16. Ceneviz kayıtlarına göre, 1475’te Istanbul ve Gelibe lu gümrük gelirleri üç yillik iltizam karşi

Soru metni

16. Ceneviz kayıtlarına göre, 1475'te Istanbul ve Gelibe lu gümrük gelirleri üç yillik iltizam karşiliği 6 milyon akçe iken; 1481'de bölge gümrük geliri 9,5 milyon akçe olarak hesaplanmıştır. Bu durum; 1. Gümrük vergilerinin arttırıldığının, II. Canlı ve gelişmekte bir liman anlayışının bulun- duğunun, III. Coğrafi Keşiflerin etkisinin kinldığının ifadelerinden hangilerine kanıt oluşturur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III