Yükseköğretime Geçiş Sınavlarına Esas Konu, Kazanım ve Açıklamalar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez öğrenciler, öğretmenler ve kamuoyu ile paylaşıldı. Biz de bu yazımızda YKS 2019 Sosyal Konuları listesini çıkardık ve özellikle artık sınav müfredatında yer almayan kazanımları inceledik.

YKS 2019 Sosyal Konuları – Tarih

9. Sınıf Tarih Kazanımları:

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. yüzyıla kadar)
 • Türk – İslam Devletleri (10-13. yüzyıllar)
 • Türkiye Tarihi (11.-13. yüzyıl)

10. Sınıf Tarih Kazanımları:

 • Beylikten Devlete (1300 – 1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453- 1600)
 • Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (XVIII. yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)

11. Sınıf Tarih Kazanımları (İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük):

 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk’ün Ölümü

YKS 2019 Sosyal Konuları

YKS 2019 Sosyal Konuları


YKS 2019 Sosyal Konuları – Coğrafya

9. Sınıf Coğrafya Kazanımları:

 • Doğal Sistemler
(Ölçek ile uzunluk ve alan ilişkilerinde basit örneklere yer verilir. Alan hesaplamalarında sadece gerçek alan hesaplamalarına yer verilir.)
 • Beşeri Sistemler
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum

10. Sınıf Coğrafya Kazanımları:

 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum

11. Sınıf Coğrafya Kazanımları:

 • Doğal Sistemler
(Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. Bu kazanımlar, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde, sadece 4 saatlik programlarda yer almaktadır.)
 • Beşeri Sistemler
(Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerledirir. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Beşeri unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. Bu kazanımlar, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde, sadece 4 saatlik programlarda yer almaktadır.)
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
(Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. Bu kazanımlar, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde, sadece 4 saatlik programlarda yer almaktadır.)
 • Çevre ve Toplum
(Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. Bu kazanımlar, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde, sadece 4 saatlik programlarda yer almaktadır.)

12. Sınıf Coğrafya Kazanımları:

 • Doğal Sistemler
(Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. Bu kazanımlar, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde, sadece 4 saatlik programlarda yer almaktadır.)
 • Beşeri Sistemler
(Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomi faaliyetler arasında ilişki kurar. Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir. Bu kazanımlar, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde, sadece 4 saatlik programlarda yer almaktadır.)
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
(Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. Bu kazanımlar, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde, sadece 4 saatlik programlarda yer almaktadır.)
 • Çevre ve Toplum
(Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. Bu kazanımlar, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde, sadece 4 saatlik programlarda yer almaktadır.)

YKS 2019 Sosyal Konuları – Din Kültürü

9. Sınıf Din Kültürü Kazanımları:

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlak ve Değerler
 • Din, Kültür ve Medeniyet

10. Sınıf Din Kültürü Kazanımları:

 • İnanç
 • İbadet
 • Hz. Muhammed (S.A.V.)
 • Vahiy ve Akıl
 • Ahlak ve Değerler
 • Din, Kültür ve Medeniyet

11. Sınıf Din Kültürü Kazanımları:

 • İbadet
 • Hz. Muhammed (S.A.V.)
 • Vahiy ve Akıl
(Şia, Maturidilik ve Eş’ariliğin inançla ilgili yorumlar olduğunu kavrar kazanımında detaylara girilmeyecektir.)
 • Ahlak ve Değerler
 • Din, Kültür ve Medeniyet

12. Sınıf Din Kültürü Kazanımları:

 • İslam Bilimi
(İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. Kurumlar; cami, mescit, mektep, medrese, daru’l-kurra, daru’l-hadis, beytü’l-hikme kütüphane, rasathane ve şifahane ile sınırlandırılır.)
 • Anadolu’da İslam
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Hint ve Çin Dinleri

Bitirmeden Önce…

YKS 2019 Sosyal Konuları listesinin detaylı haline MEB tarafından yayınlanan “Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar” belgesinden ulaşabilirsin. Bu belgede, her bir alt başlığa dair edinmen gereken kazanımlar detaylı bir şekilde verilmiş. Çözemediğin, aklına takılan her soru için Kunduz’un yanında olduğunu söylemek isteriz. Sadece soru çözümü de yetmez! Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan soru çözümleri, binlerce sorunun ve çözümünün yer aldığı soru bankasıeğitim koçluğu gibi hizmetlerden faydalanabilirsin!🍀