2-(k-6)x-k 0 kinci dereceden denkleminin kökleri x, ve x, dir. Yiy %3D x<0 x2 şartlan sa

Soru metni

2-(k-6)x-k 0 kinci dereceden denkleminin kökleri x, ve x, dir. Yiy %3D x<0 x2 şartlan sağlanıyor. Buna göre, k tam sayılarının toplamı kaçtır? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 OCAM AYT