(2x + 1) = (x- 1)3 12. eşitliğini hangi x değeri sağlar? A) 2 B) 1 C) 0 D)-1 E)-2 9.A 10.E 11.A 12.E

Soru metni

(2x + 1) = (x- 1)3 12. eşitliğini hangi x değeri sağlar? A) 2 B) 1 C) 0 D)-1 E)-2 9.A 10.E 11.A 12.E