30 m 12 m 20m 20m 20m 20m 20m 20m Irmak Şekilde nehrin üzerine kurulan köprü ve köprüyü güçlen- dirm

Soru metni

30 m 12 m 20m 20m 20m 20m 20m 20m Irmak Şekilde nehrin üzerine kurulan köprü ve köprüyü güçlen- dirmek üzere gerilmiş parabol biçiminde çelik ana halat görülmektedir. 20 şer metre aralıklarla gerilmiş simetrik 5 çelik dikey des- tek ana halatı güçlendirmektedir. En uzun destek köprünün tam ortasında olup uzunluğu 30 metredir. Halatın uç nokta- ları karayolundan 12 metre yüksektedir. Buna göre, 5 dikey desteğin toplam uzunluğu kaç met redir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140