4. Klimanın sıcaklık ayarı kumandada bulunan + ve tuşları ile yapılmaktadır. + tuşuna bir kez ba- sı

Soru metni

4. Klimanın sıcaklık ayarı kumandada bulunan + ve tuşları ile yapılmaktadır. + tuşuna bir kez ba- sıldığında sıcaklık 3°C artarken - tuşuna bir kez basıldığında sıcaklık 2°C azalmaktadır. Buna göre 18°C olan sıcaklığı 23°C yapabilmek için + ve-tuşlarına en az kaç kez basılmalıdır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5