli silindirde bulunan en az iki sivi içinde batar.
Kve M cisimsieri dereceli silindirde bulunan sivilanın tamamında batar.
Hiper Zeka
(175)
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
Dereceli silindir içerisine birbirleri ile karışmayan dört farklı sıvı konulmuştur. Sivilar belirli bir süre sonra dereceli silindir- de şekildeki görünümü oluşturmuştur. 2 3 Zeytinyağı - Su Bulaşık Deterjanı Akçaağaç Şurubu CİSİM K L M KUTLE (grame) 40 30 40 HACIM (cm3) 20 60 10 Tabloda kütle ve hacim değerleri verilen K, L ve M katı cisimlerinin dereceli silindirde bulunan sıvılarda çözün- medikleri bilindiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? (Suyun yoğunluğu 1g/cm³) ve K cisimleri zeytinyağı içinde batar. 8K cismi bulagik deterjanı içinde batar. Mami dereceli silindirde bulunan en az iki sivi içinde batar. Kve M cisimsieri dereceli silindirde bulunan sivilanın tamamında batar. Hiper Zeka (175)
Jun-
håli
Dr.
ma-
Tabloda verilen değerlerden yararlanarak boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız.
Hacim (cm³)
Madde
X
Z
T
K
L
M
N
Kütle (g)
100
75
120
625
Sıra Sizde 2
250
78
15
45
10
125
100
Yoğunluk (g/cm³)
2
2
0.5
1,25
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
Jun- håli Dr. ma- Tabloda verilen değerlerden yararlanarak boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız. Hacim (cm³) Madde X Z T K L M N Kütle (g) 100 75 120 625 Sıra Sizde 2 250 78 15 45 10 125 100 Yoğunluk (g/cm³) 2 2 0.5 1,25
13. Birbiri içinde kanşmayan X, Y ve Z sivilarindan eşit hacimlerde alınarak bir kap içerisinde kariştinliyor.
Yoğunluk
XYZ
Sıvıların kap içerisindeki son durumları yukarıdaki gibi olduğuna göre sıvıların yoğunluklanı arasında-
ki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
→ Madde
B) Yoğunluk
X Y Z
Z
Madde
Y
X
Yoğunluk
LL.
XYZ
Madde
Yoğunluk
XYZ
Madde
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
13. Birbiri içinde kanşmayan X, Y ve Z sivilarindan eşit hacimlerde alınarak bir kap içerisinde kariştinliyor. Yoğunluk XYZ Sıvıların kap içerisindeki son durumları yukarıdaki gibi olduğuna göre sıvıların yoğunluklanı arasında- ki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? → Madde B) Yoğunluk X Y Z Z Madde Y X Yoğunluk LL. XYZ Madde Yoğunluk XYZ Madde
21, 22 ve 23. soruları aşağıdaki bilgilere göre yapınız.
Ali, özdeş bardaklarda bulunan A, B ve C sıvılarını tarttığında sırasıyla sıvıların kütlelerini 250 gr, 300 gr, 350 gr olduğu
nu ölçüyor.
A
Yoğunluk =
köte (g)
hacim
A SIVISI
d = 0,6g/cm³
B
21. A, B ve C sıvılarının hacimlerini bulunuz?
B SIVISI
C
O
/1
Volume
hacim
C Sivisi
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
21, 22 ve 23. soruları aşağıdaki bilgilere göre yapınız. Ali, özdeş bardaklarda bulunan A, B ve C sıvılarını tarttığında sırasıyla sıvıların kütlelerini 250 gr, 300 gr, 350 gr olduğu nu ölçüyor. A Yoğunluk = köte (g) hacim A SIVISI d = 0,6g/cm³ B 21. A, B ve C sıvılarının hacimlerini bulunuz? B SIVISI C O /1 Volume hacim C Sivisi
45. Bir öğrencinin yaptığı deneyde kullandığı maddeler ile
ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
Madde
K
L
M
Bilgi
Kütlesi 20 g, hacmi ise 10 cm³ tür.
Yoğunluğu 1 g/cm³ ve hacmi ise 2 cm³ tür.
Yoğunluğu 2 g/cm³ ve kütlesi ise 4 gramdır.
Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) K ve M maddeleri aynı maddelerdir.
B) K maddesinin yoğunluğu 2 g/cm³ tür.
C) L maddesi dijital terazi ile ölçüldüğünde kütlesi 2
gram bulunur.
D) M maddesi 8 cm³ hacimli bir küp olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
45. Bir öğrencinin yaptığı deneyde kullandığı maddeler ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Madde K L M Bilgi Kütlesi 20 g, hacmi ise 10 cm³ tür. Yoğunluğu 1 g/cm³ ve hacmi ise 2 cm³ tür. Yoğunluğu 2 g/cm³ ve kütlesi ise 4 gramdır. Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) K ve M maddeleri aynı maddelerdir. B) K maddesinin yoğunluğu 2 g/cm³ tür. C) L maddesi dijital terazi ile ölçüldüğünde kütlesi 2 gram bulunur. D) M maddesi 8 cm³ hacimli bir küp olabilir.
6. Sınıf Fen Bilimleri
3.
Maddelerin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir.
A)
Buna göre K, L ve M maddelerinin hacim ve kütlelerini gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru
olabilir?
Hacim (cm³)
15-
10-
5-
K
30 60 90
Kütle (g)
Sivi dolu kaba K, L ve M cisimleri bırakıldığında cisimlerin görseldeki gibi dengede
kaldıkları gözlemlenmiştir.
B)
Hacim (cm³)
20+
10+
5-
K
L
M
+ Kütle (g)
10 20 30
4. Zeynep, beherglasa koyduğu suyu ısıtmıştır. Bir
usan su buharının üstüne, üstünde
C)
Hacim (cm³)
10-
D)
Deneme Sınavi-8
•K
+Kütle (g)
10 20 30
20
Hacim (cm³)
15-
10.K
M
→Kütle (g)
30 60 90
5. Aşağıda bir maddenin farklı fiziksel hållerdeki tane-
cik yapısı ile ilgili modeller gösterilmiştir.
6. Sinif Fen Bi
6.
Berk b
ise se
Ber
B
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
6. Sınıf Fen Bilimleri 3. Maddelerin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. A) Buna göre K, L ve M maddelerinin hacim ve kütlelerini gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru olabilir? Hacim (cm³) 15- 10- 5- K 30 60 90 Kütle (g) Sivi dolu kaba K, L ve M cisimleri bırakıldığında cisimlerin görseldeki gibi dengede kaldıkları gözlemlenmiştir. B) Hacim (cm³) 20+ 10+ 5- K L M + Kütle (g) 10 20 30 4. Zeynep, beherglasa koyduğu suyu ısıtmıştır. Bir usan su buharının üstüne, üstünde C) Hacim (cm³) 10- D) Deneme Sınavi-8 •K +Kütle (g) 10 20 30 20 Hacim (cm³) 15- 10.K M →Kütle (g) 30 60 90 5. Aşağıda bir maddenin farklı fiziksel hållerdeki tane- cik yapısı ile ilgili modeller gösterilmiştir. 6. Sinif Fen Bi 6. Berk b ise se Ber B
duyulan ise X olduğuna göre saatlerin bulunduğu ortamların yoğunluklarını karşılaştırınız.
5. Hacimleri eşit olan X, Y ve Z maddelerinin terazi-
lerdeki denge durumları yandaki gibidir.
3031 en 2 gula, en çok
Bu maddelerin yoğunluklarının büyükten kü-
çüğe sıralamasını yazınız.
Z
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
duyulan ise X olduğuna göre saatlerin bulunduğu ortamların yoğunluklarını karşılaştırınız. 5. Hacimleri eşit olan X, Y ve Z maddelerinin terazi- lerdeki denge durumları yandaki gibidir. 3031 en 2 gula, en çok Bu maddelerin yoğunluklarının büyükten kü- çüğe sıralamasını yazınız. Z
17.
Yoğunluk (g/cm³)
2.4
1.7+-
0.9
Sivilar
0 X Y Z
Gratikte X, Y ve Z sıvılarına ait yoğunluk grafiği
verilmiştir ve bu sıvılar birbirine karışmamaktadır.
X, Y ve Z SIvıları ile ilgili;
I. Sivilar aynı kaba konulursa X en üstte, Y ise
en altta kalır.
II. Sivilardan eşit hacimde alınırsa bu sıvıların
kütlelerinin sıralaması X>Z> Y'dir.
A) Yalnız I.
C) II ve III.
III. Sıvılardan eşit kütlede alınırsa hacimlerinin
sıralaması Y>Z> X olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
17. Yoğunluk (g/cm³) 2.4 1.7+- 0.9 Sivilar 0 X Y Z Gratikte X, Y ve Z sıvılarına ait yoğunluk grafiği verilmiştir ve bu sıvılar birbirine karışmamaktadır. X, Y ve Z SIvıları ile ilgili; I. Sivilar aynı kaba konulursa X en üstte, Y ise en altta kalır. II. Sivilardan eşit hacimde alınırsa bu sıvıların kütlelerinin sıralaması X>Z> Y'dir. A) Yalnız I. C) II ve III. III. Sıvılardan eşit kütlede alınırsa hacimlerinin sıralaması Y>Z> X olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II. D) I, II ve III.
ALL STAR
4. UNITE
YOGUNLUK Test-1
1. Hasan Öğretmen K, L, M ve N sivilarına ait kütle hacim grafiğini şekildeki gibi tahtaya çiziyor. Yoğunluğunu bilmediği si-
vilar içerisinde çözünmeyen X, Y, Z ve T maddelerini ayrı ayrı K, L, M ve N siviları içine attığındaki gibi dengede kalıyor.
Kütle (g)
Hacim (cm³)
360-
240
120
K
L
FEN BİLİMLERİ
MN
X
K SIVISI
Bu maddeler ve sıvılar ile ilgili bazı öğrenci yorumları aşağıdaki gibidir.
Ali:
Y cismi, K SIVISında batabilir.
L SIVISI
Ertuğrul: M sıvısının yoğunluğu, X cisminin yoğunluğundan kesinlikle büyüktür.
Emine: T cisminin yoğunluğu, Z cisminin yoğunluğundan kesinlikle büyüktür.
Gamze: L sivisinın yoğunluğu, N sıvısının yoğunluğundan küçüktür.
Buna göre verilen öğrenci yorumlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tüm öğrenci yorumları doğrudur.
B) Ertuğrul ve Emine'nin yorumu yanlış, Ali ve Gamze'nin yorumu doğrudur.
C) Ali ve Emine'nin yorumu yanlış, Ertuğrul ve Gamze'nin yorumu doğrudur.
D) Ali ve Ertuğrul'un yorumu doğru, Gamze ve Emine'nin yorumu yanlıştır.
Z
M SIVISI
T
N SIVISI
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
ALL STAR 4. UNITE YOGUNLUK Test-1 1. Hasan Öğretmen K, L, M ve N sivilarına ait kütle hacim grafiğini şekildeki gibi tahtaya çiziyor. Yoğunluğunu bilmediği si- vilar içerisinde çözünmeyen X, Y, Z ve T maddelerini ayrı ayrı K, L, M ve N siviları içine attığındaki gibi dengede kalıyor. Kütle (g) Hacim (cm³) 360- 240 120 K L FEN BİLİMLERİ MN X K SIVISI Bu maddeler ve sıvılar ile ilgili bazı öğrenci yorumları aşağıdaki gibidir. Ali: Y cismi, K SIVISında batabilir. L SIVISI Ertuğrul: M sıvısının yoğunluğu, X cisminin yoğunluğundan kesinlikle büyüktür. Emine: T cisminin yoğunluğu, Z cisminin yoğunluğundan kesinlikle büyüktür. Gamze: L sivisinın yoğunluğu, N sıvısının yoğunluğundan küçüktür. Buna göre verilen öğrenci yorumlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tüm öğrenci yorumları doğrudur. B) Ertuğrul ve Emine'nin yorumu yanlış, Ali ve Gamze'nin yorumu doğrudur. C) Ali ve Emine'nin yorumu yanlış, Ertuğrul ve Gamze'nin yorumu doğrudur. D) Ali ve Ertuğrul'un yorumu doğru, Gamze ve Emine'nin yorumu yanlıştır. Z M SIVISI T N SIVISI
KİTAP
Bu testte 15
Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri
FEN BİLİM
1. Aşağıda K ve L maddelerinden yapılmış içi dolu kü-
relerin sudaki konumları gösterilmiştir.
Su
A) Yalnız I B) I ve II
10
K
Suyun yoğunluğu 1 g/cm³ olduğuna göre,
I. 1 gram K maddesinin hacmi 1 cm³ten fazladır.
II. 10 gram L maddesinin hacmi 10 cm³ten azdır.
III. 1 cm³ K maddesinin kütlesi, 1 cm³ L maddesinin
kütlesinden fazladır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Love snbmand
C) II ve III
D) I, II ve II
Aşağıda P aracının sürat-zaman grafiği ile sabit sü
ratle hareket eden K, L ve M araçları hakkında baz
bilgiler verilmiştir.
100 Sürat (m/sn.)
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
KİTAP Bu testte 15 Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri FEN BİLİM 1. Aşağıda K ve L maddelerinden yapılmış içi dolu kü- relerin sudaki konumları gösterilmiştir. Su A) Yalnız I B) I ve II 10 K Suyun yoğunluğu 1 g/cm³ olduğuna göre, I. 1 gram K maddesinin hacmi 1 cm³ten fazladır. II. 10 gram L maddesinin hacmi 10 cm³ten azdır. III. 1 cm³ K maddesinin kütlesi, 1 cm³ L maddesinin kütlesinden fazladır. verilenlerden hangileri doğrudur? Love snbmand C) II ve III D) I, II ve II Aşağıda P aracının sürat-zaman grafiği ile sabit sü ratle hareket eden K, L ve M araçları hakkında baz bilgiler verilmiştir. 100 Sürat (m/sn.)