20. a, b, c, d pozitif tam sayılar olmak üzere a b.cld a.cb.d ve alb =a.b dir. %3D Aşağıda dikdörtge

Soru metni

20. a, b, c, d pozitif tam sayılar olmak üzere a b.cld a.cb.d ve alb =a.b dir. %3D Aşağıda dikdörtgen levha üzerine monte edilmis üzerinde belli sayıların yazdığı iki dişli çarktan oluşan mekanizma ve Saat yönü V7 V18 V8 V12 V10 V75 V20 V5 V12 352 Büyük çarkın yarıçapı küçük çarkın yarıçapınin katıdır 12,5 tur döndürülüyor. Yukarıdaki mekanizmada yer alan büyük çark resimdeki konumda iken saat yönünde Buna göre son durumda mekanizmada yer alan ok işaretlerinin gösterdiği sayıların çarpımı kaçtır? A) 9/2 B) 6/6 C) 12/3 D 15/2 3. 22 20 3/2