30 C 47 Buna 7. torku Çubuğun ağırlığı cisimlerin ağırlığına eşit oldu- ğuna göre, T ip gerilmesinin

Soru metni

30 C 47 Buna 7. torku Çubuğun ağırlığı cisimlerin ağırlığına eşit oldu- ğuna göre, T ip gerilmesinin çubuğun ağırlığına oranı nedir? A) K A) 2 B) 4 C) 6 DL8 E) 10 9. Şe I.3 P+be+ 3R+4P K ta 6. 4P ağırlığındaki eşit bölmeli KL çubuğu bir ip yardı- mıyla Şekil 1'deki gibi dengededir. KL çubuğu Şekil 2'deki gibi N, ve N2 destekleri ile dengeleniyor. T 2P K. N, N2 Şekil 1 Şekil 2 Buna göre, N, ve N, desteklerinin tepkileri N2 oranı kaçtır? C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 Eşit bölmeli, homojen ve O noktası etrafında döne- nokildeki gibi den- Ankara Yayıncılık Yavincılık