Ticari Elektronik İletiler Hakkında Bilgilendirilme ve Onay Metni

Sayın Kullanıcımız, Şirketimizi de kapsayan 6563 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te öngörülen düzenlemeler uyarınca Sıfır Beş Eğitim ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. olarak hem yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek hem de sizlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla tarafınıza gönderilecek ticari elektronik iletiler için aşağıda yer verilen onay metnini imzalamanızı rica eder, ticari elektronik ileti gönderimine onay vermeniz halinde dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebileceğinizi hatırlatmak isteriz. 

“6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca Sıfır Beş Eğitim ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından kendi mal ve hizmetlerini veya kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla, genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanya, avantaj, promosyon, reklam, bilgilendirme, pazarlama faaliyetleri, yarışma, çekiliş ve davetlere ilişkin SMS/kısa mesaj,otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay veriyorum. Dilediğim zaman ve hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebileceğime ilişkin açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.”