4) UU B) 120 C) 180 D) 240 mbalar a sonar • Yarıçapının uzunluğu 72 cm olan bir çember üzerinde A no

Soru metni

4) UU B) 120 C) 180 D) 240 mbalar a sonar • Yarıçapının uzunluğu 72 cm olan bir çember üzerinde A noktası işlem erine gelecek şekilde bırakılıyor. Daha sonra bu çember cetvel uzemde a tirilip A noktasının cetvele temas ettiği noktalar işaretleniyor. mba ar uzerinde A noktası işaretlenip cetvel üzerinde o noktasının üze- "Çember cetvel üzerinde sağa doğru kaldırılmadan hareket et 21 met 1,64 y, 28 Buna göre cetvel üzerinde isaretlenen noktalardan bir tanesi asağıda verilen hangi tam saya da olabilir? A) 14 ile 15 D) 17 ile 18 C) 16 ile 17 B) 15 ile 16