2 molar 1 litre Fe(NO), çözeltisinde en çok 2.10-9 mol Fe(OH)2 çözündüğüne göre, Fe(OH), katısını çö

Soru metni

2 molar 1 litre Fe(NO), çözeltisinde en çok 2.10-9 mol Fe(OH)2 çözündüğüne göre, Fe(OH), katısını çözmek için en az kaç litre su gerekir? . aynı sıcaklıkta 10 mol A) 2.106 B) 3.106 C) 4.106 D) 5.106 E) 6.106 ÇÖZÜNM ÇÖKELME