11. F. 52 ABDEF düzgün beşgen, [AK n [BC]={B}, [FC]I [BD] m(BDC)-52″ olduğuna göre, m(CBK) kaç derec

Soru metni

11. F. 52 ABDEF düzgün beşgen, [AK n [BC]={B}, [FC]I [BD] m(BDC)-52" olduğuna göre, m(CBK) kaç derecedir? A) 10 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30 E.