150 S -3X tese D 50 km/sa 30 km/sa C kenti ile D kenti arası 800 km dir. Hızı 50 km/sa olan bir kamy

Soru metni

150 S -3X tese D 50 km/sa 30 km/sa C kenti ile D kenti arası 800 km dir. Hızı 50 km/sa olan bir kamyon C kentinden, hızı 30 km/sa olan bir araba D kentinden aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyor- lar. g(x): X - "x saat sonra kamyon ile araba arasındaki me- safe" biçiminde bir fonksiyon olarak tanımlanıyor. Buna göre, g(x) fonksiyonu aşağıda verilen ifadeler- den hangisine eşittir? A) |800 - 40x/ B) 1800 - 60x/ C) |800-80x| D) [800 –20x/ E) |50% - 800 05