11 xER olmak üzere |x + 5|-13 – x| ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 15 B

Soru metni

11 xER olmak üzere |x + 5|-13 - x| ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19