35 Sanat eseri, kopya edilebilir ama asla tekrarlanamaz. Sanat A) I ve II eseri öyle bir mesaj getir

Soru metni

35 Sanat eseri, kopya edilebilir ama asla tekrarlanamaz. Sanat A) I ve II eseri öyle bir mesaj getirmelidir ki eski ve yeni arasında köprü olabilmelidir. Dolayısıyla bu sanat eserini ortaya koyan kişi, sanat adına bir misyonu üstlenmiş ve belli bir zaman dilimi içinde varlığını göstermiş olsun. Sanat eseri şeffaf olmalı, kuşkulu ve karanlık hiçbir nokta taşımamalıdır. Sadece bu kadar değil; sanatçının var gücüyle, bütün benliğiyle ortaya konulmuş olması gerekir. B) I ve IV C) II ve III Bu parçadan D) II ve IV I. Sanat eseri, mesajını açık, anlaşılır ve net bir biçimde sunmalıdır. E) Yalnız IV II. Sanat, sanatçının dünyayı değiştirme mücadelesidir. II. Sanat eseri, her zaman tek ve benzersizdir. IV. Bütün sanat türleri, birbiriyle ilişkilidir. a Seçimi Kaldır yargılarından hangilerine ulaşılamaz?