2. a, b, c gerçel sayılar ye 3a = 56 a = 156 45a = 125C g a = 25° olduğuna göre, c nin a ve b türünd

Soru metni

2. a, b, c gerçel sayılar ye 3a = 56 a = 156 45a = 125C g a = 25° olduğuna göre, c nin a ve b türünden değeri aşağıdaki- lerden hangisidir? A boa B) 25+ cba ay 1 nT a r1 3b + a E) D) 2b-a - 6 2 30