2. Leyla’nın girdiği 90 soruluk 7 deneme ile ilgili aşağıdakiler biliniyor: • Denemelerde yaptığı do

Soru metni

2. Leyla'nın girdiği 90 soruluk 7 deneme ile ilgili aşağıdakiler biliniyor: • Denemelerde yaptığı doğru sayılarının üçer tane asal çarpanı vardır. • En çok doğruyu 3. denemede yapmıştır. • En az doğruyu 1. denemede yapmıştır. • 5. denemede, 4. denemenin 2 katı doğ- ru yapmıştır. • Her denemede farklı sayıda doğru yap- mıştır. Bu bilgilere göre Leyla 6. denemede kaç doğru yapmış olabilir? A) 30 B) 42 C) 66 D) 84