1. Sivi helyumda atomlar arasındaki çekim kuv- vetleri II. H,O sIVISInda moleküller arası çekim kuvv

Soru metni

1. Sivi helyumda atomlar arasındaki çekim kuv- vetleri II. H,O sIVISInda moleküller arası çekim kuvvetleri III. Sofra tuzunda (NaCi) kristal birimlerini bir ara- da tutan kuvvetler Yukarıdaki çekim kuvvetlerinden hangileri kim- yasal bağ olarak sınıflandırılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Il ve III E) I, Il ve lII