4. Çap uzunluğu 1,3 metre olan daire biçimindeki bir masaya örtülen masa örtüsü masanın her tarafın-

Soru metni

4. Çap uzunluğu 1,3 metre olan daire biçimindeki bir masaya örtülen masa örtüsü masanın her tarafın- d dan 15 cm sarkıyor. Buna göre, masa örtüsünün alanı kaç a cm2 dir? A) 6400 B) 7500 C) 7600 D) 8000 E) 8400