20 zammail mes kag m/s 31. 29. Bir metro treni 1 m/s lik ivmeyle 6 saniye hzlanıyor. Ulaştığı hız de

Soru metni

20 zammail mes kag m/s 31. 29. Bir metro treni 1 m/s lik ivmeyle 6 saniye hzlanıyor. Ulaştığı hız değeri ile sabit hizda 4 saniye daha yoluna devam etmektedir. Toplam 10 saniye süresinde alınan yolu hız-zaman grafiğini çizerek Zamn nobilin dog hzlanarak m/s degen- hesaplayınız. resi olan t