6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı bir- den çok olan belirtisiz isim tamlaması kulla- D nı

Soru metni

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı bir- den çok olan belirtisiz isim tamlaması kulla- D nılmıştır? A) Bu penyelerin fiyatı da kalitesi de düşüktür. B) Geniş tahta kapıyı geçince rutubetli küf kokusu duyuldu. C) Okulun ve eyin boyanması bir hafta sürdü. D) Dergi ve kitap kapaklarını hazırlamam oldukça uzun zaman aldı. E) Ben de onun gibi çocukluğumdan beri gayet nazlı büyüdüm. 225