1. İpek farklı böcek ve örümcek türleri tarafından da üre- tilebilir. II. Ancak dünyadaki ipek üreti

Soru metni

1. İpek farklı böcek ve örümcek türleri tarafından da üre- tilebilir. II. Ancak dünyadaki ipek üretiminin başlıca kaynağı ipek böcekleridir. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi- çimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisi değil- dir? A) ipek farklı böcek ve örümcek türleri tarafından da üre- tilse de dünyadaki ipek ūretiminin başlıca kaynağı ipek böcekleridir. B) İpek farklı böcek ve örümcek türleri tarafından da üre- tilebilmesine rağmen dünyadaki ipek üretiminin temel kaynağı ipek böcekleridir. C) ipek farklı böcek ve örümcek türleri tarafından da üre- tilebilir ama dünyadaki ipek üretiminin en önemli kay- nağı ipek böcekleridir. D) Ipek farklı böcek ve örümcek tūrleri tarafından da üre- tilebilmesine karşın dünyadaki ipek üretiminin başlıca kaynağının ipek böcekleri olduğu sanılır. E) Dünyadaki ipek üretiminin başta gelen kaynağı ipek bö- cekleri olmakla birlikte ipek farklı böcek ve örümcek türleri tarafından da üretilebilir.