Kunduz Eğitmen Sözleşmesi

Taraflar

İşbu Kunduz Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), www.kunduzapp.com adlı web sitesinin ve Kunduz mobil uygulamalarının yaratıcısı ve her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahibi olan Sıfır Beş Eğitim Ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ile, Kunduz mobil eğitmen uygulamasının içeriğinden ve hizmetlerinden yararlanarak soru çözüm desteği vermek isteyen gerçek veya tüzel kişi kullanıcı arasında geçerli olup, www.kunduzapp.com web sitesini ve/veya Kunduz mobil eğitmen uygulamasını kullanmak, soru çözüm desteği verebilmek için gereken hüküm ve şartları düzenlemektedir.

Tanımlar

Bu sözleşmede:

 1. Sıfır Beş: Sıfır Beş Eğitim Ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi’ni
 2. Kunduz Hizmeti: kunduzapp.com adlı web sitesi, ve Kunduz mobil uygulamaları dahil olmak üzere Sıfır Beş tarafından sunulan herhangi bir uygulamayı, içeriği, hizmeti,
 3. Kullanıcı: Kunduz Hizmetinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişileri,
 4. Eğitmen: Kullanıcılar tarafından gönderilen soruları cevaplayanları,
 5. Hesap: Kunduz Hizmetinde paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan Kullanıcı hesabını,
 6. İçerik: Kullanıcıların ve Eğitmenlerin Kunduz Hizmetine gönderdiği veya Kunduz Hizmetinde paylaştığı ve/veya gösterdiği tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, hesap bilgileri, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeleri,
 7. Sıfır Beş Tarafları: Sıfır Beş çalışanlarını, müdürlerini, operasyon görevlilerini veya temsilcilerini ifade eder.

  Giriş

 1. Kunduz Hizmeti bünyesinde soru çözüm desteği verebilmek için işbu Sözleşme hüküm ve şartlarının Eğitmen tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Kunduz Hizmetine eriştiğinizde ve/veya kullandığınızda, nasıl eriştiğinize bakılmaksızın kullanıcılara soru çözüm desteği verdiğinizde, bu Sözleşmeye tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul etmiyorsanız, Kunduz Hizmetine erişmemeniz ve Kunduz Hizmetini kullanmamanız gerekmektedir.
 2. Eğitmen, Sözleşmeyi kabul ettiğinde sözleşme yürürlüğe girer ve Kunduz Hizmetine erişime ve kullanmaya yetkili olduğunu, hizmetlere erişimde, hizmetlerin seçiminde ve kullanımında, soru çözüm desteği sürecinde, her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcı ise, bu Sözleşme’nin yetkili kişileri tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler.
 4. Kunduz eğitim ve öğretim amaçlı dijital bir pazar yeridir. Kunduz Hizmeti, Kunduz pazar yerine erişim sağlanmasından ve kullanılmasından ibarettir.
 5. Kunduz Hizmeti, test sorularının çözümünü düzenlemek ve planlamak için Kullanıcılar ile Kunduz arasındaki anlaşma altında, Eğitmenlere mobil uygulamalar veya web siteleri aracılığıyla sunulur.
 6. Sıfır Beş, Eğitmene, işbu Sözleşmeyi kabul etmesi ile beraber Kunduz Hizmetine erişim sağlamaktadır ve Kunduz Hizmetine erişim bu Sözleşmedeki hüküm ve şartlara uyulmasına bağlıdır.
 7. Eğitmenler, kullanıcılar tarafından gönderilen Kunduz Soru Standartları’na uygun sorulara soru çözüm desteği verebilirler, hazırlanan bu çözümler hem kullanıcılar hem de Sıfır Beş Tarafları tarafından değerlendirilebilirler, bu değerlendirmeler sonucu Sıfır Beş Eğitmenlerine belirli algoritmalarla hesaplanmış ortalama puanlar atayabilir.
  Bu çözümler üzerindeki tüm mali haklar FSEK 18/2 maddesi çerçevesinde Sıfır Beş’e aittir.
 8. Eğitmenler, Sıfır Beş Taraflarının eğitmenlerin kaydı esnasında yaptığı bilgilendirmede belirtmiş olduğu ortalama puana göre soru başına verilen net ücretin o ay boyunca çözdükleri ve Sıfır Beş tarafından kabul edilen çözümlerinin sayısı ile çarpımı kadar ödeme alırlar. Ödemenin gerçekleşebilmesi, Sıfır Beş tarafından belirlenen ve tüm Eğitmenler için geçerli olan ‘’Aylık Ödeme Barajı’’ nın aşılmasına bağlıdır.
 9. Sıfır Beş, işbu Sözleşmeyi zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme (“Güncellenmiş Koşullar“) hakkına sahiptir. Söz konusu değişikliklerin, yasal veya idari nedenlerle derhal yürürlüğe sokulması gerektiği haller dışında, Sıfır Beş, mümkün olduğunca, Güncellenmiş Koşullar yürürlüğe girmeden makul bir süre önce Eğitmenlere bildirimde bulunur.
 10. Güncellenmiş Koşulların, Kunduz Hizmetinde yayınlanarak Eğitmenlere bildirilebileceğini ve Güncellenmiş Koşulların yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kunduz Hizmetinin kullanılmasının (veya makul olarak belirtilen başka bir davranışta bulunulmasının) Güncellenmiş Koşulların kabul edildiği anlamına geleceğini Eğitmen kabul eder. Bu yüzden, Kunduz Hizmetini kullanmadan önce işbu Sözleşmeyi ve tüm Güncellenmiş Koşulları gözden geçirmek Eğitmenin sorumluluğundadır. Güncellenmiş Koşullar, yayınlandığı tarihte veya Güncellenmiş Koşullar’da belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer ve o tarih itibariyle Kunduz Hizmeti Güncellenmiş Koşulları da Kullanıcıların kullanımı için geçerli olur. Güncellenmiş Koşullarda ortaya çıkan anlaşmazlıklar, işbu Sözleşmeye tabi olacaktır.
 11. Hesap Bilgilerinin Doğruluğu ve Güncel Tutulması İle İlgili Kullanıcının Sorumluluğu

 12. Kunduz Hizmetinde Eğitmen tarafından paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan Hesap aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu Eğitmen’e aittir. Buna rağmen eğitmenler tarafından paylaşılan her türlü bilgi, çözüm, içerik ve hareket sonucunda üçüncü bir şahsın fikri haklarının ihlal edilmesi halinde ve/veya bu nedenle Sıfır Beş’in adli-idari makam tarafından sorumlu tutulması söz konusu olduğunda, ödenmesi gereken tüm bedel eğitmenden tazmin ve tahsil edilecektir.
 13. Sıfır Beş, Eğitmenin kendisinden başka herhangi biri adına Hesap oluşturmasını yasaklar ve Eğitmen de oluşturmayacağını kabul eder. Ayrıca, Kunduz Hizmetine kayıt olurken, Hesap oluştururken ve takip eden diğer zamanlarda Eğitmen, verdiği veya vereceği tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerin doğru ve gerçek kalmaları için değişiklikleri gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder. Eğitmen söz konusu değişiklikleri egitmen@kunduzapp.com adresine derhal bildirmelidir.
 14. Eğitmen, Hesabında gerçekleşen veya Hesabı üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur ve Hesabını, Hesaptaki iletişim bilgileri de dâhil tüm bilgilerini her zaman güvenli ve gizli tutacağını kabul eder. Bu hesap aracılığıyla ulaştığı hiçbir bilgiyi başka birisiyle paylaşamaz, kopyalayamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz.
 15. Eğitmen doğru, tam ve güncel Hesap bilgileri sağlamaması halinde, Eğitmenin Kunduz Hizmetine erişimi ve Kunduz Hizmetini kullanımı engellenebilir veya Sıfır Beş akdedilmiş olan her türlü sözleşmeyi (işbu Sözleşme dahil) feshedebilir.

 16. Eğitmen, telefon numarası, mail adresi gibi bilgilerin değişmesi veya söz konusu hesapların kapatılması durumunda, gönderilen mesajların doğru kişiye ulaşabilmesi için Hesap bilgilerini gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder. Güncellenmeyen hesaplara gönderilen mesajların yanlış kişiye gitmesi halinde tüm sorumluluk Eğitmen’e aittir.
 17. Cayma Hakkı

 18. Kunduz Hizmeti kapsamında kullanılan bir Eğitmen Hesabının Eğitmenin isteği üzerine kapatılması mümkündür. Eğitmen bu durumla ilgili egitmen@kunduzapp.com ‘a veya uygulama içindeki eğitmen destek paneline bilgilendirme yapmak durumundadır. Aksi halde söz konusu Hesaptaki hiçbir bilginin kullanımı için Sıfır Beş sorumluluk kabul etmez. Söz konusu hesapta kalan bakiyenin ‘’Aylık Ödeme Barajı’’ nın altında olması durumunda Sıfır Beş tarafından Eğitmen’e ödeme yapılmaz.
 19. Hesap Kullanımı İle İlgili Kurallar

 20. Kunduz tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, Eğitmen sadece bir Hesaba sahip olabilir.
 21. Kunduz tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, hizmetler münferiden Eğitmenin kendi kullanımı için geçerlidir.
 22. Eğitmen, diğer Eğitmenlerin giriş bilgilerini istemeyeceğini, toplamayacağını ve kullanmayacağını kabul eder.
 23. Kunduz Hizmetine girilmesini sağlayan doğrulama kodunun gizli tutulması Eğitmenin sorumluluğundadır.
 24. Eğitmen, Kunduz Hizmetine ilişkin hiçbir yazılım veya içeriği değiştiremez, uyarlayamaz ve kopyalayamaz. Eğitmen, herhangi bir başka internet sitesinin veya uygulamanın, Kunduz Hizmetiyle veya Sıfır Beş’le ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim verecek şekilde davranamaz, içerik oluşturamaz ve var olan içerikleri değiştiremez.
 25. Eğitmen, solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarmak dahil, Kunduz Hizmetini, sunucularını veya Kunduz Hizmetine bağlı ağları engelleyemez veya kesintiye uğratamaz. Eğitmen, Kunduz sayfalarının Eğitmenlerin veya Kullanıcıların tarayıcılarında veya cihazlarında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez.
 26. Eğitmen, otomatik cihaz, kod, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kunduz Hizmetinde yetkisiz yöntemlerle hesap oluşturamaz.
 27. Eğitmen, başka bir Kullanıcının veya Eğitmenin Kunduz Hizmetini kullanmasını kısıtlamaya çalışmayacağını ve bu Sözleşmenin veya diğer Sıfır Beş koşullarının ihlal edilmesini teşvik etmeyeceğini taahhüt eder. Eğitmen, üçüncü bir kişi tarafından bu Sözleşmenin veya diğer Sıfır Beş koşullarının ihlal edildiğini öğrendiğinde derhal Sıfır Beş’i bilgilendireceğini kabul eder. Eğitmen, söz konusu üçüncü kişilerin ihlaline olanak sağlaması ve/veya ihlalden haberdar olduktan sonra Sıfır Beş’e haber vermemesi halinde ihlale iştirak etmiş sayılır.
 28. Kullanıcılar tarafından gönderilen sorulara çözüm sunan Eğitmenler; Sıfır Beş’in değerlendirme kriterlerini karşılayan herhangi bir şahıs olabilir.
 29. Eğitmen Kullanıcı tarafından gönderilen bir soruya Kunduz aracılığıyla erişmesi durumunda, söz konusu sorudan dolayı istatistiklerine yansıyacak her türlü değişiklikten sorumludur. Eğitmenin soruya ulaştıktan sonra alacağı her türlü aksiyonun istatistik ekranına yansıma biçimini kapsayan kurallar bütünü Kunduz Eğitmen Kılavuzu’nda mevcuttur. Kurallarda yapılan değişiklikler Kunduz tarafından tüm Eğitmenlerine duyurulur ve Kunduz bu duyuruyu yaptıktan sonra tüm Eğitmenler kurallar bütününü kabul etmiş sayılırlar.
 30. Sıfır Beş, Eğitmenlere müsait oldukları her zaman çözebilecekleri sorular sunan bir hizmeti amaçlamakla beraber, Kullanıcılar tarafından sisteme yeterince soru gönderilmemesinden kaynaklı Eğitmenlere müsait oldukları her zaman yeterli soru sunmasıyla ilgili bir teminatta bulunmaz.
 31. Eğitmen; soruya hazırladığı çözümün Kullanıcı tarafından yanlış olarak Sıfır Beş’e rapor edilmesi veya Kullanıcı kanadından hiçbir beklenti içinde olmayarak çözümün Sıfır Beş Taraflarınca yetersiz, okunaksız, bilimsel olarak hatalı bulunması durumlarında Eğitmen söz konusu çözümden hiçbir maddi getiri iddia edemez. Bu maddi kazanç Eğitmenin istatistik ekranına yansıyabilir fakat Sıfır Beş söz konusu Eğitmenin aylık kazancının temininde bu çözümleri göz ardı edebilir. Çözümlerdeki bu tarz noksanlıkların Sıfır Beş Taraflarınca çözümün hazırlanmasının üzerinden bir süre geçtikten sonra analiz edilmesi halinde, Sıfır Beş Eğitmenin istatistik ekranında her türlü değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.
 32. İçerik İle İlgili Eğitmenin Sorumluluğu

 33. Eğitmen tarafından Kunduz Hizmetine gönderilen içeriklerden tamamen Eğitmen sorumludur. Buna rağmen eğitmenler tarafından paylaşılan her türlü bilgi, çözüm, içerik ve hareket sonucunda üçüncü bir şahsın fikri haklarının ihlal edilmesi halinde ve/veya bu nedenle Sıfır Beş’in adli-idari makam tarafından sorumlu tutulması söz konusu olduğunda, ödenmesi gereken tüm bedel eğitmenden tazmin ve tahsil edilecektir.
 34. Eğitmen, Kunduz Hizmeti aracılığıyla alakasız, şiddet, çıplaklık, kısmen çıplaklık içeren, ayrımcı, yasalara aykırı, ihlal edici, pornografik veya müstehcen fotoğraflar ya da başka İçerikler yüklemeyeceğini taahhüt eder.
 35. Eğitmen; Kullanıcı, kurum, kuruluş ve kişilere hakaret etmeyeceğini, zorbalıkta bulunmayacağını, rahatsız edici davranışlarda bulunmayacağını; suistimal, taciz, tehdit veya taklit etmeyeceğini, korkutmayacağını ve Kunduz Hizmeti aracılığıyla kendisine veya başka herhangi birine ait gizli bilgileri (kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik veya diğer ulusal kimlik numaraları, halka açık olmayan telefon numaraları veya halka açık olmayan e-posta adresleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) paylaşmayacağını taahhüt eder.
 36. Eğitmen, soruyla alakasız bir içerik göndermesi durumunda ortada bir çözüm olmadığı için bu durumun Kullanıcının haklarını ihlal edeceğini ve bundan ötürü kendisine o soruya ilişkin ödeme yapılmayacağını, ayrıca Operasyon Ekibinin zamanını almasından ötürü bu hizmetin karşılığının Hesabından düşürüleceğini kabul eder.
 37. Eğitmen, Kunduz Hizmetini hiçbir yasa dışı veya yetkisiz amaçla kullanmayacağını kabul eder. Eğitmen, Kunduz Hizmetini kullanırken ve İçerik paylaşırken, telif hakkı yasaları dâhil, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uymayı kabul eder. Buna rağmen eğitmenler tarafından paylaşılan her türlü bilgi, çözüm, içerik ve hareket sonucunda üçüncü bir şahsın fikri haklarının ihlal edilmesi halinde ve/veya bu nedenle Sıfır Beş’in adli-idari makam tarafından sorumlu tutulması söz konusu olduğunda, ödenmesi gereken tüm bedel eğitmenden tazmin ve tahsil edilecektir.
 38. Kunduz Hizmetindeki İçerikler otomatik yöntemlerle taranamaz, kopyalanamaz, çekilemez, ön belleğe alınamaz veya başka bir şekilde (Sıfır Beş’in açık izniyle bir arama motoru tarafından kullanılan standart arama motoru protokollerinin veya teknolojilerinin bulması haricinde) erişilemez.
 39. Sıfır Beş, Eğitmen tarafından Kunduz Hizmeti kapsamında hazırlanmış bir çözümü uygulamalarında veya başka bir platformda kullanabilir, çoğaltabilir veya yayınlayabilir. Kunduz bu çözümlerde Kullanıcılarına daha doğru bilgi aktarımı yapabilmek amacıyla her türlü değişikliği yapma hakkını kendinde saklı tutar. Eğitmen, kendisinin veya bir başka Eğitmenin Kunduz Hizmeti kapsamında çözdüğü soruları veya hazırladığı çözümleri dijital veya dijital olmayan yollarla Sıfır Beş’ ten talep edemez. Çözülen sorular ve hazırlanan çözümler üzerindeki tüm mali haklar FSEK 18/2 maddesi çerçevesinde Sıfır Beş’e ait olduğu gibi, eğitmen bunların üzerindeki FSEK 21.maddesindeki işleme, 22.maddesindeki çoğaltma, 23.maddesindeki yayma, 24.maddesindeki temsil ve 25.maddesindeki umuma iletim haklarını Sıfır Beş’e devretmeyi işbu sözleşme ile taahhüt eder. Ayrıca eğitmen, çözümler üzerinde FSEK 16/2 maddesi uyarınca gereken değişikliğin yapılmasına da bu sözleşme ile izin vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
 40. Belli abonelikler kapsamında sunulan Soru Bankası hizmeti, yine pazaryeri modeliyle işlemekte olup, Sıfır Beş içeriklerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 41. Soru Bankası’nda görülen içeriklerin doğruluğu, sınıflandırılması , kalitesi ve önerilen zorluk seviyesi Kullanıcı ve Eğitmen’in sorumluluğunda olup Sıfır Beş hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 42. Eğitmen Soru Bankası kapsamında Kullanıcılar ile paylaşılan çözümlere ulaşamaz, bu çözümler ile ilgili herhangi bir hak veya talepte bulunamaz.
 43. Kunduz Hizmetinin bir bölümü reklam gelirleriyle desteklenebilir ve Kunduz Hizmetinde reklamlar ve tanıtımlar gösterilebilir. Eğitmen, Sıfır Beş’in bu tür reklam ve tanıtımları Kunduz Hizmetine veya İçeriklere, İçeriklerin yanına veya İçeriklerle birlikte yerleştirebileceğini işbu belgede kabul eder. Bu tür reklam ve tanıtımların şekli, üslubu ve kapsamı bildirimsiz değiştirilebilir.
 44. Eğitmen, Kunduz Hizmetinde paylaşılan İçeriklerden Sıfır Beş’in sorumlu olmadığını kabul eder. Sıfır Beş’in herhangi bir İçeriği önceden tarama, izleme, düzenleme veya kaldırmaya dair herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçeriklerin ‘’Kunduz Kullanım Sözleşmesi’’ ni ihlal etmesi halinde, söz konusu İçeriklerin yasal sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Buna rağmen eğitmenler tarafından paylaşılan her türlü bilgi, çözüm, içerik ve hareket sonucunda üçüncü bir şahsın fikri haklarının ihlal edilmesi halinde ve/veya bu nedenle Sıfır Beş’in adli-idari makam tarafından sorumlu tutulması söz konusu olduğunda, ödenmesi gereken tüm bedel eğitmenden tazmin ve tahsil edilecektir.
 45. Kunduz Hizmeti, Kullanıcıların Kunduz’u daha verimli şekilde kullanabilmesini amaçlayan bir Raporlama Sistemini kapsar. Bu sistem dahilinde Eğitmen Kullanıcıdan Kunduz Hizmeti aracılığıyla ona ulaşan fakat Kunduz Soru Standartlarına uymayan soruları doğru raporlama seçeneğini kullanarak raporlamak zorundadır. Eğitmenin bu standartların dışında kalan soruları raporlamaması veya yanlış raporlaması halinde Sıfır Beş Tarafları Eğitmenin istatistiklerinde her türlü değişikliği yapabilir, söz konusu Eğitmen’e ait hesabı geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.
 46. Kunduz Hizmetinin Gizlilik İlkelerinde aksi belirtilmediği sürece, Eğitmen ile Sıfır Beş arasındaki hiçbir İçerik gizli ve tescilli olmayacaktır. Eğitmenin paylaştığı İçeriklerin kullanımı veya ifşası nedeniyle Sıfır Beş hiçbir şekilde yükümlü olmayacaktır ve bunların kullanılması, paylaşılması veya paylaşılmaması nedeniyle Sıfır Beş’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Eğitmen, Sıfır Beş’le ilişkisinin gizli, güvene dayalı veya başka bir şekilde özel bir ilişki olmadığını ve herhangi bir İçerik göndermeye karar vermesinin, İçeriklere ilişkin olması dâhil, Sıfır Beş’i üçüncü kişilerden veya genel halka dâhil olan insanlarınkinden farklı bir konuma yerleştirmediğini kabul eder ve onaylar. İçeriklerin hiçbir bölümü Sıfır Beş tarafından hiçbir güvenlik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır ve Sıfır Beş İçeriklerin hiçbir kullanımı veya ifşası için yükümlü olmayacaktır. Bu sözleşmenin 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 ve 31.maddede belirtilen hallerin eğitmen tarafından gerçekleştirilmesi, sözleşmenin Sıfır Beş açısından haklı fesih sebebi olarak kabul edilecektir. Ayrıca ihlal edilen her bir yükümlülük için eğitmen tarafından 5.000,00 TL. Ceza-i şartın Sıfır Beş’e ödenmesi kabul ve taahhüt edilir.
 47. Sıfır Beş İçerikleri ve Telif Hakları

 48. Kunduz Hizmeti’ne ilişkin veya bununla ilgili yazılımlar FSEK 2 ve 6.maddeleri kapsamında korunmakta olup, üzerindeki her türlü hak ve lisans Sıfır Beş’e ait olup, Eğitmen’e Kunduz Hizmetine giriş sağlanması, hiçbir şekilde lisans verildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme veya Sıfır Beş ile Eğitmen arasındaki hiçbir diğer sözleşme tahtında Eğitmen’e lisans verildiği anlamına gelebilecek bir hüküm bulunmadığı taraflarca kabul edilmiştir.
 49. Kunduz Hizmetinde, Sıfır Beş’e ait veya Sıfır Beş tarafından lisanslı olan içerikler bulunabilir (“Sıfır Beş İçerikleri“). Sıfır Beş İçerikleri telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer yasalar tarafından korunur ve Eğitmen ile Sıfır Beş arasında, Sıfır Beş İçeriklerinin ve Kunduz Hizmetinin tüm hakları Sıfır Beş’e aittir. Eğitmen, Sıfır Beş İçeriklerine dâhil olan veya eşlik eden hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakları bildirilerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyecek ve Sıfır Beş İçeriklerini yeniden kopyalamayacak, değiştirmeyecek, uyarlamayacak, türevlerini oluşturmayacak, çalmayacak/oynatmayacak, görüntülemeyecek, yayınlamayacak, dağıtmayacak, aktarmayacak, satmayacak, lisansını tahsis etmeyecek ve başka bir şekilde istismar etmeyecektir. Bu içeriklerin işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarının Sıfır Beş’e devri işbu sözleşme ile taahhüt edilmiş olup, mali haklar Sıfır Beş tarafından kullanılacaktır. Ayrıca eğitmen, çözümler üzerinde FSEK 16/2 maddesi uyarınca gereken değişikliğin yapılmasına da bu sözleşme ile izin vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
 50. Kunduz adı ve logosu Sıfır Beş’in ticari markalarıdır ve Sıfır Beş’ten önceden yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz. Ayrıca, tüm sayfa başlıkları, özel grafikler, düğme simgeleri ve kodlar Sıfır Beş’in hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari takdim şekilleridir ve önceden Sıfır Beş’ten yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz.
 51. Bir açık kaynak lisansı altında açıkça izin verilmediği veya Sıfır Beş tarafları tarafından açık yazılı izin verilmediği takdirde, Eğitmen, Kunduz yazılımını değiştiremez, türevlerini oluşturamaz, kaynak koda dönüştüremez veya bir başka şekilde kaynak kod çekmeye, kopyalamaya çalışamaz.
 52. Eğitmen, tek başına yazılım ürünü, uygulama veya tarayıcı eklentisi gibi Sıfır Beş yazılımlarını indirir veya kullanırsa, zaman zaman yazılımı iyileştirmek, yükseltmek ve daha fazla geliştirmek için yazılım tarafından yükseltmeler, güncellemeler ve ek özellikler indireceğini ve bunları yükleyeceğini kabul eder.
 53. Sıfır Beş, özellikle talep ettiği ve bazı özel koşul, şart ve gereksinimlerin geçerli olabileceği içerikler, bilgiler, fikirler, öneriler veya diğer malzemeler dışında hiçbir içeriği, bilgiyi, fikri, öneriyi veya diğer malzemeyi kabul etmez veya dikkate almaz. Bunun nedeni, fikirlerin Sıfır Beş’in bağımsız olarak geliştirdiği veya geliştirmekte olduğu fikirlere benzer olması halinde herhangi bir yanlış anlaşılma olmasını önlemektir. Bu nedenle, Sıfır Beş talep edilmemiş malzemeleri veya fikirleri kabul etmemektedir ve bu şekilde aktarılan malzeme veya fikirler için sorumluluk almaz. Bu ilkeye rağmen Eğitmen, Sıfır Beş’e içerik, bilgi, fikir, öneri veya başka malzemeler göndermesi halinde, Sıfır Beş’in bu tür içerik, bilgi, fikir, öneri veya diğer malzemeleri, ürün ve hizmet geliştirme ve pazarlama dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir amaç doğrultusunda Eğitmene karşı hiçbir yükümlülüğü olmadan ve herhangi bir ödeme yapmadan kullanmakta serbest olduğunu kabul eder.
 54. Ücret

 55. Kunduz Hizmetinin kullanılmasından kaynaklanan tüm veri ücretlerinden Eğitmen sorumludur. Kunduz Hizmetlerinin Eğitmen dışındaki kimseler tarafından kullanılması yasak olup, bunların her ne şekilde olursa olsun başkaları tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Eğitmene aittir.
 56. Sıfır Beş, yegâne takdir yetkisi altında Kunduz Hizmetinin veya Sıfır Beş tarafından sunulan diğer hizmetlerin herhangi veya tüm yönleri için kazançları veya masrafları tesis etme, kaldırma ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar. Sıfır Beş, Eğitmenlerin tamamının veya bir kısmının kazanç algoritmasında herhangi bir zaman diliminde değişiklik yapabilir.Bu değişikliklerden geçmiş aylara ait kazançlar olumlu veya olumsuz etkilenmez. Ek olarak, belirli coğrafi alanlarda ve derslerde uygulanan kazanç algoritmasının, Kunduz Hizmetinin yüksek talep dönemlerinde önemli miktarda değişebileceği taraflarca kabul edilmiş ve mutabık kalınmıştır. Sıfır Beş zaman zaman aynı veya benzer Kunduz Hizmetleri için, kampanya teklifleriyle meydana gelecek fırsatları belirli Eğitmenlerine sağlayabilir.
 57. Eğitmen, kampanyaların hedef kitle ve amaç için yasal bir şekilde kullanılması gerektiğini, Sıfır Beş yükümlülük altına girmeden herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda Sıfır Beş tarafından devre dışı bırakılmış olabileceğini, Sıfır Beş’in duyurduğu belirli şartlara uygun olarak yararlanılabilir olacağını, Eğitmen yararlanmadan önce sona erebileceğini kabul eder.
 58. Sıfır Beş, Eğitmenin Kampanya kapsamında, kampanyadan yararlanma veya kampanya amortismanında yanlışlık, hile, yasadışı durum tespit eder veya yararlanma koşullarının ve bu koşulların ihlaline inanır veya karar verirse kampanya kapsamındaki tüm maddi kazanç ya da diğer özellikleri veya faydaları kısıtlama veya faydalardan indirim yapma hakkını saklı tutar.
 59. Tüm sunulan kampanyalar kendi içlerindeki kurallar bütününün yanı sıra, Sıfır Beş Taraflarınca belirlenen Birden Fazla Kampanyadan Yararlanma Koşulları’na da tabiilerdir.
 60. Hizmetleri kullanmak için gerekli veri ağ erişimini elde etmek Eğitmenin sorumluluğu altındadır. Kunduz Hizmetlerine ve ilaveten güncellemelere erişim ve kullanım için uyumlu donanım veya cihazların edinilmesi ve güncellenmesi Eğitmenin sorumluğu altındadır. Sıfır Beş, Kunduz Hizmetlerinin veya bunun herhangi bir kısmının, herhangi bir donanım veya cihazda çalışacağını garanti etmez. Ek olarak Kunduz Hizmetleri internet veya elektronik haberleşmelerin kullanımından doğabilecek arızalara ve gecikmelere tabi olabilir. Sıfır Beş söz konusu nedenlerle yaşanan gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.
 61. Sıfır Beş’in kontrolü dışında, internet sağlayıcısı veya diğer teknik sebeplerle Kunduz Hizmeti’ne erişiminde aksaklıklar olması halinde, Sıfır Beş en kısa sürede söz konusu aksaklıkları çözmeyi hedeflemektedir, ancak bu sebeplerle Kunduz Hizmetlerine erişimin aksaması nedeniyle Sıfır Beş’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını Eğitmen kabul eder.
 62. Hizmetin Sonlandırılması ve Fesih

 63. Sıfır Beş, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kunduz Hizmetini sonlandırma, erişimi değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kunduz Hizmetinin sonlandırılması durumunda Sıfır Beş’in sorumluluğu Eğitmenin hesabında o ay çözdüğü ve ödemesi henüz yapılmamış olan miktarla sınırlı olduğu, başkaca hiç bir hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmadığı Kullanıcı tarafından kabul ve ikrar olunmuştur.
 64. Eğitmen, Hesabını sonlandırmak istediği takdirde, egitmen@kunduzapp.com adresine talebini açıklayan bir e-posta atarak Kunduz Hizmeti Hesabını sonlandırabilir. Kunduz Hizmetine erişimin sonlandırılması, fotoğraflara, yorumlara, sorulara iletilen cevaplara ve diğer verilere Eğitmenin Hesabı üzerinden erişimin kapatılması anlamına gelmektedir, ancak bu bilgiler ve veriler Kunduz Hizmetinde kalmaya, ileride farklı hizmetler için KKVK çerçevesinde Eğitmenin kimliğini açığa çıkarmak veya çıkarmamak Sıfır Beş’in takdirine bırakılacak şekilde kullanılmaya ve görünmeye devam edebilir.
 65. Sözleşmenin herhangi bir veya birden fazla hükmünün ihlali, Sıfır Beş’in tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Eğitmen Hesabının kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Eğitmenin, Kunduz Hizmetinde paylaştığı İçeriklerin Sıfır Beş’in sorumluluğunda olmadığını ve olamayacağını ve Kunduz Hizmetini kullanırken karşı karşıya kalınabilinecek risklerin tamamen Eğitmenin sorumluluğunda olduğunu Eğitmen kabul eder. Eğitmenin, işbu Sözleşmenin özünü veya metnini herhangi bir şekilde ihlal etmesi ya da Sıfır Beş’i bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakması durumunda, Sıfır Beş, Kunduz Hizmetini Eğitmene sunmaya bütünüyle son verebilir.
 66. Eğitmen tarafından Kunduz Hizmeti kapsamında hazırlanan ve Kullanıcılara iletilen çözümlerin Kunduz Operasyon Ekibi tarafından yetersiz, okunaksız, sırasız işlemli veya Kullanıcının daha iyi anlaması için yapılması gereken renklendirmelerden yoksun bulunması durumunda Operasyon Ekibi Kunduz Hizmetini Eğitmene sunmaya kısmi ya da bütünüyle son verebilir.
 67. Eğitmen tarafından Kunduz Hizmeti kapsamında hazırlanan ve Kullanıcılara iletilen çözümlerin Eğitmene ait olan veya olmayan şahsi bilgiler (Telefon numarası veya sosyal medya adresi gibi) içermesi durumunda Operasyon Ekibi Kunduz Hizmetini Eğitmene sunmaya kısmi ya da bütünüyle son verebilir.
 68. Hesap kapatıldıktan sonra, işbu Sözleşmede verilen tüm hakların geçerliliği derhal sona erer.
 69. Sıfır Beş’in herhangi birinin Kunduz Hizmetine erişmesini istediği zaman reddetme hakkı saklıdır.