40. Ay B(5, 1) (2,0) Dik koordinat düzleminde verilen ABCD karesinin [BD] köşegeni x-eksenini E(2, 0

Soru metni

40. Ay B(5, 1) (2,0) Dik koordinat düzleminde verilen ABCD karesinin [BD] köşegeni x-eksenini E(2, 0) noktasında ve [DC] kenarı y-eksenini F noktasında kesmektedir. |DE| = |EB| ve B(5, 1) olduğuna göre, F noktası- nın ordinatı kaçtır? %3D A) C) D) 1 3. E) 2 B) LL