10. Goethe, Eckermann’a “Diyebilirim ki yetmiş beş senede dört haftalık hakiki huzurum yoktur. Taş,

Soru metni

10. Goethe, Eckermann'a "Diyebilirim ki yetmiş beş senede dört haftalık hakiki huzurum yoktur. Taş, ebedi bir israrla düştü durdu; onu boyuna yeniden kaldırmak icap ediyordu." diyor. Düşünüyorum da Necip Fazıl'ın hayatını göz önüne getirdiğimde bu hayat, bana, Goethe'nin sözlerini hatırlatıyor. O, ezilenin, hor görülenin, ruhu taciz edilenin, inanç- ları yok sayılarının, daha da kötüsü, inançları aşa- ğılananların yanında oldu. Onların sesi, gölgesi, eli, ayağı olmak istedi. Ve daima taşı kaldıran adam oldu. İşte ben bu iki sanatçıyı bu yüzden seviyorum Bu parçanın yazarının Goethe ve Necip Fazıl'ı sevmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Onların dünya görüşüne yakın biri olması B) Sanatlarında estetik seviyeyi her zaman koru- malari .Sarmal Paragraf Soru Bankası C) Mücadeleci bir kişiliğe sahip olmaları D) Insanlığın evrensel sorunlarını konu almaları E) Yaşamlarıyla sanatlar arasında tam bir uyum olması