36 Sekil Yançapı 4 cm olan Şekil I’deki daire 6 eşit dilime ayn- larak A, B, C, D. E, F noktalan dog

Soru metni

36 Sekil Yançapı 4 cm olan Şekil I'deki daire 6 eşit dilime ayn- larak A, B, C, D. E, F noktalan dogrusal olacak biçimde Şeki Il'deki gibi birleştiriliyor. MYLI E) 20-2 • 8 T. Şekil LIE Buna göre Şekil I'deki boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 20.3 + 16x B) 16.3+ 16 C) 16.3 + 8x D) 40 + 16x Degertendirme ve Smav Himetleri Genel Midarago