38. 120° m(CAB) = 120 Düzgün altıgen, düzgün m-gen ve düzgün n-gen şe- kildeki gibi A köşeleri çakış

Soru metni

38. 120° m(CAB) = 120 Düzgün altıgen, düzgün m-gen ve düzgün n-gen şe- kildeki gibi A köşeleri çakışacak şekilde birleştirilerek yukarıda verilen şekil oluşturuluyor. Buna göre, + değeri kaçtır? A) Ő B); c) D) E)