26. Hayata yeni atılacak çiçeği burnunda gençler iş mülakatla- rina girerek hayallerindeki kariyer f

Soru metni

26. Hayata yeni atılacak çiçeği burnunda gençler iş mülakatla- rina girerek hayallerindeki kariyer fırsatını yakalamaya ça- lışıyor. Kimileri ne kadar girişken yapılı olsalar da "Ya ken- II dimi istediğim gibi ifade edemezsem?", "Acaba nasıl bir izlenim bırakacağım?" gibi kaygılar taşıyor. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangileri fiilim- si (eylemsi) değildir? A) I ve lI B) I ve III C) III ve IV D) I ve V E) Yalnız V