2 Aşağıda öglena ve paramesyum canlılarının yapılannda bulunan bazı organeller verilmiştir. Öglena K

Soru metni

2 Aşağıda öglena ve paramesyum canlılarının yapılannda bulunan bazı organeller verilmiştir. Öglena Koful Paramesyum Mitokondri Kloroplast Ribozom Ribozom Koful Mitokondri Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangi- si her iki canlı için ortak değildir? A) Enerji üretme B) Protein üretme C) Besin üretme D) Besin depolama 32 7. Sinif