Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

17. Yüzyıl İsyanları Soruları

MLERI YAYINLARI
18. Avrupalı devletlerin Coğrafi Keşiflere girişmesinde aşa-
ğıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) İpek ve Baharat yollarına alternatif bir yol bulmak
B) Osmanlı Devleti'ni Avrupa topraklarından atmak
C) Osmanlı Devleti'nin ticaret yolları üzerindeki gücünü
kırmak
D Doğunun zenginliklerini ele geçirmek
E) Doğuda üretilen tüketim mallarına tek elden ve ucuza
ulaşmak
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
MLERI YAYINLARI 18. Avrupalı devletlerin Coğrafi Keşiflere girişmesinde aşa- ğıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? A) İpek ve Baharat yollarına alternatif bir yol bulmak B) Osmanlı Devleti'ni Avrupa topraklarından atmak C) Osmanlı Devleti'nin ticaret yolları üzerindeki gücünü kırmak D Doğunun zenginliklerini ele geçirmek E) Doğuda üretilen tüketim mallarına tek elden ve ucuza ulaşmak
28.
Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıldan I. Dünya Savaşı'na kadarki dö-
nemde Avrupa'nın büyük devletlerini "Düvel-i Muazzama" şeklin-
de isimlendirmiştir.
"Düvel-i Muazzama” şeklinde isimlendirilen bu devletler arasın-
da aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İngiltere
D) İtalya
B) Avusturya
E) Fransa
C) Rusya
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
28. Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıldan I. Dünya Savaşı'na kadarki dö- nemde Avrupa'nın büyük devletlerini "Düvel-i Muazzama" şeklin- de isimlendirmiştir. "Düvel-i Muazzama” şeklinde isimlendirilen bu devletler arasın- da aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İngiltere D) İtalya B) Avusturya E) Fransa C) Rusya
6.
Aşağıdaki haritada yağışların yeryüzüne dağılımı gösterilmişti
Ekvator
250 mm den az
250-550 mm
şª
500-1000 mm 1000-2000 mm
2000 mm den çok
Bu dağılımdan aşağıdakilerden hangisi daha az etkilenir?
A) Kayaçların ayrışma şekli
B Tarımsal faaliyetler
C) Doğal bitki örtüsü
D) Jeotermal kaynaklar
E) Akarsu ağı
30
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
6. Aşağıdaki haritada yağışların yeryüzüne dağılımı gösterilmişti Ekvator 250 mm den az 250-550 mm şª 500-1000 mm 1000-2000 mm 2000 mm den çok Bu dağılımdan aşağıdakilerden hangisi daha az etkilenir? A) Kayaçların ayrışma şekli B Tarımsal faaliyetler C) Doğal bitki örtüsü D) Jeotermal kaynaklar E) Akarsu ağı 30
COĞRAFİ KONUM
4. Aşağıdakilerden hangisi mutlak konumun sonucudur?
A) Hollanda'nın sıcaklık ortalamasının daha güneyinde yer alan İsviçre'den yüksek olması
B) Afganistan'da kısa mesafelerde sıcaklık farklarının fazla olması
C) Şili'nin kuzeyi ile güneyi arasında sıcaklık farkının çok olması
D) Hindistan'nın Moğolistan'dan fazla yağış alması
E) Kışın Rize'nin Erzurum'dan sıcak olması
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
COĞRAFİ KONUM 4. Aşağıdakilerden hangisi mutlak konumun sonucudur? A) Hollanda'nın sıcaklık ortalamasının daha güneyinde yer alan İsviçre'den yüksek olması B) Afganistan'da kısa mesafelerde sıcaklık farklarının fazla olması C) Şili'nin kuzeyi ile güneyi arasında sıcaklık farkının çok olması D) Hindistan'nın Moğolistan'dan fazla yağış alması E) Kışın Rize'nin Erzurum'dan sıcak olması
4.
C) Rumeli'de
D) Bizans, Kuzey Ege adalarını elinde tutmaktadır.
E) Balkanlarda siyasi birlik yoktur.
Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi öncesinde yayımladığı
bir genelge ile "Bundan sonra milli amaçlar için, millet içinde
bir fert olarak fedakârane çalışacağını belirtmiştir.
Bu durum Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisinin göstergesi olabilir?
A) Resmi görevlerinden ayrıldığının
B) Azınlıkların da desteğini almaya çalıştığının
C) Bölgesel kongrelere önem verdiğinin
D) Istanbul Hükümeti ile birlikte hareket ettiğinin
E) Halkın eşit haklara sahip olmasına çalıştığının
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
4. C) Rumeli'de D) Bizans, Kuzey Ege adalarını elinde tutmaktadır. E) Balkanlarda siyasi birlik yoktur. Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi öncesinde yayımladığı bir genelge ile "Bundan sonra milli amaçlar için, millet içinde bir fert olarak fedakârane çalışacağını belirtmiştir. Bu durum Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden han- gisinin göstergesi olabilir? A) Resmi görevlerinden ayrıldığının B) Azınlıkların da desteğini almaya çalıştığının C) Bölgesel kongrelere önem verdiğinin D) Istanbul Hükümeti ile birlikte hareket ettiğinin E) Halkın eşit haklara sahip olmasına çalıştığının
9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede
büyümesinde etkili olan nedenlerden biri değildir?
A)Bizans sınırında uç beylik olarak kurulması
B) Yetenekli ve ileri görüşlü padişahların yönetimde olması
C) Kuruluşta İstilacı politika güdülmesi
D) Anadolu Türkmen beyliklerinin desteğini alması
dan cok kiciya hober ulostiron oraclara kitle
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan nedenlerden biri değildir? A)Bizans sınırında uç beylik olarak kurulması B) Yetenekli ve ileri görüşlü padişahların yönetimde olması C) Kuruluşta İstilacı politika güdülmesi D) Anadolu Türkmen beyliklerinin desteğini alması dan cok kiciya hober ulostiron oraclara kitle