1. Şek 2. Şok Yukanda verien eşit kollu lerazi1. pokide dengededr. Bu lerazinin sol kelesinde 2 elma

Soru metni

1. Şek 2. Şok Yukanda verien eşit kollu lerazi1. pokide dengededr. Bu lerazinin sol kelesinde 2 elma, sag kefesinde 6 kayısı vardır. Terazi 2. peklde dengede degidr. Buleratinin ise sol kefesinde 3 eima ve 1 kayısı, sag kefesinde 8 kayısı vardır. Buna göre 2. sekiide terazinin sag kefesine aşağıdakilerden hangisi konursa terazi dengede olur? (Eimalar ve kayıslar kendi aralarında Özdeştr) A)