3. -5 4 -6 Şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. • f fonksiyonunun tanım kümesi T • f fonksiy

Soru metni

3. -5 4 -6 Şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. • f fonksiyonunun tanım kümesi T • f fonksiyonunun görüntü kümesi G olmak üzere (TOG)' kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) [0, 4] B) (0, 4) C) (-00, -6) D) (-00, -6)U[0, 4] E) (-00, -6)U (0, 4) 2.