Bölümüne girdiğinde okulun ya da bölümün sana uygun olmadığını düşünebilir ya da bölümüne ek başka bölümler de okumak isteyebilirsin. Bu yazımızda bu seçenekler için yatay geçiş, çift anadal programı ve yandal programını inceleyeceğiz!

📚📚📚

Üniversitede Yatay Geçiş – ÇAP – Yandal İmkanları

Yatay Geçiş

Üç farklı yatay geçiş yolu mümkün:

  1. Merkezi puanla
  2. Üniversite içi
  3. Üniversiteler arası
  1. Merkezi Puanla Yatay Geçiş: Okul içinde de, okullar arasında da yapılabilir. Bölüme kayıt olduğunuz merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediğiniz programın puanına denk ya da yüksekse merkezi puanla yatay geçiş yapabilirsiniz. Yatay geçiş yapmak istediğiniz bölüm ve okulun tarihlerini ve şartlarını takip etmelisiniz. Bu yıl ki kontenjan ve başvuru tarihlerine buradan ulaşabilirsiniz.
  2. Üniversite İçi Yatay Geçiş: Üniversitenin kendi içinde bölümler arası yapabileceğiniz geçiştir. Şartlarını üniversite kendisi her bölüm için farklı şekilde belirleyebilir. Üniversiteye girdiğiniz ikinci yarıyıldan itibaren programlar arası yatay geçişe başvurabilirsiniz. Öğrenci kabul edilirken okul not ortalaması dikkate alınır. Aynı puan türünden bölümler arasında geçiş yapmak zorunda değilsiniz ancak yukarıda da belirtildiği gibi koşulları üniversite kendisi belirler. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
  3. Üniversiteler Arası Yatay Geçiş: Okuduğunuzun programa denk programlar dahilinde YÖK’ün açtığı kontenjanlar sınırıyla üniversiteler arası not ortalamanızla yatay geçiş yapabilirsiniz. 2. yarıyılın bitiminden itibaren başvuru yapabilirsiniz. Son sınıfta geçiş yapılamaz. Kontenjan sınırı olduğu için not ortalaması büyük önem taşır.

📚📚📚

ÇAP (Çift Anadal Programı)

ÇAP okulunuz içinde aynı anda iki bölüm okuyarak iki diploma almanıza olanak sağlayan bir program. En erken 2.yarıyıl en geç son dönemde başvurulabilir. Kontenjan dahilinde not ortalamanızla sıralama yapılarak öğrenci kabul edilir. ÇAP şartları ve başvuru tarihleri her okulda farklıdır. O yüzden okulunuzun duyurularını takip etmelisiniz. Hangi bölümlerde ÇAP yapılabileceğinin net bir cevabı yok çünkü bunu her okul kendisi belirler. Örneğin ÇAP programı açan Psikoloji bölümü yalnızcaa PDR, sosyoloji, felsefe bölümlerinden öğrenci kabul ediyor olabilir. Bu üniversitenin ve bölümlerin inisiyatifinde. Önceden fikir edinmek için önceki yılların ÇAP kılavuzlarını inceleyebilirsiniz. Anadal programınızı bitirip ÇAP’ı bitiremezseniz üniversite 2 dönem uzatma hakkı verebilir ancak bu süreçte öğrenim ücreti ödersiniz.

📚📚📚

Yandal Programı

Yandal ilgi duyduğunuz ya da anadalınıza katkı sağlayacağını düşündüğünüz bir bölümün derslerinin bir kısmını almayı ifade ediyor. Yandal programını tamamladığınızda diploma değil bir yandal sertifikası/belgesi alırsınız. Başvuru şartları ÇAP’ta olduğu gibidir. Yine okulun güncel haberlerini takip etmek gerekli. Anadalı tamalayan ancak yandalı bitiremeyen öğrencilere 1 yarıyıl daha devam etme hakkı verilir.

📚📚📚

Bitirmeden Önce…

Üniversite Tercihi esnasında öğrenciler, tercih edecekleri okulların ÇAP ve Yandal imkanlarına oldukça ilgi duyuyor. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var: Üniversiteler ve bölümler, her isteyenin bu programlardan faydalanmasına olanak vermiyor. Sınırlı kontenjan ve yüksek not ortalaması şartı gibi kriterler, pek çok öğrenciyi eleyebiliyor. Bu nedenle tercih esnasında istemediğin bir bölümü tercih edip “Şu bölüme gireyim de, istediğim bölümle ÇAP yaparım.” “Beğenmezsem değiştiririm ne olacak.” gibi bir plan yapmak pek doğru olmaz. Aklının bir köşesinde, bu imkanlardan faydalanamama ihtimalinin de olduğunu bulundurmalısın!🍀