11. e doğal logaritma tabanı ise, loge aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1 B) In 10 C) Iņ (10) D

Soru metni

11. e doğal logaritma tabanı ise, loge aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1 B) In 10 C) Iņ (10) D) into In 10 5) In10