103 103 gb 9.5 2. Bir tane Y2x molekülünün kütlesi 3 40-23 gramdir. Buna göre X elementinin mol kütl

Soru metni

103 103 gb 9.5 2. Bir tane Y2x molekülünün kütlesi 3 40-23 gramdir. Buna göre X elementinin mol kütlesi kaç gram- dır? (Avogadro sayısı: 6. 1023, :49/90! A) 10 B) 14 C) 16 D) 24 E) 32 کرو