2. 1. Inönü Savaşı’nda Yunan ordusu Eskişehir’i ele geçirip Ankara’ya ulaş- mak istemiştir. Yunan or

Soru metni

2. 1. Inönü Savaşı'nda Yunan ordusu Eskişehir'i ele geçirip Ankara'ya ulaş- mak istemiştir. Yunan ordusu Ankara'yı ele geçi- rerek; 1. TBMM'yi dağıtmak, II. Milli Mücadele'yi sonlandırmak, II. Sevr Antlaşması'nın uygulanma- sını sağlamak durumlarından hangilerini gerçek- leştirmek istemiştir? C) I ve III A) I ve II D) I, Il ve III E) Yalnız II B) Il ve III