%3D TO II 40 Kuzey IV 40 kuzey enlemi üzerinde yer alan A ve B noktalarının özellikleri ile ilgili o

Soru metni

%3D TO II 40 Kuzey IV 40 kuzey enlemi üzerinde yer alan A ve B noktalarının özellikleri ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Yuka ları rak A) Sıcaklıkları aynıdır. B) Öğle vakti güneş ışınlarının yere düş- me açısı aynıdır. A) B) C) Ekvatora kuş uçuşu uzaklıkları aynl- dır. D) Cizai